Stanowisko w związku weryfikacją lotów konkursowych w strefach TRA 100-130.

Jesteś tutaj

XC Portal

info@xcportal.pl

Stanowisko w związku weryfikacją lotów konkursowych w strefach TRA 100-130.

19.04.2016 roku wypracowane zostało porozumienie ze Strażą Graniczną w sprawie zasad wykonywania lotów na paralotniach, w aktywnych bieszczadzkich strefach TRA. Strefy te są zarezerwowane do lotów bezzałogowych statków powietrznych - tak zwanych dronów. Mają one patrolować pas przygraniczny na stosunkowo niewielkich wysokościach, wskazując / monitorując przemyt mienia i osób ze strony naszych wschodnich sąsiadów na teren Unii Europejskiej. 

Zasady wykonywania lotów w strefach zostały opublikowane na stronie Stowarzyszenia Paralotniarzy Cumulus24: http://cumulus24.pl/spotkanie-w-strazy-granicznej-nowe-i-ostateczne-zasady-latania-w-strefach/

Najważniejsze reguły tego porozumienia to:
- zapytanie o zgodę na lot w aktywnym TRA musi nastąpić z wyprzedzeniem co najmniej 21 godzinnym,
- potwierdzenie zamiaru wykonania lotów nie później niż 3h przed startem,
- zgoda może być w każdej chwili odwołana.
- jeśli zgoda zostanie odwołana w czasie wykonywania lotów, zgłaszający koordynator ma obowiązek sprowadzenia latających pilotów na ziemię w ciągu godziny. Tyle czasu potrzebuje SG na przygotowanie drona do lotu na misję. 

Zważywszy na obecną sytuację polityczną i gospodarczą na świecie / u naszych wschodnich sąsiadów, wypracowanie tego porozumienia jest dużym sukcesem środowiska pilotów Podkarpackich i Małopolskich. Porozumienie samo w sobie jest delikatne i cenne. Oznacza też wzięcie odpowiedzialności koordynatorów lotów za skuteczne skontaktowanie się z pilotami będącymi w powietrzu i pod ich pieczą. Takie zasady powinny zdać egzamin lokalnie. Bo lokalnym pilotom będzie po prostu zależało na szanowaniu postanowień, a od praktyki będzie zależeć jego trwałość - czytaj: po prostu możliwość latania po "własnym" niebie.

Udostępnienie zgody dla pilotów lecących z innych miejsc, z głębi kraju jest postawą równie szlachetną co ryzykowną i życzeniową. Metoda nie zapewnia obiektywnie skutecznego wywiązania się z obowiązków wynikających z porozumienia, a więc przenosi zbyt dużą odpowiedzialność na koordynatorów za los pilotów będących w zasadzie poza kontrolą i zasięgiem. Niesie pokusy do nadużyć i oraz otwiera pole do zachowania niesportowego przy weryfikacji zgody na wykonanie lotów, nie umożliwia powszechnego dostępu do tych stref dla wszystkich paralotniarzy, nie zapewnia równości szans w konkurowaniu sportowym, itp.  

W związku z powyższym na dziś dzień podejmuję następującą decyzję: 

1. Wszystkie loty wykonane w strefach TRA 100-130 przed podpisaniem oficjalnego porozumienia (do 19.04.2016 włącznie) w konkursie głównym XCPORTAL uznaję jako nie konkursowe.

2. Loty wykonane pomiędzy 20.04.2016 a 27.04.2016 mogą być zweryfikowane pozytywnie jako konkursowe, jeśli pilot spełniał warunki procedury opisanej w porozumieniu. 

3. Od dnia 28.04.2016 przestrzeń stref TRA 100-130 zostaje TYMCZASOWO WYŁĄCZONA z przestrzeni dostępnej w konkursie XCPORTAL 2016. 

4. Ponowne włączenie przestrzeni aktywnych stref TRA 100-130 będzie możliwe po wypracowaniu i wdrożeniu metody powszechnego informowania o dostępności do lotów dla każdego pilota, oraz bezpiecznego i skutecznego odwoływania lotów równo dla wszystkich pilotów, a także do opracowania możliwie jak najpełniejszej automatycznej metody weryfikacji tych lotów. Bardzo liczymy na Waszą pomoc, oraz propozycje rozwiązania tego problemu.   

5. Loty wykonane poprawnie w strefach TRA mogą konkurować w innych konkursach organizowanych na platformie, np w WXC, albo w konkursach lokalnych typu Bieszczadzki Puchar Paralotniowy 2016

Uzasadnienie:

Celem platformy jest promocja i rozwijanie aktywnego i bezpiecznego latania w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a także wyrównywanie szans w dostępie do przestrzeni w której mogą się odbywać loty.

W 2013 roku, po kontrowersjach z lotem Jumbo mierzyliśmy się jako platforma z podobnym zagadnieniem. Dla przypomnienia: Przemek poleciał rekordowe 255km z Borska. Leciał z radiem lotniczym, co więcej posiadał uprawnienia i umiejętności do stosowania radia. Z powietrza uzgodnił przelot przez strefę TMA ze "zbliżaniem" lotniska EPGD. Wszystko zgodnie z zasadami. Jednak ten lot otworzył wielką dyskusję o równości szans, o potencjalnie dużych kłopotach w weryfikowaniu uzyskania zgody (w cudowny sposób piloci powszechnie mieli by radia lotnicze, uprawnienia i umiejętności ich stosowania) co otwierało furtkę do naruszania stref. Ten przykład, oraz postawa Jumbo, który sam zrezygnował z punktów za ten lot, jest odniesieniem do reakcji w podobnych sytuacjach. (wiecej info: http://xcportal.pl/node/57157)

Celem platformy jest także zapewnienie wiarygodnego i automatycznego weryfikowania lotów konkursowych, aby wykluczyć czynnik ludzki. W tym zakresie sama platforma musi się rozbudować i dostosować do nowych sytuacji, co oznacza, że rozpoczynamy prace nad zaktualizowaniem map o wszystkie strefy TRA oraz MRT, tak aby każdy pilot zgłaszający lot miał możliwość zweryfikować się sam i podjąć świadomą decyzję o upublicznieniu lotu. Musimy także zweryfikować regulaminy i dopasować mechanizmy sortujące loty do nowej sytuacji. 

To temat trudny i podjęcie powyższej decyzji,nie jest łatwe. Mam wielką nadzieję, że środowiska pilotów zainteresowanych dostępem do przestrzeni TRA pomogą nam wdrożyć metodę która umożliwi powszechne wykorzystanie porozumienia z SG. Mam tez nadzieję, że sami piloci wspomogą rozwój platformy kupując cegiełkę: http://xcportal.pl/node/99399 czeka nas bowiem jeszcze więcej pracy na Waszą rzecz.

 

Z pozdrowieniami,
Kacper Kowalski | XCPortal Team.