Regulamin

Jesteś tutaj

Puchar Pomorza 2018

„Puchar Pomorza 2018” do klasyfikacji lotów wykorzystuje platformę XC PORTAL.

1. Cel

„Puchar Pomorza 2018” jest formą konkursu, w którym uczestnicy konkurują śladami lotów wykonanymi na paralotniach bez napędu, których start nastąpił na lotnisku w Borsku. Celem konkursu jest:

 • popularyzacja latania przelotowego na Pomorzu i w Polsce;
 • popularyzacja i promowanie lotów wykonywanych po trójkącie, jako świetnego sposobu na wykorzystanie analizy warunków oraz planowania trasy, co za tym idzie ogólny rozwój umiejętności pilotów;

2. Czas trwania konkursu.

Do konkursu można zgłaszać loty wykonane od 1 kwietnia 2018 do 30 września 2018 r.

3. Organizator

Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy „Glide Club Gdynia”.

4. Sędzia zawodów

Sędziami głównymi konkursu są Andrzej Chorab i Łukasz Kulis, którzy podejmują decyzje w sprawach spornych dotyczących zamieszczonych lotów w trybie arbitralnym i ostatecznym w oparciu o obowiązujące przepisy.

Pełnienie funkcji sędziego nie wyklucza z udziału w zawodach.

5. Dokumentacja

 • zgłaszanie lotów odbywa się za pomocą strony internetowej pod adresem http://xcportal.pl/
 • każdy lot zgłaszany do konkursu " Puchar Pomorza 2018" musi spełnić warunki regulaminu bazowego platformy XCPortal
 • Zgodnie z regulaminem platformy, przyjmowane będą pliki IGC z zapisem 3D i ważnym ‘G-rekordem’, w których interwał pomiędzy punktami zapisu nie jest dłuższy niż 59 sekund. Zalecany interwał wynosi 10 sekund. Pilot powinien dopilnować, aby zapis lotu odbywał się w sposób ciągły;
 • za prawidłowe zgłaszanie swoich lotów na platformę internetową XC PORTAL odpowiedzialny jest uczestnik;
 • dopuszcza się usunięcie lotu przez uczestnika z klasyfikacji konkursu;

6. Zasady wykonywania lotów na lotnisku w Borsku

Zasady wykonywania lotów na lotnisku w Borsku opisane są na stronie https://borsklotnisko.pl. Każdy pilot wykonujący loty na terenie lotniska jest zobligowany do zapoznania się z Instrukcją Wykonywania Lotów aktualnej na rok 2018 i przestrzeganiem jej zapisów.

7. Zasady konkursu

 • udział w rankingu równoznaczny jest z umieszczeniem lotu wykonanego z Borska na platformie XC PORTAL;
 • aplikacja obecna na stronie automatycznie dokonuje weryfikacji lotu i oblicza maksymalną ilość punktów za lot;
 • loty należy zgłaszać w postaci pliku w formacie IGC z zapisem śladu;
 • zgłaszać można dowolną liczbę lotów. Do końcowej klasyfikacji zostanie wybrane 6 najlepszych wyników;
 • aby zostać sklasyfikowanym w „Pucharze Pomorza 2018” należy zgłosić obowiązkowo 6 (słownie sześć) lotów o minimalnej długości 15km w tym:
 1. jeden trójkąt FAI (obligatoryjnie),
 2. dwa trójkąty płaskie (obligatoryjnie),
 3. słownie trzy pozostałe loty mogą być wykonywane w dowolny sposób;

8. Ocena i punktacja przelotów

 • po umieszczeniu pliku przez uczestnika na serwerze, program oceniający automatycznie wyznaczy do trzech punktów zwrotnych w taki sposób, że liczba uzyskanych za przelot punktów będzie największa;
 • Do klasyfikacji końcowej zostaną wyłonieni piloci, którzy wykonując wszystkie 6 lotów spełnili wymagania dotyczące rodzaju wykonywanych lotów;
 • Współczynniki: trójkąt FAI – 1.7, trójkąt płaski – 1.5, przelot otwarty - 1.0.

9. Wyniki

 • bieżące wyniki dostępne będą pod adresem http://xcportal.pl/ w zakładce rankingi - „Puchar Pomorza 2018”;
 • wyniki końcowe zostaną ustalonego regulaminowym czasie przeznaczonym na zgłaszanie lotów i rozpatrywanie ewentualnych protestów, lecz nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu konkursu.

10. Klasyfikacje

 • w Pucharze Pomorza 2018 wszystkie loty klasyfikowane są w kategorii „SERIAL”, „SPORT", „FUN" oraz „WOMEN";
 • w Pucharze Pomorza 2018 wszystkie loty klasyfikowane są wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej;

11. Protesty

Protest składa się do sędziów w formie pisemnej. Musi on dotrzeć do sędziego nie później niż 14 dni po wprowadzeniu lotu. Sędziowie decydują czy protest zostanie uwzględniony. Protest należy wysyłać na adres email: woby@wp.pl oraz kontakt@glideclubgdynia.pl

Rozpatrzenie protestu nie może być wykonane w sprzeczności z Regulaminem Bazowym Platformy xcportal.

12. Publikacja danych

Poprzez rejestrację na stronie http://xcportal.pl uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz informacji o lotach dla potrzeb prowadzenia klasyfikacji oraz statystyk zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z regulaminem obowiązującym na stronie XC PORTAL

13. Odpowiedzialność i wykluczenia

 • Uczestnicy odpowiadają osobiście za sprawność techniczną i zdolność do lotu używanego sprzętu. Zmiana sprzętu podczas trwania sezonu jest dozwolona.
 • wszystkie loty muszą być wykonane zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Jedyną osobą odpowiedzialną za zapewnienie tej zgodności jest pilot;
 • jeżeli pilot zostanie upomniany lub ukarany przez służby kontroli ruchu, organizatorzy rezerwują sobie prawo do usunięcia takich lotów z klasyfikacji;
 • organizatorzy Pucharu Pomorza 2018 wychodzą z założenia, że uczestnicy zawodów nie będą naruszać zamkniętych przestrzeni lotniczych bez zgody odpowiednich służb kontroli lotniczej. W związku z tym, że organizator i sędzia nie posiada odpowiednich kompetencji do kontroli poprawności użytkowania przestrzeni lotniczej. Takie kontrole nie będą prowadzone, a jedynie weryfikowane na zasadach określonych przez XC PORTAL. Niemniej jednak w sytuacji oczywistego naruszenia ograniczonej przestrzeni lotniczej organizatorzy podejmą niezbędne czynności przeciwko pilotowi łamiącemu przepisy, w oparciu o regulacje prawne i zaangażowanie odpowiednich służb lotniczych.