2017-03-02

You are here

Pilot Pkt Startowisko Landing site Skrzydło Link
1 Jan Rentowski
19.73  BRPorto Seguro Porto Seguro, Brazylia Elan 30 view
2 Krzysztof Smaga 19.65  BRPorto Seguro Porto Seguro, Brazylia Carrera S view
3 Murzyn Roman 15.33  BRPorto Seguro Porto Seguro, Brazylia Mentor 2 M view