Meduno - Monte Valinis

Jesteś tutaj

Date Picture Max points
Skrzydlo Link
1 Krzysztof Cieślinski 0.04  Golden 4 28 przeglądaj
2 Marcin Dąbski 1.85  Obsession 2 M przeglądaj
3 Marcin Dąbski 2.17  Obsession 2 M przeglądaj
4 Kamila Bomba 2.40  Alpha 6 26 przeglądaj
5 Marcin Siekierski 2.46  Iota 28 przeglądaj
6 Marek Dwojak 2.69  Prymus 3 L przeglądaj
7 Grzegorz Otręba 3.02  Nemo 2 M przeglądaj
8 Marcin Dąbski 3.06  Obsession 2 M przeglądaj
9 Marek Dwojak 3.36  Prymus 3 L przeglądaj
10 Agata Kowalska 3.43  Hook 3 23 przeglądaj
11 Marcin Dąbski 3.51  Obsession 2 M przeglądaj
12 Andrzej Zieliński 3.53  Alpha 3 30 przeglądaj
13 Alicja Siermantowska 3.62  Start S przeglądaj
14 Mateusz Styrczula 3.66  Orca2 42 przeglądaj
15 Andrzej Binkowski 3.69  lotnia sztywna przeglądaj
16 Zofia Radzicka 3.70  Chili 2 Xs przeglądaj
17 Tomasz Somla 3.76  Hook 2 25 przeglądaj
18 Marek Dwojak 3.76  Prymus 3 L przeglądaj
19 Grzegorz Szymiczek 3.76  Elan 26 przeglądaj
20 Marcin Dąbski 3.79  Obsession 2 M przeglądaj
21 Marcin Dąbski 3.79  Obsession 2 M przeglądaj
22 Maciek Kliś 3.80  Prymus 4 M przeglądaj
23 Mateusz Wasilewski 3.83  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
24 Karol Kamiński 3.83  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
25 Łukasz Kolek 3.84  Tequila 3 S przeglądaj
26 Józek Ostrowski 3.84  Eden 5 30 przeglądaj
27 Adam Butwin 3.86  Epic ML przeglądaj
28 Piotr Ciesielski 3.86  Kali 25 przeglądaj
29 Alicja Siermantowska 3.88  Start S przeglądaj
30 Andrzej Paradowski 3.89  Dudek Nemo XX 31 przeglądaj
31 Jarek Gołembiewski 3.90  Hook 2 27 przeglądaj
32 Zofia Radzicka 3.92  Chili 2 Xs przeglądaj
33 Sandra Szczepańska 3.97  Mojo S przeglądaj
34 Jarek Gołembiewski 3.97  Hook 2 27 przeglądaj
35 Andrzej Paradowski 3.98  Dudek Nemo XX 31 przeglądaj
36 Adam Butwin 3.99  Epic ML przeglądaj
37 Leszek Sułek 4.00  Buzz z4 XL przeglądaj
38 Alicja Siermantowska 4.02  Start S przeglądaj
39 Andrzej Zieliński 4.06  Alpha 3 30 przeglądaj
40 Piotr Kowalski 4.06  Tequila 3 L przeglądaj
41 Rafał Zagórny 4.10  Buzz z4 ML przeglądaj
42 Tomasz Somla 4.14  Hook 2 25 przeglądaj
43 Łukasz Maszner 4.19  Rook M przeglądaj
44 Radek Brzózka 4.19  Elan 24 przeglądaj
45 Marek Dwojak 4.21  Prymus 3 L przeglądaj
46 Konrad Dwojak 4.22  Obsession 2 M przeglądaj
47 Grzegorz Szymiczek 4.23  Elan 26 przeglądaj
48 Andrzej Zieliński 4.23  Alpha 3 30 przeglądaj
49 Rafał Zagórny 4.24  Buzz z4 ML przeglądaj
50 Mariusz Baranowski 4.25  Mentor 2 M przeglądaj
51 Leszek Grzenkowicz 4.27  Hook 3 27 przeglądaj
52 Marek Dwojak 4.27  Prymus 3 L przeglądaj
53 Józek Ostrowski 4.30  Eden 5 30 przeglądaj
54 Jerzy Kruszynski 4.30  Koyot 28 przeglądaj
55 Łukasz Kolek 4.30  Tequila 3 S przeglądaj
56 Manuela Warzybok 4.31  Vox 27 przeglądaj
57 Jerzy Kruszynski 4.40  Koyot 28 przeglądaj
58 Andrzej Zieliński 4.41  Alpha 3 30 przeglądaj
59 Marcin Dąbski 4.45  Obsession 2 M przeglądaj
60 Marek Dwojak 4.58  Prymus 3 L przeglądaj
61 Tomasz Zieliński 4.59  Tequila 3 L przeglądaj
62 Alicja Siermantowska 4.60  Mentor 2 Xs przeglądaj
63 Rafał Zagórny 4.63  Buzz z4 ML przeglądaj
64 Urszula Marciniak 4.67  Element S przeglądaj
65 Zofia Radzicka 4.69  Chili 2 Xs przeglądaj
66 Michał Fryc 4.71  Tequila 4 S przeglądaj
67 Maciej Bucho 4.73  Mentor 3 M przeglądaj
68 Mikołaj Walczyk 4.74  Epsilon 6 26 przeglądaj
69 mario 4.74  Nemo 2 M przeglądaj
70 Mateusz Wasilewski 4.74  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
71 Michal Radzicki 4.79  Astral 7 26 przeglądaj
72 Adam Cholewski 4.86  Plus 28 przeglądaj
73 Alicja Siermantowska 4.90  Mentor 2 Xs przeglądaj
74 Andrzej Zieliński 4.92  Alpha 3 30 przeglądaj
75 Mateusz Wasilewski 4.93  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
76 Adam Nikolin 4.97  Golden 4 26 przeglądaj
77 Andrzej Paradowski 5.01  Dudek Nemo XX 31 przeglądaj
78 Jerzy Kruszynski 5.04  Koyot 28 przeglądaj
79 Kamila Bomba 5.07  Alpha 6 26 przeglądaj
80 Paweł Daczkowski 5.08  Epic M przeglądaj
81 ze orzeł 5.10  Bright 5 28 przeglądaj
82 Alicja Siermantowska 5.12  Mentor 2 Xs przeglądaj
83 Andrzej Binkowski 5.13  lotnia sztywna przeglądaj
84 Mariusz Baranowski 5.14  Mentor 2 M przeglądaj
85 Zofia Radzicka 5.14  Chili 2 Xs przeglądaj
86 Adam Rogowski 5.17  Infinity 3 M przeglądaj
87 Łukasz Maszner 5.19  Rook M przeglądaj
88 Zofia Radzicka 5.22  Chili 2 Xs przeglądaj
89 Konrad Dwojak 5.26  Obsession 2 M przeglądaj
90 Krzysztof Maciaszczyk 5.27  Optic 26 przeglądaj
91 Marcin Dąbski 5.32  Obsession 2 M przeglądaj
92 Kamila Bomba 5.36  Alpha 6 26 przeglądaj
93 Katarzyna Trzeciak 5.37  Muse 3 24 przeglądaj
94 Andrzej Paradowski 5.38  Bolero 6 L przeglądaj
95 Marek Chmielowski 5.38  Aspen 4 24 przeglądaj
96 Małgorzata Myk 5.42  Tequila 4 S przeglądaj
97 Marek Dwojak 5.48  Prymus 3 L przeglądaj
98 Kamila Bomba 5.51  Alpha 6 26 przeglądaj
99 Maciej Bąk 5.51  CHILI 4 S przeglądaj
100 ze orzeł 5.52  Bright 5 28 przeglądaj
101 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 5.52  Cayenne 4 M przeglądaj
102 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 5.52  Cayenne 4 M przeglądaj
103 Marek Dwojak 5.53  Prymus 3 L przeglądaj
104 Marek Dwojak 5.54  Prymus 3 L przeglądaj
105 Adam Cholewski 5.61  Plus 28 przeglądaj
106 Adam Nikolin 5.64  Golden 4 26 przeglądaj
107 Grzegorz Otręba 5.65  Nemo 2 M przeglądaj
108 Konrad Rogalski 5.66  Epsilon 7 28 przeglądaj
109 Krzysztof Maciaszczyk 5.69  Optic 26 przeglądaj
110 Piotr Kośmider 5.77  Sigma 10 23 przeglądaj
111 Alicja Siermantowska 5.77  Start S przeglądaj
112 Leszek Grzenkowicz 5.80  Hook 3 27 przeglądaj
113 Krzysztof Ziętara 5.83  Rush 2 M przeglądaj
114 Daniel Cholewa 5.87  Pluto M przeglądaj
115 Konrad Kowalewski 5.90  Hook 3 27 przeglądaj
116 Piotr Kuźmicz 5.91  Eden 4 30 przeglądaj
117 Marcin Dąbski 5.91  Obsession 2 M przeglądaj
118 Łukasz Kolek 5.96  Tequila 3 S przeglądaj
119 Konrad Dwojak 5.98  Fides 2 M przeglądaj
120 Tomasz Zieliński 6.01  Tequila 3 L przeglądaj
121 Urszula Marciniak 6.02  Element S przeglądaj
122 Agata Kowalska 6.06  Hook 3 23 przeglądaj
123 Łukasz Maszner 6.08  Rook M przeglądaj
124 Leszek Grzenkowicz 6.12  Hook 3 27 przeglądaj
125 Marek Dwojak 6.14  Prymus 3 L przeglądaj
126 Adrian Jastrzębski 6.17  Hook 3 25 przeglądaj
127 Paweł Daczkowski 6.17  Epic M przeglądaj
128 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 6.19  Cayenne 4 M przeglądaj
129 Konrad Dwojak 6.22  Fides 2 M przeglądaj
130 Arkadiusz Garbacz 6.25  Elan 33 przeglądaj
131 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 6.25  Cayenne 4 M przeglądaj
132 Michał Fryc 6.28  Tequila 4 S przeglądaj
133 Maciek Kliś 6.28  Prymus 4 M przeglądaj
134 Arkadiusz Garbacz 6.31  Rush 4 XL przeglądaj
135 Urszula Chodorow 6.35  Dudek Nemo XX 23 przeglądaj
136 Zofia Radzicka 6.36  Chili 2 Xs przeglądaj
137 Małgorzata Myk 6.38  Tequila 4 S przeglądaj
138 Michał Fryc 6.40  Tequila 4 S przeglądaj
139 Mariusz Baranowski 6.41  Mentor 2 M przeglądaj
140 Andrzej Paradowski 6.44  Dudek Nemo XX 31 przeglądaj
141 Marcin Dąbski 6.44  Obsession 2 M przeglądaj
142 Łukasz Kolek 6.45  Tequila 3 S przeglądaj
143 Aleksander Grochal 6.48  Yukon 27 przeglądaj
144 Maciek Kliś 6.49  Prymus 4 M przeglądaj
145 Maciek Kliś 6.50  Rook 2 MS przeglądaj
146 Urszula Marciniak 6.50  Element S przeglądaj
147 Marek Murmyło 6.54  Epsilon 8 29 przeglądaj
148 Adam Butwin 6.55  Epic ML przeglądaj
149 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 6.55  Cayenne 4 M przeglądaj
150 Marcin Łącki 6.58  Ellus 3 L przeglądaj
151 Piotr Kowalski 6.64  Tequila 3 L przeglądaj
152 Alicja Siermantowska 6.64  Mentor 2 Xs przeglądaj
153 Mirosław Nalepa 6.66  Nemo 4 28 przeglądaj
154 Krzysztof Cieślinski 6.71  Golden 4 28 przeglądaj
155 Ryszard Ceglarek 6.72  Tequila 4 M przeglądaj
156 Marcin Wrona 6.75  Factor 2 S przeglądaj
157 Tomasz Giełda 6.81  Hook 3 27 przeglądaj
158 Paweł Maczel 6.85  Epsilon 6 28 przeglądaj
159 Marcin Dąbski 6.95  Obsession 2 M przeglądaj
160 Maciek Kliś 6.98  Rook 2 MS przeglądaj
161 Ilona Knapik 7.00  Buzz z4 S przeglądaj
162 Rafał Zagórny 7.01  Buzz z4 ML przeglądaj
163 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 7.05  Cayenne 4 M przeglądaj
164 Adam Cholewski 7.07  Plus 28 przeglądaj
165 Paweł Sułtan Warzybok 7.12  Rook 2 L przeglądaj
166 Adam Rogowski 7.18  Infinity 3 M przeglądaj
167 Arkadiusz Owczarek 7.19  Nemo M przeglądaj
168 Jarek Gołembiewski 7.21  Hook 2 27 przeglądaj
169 Manuela Warzybok 7.28  Vox 27 przeglądaj
170 Marcin Skiba 7.30  Bright 5 28 przeglądaj
171 Andrzej Paradowski 7.30  Bolero 6 L przeglądaj
172 ze orzeł 7.31  Bright 5 28 przeglądaj
173 Hubert Serafin 7.37  Nemo XX 28 przeglądaj
174 Mikołaj Antoniewicz 7.39  Epsilon 7 28 przeglądaj
175 Piotr Malaca 7.39  Mentor 3 L przeglądaj
176 Marcin Dąbski 7.39  Obsession 2 M przeglądaj
177 Tomasz Somla 7.43  Hook 2 25 przeglądaj
178 Szymon 7.47  Epsilon 8 27 przeglądaj
179 Maciek Kliś 7.47  Prymus 4 M przeglądaj
180 Andrzej Paradowski 7.47  Bolero 6 L przeglądaj
181 Maciek Kliś 7.51  Rook 2 MS przeglądaj
182 Konrad Dwojak 7.53  Obsession 2 M przeglądaj
183 Leszek Grzenkowicz 7.54  Hook 3 27 przeglądaj
184 Maciek Kliś 7.56  Rook 2 MS przeglądaj
185 Marek Dwojak 7.57  Prymus 3 L przeglądaj
186 Adam Cholewski 7.59  Plus 28 przeglądaj
187 Jarosław Osmólski 7.62  Vega 2 S przeglądaj
188 ze orzeł 7.62  Bright 5 28 przeglądaj
189 Krzysiek Pelcner 7.63  Optic 26 przeglądaj
190 Leszek Sułek 7.66  Buzz z4 XL przeglądaj
191 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 7.70  Cayenne 4 M przeglądaj
192 Leszek Ignaszak 7.73  Icaro Wildcat L przeglądaj
193 Urszula Marciniak 7.75  Element S przeglądaj
194 Agnieszka Ruszkowska 7.75  Icaro Wildcat Xs przeglądaj
195 Marek Dwojak 7.76  Prymus 3 L przeglądaj
196 Marek Dwojak 7.76  Prymus 3 L przeglądaj
197 Adam Nikolin 7.83  Golden 4 26 przeglądaj
198 Krzysztof Grochowski 7.84  Dudek Universal 28 przeglądaj
199 Darecki-Starry 7.85  Delta 2 ML przeglądaj
200 Konrad Kowalewski 7.89  Hook 3 27 przeglądaj
201 Mirosław Nalepa 7.98  Nemo 4 28 przeglądaj
202 Andrzej Niechciał 8.00  Brak skrzydła przeglądaj
203 Janusz Sowa 8.00  Dudek Nemo XX 25 przeglądaj
204 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 8.01  Cayenne 4 M przeglądaj
205 Witold 8.05  Tequila 2 M przeglądaj
206 Paweł Daczkowski 8.05  Epic M przeglądaj
207 Józek Ostrowski 8.18  Eden 5 30 przeglądaj
208 Alicja Siermantowska 8.22  Mentor 2 Xs przeglądaj
209 Mirosław Nalepa 8.23  Nemo 4 28 przeglądaj
210 Konrad Dwojak 8.26  Obsession 2 M przeglądaj
211 Konrad Kowalewski 8.35  Hook 3 27 przeglądaj
212 Maciek Kliś 8.43  Rook 2 MS przeglądaj
213 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 8.44  Cayenne 4 M przeglądaj
214 Mateusz Styrczula 8.55  Nemo 2 L przeglądaj
215 Marcin Łącki 8.59  Ellus 3 L przeglądaj
216 Leszek Grzenkowicz 8.65  Hook 3 27 przeglądaj
217 Leszek Grzenkowicz 8.65  Hook 3 27 przeglądaj
218 Zofia Radzicka 8.76  Chili 2 Xs przeglądaj
219 Zofia Radzicka 8.77  Chili 2 Xs przeglądaj
220 Hubert Serafin 8.83  Nemo XX 28 przeglądaj
221 Karol Mitura 8.85  Rook 2 ML przeglądaj
222 Konrad Rogalski 8.86  Epsilon 7 28 przeglądaj
223 Małgorzata Myk 8.89  Tequila 4 S przeglądaj
224 Mirosław Stocerz 8.96  Chili 3 M przeglądaj
225 Adam Cholewski 8.98  Plus 28 przeglądaj
226 Michał Fryc 9.04  Tequila 4 S przeglądaj
227 Tomasz Somla 9.05  Hook 2 25 przeglądaj
228 Hubert Serafin 9.08  Nemo XX 28 przeglądaj
229 Leszek Sułek 9.13  Nemo 2 Xl przeglądaj
230 Alicja Siermantowska 9.20  Mentor 2 Xs przeglądaj
231 Piotr Renner 9.20  Brak skrzydła przeglądaj
232 Zofia Radzicka 9.28  Chili 2 Xs przeglądaj
233 Sławomir Wysocki 9.29  Iota 26 przeglądaj
234 Krzysiek Pelcner 9.32  Optic 26 przeglądaj
235 Zofia Radzicka 9.35  Chili 2 Xs przeglądaj
236 Józek Ostrowski 9.36  Eden 5 30 przeglądaj
237 Mateusz Styrczula 9.36  Hook 3 25 przeglądaj
238 Artur Tański 9.38  Hook 4 25 przeglądaj
239 Konrad Dwojak 9.50  Fides 2 M przeglądaj
240 Piotr Renner 9.59  Brak skrzydła przeglądaj
241 Tomek Piwonski 9.61  Eden 4 30 przeglądaj
242 Michał Skrzypczak 9.72  Epsilon 7 28 przeglądaj
243 ze orzeł 9.72  Nemo 4 28 przeglądaj
244 Bartek Naszewski 9.75  Arcus 5 26 przeglądaj
245 Stanisław Sokołowski 9.76  Optic 28 przeglądaj
246 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 9.83  Cayenne 4 M przeglądaj
247 Andrzej Turewicz 9.87  Dudek Universal 28 przeglądaj
248 Szymon Myalski 9.95  Eden 5 26 przeglądaj
249 Urszula Marciniak 9.99  Element S przeglądaj
250 Alicja Siermantowska 10.05  Mentor 2 Xs przeglądaj
251 Mateusz Styrczula 10.06  Nemo 2 L przeglądaj
252 Rafał Samsonowicz 10.10  Mentor 4 S przeglądaj
253 Ilona Knapik 10.15  Buzz z4 S przeglądaj
254 Jakub Kotarski 10.19  Tequila 2 M przeglądaj
255 Tomasz Giełda 10.23  Hook 3 27 przeglądaj
256 Maciek Kliś 10.24  Rook 2 MS przeglądaj
257 Janusz Sowa 10.26  Dudek Nemo XX 25 przeglądaj
258 Andrzej Niechciał 10.26  Brak skrzydła przeglądaj
259 Tomek Piwonski 10.31  Eden 4 30 przeglądaj
260 Paweł Sułtan Warzybok 10.33  Rook 2 L przeglądaj
261 Adam Cholewski 10.41  Plus 28 przeglądaj
262 Marek Chmielowski 10.42  Aspen 4 24 przeglądaj
263 Joanna Kocot 10.45  Explorer XS przeglądaj
264 Dawid Wysakowicz 10.52  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
265 Marek Nowacki 10.61  Mentor 4 L przeglądaj
266 Leszek Ignaszak 10.63  Icaro Wildcat L przeglądaj
267 Michal Radzicki 10.64  Astral 7 26 przeglądaj
268 Robert Piotrowski 10.65  Sport 4 M przeglądaj
269 Andrzej Paradowski 10.67  Bolero 6 L przeglądaj
270 Sandra Szczepańska 10.75  Mojo S przeglądaj
271 Mirosław Nalepa 10.78  Nemo 4 28 przeglądaj
272 Mirosław Stocerz 10.84  Chili 3 M przeglądaj
273 Jarosław Osmólski 10.85  Vega 2 S przeglądaj
274 Józek Ostrowski 10.90  Eden 5 30 przeglądaj
275 Joanna Olejnik 10.93  Nemo 4 23 przeglądaj
276 Piotr Karolak 11.02  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
277 Łukasz Kolek 11.10  Tequila 3 S przeglądaj
278 Darecki-Starry 11.16  Delta 2 ML przeglądaj
279 Krzysztof Łomonkiewicz 11.27  Buzz Z3 Xl przeglądaj
280 Hubert Serafin 11.29  Nemo XX 28 przeglądaj
281 Rafał Zagórny 11.48  Buzz z4 ML przeglądaj
282 Dziobak 11.49  Emotion 3 M przeglądaj
283 Krzysztof Maciaszczyk 11.55  Optic 26 przeglądaj
284 Marek Borkowski 11.57  Delta 2 L przeglądaj
285 Leszek Grzenkowicz 11.88  Hook 3 27 przeglądaj
286 Rafał Zagórny 11.88  Buzz z4 ML przeglądaj
287 WojtasFX 11.95  Muse 30 przeglądaj
288 Leszek Grzenkowicz 11.95  Hook 3 27 przeglądaj
289 Michal Radzicki 11.96  Astral 7 26 przeglądaj
290 Sławomir Wysocki 11.96  Iota 26 przeglądaj
291 Maciek Kliś 11.96  Prymus 4 M przeglądaj
292 karol 12.01  Ellus 3 L przeglądaj
293 Grzegorz Otręba 12.04  Nemo 2 M przeglądaj
294 Radek Brzózka 12.06  Elan 24 przeglądaj
295 Maciej Wojtyczka 12.10  Mystic 2 26 przeglądaj
296 Hadek 12.20  Rook 2 S przeglądaj
297 Mateusz Siatka 12.21  VOLT M przeglądaj
298 Ryszard Jakiel 12.22  Delta 2 ML przeglądaj
299 Konrad Dwojak 12.25  Obsession 2 M przeglądaj
300 Michał 12.33  Rook L przeglądaj
301 Piotr Karolak 12.44  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
302 Michał 12.46  Rook L przeglądaj
303 Witold 12.51  Tequila 2 M przeglądaj
304 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 12.54  Cayenne 4 M przeglądaj
305 Walter Wojciechowski 12.62  K2 - przeglądaj
306 Darecki-Starry 12.79  Delta 2 ML przeglądaj
307 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 12.82  Cayenne 4 M przeglądaj
308 Lukasz Winecki 12.84  Mistral 7 L przeglądaj
309 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 12.93  Cayenne 4 M przeglądaj
310 Bartek Naszewski 13.05  Arcus 5 26 przeglądaj
311 Jakub Kotarski 13.09  Tequila 2 M przeglądaj
312 Grzegorz Pelikan 13.14  Vega M przeglądaj
313 Jarek Gołembiewski 13.17  Hook 2 27 przeglądaj
314 WojtasFX 13.23  Muse 30 przeglądaj
315 Maciej Wojtyczka 13.25  Icaro Wildcat TE M przeglądaj
316 Maciej Szczypkowski 13.29  Hook M przeglądaj
317 Robert Piotrowski 13.31  Riot ML przeglądaj
318 Arkadiusz Garbacz 13.37  Elan 33 przeglądaj
319 Jacek Ryłko 13.39  Optic 28 przeglądaj
320 Paweł Hunkiewicz 13.39  Atis 3 L przeglądaj
321 Paweł Maczel 13.40  Epsilon 6 28 przeglądaj
322 Radek Brzózka 13.59  Elan 24 przeglądaj
323 Adam Nikolin 13.76  Golden 4 26 przeglądaj
324 Zofia Radzicka 13.77  Chili 2 Xs przeglądaj
325 Robert Szczur 13.78  Rook 2 ML przeglądaj
326 WojtasFX 13.80  Muse 30 przeglądaj
327 Mateusz Gajczewski 13.92  Discovery 5 M przeglądaj
328 Mateusz Gajczewski 13.93  Discovery 5 M przeglądaj
329 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 14.11  Cayenne 4 M przeglądaj
330 Maciej Bucho 14.12  Mentor 3 M przeglądaj
331 Zofia Radzicka 14.15  Chili 2 Xs przeglądaj
332 Piotr Jóźwiak 14.17  Nevada 28 przeglądaj
333 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 14.20  Cayenne 4 M przeglądaj
334 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 14.24  Cayenne 4 M przeglądaj
335 Jakub Kotarski 14.26  Tequila 2 M przeglądaj
336 Michal Radzicki 14.29  Astral 7 26 przeglądaj
337 Jola Leoniak 14.32  Hook 3 23 przeglądaj
338 Darecki-Starry 14.35  Delta 2 ML przeglądaj
339 Rafał Brzeziński 14.37  Dudek Nemo XX 31 przeglądaj
340 Grzegorz Sprawka 14.40  Takoo 2 42 przeglądaj
341 Sławomir Wysocki 14.50  Iota 26 przeglądaj
342 Magda Kośmider 14.67  Tequila 4 S przeglądaj
343 Maciej Hanusiak 14.70  Hook 3 25 przeglądaj
344 Michal Radzicki 14.80  Astral 7 26 przeglądaj
345 Marcin Duszyński 14.86  Artik 3 25 przeglądaj
346 Zofia Radzicka 14.99  Chili 2 Xs przeglądaj
347 Stanisław Sokołowski 15.02  Optic 28 przeglądaj
348 Tomasz Szczepański 15.22  Aspen 5 26 przeglądaj
349 Witold Aksamit 15.31  Buzz Z3 Ml przeglądaj
350 Marcin Siekierski 15.40  Iota 28 przeglądaj
351 Konrad Kowalewski 15.41  Hook 3 27 przeglądaj
352 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 15.50  Cayenne 4 M przeglądaj
353 Leszek Sułek 15.50  Nemo 2 Xl przeglądaj
354 Dominik Kapica 15.72  Accura 2 90 przeglądaj
355 Ryszard Ceglarek 15.78  Tequila 4 M przeglądaj
356 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 15.84  Cayenne 4 M przeglądaj
357 Jarosław Hądzel 15.86  Blacklight M przeglądaj
358 Jarek Gołembiewski 15.92  Hook 2 27 przeglądaj
359 Darecki-Starry 15.98  Delta 2 ML przeglądaj
360 Robert Gaszewski 16.12  Nemo 2 L przeglądaj
361 Aleksander Grochal 16.37  Yukon 27 przeglądaj
362 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 16.49  Cayenne 4 M przeglądaj
363 Jacek Ryłko 16.68  Optic 28 przeglądaj
364 Mateusz Styrczula 16.88  Orca2 42 przeglądaj
365 Michal Radzicki 16.91  Astral 7 26 przeglądaj
366 WojtasFX 16.94  Muse 30 przeglądaj
367 Mikołaj Walczyk 17.21  Epsilon 6 26 przeglądaj
368 Małgośka Sulkowska 17.22  Hook 3 23 przeglądaj
369 Mateusz Styrczula 17.25  Orca2 42 przeglądaj
370 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 17.31  Cayenne 4 M przeglądaj
371 Michal Radzicki 17.32  Astral 7 26 przeglądaj
372 Mirosław Stocerz 17.79  Chili 3 M przeglądaj
373 Krzysztof Schmidt 17.82  Enzo 3 L przeglądaj
374 Robert Dadak 17.83  Cayenne 4 M przeglądaj
375 Michal Glinski 18.13  Lhotse L przeglądaj
376 Michal Radzicki 18.33  Astral 7 26 przeglądaj
377 Robert Szczur 18.37  Rook 2 ML przeglądaj
378 Michal Radzicki 18.40  Astral 7 26 przeglądaj
379 Szymon 18.48  Epsilon 8 27 przeglądaj
380 Mateusz Styrczula 18.50  Nemo 2 L przeglądaj
381 Mariusz Kopacki 18.57  Hook 3 27 przeglądaj
382 Mateusz Styrczula 18.65  Nemo 2 L przeglądaj
383 Mirosław Stocerz 18.90  Chili 3 M przeglądaj
384 Maciej Wojtyczka 19.18  Mystic 2 26 przeglądaj
385 Mirosław Stocerz 19.23  Chili 3 M przeglądaj
386 Magdalena Pawlak 19.33  Hook 3 23 przeglądaj
387 Piotr Krezymon 19.39  CHILI 4 XS przeglądaj
388 Waldemar Kwaśniewski 19.54  Rook 2 ML przeglądaj
389 Tomek Machałowski 19.58  U sport 2 S przeglądaj
390 Mikołaj Antoniewicz 19.79  Epsilon 7 28 przeglądaj
391 Michal Radzicki 19.88  Astral 7 26 przeglądaj
392 Waldemar Kwaśniewski 19.91  Rook 2 ML przeglądaj
393 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 19.91  Cayenne 4 M przeglądaj
394 Grzegorz Mac 20.07  Hook 3 25 przeglądaj
395 Adam Kowal 20.30  Nyos RS M przeglądaj
396 Magdalena Pawlak 20.74  Hook 3 23 przeglądaj
397 Maciej Bąk 20.83  CHILI 4 S przeglądaj
398 Grzegorz Świdziński 21.38  Elan 24 przeglądaj
399 Karol Mitura 21.44  Rook 2 ML przeglądaj
400 Benedykt Kroplewski 21.57  Artik 3 27 przeglądaj
401 Kaśka G. 21.84  Epic S przeglądaj
402 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 21.91  Cayenne 4 M przeglądaj
403 Maciej Wojtyczka 21.93  Mystic 2 26 przeglądaj
404 Grzegorz Świdziński 22.16  Elan 24 przeglądaj
405 Paweł Chrząszcz 22.17  King S przeglądaj
406 Marek Miłowski 22.21  Sigma 8 27 przeglądaj
407 Walter Wojciechowski 22.40  Mistral 7 S przeglądaj
408 Artur Kulas 22.46  Rush 4 ML przeglądaj
409 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 22.67  Sigma 10 27 przeglądaj
410 Grzegorz Pelikan 22.82  Vega M przeglądaj
411 Marcin Bortkiewicz 23.11  Ellus 4 Xl przeglądaj
412 Kamil Stępień 23.16  Mentor 4 M przeglądaj
413 Arkadiusz Marucha 23.43  Chili 3 S przeglądaj
414 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 24.00  Cayenne 4 M przeglądaj
415 Marek Murmyło 24.13  Epsilon 8 29 przeglądaj
416 Grzegorz Świdziński 24.14  Marvel 23 przeglądaj
417 Tomasz Natkański 24.54  Rush 4 MS przeglądaj
418 Mateusz Styrczula 24.57  Orca2 42 przeglądaj
419 Robert Szczur 24.73  Hook 2 27 przeglądaj
420 Leszek Ignaszak 24.91  Summit XC3 M przeglądaj
421 Janusz Wojtyniak 25.23  Peak 2 28 przeglądaj
422 Paweł Mergist 25.27  Artik 4 27 przeglądaj
423 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 25.58  Cayenne 4 M przeglądaj
424 Krzysztof Egzmont 25.64  Artik 3 25 przeglądaj
425 Piotr Malaca 25.79  Mentor 3 L przeglądaj
426 Adam Kowal 25.92  Nyos RS M przeglądaj
427 Konrad Dwojak 26.03  Obsession 2 M przeglądaj
428 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 26.12  Cayenne 4 M przeglądaj
429 Robert Piotrowski 26.24  Riot ML przeglądaj
430 Piotr Kośmider 26.34  Sigma 10 23 przeglądaj
431 Paweł Chrząszcz 26.42  Enzo 3 M przeglądaj
432 Paweł Witkowski 26.42  Icepeak 6 26 przeglądaj
433 Maciej Wojtyczka 26.53  Mystic 2 26 przeglądaj
434 Darecki-Starry 26.74  Delta 2 ML przeglądaj
435 Mirosław Stocerz 27.20  Chili 3 M przeglądaj
436 Arkadiusz Garbacz 27.78  Rush 4 XL przeglądaj
437 Mateusz Styrczula 27.84  Artik 4 27 przeglądaj
438 Małgośka Sulkowska 28.61  Hook 3 23 przeglądaj
439 Marcin Łącki 28.62  Ellus 4 Xl przeglądaj
440 Janusz (Jasiu) Winiarczyk 28.68  Cayenne 4 M przeglądaj
441 Marcin Wrona 28.77  Factor 2 S przeglądaj
442 Michał Skrzypczak 29.01  Epsilon 7 28 przeglądaj
443 Małgośka Sulkowska 29.72  Hook 3 23 przeglądaj
444 Jola Leoniak 30.34  Hook 2 23 przeglądaj
445 Kamil Stępień 32.65  Mentor 4 M przeglądaj
446 Arkadiusz Ślusarczyk 32.96  Meru M przeglądaj
447 Paweł Wilk 33.19  Mentor 3 S przeglądaj
448 Filip Porzucek 33.20  Rush 4 ML przeglądaj
449 Jarosław Osmólski 39.55  Vega 2 S przeglądaj
450 Mariusz Wiśniowski 40.82  Enzo S przeglądaj
451 radosław orłowski 43.28  Delta 2 ML przeglądaj
452 Witosław Girjat 46.55  Delta 2 L przeglądaj
453 Jola Leoniak 54.46  Hook 3 23 przeglądaj
454 Maro 58.97  Coden 25.5 przeglądaj
455 Mariusz Wiśniowski 77.61  Enzo S przeglądaj
456 Maro 78.26  Coden 25.5 przeglądaj
457 radosław orłowski 81.01  Delta 2 ML przeglądaj
458 Mariusz Wiśniowski 81.96  Enzo S przeglądaj
459 Grzegorz Świdziński 82.88  Elan 24 przeglądaj
460 Michał Gierlach 83.35  Enzo M przeglądaj
461 Paweł Witkowski 85.42  Icepeak 6 26 przeglądaj
462 Grzegorz Szymiczek 88.62  Elan 26 przeglądaj
463 Mariusz Wiśniowski 92.66  Enzo S przeglądaj
464 Maro 93.03  Coden 25.5 przeglądaj
465 Paweł Witkowski 94.47  Icepeak 6 26 przeglądaj
466 Marcin Wrona 95.29  Factor 2 S przeglądaj
467 Mariusz Wiśniowski 96.78  Enzo 3 S przeglądaj
468 Krzysztof Schmidt 97.35  Enzo 3 L przeglądaj
469 Maro 99.92  Coden 25.5 przeglądaj
470 Mariusz Wiśniowski 100.07  Enzo S przeglądaj
471 Paweł Witkowski 100.57  Icepeak 6 26 przeglądaj