Klonówka

Jesteś tutaj

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 Marek Basiak 5.00  Peak 25 przeglądaj
2 Marek Basiak 6.49  Peak 25 przeglądaj
3 Marek Basiak 5.55  Peak 3 23 przeglądaj
4 Andrzej Januchta 8.38  Cure L przeglądaj
5 Andrzej Januchta 8.50  Cure L przeglądaj
6 Andrzej Januchta 4.87  Cure L przeglądaj
7 Andrzej Januchta 9.24  Cure L przeglądaj
8 Andrzej Januchta 8.07  Cure L przeglądaj
9 Anna Bysiecka 5.73  Punk XS przeglądaj
10 Ryszard Froń 4.28  Iota 2 27 przeglądaj
11 Ryszard Froń 1.33  Iota 2 27 przeglądaj
12 Przemek Bandrowski 3.85  Sigma 7 31 przeglądaj
13 Marcin Wirski 5.13  Queen 2 ML przeglądaj
14 Rafał Kwaśniewski 2.32  BGD BASE ML przeglądaj
15 Jarosław Osmólski 5.25  Vega 5 S przeglądaj
16 Artur Starzec 4.57  Mentor 4 S przeglądaj
17 Marek Basiak 2.29  Mantra 4 S przeglądaj
18 Marek Basiak 7.49  Mantra 4 S przeglądaj
19 Maciej Januchta 9.50  Carrera L przeglądaj
20 Mariusz Kozłowski 5.52  Swift 5 MS przeglądaj
21 Michał Grudniewski 2.31  Tequila 2 L przeglądaj
22 Michał Grudniewski 3.07  Tequila 2 L przeglądaj
23 Anna Bysiecka 4.68  Punk XS przeglądaj
24 Wojciech Bednarski 5.23  Peak 2 28 przeglądaj
25 Jarosław Hadaczek 5.44  Rush 3 M przeglądaj
26 Krzysztof Krężel 5.25  Arak S przeglądaj
27 Łukasz Bartkiewicz 1.83  Delta M przeglądaj
28 Paweł Lis 6.90  Factor 2 L przeglądaj
29 Łukasz Bartkiewicz 0.59  Delta M przeglądaj
30 Marek Basiak 7.12  Mantra 4 S przeglądaj
31 Marek Basiak 4.80  Mantra 4 S przeglądaj
32 Michał Dudziński 5.31  King S przeglądaj
33 Mateusz Bątorek 5.28  Rise 3 M przeglądaj
34 Grzegorz Wierzba 7.70  Sigma 8 25 przeglądaj
35 Andrzej Januchta 9.57  Cure L przeglądaj
36 Witold Raś 5.59  Iota 28 przeglądaj
37 Maciej Januchta 9.65  Carrera L przeglądaj
38 Paweł Myszak 5.25  Mentor 2 M przeglądaj
39 Paweł Lis 5.47  Factor 2 L przeglądaj
40 Przemek Bandrowski 4.12  Sigma 7 31 przeglądaj
41 Grzegorz Wierzba 5.98  Sigma 8 25 przeglądaj
42 Maciej Januchta 7.99  Carrera L przeglądaj
43 Andrzej Januchta 8.49  Cure L przeglądaj
44 Anna Bysiecka 4.60  Punk XS przeglądaj
45 Adrian Pedrycz 37.35  Cure M przeglądaj
46 Anna Bysiecka 0.64  Punk XS przeglądaj
47 Andrzej Januchta 8.20  Cure L przeglądaj
48 Marek Basiak 3.82  Mantra 4 S przeglądaj
49 Przemek Bandrowski 2.13  Sigma 7 31 przeglądaj
50 Wojciech Bednarski 2.68  Peak 2 28 przeglądaj
51 Andrzej Januchta 7.32  Cure L przeglądaj
52 Andrzej Januchta 9.03  Cure L przeglądaj
53 Mariusz Kozłowski 4.71  Swift 5 MS przeglądaj
54 Mariusz Kozłowski 2.60  Swift 5 MS przeglądaj
55 Anna Bysiecka 3.21  Punk XS przeglądaj
56 Wojciech Bednarski 5.30  Bitch 18 przeglądaj
57 Jakub Mendys 2.83  Swift 5 MS przeglądaj
58 Marek Basiak 3.68  Mantra 4 S przeglądaj
59 Marek Basiak 4.44  Mantra 4 S przeglądaj
60 Marek Basiak 3.96  Mantra 4 S przeglądaj
61 Maciej Januchta 65.81  Carrera L przeglądaj
62 Anna Bysiecka 1.04  Punk XS przeglądaj
63 Adrian Pedrycz 27.79  Cure M przeglądaj
64 Maciej Januchta 23.88  Carrera L przeglądaj
65 Bartosz Bysiecki 2.68  Pioneer S przeglądaj
66 Michał Skalski 4.86  BGD BASE ML przeglądaj
67 Łukasz Bartkiewicz 5.67  Delta M przeglądaj
68 Marek Basiak 7.33  Mantra 4 S przeglądaj
69 Andrzej Januchta 8.49  Cure L przeglądaj
70 Wojciech Bednarski 7.34  Peak 2 28 przeglądaj
71 Maciej Januchta 7.98  Carrera L przeglądaj
72 Anna Bysiecka 4.39  Punk XS przeglądaj
73 Grzegorz Wierzba 8.37  Sigma 8 25 przeglądaj
74 Maciej Januchta 4.35  Carrera L przeglądaj
75 Mariusz Zaborek 3.65  Synergy 3 L przeglądaj
76 Alan Lisowiec 100.34  Peak 2 28 przeglądaj
77 Adrian Pedrycz 6.17  Cure M przeglądaj
78 Adrian Pedrycz 25.65  Cure M przeglądaj
79 Wojciech Bednarski 32.06  Peak 2 28 przeglądaj
80 Andrzej Januchta 42.36  Cure L przeglądaj
81 Przemek Bandrowski 1.32  Sigma 7 31 przeglądaj
82 Maciej Januchta 25.74  Carrera L przeglądaj
83 Marek Basiak 24.72  Mantra 4 S przeglądaj
84 Przemek Bandrowski 4.88  Sigma 7 31 przeglądaj
85 Krzysztof Pedrycz 59.88  Trango Xc M przeglądaj
86 Anna Bysiecka 3.08  Punk XS przeglądaj
87 Łukasz Bartkiewicz 4.70  Delta M przeglądaj
88 peter 21.79  Delta 2 L przeglądaj
89 Maciej Januchta 41.01  Carrera L przeglądaj
90 Łukasz Bartkiewicz 27.89  Delta M przeglądaj
91 Alan Lisowiec 32.63  Peak 29 przeglądaj
92 Krzysztof Pedrycz 19.08  Trango Xc M przeglądaj
93 Krzysztof Pedrycz 4.53  Trango Xc M przeglądaj
94 Andrzej Januchta 6.48  Cure L przeglądaj
95 Paweł Myszak 1.68  Mentor 2 M przeglądaj
96 Jakub Mendys 6.95  Swift S przeglądaj
97 Jakub Mendys 3.50  Swift S przeglądaj
98 Marek Basiak 6.52  Mantra 4 S przeglądaj
99 Przemek Bandrowski 2.50  Sigma 7 31 przeglądaj
100 Anna Bysiecka 3.28  Pioneer S przeglądaj
101 Adrian Pedrycz 10.03  Cure M przeglądaj
102 Paweł Myszak 5.79  Mentor 2 M przeglądaj
103 Andrzej Januchta 12.32  Cure L przeglądaj
104 Maciej Januchta 7.22  Carrera L przeglądaj
105 Przemek Bandrowski 2.26  Sigma 7 31 przeglądaj
106 Rafał Brzeziński 3.34  Ion 4 L przeglądaj
107 Andrzej Januchta 7.79  Cure L przeglądaj
108 Andrzej Januchta 7.70  Cure L przeglądaj
109 Marek Basiak 5.89  Mantra 4 S przeglądaj
110 Andrzej Januchta 8.62  Cure L przeglądaj
111 Marek Basiak 5.24  Mantra 4 S przeglądaj
112 Marek Basiak 4.29  Mantra 4 S przeglądaj
113 Wojciech Bednarski 6.22  Peak 2 28 przeglądaj
114 Andrzej Januchta 8.75  Cure L przeglądaj
115 Łukasz Bartkiewicz 5.55  Delta M przeglądaj
116 Przemek Bandrowski 2.61  Sigma 7 31 przeglądaj
117 Maciej Januchta 7.16  Carrera L przeglądaj
118 Marek Basiak 4.76  Mantra 4 S przeglądaj
119 Anna Bysiecka 3.40  Pioneer S przeglądaj
120 Andrzej Januchta 8.59  Cure L przeglądaj
121 Andrzej Januchta 3.93  Cure L przeglądaj
122 Andrzej Januchta 4.17  Cure L przeglądaj
123 Adrian Pedrycz 5.83  Cure M przeglądaj
124 Artur Starzec 4.41  Mentor 4 S przeglądaj
125 Adrian Pedrycz 6.32  Cure M przeglądaj
126 Bartosz Grochowina 2.89  Arcus 6 26 przeglądaj
127 Andrzej Januchta 9.23  Cure L przeglądaj
128 Paweł Lis 5.65  Factor 2 L przeglądaj
129 Maciej Januchta 7.24  Artik 2 27 przeglądaj
130 Maciej Januchta 22.78  Artik 2 27 przeglądaj
131 Mariusz Zaborek 4.55  Synergy 3 L przeglądaj
132 Mariusz Zaborek 5.55  Synergy 3 L przeglądaj
133 Łukasz Olszewski 1.87  Pluto 2 M przeglądaj
134 Andrzej Januchta 6.70  Cure L przeglądaj
135 Maciej Januchta 7.35  Artik 2 27 przeglądaj
136 Artur Starzec 6.77  Mentor 4 S przeglądaj
137 Przemek Bandrowski 3.69  Sigma 7 31 przeglądaj
138 Grzegorz Wierzba 6.94  Sigma 8 25 przeglądaj
139 Grzegorz Wierzba 5.44  Sigma 8 25 przeglądaj
140 Maciej Januchta 18.95  Artik 2 27 przeglądaj
141 Krzysztof Pedrycz 0.02  Trango Xc M przeglądaj
142 Grzegorz Wierzba 4.82  Sigma 8 25 przeglądaj
143 Andrzej Januchta 8.41  Cure L przeglądaj
144 Andrzej Januchta 7.22  Cure L przeglądaj
145 Anna Bysiecka 1.89  Pioneer S przeglądaj
146 Maciej Januchta 4.39  Artik 2 27 przeglądaj
147 Łukasz Bartkiewicz 4.88  Delta M przeglądaj
148 Krzysztof Pedrycz 4.87  Trango Xc M przeglądaj
149 Maciej Januchta 5.94  Artik 2 27 przeglądaj
150 Krzysztof Pedrycz 5.03  Trango Xc M przeglądaj
151 Maciej Januchta 5.42  Sigma 8 29 przeglądaj
152 Andrzej Januchta 13.40  Cure L przeglądaj
153 Andrzej Januchta 7.59  Cure L przeglądaj
154 Krzysztof Pedrycz 4.83  Trango Xc M przeglądaj
155 Michał Skalski 4.73  BGD BASE ML przeglądaj
156 Adrian Pedrycz 5.70  U sport S przeglądaj
157 Michał Skalski 3.29  BGD BASE ML przeglądaj
158 Michał Skalski 4.00  BGD BASE ML przeglądaj
159 Andrzej Januchta 8.63  Cure L przeglądaj
160 Andrzej Januchta 5.82  Cure L przeglądaj
161 Dariusz Boszczyk 5.06  Omega 8 29 przeglądaj
162 Maciej Januchta 8.08  Artik 2 27 przeglądaj
163 Maciej Januchta 3.86  Artik 2 27 przeglądaj
164 Krzysztof Pedrycz 34.33  Trango Xc M przeglądaj
165 Andrzej Januchta 8.78  Cure L przeglądaj
166 Alan Lisowiec 9.59  Peak 2 28 przeglądaj
167 Adrian Pedrycz 3.70  Cure M przeglądaj
168 Marek Basiak 3.99  Mantra 4 S przeglądaj
169 Andrzej Januchta 7.37  Cure L przeglądaj
170 Andrzej Januchta 8.39  Cure L przeglądaj
171 Andrzej Januchta 9.15  Cure L przeglądaj
172 Andrzej Januchta 7.94  Cure L przeglądaj
173 Andrzej Januchta 8.29  Cure L przeglądaj
174 Marek Basiak 2.26  Mantra 4 S przeglądaj
175 Marek Basiak 3.30  Mantra 4 S przeglądaj
176 Marek Basiak 5.77  Mantra 4 S przeglądaj
177 Andrzej Januchta 8.82  Cure L przeglądaj
178 Andrzej Januchta 7.14  Sigma 8 29 przeglądaj
179 Dariusz Boszczyk 4.42  Omega 8 29 przeglądaj
180 Dariusz Boszczyk 4.61  Omega 8 29 przeglądaj
181 Andrzej Januchta 8.02  Sigma 8 29 przeglądaj
182 Adrian Pedrycz 5.88  U sport S przeglądaj
183 Robert Skalski 5.72  Sigma 7 31 przeglądaj
184 Jakub Socha 5.30  Mantra 6 MS przeglądaj
185 Krzysztof Pedrycz 7.76  Trango Xc M przeglądaj
186 Łukasz Bartkiewicz 5.77  Delta M przeglądaj
187 Adrian Pedrycz 7.00  U sport S przeglądaj
188 Grzegorz Dudka 7.12  Aspen 5 28 przeglądaj
189 Paweł Myszak 3.75  Mentor 2 M przeglądaj
190 Paweł Myszak 3.72  Mentor 2 M przeglądaj
191 Marek Basiak 4.18  Mantra 4 S przeglądaj
192 Maciej Januchta 8.15  Artik 2 27 przeglądaj
193 Andrzej Januchta 7.98  Sigma 8 29 przeglądaj
194 Łukasz Bartkiewicz 4.66  Delta M przeglądaj
195 Andrzej Januchta 9.13  Sigma 8 29 przeglądaj
196 Andrzej Januchta 8.70  Sigma 8 29 przeglądaj
197 Dariusz Boszczyk 5.37  Omega 8 29 przeglądaj
198 Andrzej Januchta 7.87  Sigma 8 29 przeglądaj
199 Marek Basiak 6.79  Mantra 4 S przeglądaj
200 Łukasz Bartkiewicz 5.29  Delta M przeglądaj
201 Andrzej Januchta 7.22  Sigma 8 29 przeglądaj
202 Marek Basiak 5.38  Mantra 4 S przeglądaj
203 Andrzej Januchta 7.92  Sigma 8 29 przeglądaj
204 Dariusz Boszczyk 4.61  Omega 8 29 przeglądaj
205 Łukasz Bartkiewicz 4.71  Delta M przeglądaj
206 Krzysztof Pedrycz 5.15  Trango Xc M przeglądaj
207 Maciej Januchta 8.30  Artik 2 27 przeglądaj
208 Andrzej Januchta 9.40  Sigma 8 29 przeglądaj
209 Krzysztof Pedrycz 10.22  Trango Xc M przeglądaj
210 Andrzej Januchta 37.32  Sigma 8 29 przeglądaj
211 Marek Basiak 4.87  Mantra 4 S przeglądaj
212 Adrian Pedrycz 5.01  U sport S przeglądaj
213 Adrian Pedrycz 4.60  U sport S przeglądaj
214 Adrian Pedrycz 9.32  U sport S przeglądaj
215 Krzysztof Pedrycz 9.44  Trango Xc M przeglądaj
216 Krzysztof Pedrycz 6.06  Trango Xc M przeglądaj
217 Andrzej Januchta 6.61  Sigma 8 29 przeglądaj
218 Łukasz Bartkiewicz 5.64  Delta M przeglądaj
219 Adrian Pedrycz 3.79  U sport S przeglądaj
220 Adrian Pedrycz 9.79  U sport S przeglądaj
221 Kamil Jarosz 3.56  Rush 3 M przeglądaj
222 Anna Bysiecka 3.73  Pioneer S przeglądaj
223 Anna Bysiecka 0.83  Pioneer S przeglądaj
224 Mariusz Ignaciuk 4.19  Buzz Z S przeglądaj
225 Adrian Pedrycz 5.76  U sport S przeglądaj
226 Krzysztof Pedrycz 8.69  Trango Xc M przeglądaj
227 Krzysztof Pedrycz 17.60  Trango Xc M przeglądaj
228 Andrzej Januchta 8.44  Sigma 8 29 przeglądaj
229 Mariusz Zaborek 5.08  Synergy 3 L przeglądaj
230 Łukasz Bartkiewicz 4.93  Delta M przeglądaj
231 Krzysztof Pedrycz 4.93  Trango Xc M przeglądaj
232 Maciej Januchta 7.59  Artik 2 27 przeglądaj
233 Andrzej Januchta 6.30  Sigma 8 29 przeglądaj
234 Krzysztof Pedrycz 10.78  Trango Xc M przeglądaj
235 Mariusz Zaborek 4.38  Synergy 3 L przeglądaj
236 Maciej Januchta 5.67  Artik 2 27 przeglądaj
237 Mariusz Zaborek 5.47  Synergy 3 L przeglądaj
238 Robert Skalski 7.46  Queen L przeglądaj
239 Mariusz Zaborek 5.21  Synergy 3 L przeglądaj
240 Krzysztof Pedrycz 5.80  Trango Xc M przeglądaj
241 Andrzej Januchta 8.14  Sigma 8 29 przeglądaj
242 Adrian Pedrycz 9.68  U sport S przeglądaj
243 Maciej Januchta 6.32  Artik 2 27 przeglądaj
244 Mariusz Zaborek 4.78  Synergy 3 L przeglądaj
245 Andrzej Januchta 7.30  Sigma 8 29 przeglądaj
246 Łukasz Bartkiewicz 4.91  Delta M przeglądaj
247 Łukasz Bartkiewicz 4.46  Delta M przeglądaj
248 Łukasz Bartkiewicz 4.46  Delta M przeglądaj
249 Alan Lisowiec 103.87  Peak 2 28 przeglądaj
250 Andrzej Januchta 103.29  Sigma 8 29 przeglądaj
251 Dariusz Boszczyk 2.67  Omega 8 29 przeglądaj
252 Dariusz Boszczyk 9.79  Omega 8 29 przeglądaj
253 Andrzej Januchta 8.41  Sigma 8 29 przeglądaj
254 Krzysztof Pedrycz 2.69  Trango Xc M przeglądaj
255 Krzysztof Pedrycz 2.76  Trango Xc M przeglądaj
256 Krzysztof Pedrycz 5.55  Poison 3 M przeglądaj
257 Krzysztof Pedrycz 4.91  Poison 3 M przeglądaj
258 Dariusz Boszczyk 3.90  Omega 8 29 przeglądaj
259 Mariusz Zaborek 3.46  Synergy 3 L przeglądaj
260 Łukasz Bartkiewicz 3.60  Delta M przeglądaj
261 Robert Skalski 6.53  Queen L przeglądaj
262 Marek Basiak 5.62  Mantra 4 S przeglądaj
263 Mariusz Zaborek 4.64  Synergy 3 L przeglądaj
264 Łukasz Bartkiewicz 6.27  Delta M przeglądaj
265 Marek Basiak 6.25  Mantra 4 S przeglądaj
266 Mariusz Ignaciuk 3.47  Buzz Z S przeglądaj
267 Andrzej Januchta 8.39  Sigma 8 29 przeglądaj
268 Mariusz Ignaciuk 4.31  Buzz Z S przeglądaj
269 Michał Grudniewski Tequila 2 L przeglądaj
270 Michał Grudniewski Tequila 2 L przeglądaj
271 Andrzej Januchta 8.96  Sigma 8 29 przeglądaj
272 Łukasz Bartkiewicz 5.41  Delta M przeglądaj
273 Mariusz Zaborek 4.06  Synergy 3 L przeglądaj
274 Adrian Pedrycz 8.82  U sport S przeglądaj
275 Mariusz Zaborek 2.11  Synergy 3 L przeglądaj
276 Dariusz Boszczyk 4.84  Omega 8 29 przeglądaj
277 Andrzej Januchta 7.24  Sigma 8 29 przeglądaj
278 Maciej Januchta 6.77  Artik 2 27 przeglądaj
279 Kamil Jarosz 2.58  Rush 3 L przeglądaj
280 Mariusz Zaborek 3.68  Synergy 3 L przeglądaj
281 Dariusz Boszczyk 5.64  Omega 8 29 przeglądaj
282 Krzysztof Pedrycz 5.56  Trango Xc M przeglądaj
283 Łukasz Bartkiewicz 3.78  Delta M przeglądaj
284 Marek Basiak 5.34  Mantra 4 S przeglądaj
285 Andrzej Januchta 7.12  Sigma 8 29 przeglądaj
286 Marek Basiak 5.87  Mantra 4 S przeglądaj
287 Łukasz Bartkiewicz 3.69  Delta M przeglądaj
288 Andrzej Januchta 8.60  Sigma 8 29 przeglądaj
289 Łukasz Bartkiewicz 5.98  Delta M przeglądaj
290 Dariusz Boszczyk 5.20  Omega 8 29 przeglądaj
291 Andrzej Januchta 7.64  Sigma 8 29 przeglądaj
292 Robert Skalski 8.30  Queen L przeglądaj
293 Robert Skalski 6.79  Queen L przeglądaj
294 Andrzej Januchta 8.68  Sigma 8 29 przeglądaj
295 Łukasz Bartkiewicz 3.60  Rush M przeglądaj
296 Dariusz Boszczyk 3.38  Omega 8 29 przeglądaj
297 Michał Grudniewski 3.51  Tequila 2 L przeglądaj
298 Andrzej Januchta 9.69  Sigma 8 29 przeglądaj
299 Michał Skalski 5.81  Sport 4 L przeglądaj
300 Dariusz Boszczyk 4.48  Omega 8 29 przeglądaj
301 Łukasz Bartkiewicz 2.08  Rush M przeglądaj
302 Dariusz Boszczyk 5.92  Omega 8 29 przeglądaj
303 Łukasz Bartkiewicz 4.68  Rush M przeglądaj
304 Mariusz Ignaciuk 5.41  Buzz Z S przeglądaj
305 Mariusz Ignaciuk 2.08  Buzz Z S przeglądaj
306 Dariusz Boszczyk 5.23  Omega 8 29 przeglądaj
307 Mariusz Ignaciuk 3.14  Buzz Z S przeglądaj
308 Bartek Morawski 3.56  Ellus 2 S przeglądaj
309 Mariusz Ignaciuk 4.32  Buzz Z S przeglądaj
310 Bartek Morawski 0.62  Ellus 2 S przeglądaj
311 Kamil Jarosz 3.06  Rush 3 L przeglądaj
312 Maciej Januchta 6.00  Artik 2 27 przeglądaj
313 Marek Basiak 3.46  Mantra 4 S przeglądaj
314 Marek Basiak 5.07  Mantra 4 S przeglądaj
315 Marek Basiak 3.33  Mantra 4 S przeglądaj
316 Krzysztof Pedrycz 5.96  Trango Xc M przeglądaj
317 Dariusz Boszczyk 5.52  Omega 8 29 przeglądaj
318 Dariusz Boszczyk 4.85  Omega 8 29 przeglądaj
319 Andrzej Januchta 8.26  Sigma 8 29 przeglądaj
320 Andrzej Januchta 7.88  Sigma 8 29 przeglądaj
321 Łukasz Bartkiewicz 3.78  Rush M przeglądaj
322 Łukasz Bartkiewicz 3.67  Rush M przeglądaj
323 Łukasz Bartkiewicz 2.36  Rush M przeglądaj
324 Łukasz Bartkiewicz 1.76  Rush M przeglądaj
325 Mariusz Ignaciuk 3.71  Buzz Z S przeglądaj
326 Łukasz Bartkiewicz 3.44  Rush M przeglądaj
327 Łukasz Bartkiewicz 2.29  Rush M przeglądaj
328 Maciej Januchta 5.56  Artik 2 27 przeglądaj
329 Robert Skalski 3.84  Queen L przeglądaj
330 Andrzej Januchta 3.42  Sigma 8 29 przeglądaj
331 Andrzej Januchta 5.48  Sigma 8 29 przeglądaj
332 Mariusz Zaborek 3.67  Synergy 3 L przeglądaj
333 Łukasz Bartkiewicz 2.45  Rush M przeglądaj
334 Krzysztof Pedrycz 7.90  Trango Xc M przeglądaj
335 Mariusz Ignaciuk 1.44  Buzz Z S przeglądaj
336 Andrzej Januchta 7.35  Sigma 8 29 przeglądaj
337 Łukasz Bartkiewicz 3.35  Rush M przeglądaj
338 Maciej Januchta 5.79  Artik 2 27 przeglądaj
339 Krzysztof Pedrycz 7.90  Trango Xc M przeglądaj
340 Adrian Pedrycz 20.96  U sport S przeglądaj
341 Krzysztof Pedrycz 75.04  Omega 7 26 przeglądaj
342 Krzysztof Pedrycz 20.77  Trango Xc M przeglądaj
343 Andrzej Januchta 31.14  Sigma 8 29 przeglądaj
344 Łukasz Bartkiewicz 5.56  Rush M przeglądaj
345 Alan Lisowiec 20.41  Peak 2 28 przeglądaj
346 Alan Lisowiec 5.28  Peak 2 28 przeglądaj
347 Maciej Januchta 20.36  Artik 2 27 przeglądaj
348 Andrzej Januchta 10.70  Sigma 8 29 przeglądaj
349 Andrzej Januchta 5.65  Sigma 8 29 przeglądaj
350 Andrzej Januchta 6.32  Sigma 8 29 przeglądaj
351 Michał Skalski 2.07  Sport 4 L przeglądaj
352 Wojciech Bednarski 2.07  Magus 6 28 przeglądaj
353 Wojciech Bednarski 4.80  Magus 6 28 przeglądaj
354 Krzysztof Pedrycz 7.99  Trango Xc M przeglądaj
355 Mariusz Ignaciuk 4.43  Buzz Z S przeglądaj
356 Łukasz Bartkiewicz 2.84  Rush M przeglądaj
357 Robert Skalski 4.85  Queen L przeglądaj
358 Robert Skalski 10.35  Queen L przeglądaj
359 Mariusz Zaborek 4.19  Synergy 3 L przeglądaj
360 Łukasz Bartkiewicz 2.83  Rush M przeglądaj
361 Łukasz Bartkiewicz 2.23  Rush M przeglądaj
362 Wojciech Bednarski 3.18  Magus 6 28 przeglądaj
363 Adrian Pedrycz 6.08  U sport S przeglądaj
364 Adrian Pedrycz 5.22  U sport S przeglądaj
365 Bartek Morawski 1.34  Ellus 3 S przeglądaj
366 Wojciech Bednarski 2.24  Magus 6 28 przeglądaj
367 Michał Skalski 3.69  Sport 4 L przeglądaj
368 Michał Skalski 3.06  Sport 4 L przeglądaj
369 Andrzej Januchta 13.16  Sigma 8 29 przeglądaj
370 Andrzej Januchta 5.41  Sigma 8 29 przeglądaj
371 Łukasz Bartkiewicz 2.34  Rush M przeglądaj
372 Krzysztof Pedrycz 13.14  Trango Xc M przeglądaj
373 Krzysztof Pedrycz 2.88  Trango Xc M przeglądaj
374 Alan Lisowiec 8.94  Peak 2 28 przeglądaj
375 Alan Lisowiec 8.94  Peak 2 28 przeglądaj
376 Andrzej Januchta 31.32  Sigma 8 29 przeglądaj
377 Adrian Pedrycz 2.50  U sport S przeglądaj
378 Michał Skalski 6.23  Sport 4 L przeglądaj
379 Alan Lisowiec 94.82  Peak 2 28 przeglądaj
380 Krzysztof Pedrycz 30.47  Trango Xc M przeglądaj
381 Maciej Rotowski 3.31  Discovery 4 23 przeglądaj
382 Kamil Jarosz 2.52  Rush M przeglądaj
383 Andrzej Januchta 22.12  Sigma 8 29 przeglądaj
384 Mariusz Zaborek 4.00  Synergy 3 L przeglądaj
385 Maciej Januchta 7.55  Artik 2 27 przeglądaj
386 Mariusz Zaborek 3.85  Synergy 3 L przeglądaj
387 Mariusz Zaborek 1.42  Synergy 3 L przeglądaj
388 Andrzej Januchta 29.74  Sigma 8 29 przeglądaj
389 Maciej Januchta 4.01  Artik 2 27 przeglądaj
390 Andrzej Januchta 4.64  Sigma 8 29 przeglądaj
391 Bartek Morawski 1.22  Ellus 2 S przeglądaj
392 peter 5.09  Omega 8 27 przeglądaj
393 peter 10.71  Omega 8 27 przeglądaj
394 Mariusz Ignaciuk 7.15  Buzz Z S przeglądaj
395 Mariusz Ignaciuk 4.81  Buzz Z S przeglądaj
396 Wojciech Bednarski 7.90  Magus 6 28 przeglądaj
397 Wojciech Bednarski 4.13  Magus 6 28 przeglądaj
398 Wojciech Bednarski 1.78  Magus 6 28 przeglądaj
399 Michał Skalski 7.67  Sport 4 L przeglądaj
400 Maciej Januchta 19.34  Artik 2 27 przeglądaj
401 Michał Skalski 2.84  Sport 4 L przeglądaj
402 Andrzej Januchta 28.18  Sigma 8 29 przeglądaj
403 Łukasz Bartkiewicz 12.38  Rush M przeglądaj
404 Adrian Pedrycz 25.37  U sport S przeglądaj
405 Artur Pedrycz 3.05  Trango Xc M przeglądaj
406 Krzysztof Pedrycz 25.70  Omega 7 26 przeglądaj
407 Mariusz Zaborek 13.25  Synergy 3 L przeglądaj
408 Robert Skalski 14.42  Queen L przeglądaj
409 Adrian Pedrycz 4.38  U sport S przeglądaj
410 Andrzej Januchta 6.27  Sigma 8 29 przeglądaj
411 Maciej Januchta 8.18  Artik 2 27 przeglądaj
412 Maciej Januchta 2.35  Artik 2 27 przeglądaj
413 Robert Skalski 14.92  Queen L przeglądaj
414 Krzysztof Pedrycz 17.57  Omega 7 26 przeglądaj
415 Andrzej Januchta 8.27  Sigma 8 29 przeglądaj
416 Krzysztof Pedrycz 4.95  Omega 7 26 przeglądaj
417 Mariusz Zaborek 3.16  Synergy 3 L przeglądaj
418 Marek D 1.50  Vox 27 przeglądaj
419 Andrzej Januchta 8.54  Sigma 8 29 przeglądaj
420 Krzysztof Pedrycz 5.31  Omega 7 26 przeglądaj
421 Maciej Januchta 6.27  Artik 2 27 przeglądaj
422 Andrzej Januchta 7.88  Sigma 8 29 przeglądaj
423 peter 4.14  Triton 22 przeglądaj
424 Robert Skalski 3.42  Queen L przeglądaj
425 Robert Skalski 3.63  Queen L przeglądaj
426 Robert Skalski 2.83  Sigma 7 31 przeglądaj
427 Alan Lisowiec 4.81  Peak 2 28 przeglądaj
428 Kamil Jarosz 2.10  Rush M przeglądaj
429 Kamil Jarosz 1.98  Rush M przeglądaj
430 Łukasz Bartkiewicz 2.24  Rush M przeglądaj
431 Mariusz Ignaciuk 2.18  Buzz Z S przeglądaj
432 Andrzej Januchta 7.30  Sigma 8 29 przeglądaj
433 Mariusz Zaborek 5.64  Synergy 3 L przeglądaj
434 Łukasz Bartkiewicz 2.28  Rush M przeglądaj
435 Łukasz Bartkiewicz 5.39  Rush M przeglądaj
436 Mariusz Ignaciuk 5.62  Buzz Z S przeglądaj
437 Maciej Januchta 7.99  Artik 2 27 przeglądaj
438 Andrzej Januchta 8.27  Sigma 8 29 przeglądaj
439 Wojciech Bednarski 3.54  Magus 6 28 przeglądaj
440 Andrzej Januchta 7.30  Sigma 8 29 przeglądaj
441 Wojciech Bednarski 2.02  Magus 6 28 przeglądaj
442 Wojciech Bednarski 3.24  Magus 6 28 przeglądaj
443 Andrzej Januchta 6.71  Sigma 8 29 przeglądaj
444 Andrzej Januchta 7.72  Sigma 8 29 przeglądaj
445 Michał Grudniewski 0.43  Tequila 2 L przeglądaj
446 Michał Grudniewski 0.79  Tequila 2 L przeglądaj
447 Michał Grudniewski 0.38  Tequila 2 L przeglądaj
448 Dariusz Boszczyk 4.99  Poison 2 L przeglądaj
449 Andrzej Januchta 7.34  Triton 22 przeglądaj
450 Mariusz Zaborek 4.83  Mamboo M przeglądaj
451 Mariusz Ignaciuk 5.82  Buzz Z S przeglądaj
452 Andrzej Januchta 7.46  Sigma 8 29 przeglądaj
453 Andrzej Januchta 8.06  Sigma 8 29 przeglądaj
454 Andrzej Januchta 7.12  Sigma 8 29 przeglądaj
455 Łukasz Bartkiewicz 2.03  Rush M przeglądaj
456 Łukasz Bartkiewicz 3.30  Rush M przeglądaj
457 Łukasz Bartkiewicz 2.15  Rush M przeglądaj
458 Robert Kłos 3.32  Sport 4 M przeglądaj
459 Krzysztof Pedrycz 5.54  Mantra 3 M przeglądaj
460 Mariusz Ignaciuk 1.82  Buzz Z S przeglądaj
461 Mariusz Ignaciuk 1.08  Buzz Z S przeglądaj
462 Mariusz Ignaciuk 0.87  Buzz Z S przeglądaj
463 Andrzej Januchta 8.66  Triton 22 przeglądaj
464 Andrzej Januchta 7.50  Triton 22 przeglądaj
465 Łukasz Bartkiewicz 1.39  Rush M przeglądaj
466 Robert Skalski 3.75  Sigma 7 31 przeglądaj
467 Robert Skalski 2.28  Sigma 7 31 przeglądaj
468 Robert Skalski 4.07  Sigma 7 31 przeglądaj
469 Kamil Jarosz 3.28  Rush M przeglądaj
470 Kamil Jarosz 1.77  Rush M przeglądaj
471 Mariusz Ignaciuk 1.03  Buzz Z S przeglądaj
472 Andrzej Januchta 7.09  Sigma 8 29 przeglądaj
473 Andrzej Januchta 7.63  Sigma 8 29 przeglądaj
474 Alan Lisowiec 3.91  Peak 2 26 przeglądaj
475 Alan Lisowiec 3.59  Peak 2 26 przeglądaj
476 Mariusz Ignaciuk 4.09  Buzz Z S przeglądaj
477 Mariusz Ignaciuk 4.11  Buzz Z S przeglądaj
478 Krzysztof Pedrycz 4.11  Mantra 3 M przeglądaj
479 Krzysztof Pedrycz 5.12  Mantra 3 M przeglądaj
480 Mariusz Zaborek 4.93  Mamboo M przeglądaj
481 Mariusz Zaborek 5.92  Mamboo M przeglądaj
482 Michał Skalski 4.84  Sport 4 L przeglądaj
483 Łukasz Bartkiewicz 5.12  Rush M przeglądaj
484 Artur Pedrycz 2.04  Trango Xc M przeglądaj
485 Artur Pedrycz 4.75  Trango Xc M przeglądaj
486 Artur Pedrycz 6.40  Trango Xc M przeglądaj
487 Radosław Budniak 5.69  Mentor 3 S przeglądaj
488 Robert Kłos 4.65  Sport 4 M przeglądaj
489 Adrian Pedrycz 3.21  Targa 3 S przeglądaj
490 Adrian Pedrycz 3.07  Targa 3 S przeglądaj
491 Michał Dudziński 6.91  Mantra 4 Ml przeglądaj
492 Robert Skalski 3.93  Sigma 7 31 przeglądaj
493 Łukasz Bartkiewicz 2.84  Rush M przeglądaj
494 Andrzej Januchta 2.49  Sigma 8 29 przeglądaj
495 Andrzej Januchta 8.67  Sigma 8 29 przeglądaj
496 Michał Skalski 7.32  Sport 4 L przeglądaj
497 Krzysztof Pedrycz 2.34  Mantra 3 M przeglądaj
498 Krzysztof Pedrycz 1.90  Mantra 3 M przeglądaj
499 Andrzej Januchta 8.00  Sigma 8 29 przeglądaj
500 Krzysztof Pedrycz 6.16  Mantra 3 M przeglądaj
501 Krzysztof Pedrycz 2.41  Mantra 3 M przeglądaj
502 Alan Lisowiec 2.95  Peak 2 28 przeglądaj
503 Robert Skalski 3.53  Sigma 7 31 przeglądaj
504 Robert Skalski 3.60  Sigma 7 31 przeglądaj
505 Michał Skalski 3.92  Sport 4 L przeglądaj
506 Robert Skalski 4.19  Sigma 7 31 przeglądaj
507 Dariusz Boszczyk 3.44  Poison 2 L przeglądaj
508 Dariusz Boszczyk 2.79  Poison 2 L przeglądaj
509 Dariusz Boszczyk 4.14  Poison 2 L przeglądaj
510 AnT 5.08  Rush 4 ML przeglądaj
511 AnT 2.81  Rush 4 ML przeglądaj
512 Kamil Jarosz 2.14  Rush M przeglądaj
513 Kamil Jarosz Rush M przeglądaj
514 Kamil Jarosz 0.60  Rush M przeglądaj
515 Łukasz Bartkiewicz 2.84  Rush M przeglądaj
516 Artur Pedrycz 3.42  Trango 3 S przeglądaj
517 Artur Pedrycz 4.35  Trango Xc M przeglądaj
518 Łukasz Bartkiewicz 1.76  Rush M przeglądaj
519 Andrzej Januchta 5.17  Sigma 8 29 przeglądaj
520 Andrzej Januchta 9.84  Sigma 8 29 przeglądaj
521 Krzysztof Pedrycz 5.18  Mantra 3 M przeglądaj
522 Michał Skalski 4.20  Sport 4 L przeglądaj
523 Michał Skalski 3.08  Sport 4 L przeglądaj
524 Dariusz Boszczyk 3.82  Poison 2 L przeglądaj
525 Dariusz Boszczyk 4.06  Poison 2 L przeglądaj
526 Dariusz Boszczyk 4.57  Poison 2 L przeglądaj
527 Łukasz Bartkiewicz 3.77  Rush M przeglądaj
528 Krzysztof Pedrycz 3.99  Mantra 3 M przeglądaj
529 Krzysztof Pedrycz 5.01  Mantra 3 M przeglądaj
530 Krzysztof Pedrycz 3.80  Mantra 3 M przeglądaj
531 Dariusz Boszczyk 4.31  Poison 2 L przeglądaj
532 Waldemar Kwaśniewski 4.75  Sigma 7 28 przeglądaj
533 Krzysztof Pedrycz 0.06  Mantra 3 M przeglądaj
534 Krzysztof Pedrycz 2.61  Mantra 3 M przeglądaj
535 Dominik Kapica 6.35  Accura 2 90 przeglądaj
536 Karol Bednarski 92.18  Force L przeglądaj
537 Sylwester Bednarski 25.69  Force L przeglądaj
538 Łukasz Bartkiewicz 4.59  Rush M przeglądaj
539 Robert Skalski 4.05  Sigma 7 31 przeglądaj
540 Łukasz Bartkiewicz 0.92  Rush M przeglądaj
541 Łukasz Bartkiewicz 3.93  Rush M przeglądaj
542 Adrian Pedrycz 3.38  Brak skrzydła przeglądaj
543 Adrian Pedrycz 3.39  Brak skrzydła przeglądaj
544 Artur Pedrycz 3.46  Trango Xc M przeglądaj
545 Krzysztof Pedrycz 4.79  Mantra 3 M przeglądaj
546 Krzysztof Pedrycz 7.12  Mantra 3 M przeglądaj
547 Michał Skalski 3.14  Sport 4 L przeglądaj
548 Andrzej Januchta 8.96  Sigma 8 29 przeglądaj
549 Andrzej Januchta 4.71  Sigma 8 29 przeglądaj
550 Robert Skalski 4.31  Sigma 7 31 przeglądaj
551 Robert Skalski 7.87  Sigma 7 31 przeglądaj
552 Robert Skalski 3.66  Sigma 7 31 przeglądaj
553 peter 9.83  Triton 22 przeglądaj
554 Andrzej Januchta 34.94  Sigma 8 29 przeglądaj
555 Bartek Morawski 0.51  Buzz Z S przeglądaj
556 Bartek Morawski 0.41  Buzz Z S przeglądaj
557 Bartek Morawski 0.30  Buzz Z S przeglądaj
558 Krzysztof Pedrycz 2.20  Mantra 3 M przeglądaj
559 Krzysztof Pedrycz 2.09  Mantra 3 M przeglądaj
560 Krzysztof Pedrycz 0.78  Mantra 3 M przeglądaj
561 Łukasz Bartkiewicz 2.70  Rush M przeglądaj
562 Łukasz Bartkiewicz 1.99  Rush M przeglądaj
563 Robert Skalski 1.32  Sigma 7 31 przeglądaj
564 Robert Skalski 1.58  Sigma 7 31 przeglądaj
565 Robert Skalski 1.48  Sigma 7 31 przeglądaj
566 Alan Lisowiec 32.00  Peak 27 przeglądaj
567 Krzysztof Pedrycz 4.81  Mantra 3 M przeglądaj
568 Alan Lisowiec 39.40  Peak 27 przeglądaj
569 Robert Skalski 6.06  Sigma 7 31 przeglądaj
570 Bartek Morawski 0.35  Buzz Z S przeglądaj
571 Kamil Jarosz 2.56  Rush M przeglądaj
572 Kamil Jarosz 2.64  Rush M przeglądaj
573 Andrzej Januchta 13.29  Sigma 8 29 przeglądaj
574 Łukasz Bartkiewicz 2.79  Rush M przeglądaj
575 Mariusz Zaborek 5.38  Mamboo M przeglądaj
576 Wojciech Bednarski 3.40  Magus 6 28 przeglądaj
577 Wojciech Bednarski 4.88  Magus 6 28 przeglądaj
578 Wojciech Bednarski 2.07  Magus 6 28 przeglądaj
579 Paweł Myszak 2.93  Mentor 2 M przeglądaj
580 Paweł Myszak 4.34  Mentor 2 M przeglądaj
581 Krzysztof Pedrycz 4.63  Mantra 3 M przeglądaj
582 Michał Skalski 3.39  Sport 4 L przeglądaj
583 Robert Skalski 28.44  Sigma 7 31 przeglądaj
584 Dawid Włoch 2.60  Venus 2 S przeglądaj
585 Dawid Włoch 3.75  Venus 2 S przeglądaj
586 Dawid Włoch 5.20  Venus 2 S przeglądaj
587 Andrzej Januchta 3.14  Sigma 8 29 przeglądaj
588 Andrzej Januchta 2.37  Sigma 8 29 przeglądaj
589 Szymon Sołtys 3.33  Magus 4 28 przeglądaj
590 Karol Bednarski 9.92  Vulcan L przeglądaj
591 Karol Bednarski 16.06  Vulcan L przeglądaj
592 Wojciech Bednarski 3.15  Magus 6 28 przeglądaj
593 Wojciech Bednarski 3.70  Magus 6 28 przeglądaj
594 Dariusz Boszczyk 2.95  Poison 2 L przeglądaj
595 Dariusz Boszczyk 4.08  Poison 2 L przeglądaj
596 Sylwester Bednarski 15.06  Vulcan M przeglądaj
597 Krzysztof Pedrycz 11.62  Mantra 3 M przeglądaj
598 Krzysztof Pedrycz 5.40  Mantra 3 M przeglądaj
599 Dawid Włoch 4.48  Venus 2 S przeglądaj
600 Krzysztof Pedrycz 5.40  Mantra 3 M przeglądaj
601 Krzysztof Pedrycz 4.64  Mantra 3 M przeglądaj
602 Robert Skalski 2.30  Sigma 7 31 przeglądaj
603 Robert Skalski 5.85  Sigma 7 31 przeglądaj
604 Alan Lisowiec 20.35  Peak 27 przeglądaj
605 Dariusz Boszczyk 3.35  Poison 2 L przeglądaj
606 Dariusz Boszczyk 2.72  Poison 2 L przeglądaj
607 Wojciech Bednarski 3.49  Magus 6 28 przeglądaj
608 Sylwester Bednarski 5.88  Vulcan M przeglądaj
609 Łukasz Bartkiewicz 0.57  Rush M przeglądaj
610 Łukasz Bartkiewicz 0.53  Rush M przeglądaj
611 Łukasz Bartkiewicz 1.95  Rush M przeglądaj
612 Łukasz Bartkiewicz 1.75  Rush M przeglądaj
613 Robert Skalski 3.06  Sigma 7 31 przeglądaj
614 Alan Lisowiec 3.14  Peak 27 przeglądaj
615 Andrzej Januchta 4.36  Sigma 8 29 przeglądaj
616 Sylwester Bednarski 8.85  Vulcan M przeglądaj
617 Sylwester Bednarski 2.95  Vulcan M przeglądaj
618 Kamil Jarosz 0.36  Rush M przeglądaj
619 Dariusz Boszczyk 3.34  Poison 2 L przeglądaj
620 Alan Lisowiec 5.66  Peak 27 przeglądaj
621 Kamil Milu 5.36  Aspen 3 30 przeglądaj
622 Alan Lisowiec 3.91  Peak 27 przeglądaj
623 Andrzej Januchta 7.22  Sigma 8 29 przeglądaj
624 Krzysztof Pedrycz 5.92  Mantra 3 M przeglądaj
625 Krzysztof Pedrycz 8.29  Mantra 3 M przeglądaj
626 Robert Skalski 6.36  Sigma 7 31 przeglądaj
627 Andrzej Januchta 3.83  Sigma 8 29 przeglądaj
628 Andrzej Januchta 10.51  Sigma 8 29 przeglądaj
629 Marcin Cieślik 6.14  Mistral 6 28 przeglądaj
630 Paweł Myszak 8.30  Mentor 2 M przeglądaj
631 Marcin Cieślik 3.77  Mistral 6 28 przeglądaj
632 Łukasz Bartkiewicz 3.03  Rush M przeglądaj
633 Łukasz Bartkiewicz 4.34  Rush M przeglądaj
634 Karol Bednarski 3.04  Magus 6 28 przeglądaj
635 Dariusz Boszczyk 5.13  Poison 2 L przeglądaj
636 Dariusz Boszczyk 6.08  Poison 2 L przeglądaj
637 peter 4.48  Triton 22 przeglądaj
638 peter 3.02  Triton 22 przeglądaj
639 Michał Dudziński 9.01  Mantra 4 Ml przeglądaj
640 Robert Skalski 8.00  Sigma 7 31 przeglądaj
641 Alan Lisowiec 8.32  Peak 27 przeglądaj
642 Michał Skalski 6.08  Sport 4 L przeglądaj
643 Kamil Jarosz 2.80  Rush M przeglądaj
644 Dariusz Boszczyk 5.34  Poison 2 L przeglądaj
645 Alan Lisowiec 4.37  Peak 27 przeglądaj
646 Kamil Jarosz 2.17  Rush M przeglądaj
647 Wojciech Bednarski 4.28  Magus 6 28 przeglądaj
648 Wojciech Bednarski 3.63  Magus 6 28 przeglądaj
649 Andrzej Januchta 7.38  Sigma 8 29 przeglądaj
650 Andrzej Januchta 8.40  Sigma 8 29 przeglądaj
651 Andrzej Januchta 7.86  Sigma 8 29 przeglądaj
652 Dariusz Boszczyk 4.73  Poison 2 L przeglądaj
653 Alan Lisowiec 6.23  Peak 27 przeglądaj
654 Robert Skalski 2.54  Sigma 7 31 przeglądaj
655 Robert Skalski 6.03  Sigma 7 31 przeglądaj
656 Maciej Januchta 6.50  Mamboo S przeglądaj
657 Robert Skalski 4.97  Sigma 7 31 przeglądaj
658 Alan Lisowiec 5.10  Peak 27 przeglądaj
659 Maciej Januchta 5.35  Mamboo S przeglądaj
660 Dariusz Boszczyk 4.91  Poison 2 L przeglądaj
661 Robert Skalski 3.08  Sigma 7 31 przeglądaj
662 Alan Lisowiec 3.54  Peak 27 przeglądaj
663 Andrzej Januchta 6.93  Sigma 8 29 przeglądaj
664 Andrzej Januchta 7.05  Sigma 8 29 przeglądaj
665 Witold Raś 7.98  Sigma 8 25 przeglądaj
666 Wojciech Raś 6.76  Sigma 8 25 przeglądaj
667 Krzysiek Róg 7.93  Sigma 7 28 przeglądaj
668 Andrzej Januchta 8.14  Sigma 8 29 przeglądaj
669 Grzegorz Sączawa 5.65  Mentor 2 M przeglądaj
670 Andrzej Januchta 8.11  Sigma 8 29 przeglądaj
671 Maciej Januchta 6.42  Ra M przeglądaj
672 Dariusz Boszczyk 5.20  Poison 2 L przeglądaj
673 Andrzej Januchta 5.69  Sigma 8 29 przeglądaj
674 Andrzej Januchta 7.40  Sigma 8 29 przeglądaj
675 Orzeł Orłowski 0.94  Nucleon 23 przeglądaj
676 Paweł Myszak 5.34  Mentor 2 M przeglądaj
677 Urszula Rzepecka 2.75  Mistral 7 XS przeglądaj
678 Kamil Jarosz 0.72  Rush M przeglądaj
679 Andrzej Januchta 6.40  Triton 22 przeglądaj
680 Andrzej Januchta 6.92  Triton 22 przeglądaj
681 Andrzej Januchta 8.61  Triton 22 przeglądaj
682 Michał Skalski 3.17  Sport 4 L przeglądaj
683 Alan Lisowiec 5.13  Peak 27 przeglądaj
684 Andrzej Januchta 8.66  Triton 22 przeglądaj
685 Robert Skalski 5.99  Sigma 7 31 przeglądaj
686 Paweł Myszak 4.61  Mentor 2 M przeglądaj
687 Andrzej Januchta 8.85  Triton 22 przeglądaj
688 Robert Kłos 4.68  Sport 4 M przeglądaj
689 Robert Kłos 4.51  Sport 4 M przeglądaj
690 Łukasz Prokop 5.15  UP Trango XC 2 M przeglądaj
691 Dariusz Boszczyk 4.62  Poison 2 L przeglądaj
692 Dariusz Boszczyk 4.54  Poison 2 L przeglądaj
693 Piotr Besser 5.47  Aspen 4 26 przeglądaj
694 Michał Skalski 4.82  Sport 4 L przeglądaj
695 Andrzej Januchta 7.16  Triton 22 przeglądaj
696 Andrzej Januchta 7.03  Triton 22 przeglądaj
697 Alan Lisowiec 5.32  Peak 27 przeglądaj
698 Andrzej Januchta 7.84  Triton 22 przeglądaj
699 Michał Skalski 4.81  Sport 4 L przeglądaj
700 Dariusz Boszczyk 4.88  Poison 2 L przeglądaj
701 Alan Lisowiec 4.83  Peak 27 przeglądaj
702 Alan Lisowiec 2.51  Peak 27 przeglądaj
703 Mariusz Ignaciuk 2.53  Artax S przeglądaj
704 Marek Friedenberger 2.42  Discovery 4 29 przeglądaj
705 Mariusz Ignaciuk 1.85  Artax S przeglądaj
706 Andrzej Januchta 6.56  Triton 22 przeglądaj
707 Dariusz Boszczyk 4.12  Poison 2 L przeglądaj
708 Dariusz Boszczyk 6.46  Poison 2 L przeglądaj
709 Dariusz Boszczyk 4.08  Poison 2 L przeglądaj
710 Alan Lisowiec 5.63  Peak 27 przeglądaj
711 Robert Skalski 5.34  Sigma 7 31 przeglądaj
712 Andrzej Januchta 6.54  Triton 22 przeglądaj
713 Wojciech Bednarski 11.12  Magus 6 28 przeglądaj
714 Wojciech Bednarski 4.92  Magus 6 28 przeglądaj
715 Michał Dudziński 4.83  Mantra 4 Ml przeglądaj
716 Andrzej Januchta 2.48  Triton 22 przeglądaj
717 Andrzej Januchta 43.63  Triton 22 przeglądaj
718 Dariusz Boszczyk 4.47  Poison 2 L przeglądaj
719 Dariusz Boszczyk 4.30  Poison 2 L przeglądaj
720 Alan Lisowiec 45.66  Peak 27 przeglądaj
721 Alan Lisowiec 4.93  Peak 27 przeglądaj
722 Artur Pedrycz 3.79  Trango Xc Sm przeglądaj
723 Artur Pedrycz 3.21  Trango Xc Sm przeglądaj
724 Artur Pedrycz 4.91  Trango Xc Sm przeglądaj
725 Wojciech Bednarski 8.13  Magus 6 28 przeglądaj
726 Robert Skalski 3.69  Sigma 7 31 przeglądaj
727 Robert Skalski 2.43  Sigma 7 31 przeglądaj
728 Robert Skalski 3.88  Sigma 7 31 przeglądaj
729 Michał Skalski 3.29  Sport 4 L przeglądaj
730 Robert Skalski 1.58  Sigma 7 31 przeglądaj
731 Alan Lisowiec 3.05  Peak 27 przeglądaj
732 Wojciech Bednarski 7.36  Magus 6 28 przeglądaj
733 Andrzej Januchta 68.84  Triton 22 przeglądaj
734 Robert Skalski 2.82  Sigma 7 31 przeglądaj
735 Robert Skalski 3.99  Sigma 7 31 przeglądaj
736 Michał Skalski 1.64  Sport 4 L przeglądaj
737 Andrzej Januchta 5.76  Triton 22 przeglądaj
738 Andrzej Januchta 7.10  Triton 22 przeglądaj
739 Andrzej Januchta 8.55  Triton 22 przeglądaj
740 Alan Lisowiec 10.22  Peak 27 przeglądaj
741 Alan Lisowiec 7.56  Peak 27 przeglądaj
742 Michał Skalski 7.38  Sport 4 L przeglądaj
743 Alan Lisowiec 7.54  Peak 29 przeglądaj
744 Alan Lisowiec 4.99  Peak 27 przeglądaj
745 Michał Skalski 3.27  Sport 4 L przeglądaj
746 Wojciech Bednarski 4.02  Magus 6 28 przeglądaj
747 Andrzej Januchta 7.44  Triton 22 przeglądaj
748 Michał Skalski 3.64  Sport 4 L przeglądaj
749 Robert Skalski 6.94  Sigma 7 31 przeglądaj
750 Robert Skalski 3.00  Sigma 7 31 przeglądaj
751 Robert Skalski 4.00  Sigma 7 31 przeglądaj
752 Alan Lisowiec 5.59  Peak 29 przeglądaj
753 Robert Skalski 4.86  Sigma 7 31 przeglądaj
754 Robert Skalski 4.73  Sigma 7 31 przeglądaj
755 Andrzej Januchta 10.23  Triton 22 przeglądaj
756 Andrzej Januchta 7.58  Triton 22 przeglądaj
757 Wojciech Bednarski 8.63  Magus 6 28 przeglądaj
758 Wojciech Bednarski 5.41  Magus 6 28 przeglądaj
759 Alan Lisowiec 15.88  Peak 29 przeglądaj
760 Mariusz Ignaciuk 3.51  Cayenne S przeglądaj
761 Mariusz Ignaciuk 3.06  Cayenne S przeglądaj
762 Mariusz Ignaciuk 4.56  Cayenne S przeglądaj
763 Wojciech Bednarski 5.24  Magus 6 28 przeglądaj
764 Mariusz Ignaciuk 6.53  Cayenne S przeglądaj
765 Robert Skalski 5.54  Sigma 7 31 przeglądaj
766 Robert Skalski 3.45  Sigma 7 31 przeglądaj
767 Dariusz Boszczyk 4.19  Sigma 6 31 przeglądaj
768 Michał Skalski 4.07  Sport 4 L przeglądaj
769 Andrzej Januchta 5.13  Mamboo S przeglądaj
770 Andrzej Januchta 9.37  Triton 22 przeglądaj
771 Andrzej Januchta 8.09  Triton 22 przeglądaj
772 Alan Lisowiec 17.52  Peak 29 przeglądaj
773 Wojciech Bednarski 3.84  Magus 6 28 przeglądaj
774 Andrzej Januchta 6.39  Triton 22 przeglądaj
775 Robert Skalski 5.12  Sigma 7 31 przeglądaj
776 Wojciech Bednarski 3.97  Magus 6 28 przeglądaj
777 Robert Skalski 4.14  Sigma 7 31 przeglądaj
778 Paweł Myszak 4.76  Chili 2 M przeglądaj
779 Mariusz Ignaciuk 1.24  Cayenne S przeglądaj
780 Dariusz Boszczyk 3.21  Sigma 6 31 przeglądaj
781 Alan Lisowiec 4.86  Peak 29 przeglądaj
782 Andrzej Januchta 8.02  Triton 22 przeglądaj
783 Robert Skalski 2.81  Sigma 7 31 przeglądaj
784 Robert Skalski 2.88  Sigma 7 31 przeglądaj
785 Mariusz Ignaciuk 1.41  Cayenne S przeglądaj
786 Andrzej Januchta 5.56  Triton 22 przeglądaj
787 Andrzej Januchta 8.30  Triton 22 przeglądaj
788 Alan Lisowiec 5.58  Peak 29 przeglądaj
789 Robert Skalski 1.32  Sigma 7 31 przeglądaj
790 Robert Skalski 1.05  Sigma 7 31 przeglądaj
791 Robert Skalski 1.54  Sigma 7 31 przeglądaj
792 Robert Skalski 4.81  Sigma 7 31 przeglądaj
793 Robert Skalski 4.24  Sigma 7 31 przeglądaj
794 Michał Skalski 2.04  Sport 4 L przeglądaj
795 Paweł Myszak 4.91  Chili 2 M przeglądaj
796 Michał Skalski 2.50  Sport 4 L przeglądaj
797 Robert Skalski 4.01  Sigma 7 31 przeglądaj
798 Alan Lisowiec 5.93  Peak 29 przeglądaj
799 Andrzej Januchta 7.93  Triton 22 przeglądaj
800 Andrzej Januchta 5.28  Triton 22 przeglądaj
801 Michał Dudziński 5.13  Mantra 4 Ml przeglądaj
802 Michał Dudziński 4.49  Mantra 4 Ml przeglądaj
803 Robert Skalski 2.35  Sigma 7 31 przeglądaj
804 Robert Skalski 5.85  Sigma 7 31 przeglądaj
805 Andrzej Januchta 5.64  Triton 22 przeglądaj
806 Andrzej Januchta 7.38  Triton 22 przeglądaj
807 Paweł Myszak 4.38  Chili 2 M przeglądaj
808 Michał Janowski 5.68  Poison M przeglądaj
809 Wojciech Raś 4.47  Aspen 3 26 przeglądaj
810 Witold Raś 5.33  Cayenne 2 M przeglądaj
811 Alan Lisowiec 4.30  Peak 29 przeglądaj
812 Alan Lisowiec 3.93  Peak 29 przeglądaj
813 Andrzej Januchta 8.17  Triton 22 przeglądaj
814 Andrzej Januchta 7.45  Triton 22 przeglądaj
815 Krzysiek Róg 7.75  Sigma 8 27 przeglądaj
816 Robert Skalski 2.48  Sigma 7 31 przeglądaj
817 Robert Skalski 2.96  Sigma 7 31 przeglądaj
818 Robert Skalski 3.30  Sigma 7 31 przeglądaj
819 Mariusz Ignaciuk 1.81  Cayenne S przeglądaj
820 Mariusz Ignaciuk 2.97  Cayenne S przeglądaj
821 Mariusz Ignaciuk 2.35  Cayenne S przeglądaj
822 Mariusz Ignaciuk 2.26  Cayenne S przeglądaj
823 Mariusz Ignaciuk 1.51  Cayenne S przeglądaj
824 Mariusz Ignaciuk 1.54  Cayenne S przeglądaj
825 Robert Skalski 2.34  Sigma 7 31 przeglądaj
826 Robert Skalski 4.75  Sigma 7 31 przeglądaj
827 Robert Skalski 5.35  Sigma 7 31 przeglądaj
828 Michał Skalski 3.07  Sport 4 L przeglądaj
829 Michał Skalski 1.87  Sport 4 L przeglądaj
830 Andrzej Januchta 7.71  Triton 22 przeglądaj
831 Andrzej Januchta 5.94  Triton 22 przeglądaj
832 Michał Skalski 2.15  Sport 4 L przeglądaj
833 Robert Skalski 1.75  Sigma 7 31 przeglądaj
834 Robert Skalski 1.37  Sigma 7 31 przeglądaj
835 Robert Skalski 5.07  Sigma 7 31 przeglądaj
836 Mariusz Ignaciuk 0.94  Cayenne S przeglądaj
837 Mariusz Ignaciuk 3.98  Cayenne S przeglądaj
838 Mariusz Ignaciuk 4.31  Cayenne S przeglądaj
839 Mariusz Ignaciuk 0.21  Cayenne S przeglądaj
840 Robert Skalski 1.07  Sigma 7 31 przeglądaj
841 Robert Skalski 2.29  Sigma 7 31 przeglądaj
842 Andrzej Januchta 7.60  Triton 24 przeglądaj
843 Andrzej Januchta 7.02  Triton 24 przeglądaj
844 Andrzej Januchta 6.35  Triton 24 przeglądaj
845 Andrzej Januchta 4.80  Triton 24 przeglądaj
846 Andrzej Januchta 6.78  Triton 24 przeglądaj
847 Andrzej Januchta 5.76  Triton 24 przeglądaj
848 Michał Dudziński 3.48  Omega 7 26 przeglądaj
849 Michał Dudziński 5.91  Omega 7 26 przeglądaj
850 Michał Dudziński 6.04  Omega 7 26 przeglądaj
851 Kamil Milu 4.00  P27 L przeglądaj
852 Tomasz Egzmont 4.92  Artik 3 27 przeglądaj
853 Tomasz Egzmont 4.19  Artik 3 27 przeglądaj
854 Tomasz Egzmont 4.51  Artik 3 27 przeglądaj
855 Paweł Myszak 3.33  Chili 2 M przeglądaj
856 Kamil Milu 2.48  P27 L przeglądaj
857 Marcin Cieślik 2.23  Mistral 6 28 przeglądaj
858 Marcin Cieślik 3.51  Mistral 6 28 przeglądaj
859 Marcin Cieślik 4.08  Mistral 6 28 przeglądaj
860 Marcin Cieślik 2.93  Mistral 6 28 przeglądaj
861 Marcin Cieślik 1.64  Mistral 6 28 przeglądaj
862 Marcin Cieślik 0.95  Mistral 6 28 przeglądaj
863 Michał Janowski 4.40  Sigma 8 27 przeglądaj
864 Marek Zychowiecki 3.92  Sigma 6 28 przeglądaj
865 Kamil Milu 4.66  P27 L przeglądaj
866 Artur Pedrycz 3.75  Addict M przeglądaj
867 Artur Pedrycz 5.80  Addict M przeglądaj
868 Stanisław Sagan 5.72  Mentor 2 M przeglądaj
869 Konrad Dwojak 5.92  Obsession 2 M przeglądaj
870 Robert Skalski 5.40  Prymus 3 Xl przeglądaj
871 Artur Pedrycz 5.94  Brak skrzydła przeglądaj
872 Michał Dudziński 5.27  Omega 7 26 przeglądaj
873 Michał Dudziński 5.74  Omega 7 26 przeglądaj
874 Robert Kłos 4.36  Sport 4 M przeglądaj
875 Marek Dmochowski 3.18  Accura 2 60 przeglądaj
876 Marek Dmochowski