Działy

Jesteś tutaj

Date
Picture Max points Skrzydlo Link
1 Adam Panek 2.14  Kantega M przeglądaj
2 Andrzej Krajewski 2.06  Mamboo M przeglądaj
3 Krystian Wajs 6.64  Boomerang 6 Xs przeglądaj
4 Andrzej Krajewski 4.43  Mamboo M przeglądaj
5 Bogusław Kruczek 2.34  Mentor M przeglądaj
6 Krzysiek Róg 4.89  Sigma 8 27 przeglądaj
7 Artur Sznicer 3.27  Bise L przeglądaj
8 Witek Ladziński 5.37  Cayenne 3 S przeglądaj
9 Wacław Warda 3.95  Summit Xc M przeglądaj
10 Krzysiek Róg 3.76  Sigma 8 27 przeglądaj
11 Michał Janowski 3.55  Sigma 8 27 przeglądaj
12 Artur Sznicer 2.76  Bise L przeglądaj
13 Witek Ladziński 7.78  Cayenne 3 S przeglądaj
14 Krzysiek Róg 9.92  Sigma 8 27 przeglądaj
15 Artur Sznicer 4.93  Bise L przeglądaj
16 Wojciech Raś 4.77  Aspen 3 26 przeglądaj
17 Wacław Warda 5.92  Summit Xc M przeglądaj
18 Artur Sznicer 3.23  Bise L przeglądaj
19 Wojciech Raś 3.70  Aspen 3 26 przeglądaj
20 Jerzy Gajda 6.17  Delta M przeglądaj
21 Witold Bujak 3.17  Aspen 3 26 przeglądaj
22 Jerzy Gajda 1.86  Delta M przeglądaj
23 Michał Janowski 1.19  Sigma 8 27 przeglądaj
24 Witek Ladziński 5.38  Cayenne 3 S przeglądaj
25 Jerzy Gajda 1.53  Delta M przeglądaj
26 Artur Sznicer 2.33  Cayenne 3 L przeglądaj
27 Michał Janowski 6.84  Sigma 8 27 przeglądaj
28 Slawomir Guzek 2.51  Ra L przeglądaj
29 Artur Sznicer 2.40  Cayenne 3 L przeglądaj
30 Wacław Warda 5.29  Summit Xc M przeglądaj
31 Jerzy Gajda 2.62  Delta M przeglądaj
32 Bogusław Kruczek 3.05  Mentor M przeglądaj
33 Artur Sznicer 3.53  Cayenne 3 L przeglądaj
34 Slawomir Guzek 2.00  Ra L przeglądaj
35 Wacław Warda 4.22  Summit Xc M przeglądaj
36 Artur Sznicer 1.99  Cayenne 3 L przeglądaj
37 Witek Ladziński 3.97  Cayenne 3 S przeglądaj
38 Jerzy Gajda 2.45  Delta M przeglądaj
39 Jarosław Samulak 2.01  Cayenne 4 L przeglądaj
40 Jarosław Samulak 2.01  Cayenne 4 L przeglądaj
41 Michał Janowski 6.07  Sigma 8 27 przeglądaj
42 Bogusław Kruczek 3.03  Mentor M przeglądaj
43 Krzysiek Róg 6.54  Sigma 8 27 przeglądaj
44 Artur Sznicer 4.52  Cayenne 3 L przeglądaj
45 Krzysiek Róg 10.26  Sigma 8 27 przeglądaj
46 Witold Bujak 4.76  Aspen 3 26 przeglądaj
47 Michał Warda 10.07  Torck S przeglądaj
48 Piotr Leski 5.10  Sigma 7 28 przeglądaj
49 Witek Ladziński 5.84  Cayenne 3 S przeglądaj
50 Jerzy Gajda 4.45  Delta M przeglądaj
51 Wojciech Raś 6.62  Aspen 3 26 przeglądaj
52 Slawomir Guzek 1.42  Ra L przeglądaj
53 Artur Sznicer 2.66  Cayenne 3 L przeglądaj
54 Bogusław Kruczek 2.29  Mentor 2 M przeglądaj
55 Slawomir Guzek 1.43  Ra L przeglądaj
56 Wojciech Raś 3.31  Aspen 3 26 przeglądaj
57 Witek Ladziński 3.07  Cayenne 3 S przeglądaj
58 Krzysiek Róg 3.08  Sigma 7 28 przeglądaj
59 Michał Warda 3.30  Torck S przeglądaj
60 Bogusław Kruczek 2.07  Mentor M przeglądaj
61 Piotr Garbarz 2.12  Sigma 7 28 przeglądaj
62 Jarosław Samulak 1.66  Cayenne 4 L przeglądaj
63 Krzysiek Róg 4.05  Sigma 7 28 przeglądaj
64 Artur Sznicer 2.73  Cayenne 3 L przeglądaj
65 Artur Sznicer 1.64  Cayenne 3 L przeglądaj
66 Witold Bujak 6.83  Aspen 3 26 przeglądaj
67 Jerzy Gajda 6.00  Delta M przeglądaj
68 Krzysiek Róg 9.87  Sigma 8 27 przeglądaj
69 Witek Ladziński 9.45  Cayenne 3 S przeglądaj
70 Piotr Leski 5.34  Brak skrzydła przeglądaj
71 Slawomir Guzek 2.60  Ra L przeglądaj
72 Bogusław Kruczek 3.15  Mentor M przeglądaj
73 Michał Warda 2.43  Torck S przeglądaj
74 Witold Bujak 2.03  Aspen 3 26 przeglądaj
75 Michał Warda 3.15  Torck S przeglądaj
76 Krzysiek Róg 3.81  Sigma 7 28 przeglądaj
77 Michał Janowski 2.23  Sigma 8 27 przeglądaj
78 Wojciech Raś 2.25  Summit Xc 2 M przeglądaj
79 Witold Raś 2.02  Cayenne 2 M przeglądaj
80 Michał Janowski 2.71  Sigma 8 27 przeglądaj
81 Witek Ladziński 3.22  Cayenne 3 S przeglądaj
82 Slawomir Guzek 2.39  Ra L przeglądaj
83 Bogusław Kruczek 2.29  Mentor M przeglądaj
84 Michał Janowski 5.37  Sigma 8 27 przeglądaj
85 Krzysiek Róg 4.59  Sigma 7 28 przeglądaj
86 Piotr Garbarz 3.42  Sigma 7 28 przeglądaj
87 Wojciech Raś 2.55  Summit Xc 2 Sm przeglądaj
88 Witek Ladziński 6.20  Cayenne 3 S przeglądaj
89 Bogusław Kruczek 2.48  Mentor M przeglądaj
90 Jerzy Gajda 2.92  Delta M przeglądaj
91 Wojciech Raś 2.07  Summit Xc 2 M przeglądaj
92 Witek Ladziński 1.90  Cayenne 3 S przeglądaj
93 Krzysiek Róg 1.24  Sigma 7 28 przeglądaj
94 Mietek Grochmal 2.00  Ellus 2 Xl przeglądaj
95 Wojciech Raś 4.01  Summit Xc 2 M przeglądaj
96 Witek Ladziński 3.63  Cayenne 3 S przeglądaj
97 Krzysiek Róg 3.68  Sigma 7 28 przeglądaj
98 Bogusław Kruczek 2.34  Mentor M przeglądaj
99 Mietek Grochmal 1.02  Ellus 2 Xl przeglądaj
100 Bogusław Kruczek 1.50  Mentor M przeglądaj
101 Mietek Grochmal 1.07  Ellus 2 Xl przeglądaj
102 Witek Ladziński 8.88  Cayenne 3 S przeglądaj
103 Jerzy Gajda 4.84  Delta M przeglądaj
104 Krzysiek Róg 8.95  Sigma 7 28 przeglądaj
105 Krzysiek Róg 7.35  Sigma 8 27 przeglądaj
106 Michał Warda 4.30  Torck S przeglądaj
107 Jerzy Gajda 4.16  Delta M przeglądaj
108 Krzysiek Róg 3.38  Sigma 8 27 przeglądaj
109 Mietek Grochmal 1.57  Ellus 2 Xl przeglądaj
110 Artur Kuziora 2.46  Sigma 6 31 przeglądaj
111 Jarosław Samulak 2.41  Cayenne 4 L przeglądaj
112 Michał Janowski 3.55  Sigma 8 27 przeglądaj
113 Jarosław Samulak 9.79  Cayenne 4 L przeglądaj
114 Piotr Garbarz 28.92  Sigma 7 28 przeglądaj
115 Krzysiek Róg 15.73  Sigma 8 27 przeglądaj
116 Wacław Warda 31.62  Summit Xc M przeglądaj
117 Michał Janowski 3.14  Queen M przeglądaj
118 Krzysiek Róg 10.75  Sigma 8 27 przeglądaj
119 Jerzy Gajda 4.76  Delta M przeglądaj
120 Marcin Noga 4.11  Mentor M przeglądaj
121 Piotr Garbarz 4.34  Sigma 7 28 przeglądaj
122 Grzegorz Sączawa 3.63  Kantega 2 M przeglądaj
123 Krzysztof Szmuc 2.88  Sport 4 M przeglądaj
124 Krzysiek Róg 10.36  Sigma 8 27 przeglądaj
125 Wojciech Raś 4.09  Sigma 8 25 przeglądaj
126 Grzegorz Wawrzkiewicz 7.10  Mantra 3 L przeglądaj
127 Wacław Warda 5.93  Summit Xc M przeglądaj
128 Jerzy Gajda 6.92  Delta M przeglądaj
129 Jerzy Gajda 4.12  Delta M przeglądaj
130 Grzegorz Wawrzkiewicz 27.03  Mantra 3 L przeglądaj
131 Wacław Warda 24.39  Summit Xc M przeglądaj
132 Jerzy Gajda 14.44  Delta M przeglądaj
133 Krzysiek Róg 18.55  Sigma 8 27 przeglądaj
134 Slawomir Guzek 15.04  Ra L przeglądaj
135 Michał Warda 31.56  Torck S przeglądaj
136 Jerzy Gajda 22.43  Delta M przeglądaj
137 Artur Starzec 2.45  Kantega Xc M przeglądaj
138 Krzysztof Szmuc 2.67  Sport 4 M przeglądaj
139 Marcin Kozdras 6.12  U Fly M przeglądaj
140 Jerzy Gajda 5.01  Delta M przeglądaj
141 Marcin Noga 4.00  Mentor M przeglądaj
142 Jerzy Gajda 3.45  Delta M przeglądaj
143 Jarosław Samulak 0.99  Cayenne 4 L przeglądaj
144 Witek Ladziński 3.20  Cayenne 3 S przeglądaj
145 Michał Janowski 3.42  Queen M przeglądaj
146 Michał Janowski 5.37  Queen M przeglądaj
147 Krzysiek Róg 3.81  Sigma 8 27 przeglądaj
148 Wacław Warda 4.66  Cayenne 4 M przeglądaj
149 Wacław Warda 8.23  Cayenne 4 M przeglądaj
150 Krzysztof Szmuc 1.41  Sport 4 M przeglądaj
151 Jerzy Gajda 11.17  Delta M przeglądaj
152 Mateusz Bątorek 4.47  Rise M przeglądaj
153 Krzysiek Róg 12.21  Sigma 8 27 przeglądaj
154 Witek Ladziński 7.17  Cayenne 3 S przeglądaj
155 Wacław Warda 12.01  Cayenne 4 M przeglądaj
156 Wojciech Raś 10.25  Guru - przeglądaj
157 Mateusz Bątorek 3.68  Rise M przeglądaj
158 Tomek Mysliwiec 1.66  Mistral 4 24 przeglądaj
159 Michał Romanow 2.03  Eden 3 26 przeglądaj
160 Witek Ladziński 8.57  Cayenne 3 S przeglądaj
161 Krzysiek Róg 11.39  Sigma 8 27 przeglądaj
162 Grzegorz Sączawa 3.38  Kantega 2 M przeglądaj
163 Grzegorz Sączawa 1.28  Mentor 2 M przeglądaj
164 Krzysiek Róg 3.21  Sigma 8 27 przeglądaj
165 Krzysztof Szmuc 1.40  Sport 4 M przeglądaj
166 Krzysztof Szmuc 0.94  Sport 4 M przeglądaj
167 Krzysiek Róg 4.66  Sigma 8 27 przeglądaj
168 Krzysztof Szmuc 2.93  Sport 4 M przeglądaj
169 Grzegorz Sączawa 4.13  Mentor 2 M przeglądaj
170 Grzegorz Sączawa 3.25  Mentor 2 M przeglądaj
171 Krzysztof Szmuc 3.08  Sport 4 M przeglądaj
172 Krzysiek Róg 4.41  Sigma 7 28 przeglądaj
173 Grzegorz Sączawa 4.03  Mentor 2 M przeglądaj
174 Grzegorz Sączawa 2.45  Mentor 2 M przeglądaj
175 Krzysiek Róg 5.35  Sigma 7 28 przeglądaj
176 Grzegorz Sączawa 1.53  Mentor 2 M przeglądaj
177 Grzegorz Sączawa 1.87  Mentor 2 M przeglądaj
178 Michał Janowski 2.56  Sigma 9 25 przeglądaj
179 Krzysiek Róg 6.29  Sigma 8 27 przeglądaj
180 Krzysiek Róg 6.02  Sigma 7 28 przeglądaj
181 Michał Warda 2.32  Torck S przeglądaj
182 Michał Janowski 3.35  Sigma 9 25 przeglądaj
183 Michał Janowski 7.93  Sigma 9 25 przeglądaj
184 Krzysiek Róg 6.05  Sigma 8 27 przeglądaj
185 Wacław Warda 8.26  Cayenne 4 M przeglądaj
186 Michał Warda 5.06  Torck S przeglądaj
187 Jerzy Gajda 6.40  Delta M przeglądaj
188 Witold Gilarski 3.98  Colt 28.5 przeglądaj
189 Mirek Chomik 4.74  Delta L przeglądaj
190 Grzegorz Wawrzkiewicz 7.04  Mantra 3 L przeglądaj
191 Michał Warda 4.03  Torck S przeglądaj
192 Krzysiek Róg 6.51  Omega 8 25 przeglądaj
193 Wacław Warda 7.02  Cayenne 4 M przeglądaj
194 Jakub Bączkowski 1.55  Mistral 3 22 przeglądaj
195 Krzysztof Szmuc 2.01  Sport 4 M przeglądaj
196 Krzysiek Róg 3.32  Sigma 8 27 przeglądaj
197 Wacław Warda 4.68  Cayenne 4 M przeglądaj
198 Jerzy Gajda 6.72  Delta M przeglądaj
199 Marcin Kozdras 4.29  U Fly M przeglądaj
200 Mietek Grochmal 5.22  Mentor 2 L przeglądaj
201 Marcin Kozdras 4.19  U Fly M przeglądaj
202 Michał Romanow 2.04  Eden 3 26 przeglądaj
203 Jerzy Gajda 3.88  Delta M przeglądaj
204 Krzysiek Róg 7.40  Sigma 8 27 przeglądaj
205 Witek Ladziński 5.12  Cayenne 3 S przeglądaj
206 Jerzy Gajda 8.12  Delta M przeglądaj
207 Łukasz Brach 2.32  Sigma 8 29 przeglądaj
208 Maciej Piwowar 1.85  Peak 3 27 przeglądaj
209 Marcin Kozdras 2.23  U Fly M przeglądaj
210 Jerzy Gajda 4.89  Delta M przeglądaj
211 Jakub Bączkowski 13.44  Mistral 3 22 przeglądaj
212 Jerzy Gajda 14.46  Delta M przeglądaj
213 Jerzy Gajda 7.41  Delta M przeglądaj
214 Grzegorz Sączawa 5.62  Mentor 2 M przeglądaj
215 Witek Ladziński 6.51  Cayenne 3 S przeglądaj
216 Krzysiek Róg 7.29  Sigma 8 27 przeglądaj
217 Grzegorz Sączawa 1.92  Mentor 2 M przeglądaj
218 Michał Janowski 6.36  Iota 26 przeglądaj
219 Wacław Warda 4.40  Cayenne 4 M przeglądaj
220 Krzysztof Szmuc 4.13  Mentor 2 M przeglądaj
221 Krzysztof Rogowski 4.75  Aspen 5 26 przeglądaj
222 Wacław Warda 3.66  Cayenne 4 M przeglądaj
223 Mietek Grochmal 2.71  Mentor 2 L przeglądaj
224 Krzysiek Róg 3.00  Sigma 8 27 przeglądaj
225 Grzegorz Sączawa 2.38  Mentor 2 M przeglądaj
226 Krzysiek Róg 7.58  Sigma 8 27 przeglądaj
227 Andrzej Krajewski 8.55  Mentor 2 M przeglądaj
228 Mietek Grochmal 2.17  Mentor 2 L przeglądaj
229 Michał Janowski 3.57  Iota 26 przeglądaj
230 Mietek Grochmal 3.64  Mentor 2 L przeglądaj
231 Krzysiek Róg 4.03  Peak 3 25 przeglądaj
232 Mietek Grochmal 3.44  Mentor 2 L przeglądaj
233 Michał Romanow 1.31  Eden 3 26 przeglądaj
234 Grzegorz Sączawa 2.60  Mentor 2 M przeglądaj
235 Michał Romanow 1.11  Eden 3 26 przeglądaj
236 Mietek Grochmal 3.56  Mentor 2 L przeglądaj
237 Michał Romanow 2.10  Eden 3 26 przeglądaj
238 Michał Romanow 1.60  Eden 3 26 przeglądaj
239 Michał Romanow 1.12  Eden 3 26 przeglądaj
240 Krzysiek Róg 8.57  Sigma 8 27 przeglądaj
241 Krzysiek Róg 6.97  Sigma 8 27 przeglądaj
242 Mietek Grochmal 2.40  Mentor 2 L przeglądaj
243 Mietek Grochmal 8.04  Mentor 2 L przeglądaj
244 Michał Romanow 1.43  Eden 3 26 przeglądaj
245 Michał Romanow 2.23  Eden 3 26 przeglądaj
246 Krzysiek Róg 4.30  Sigma 8 27 przeglądaj
247 Damian Stec 2.90  Sigma 7 28 przeglądaj
248 Wacław Warda 3.41  Cayenne 4 M przeglądaj
249 Krzysiek Róg 4.84  Sigma 8 27 przeglądaj
250 Grzegorz Sączawa 2.49  Mentor 2 M przeglądaj
251 Witek Ladziński 3.22  Vega S przeglądaj
252 Jerzy Gajda 3.89  Delta M przeglądaj
253 Michał Romanow 1.39  Eden 5 26 przeglądaj
254 Krzysiek Róg 35.84  Sigma 8 25 przeglądaj
255 Jerzy Gajda 9.90  Delta M przeglądaj
256 Jerzy Gajda 7.38  Delta M przeglądaj
257 Jerzy Gajda 9.02  Delta M przeglądaj
258 Witek Ladziński 6.29  Vega S przeglądaj
259 Krzysztof Szmuc 3.47  Mentor 2 M przeglądaj
260 Krzysiek Róg 5.88  Sigma 8 27 przeglądaj
261 Wacław Warda 5.80  Cayenne 4 M przeglądaj
262 Grzegorz Wawrzkiewicz 6.26  Mantra 3 L przeglądaj
263 Grzegorz Sączawa 5.10  Mentor 2 M przeglądaj
264 Michał Romanow 2.90  Eden 5 26 przeglądaj
265 Krzysiek Róg 12.98  Sigma 8 25 przeglądaj
266 Grzegorz Wawrzkiewicz 9.99  Mantra 3 L przeglądaj
267 Mietek Grochmal 7.94  Mentor 2 L przeglądaj
268 Grzegorz Wawrzkiewicz 3.46  Mantra 3 L przeglądaj
269 Michał Romanow 1.43  Eden 5 26 przeglądaj
270 Krzysiek Róg 11.17  Sigma 8 25 przeglądaj
271 Grzegorz Sączawa 7.26  Mentor 2 M przeglądaj
272 Michał Romanow 3.50  Eden 5 26 przeglądaj
273 Wacław Warda 3.85  Cayenne 4 M przeglądaj
274 Michał Janowski 3.06  Orca 41 przeglądaj
275 Damian Stec 1.47  Sigma 8 27 przeglądaj
276 Krzysztof Szmuc 4.02  Mentor 2 M przeglądaj
277 Mietek Grochmal 4.48  Mentor 2 L przeglądaj
278 Witek Ladziński 7.06  Vega S przeglądaj
279 Mietek Grochmal 6.53  Mentor 2 L przeglądaj
280 Mietek Grochmal 2.82  Mentor 2 L przeglądaj
281 Mietek Grochmal 5.25  Mentor 2 L przeglądaj
282 Michał Romanow 2.41  Eden 5 26 przeglądaj
283 Sławek Gorczyca 3.02  Aspen 3 24 przeglądaj
284 Mietek Grochmal 2.16  Mentor 2 L przeglądaj
285 Michał Romanow 2.35  Eden 5 26 przeglądaj
286 Mietek Grochmal 6.29  Mentor 2 L przeglądaj
287 Jerzy Gajda 4.09  UP Trango XC 2 M przeglądaj
288 Mietek Grochmal 3.58  Mentor 2 L przeglądaj
289 Michał Janowski 5.10  Iota 26 przeglądaj
290 Michał Romanow 1.86  Eden 5 26 przeglądaj
291 Wacław Warda 2.37  Cayenne 4 M przeglądaj
292 Wacław Warda 7.31  Cayenne 4 M przeglądaj
293 Michał Romanow 4.00  Eden 5 26 przeglądaj
294 Krzysiek Róg 12.73  Sigma 10 25 przeglądaj
295 Wacław Warda 6.69  Cayenne 4 M przeglądaj
296 Mietek Grochmal 8.35  TRITON 2 L przeglądaj
297 Witek Ladziński 10.06  Vega S przeglądaj
298 Witek Ladziński 18.90  Vega S przeglądaj
299 Jerzy Gajda 10.12  UP Trango XC 2 M przeglądaj
300 Witek Ladziński 9.81  Vega S przeglądaj
301 Jerzy Gajda 3.28  UP Trango XC 2 M przeglądaj
302 Witek Ladziński 2.89  Vega 5 S przeglądaj
303 Witek Ladziński 8.60  Vega 5 S przeglądaj
304 Michał Romanow 1.88  Eden 5 26 przeglądaj
305 Jakub Mendys 0.41  Optic 26 przeglądaj
306 Michał Janowski 3.50  Sigma 10 25 przeglądaj
307 Michał Janowski 3.06  Sigma 10 25 przeglądaj
308 Michał Janowski 4.97  Sigma 10 25 przeglądaj
309 Piotrek 1.87  Rook 2 MS przeglądaj
310 Michał Janowski 13.24  Sigma 10 25 przeglądaj
311 Piotrek 1.60  Rook 2 MS przeglądaj
312 Mietek Grochmal 3.95  Mentor 2 L przeglądaj
313 Jerzy Gajda 6.05  UP Trango XC 2 M przeglądaj
314 Piotrek 3.65  Rook 2 MS przeglądaj
315 Witek Ladziński 5.63  Vega 5 S przeglądaj
316 Walaszek Krzysztof 4.50  Mentor 3 M przeglądaj
317 Norbert Wietecha 0.97  Tequila 4 M przeglądaj
318 Piotrek 2.67  Rook 2 MS przeglądaj
319 Marcin Ząbek 2.24  BGD BASE M przeglądaj
320 Krzysztof Szmuc 2.99  Mentor 2 M przeglądaj
321 Jerzy Gajda 3.70  UP Trango XC 2 M przeglądaj
322 Michał Janowski 4.27  Sigma 10 25 przeglądaj
323 Jerzy Gajda 11.94  UP Trango XC 2 M przeglądaj
324 Piotr Garbarz 9.81  Sigma 8 27 przeglądaj
325 Jerzy Gajda 9.39  UP Trango XC 2 M przeglądaj
326 Piotrek 11.79  Rook 2 MS przeglądaj
327 Monika Mysliwiec 4.84  Mentor 2 Xs przeglądaj
328 Marcin Ząbek 7.47  BGD BASE M przeglądaj
329 Norbert Wietecha 2.51  Tequila 4 M przeglądaj
330 Bogusław Kruczek 3.43  Elan 2 26 przeglądaj
331 Bogusław Kruczek 3.64  Elan 2 26 przeglądaj
332 Norbert Wietecha 0.64  Tequila 4 M przeglądaj
333 Norbert Wietecha 1.86  Tequila 4 M przeglądaj
334 Michał Romanow 1.58  Eden 5 26 przeglądaj
335 Michał Janowski 3.53  Epsilon 7 28 przeglądaj
336 Jakub Mendys 1.55  Optic 26 przeglądaj
337 Jakub Mendys 2.43  Optic 26 przeglądaj
338 Jakub Mendys 0.55  Optic 26 przeglądaj
339 Michał Janowski 1.59  Sigma 10 25 przeglądaj
340 Jakub Bączkowski 2.33  Summit Xc 2 S przeglądaj
341 Jakub Bączkowski 1.89  Summit Xc 2 S przeglądaj
342 Jakub Bączkowski 1.40  Summit Xc 2 S przeglądaj
343 Bogusław Kruczek 2.74  Elan 2 26 przeglądaj
344 Jakub Bączkowski 3.82  Summit Xc 2 S przeglądaj
345 Marcin Ząbek 3.21  BGD BASE M przeglądaj
346 Jakub Bączkowski 4.59  Summit Xc 2 S przeglądaj
347 Bogusław Kruczek 4.84  Elan 2 26 przeglądaj
348 Jakub Bączkowski 2.61  Summit Xc 2 S przeglądaj
349 Jakub Bączkowski 4.26  Summit Xc 2 S przeglądaj
350 Jakub Bączkowski 1.81  Summit Xc 2 S przeglądaj
351 Marcin Ząbek 4.47  BGD BASE M przeglądaj
352 Mietek Grochmal 7.12  TRITON 2 L przeglądaj
353 Jerzy Gajda 9.97  Summit XC4 S/M przeglądaj
354 Witold Raś 6.92  Iota 26 przeglądaj
355 Marcin Ząbek 2.52  BGD BASE M przeglądaj
356 Artur Starzec 1.25  Mentor 4 S przeglądaj
357 Paweł Lis 1.88  Factor 2 L przeglądaj
358 Bogusław Kruczek 3.45  Elan 2 26 przeglądaj