Działy

Jesteś tutaj

Date
Picture Max points Skrzydlo Link
1 Adam Panek 2.14  Kantega M przeglądaj
2 Andrzej Krajewski 2.06  Mamboo M przeglądaj
3 Krystian Wajs 6.64  Boomerang 6 Xs przeglądaj
4 Andrzej Krajewski 4.43  Mamboo M przeglądaj
5 Bogusław Kruczek 2.34  Mentor M przeglądaj
6 Krzysiek Róg 4.89  Sigma 8 27 przeglądaj
7 Artur Sznicer 3.27  Bise L przeglądaj
8 Witek Ladziński 5.37  Cayenne 3 S przeglądaj
9 Wacław Warda 3.95  Summit Xc M przeglądaj
10 Krzysiek Róg 3.76  Sigma 8 27 przeglądaj
11 Michał Janowski 3.55  Sigma 8 27 przeglądaj
12 Artur Sznicer 2.76  Bise L przeglądaj
13 Witek Ladziński 7.78  Cayenne 3 S przeglądaj
14 Krzysiek Róg 9.92  Sigma 8 27 przeglądaj
15 Artur Sznicer 4.93  Bise L przeglądaj
16 Wojciech Raś 4.77  Aspen 3 26 przeglądaj
17 Wacław Warda 5.92  Summit Xc M przeglądaj
18 Artur Sznicer 3.23  Bise L przeglądaj
19 Wojciech Raś 3.70  Aspen 3 26 przeglądaj
20 Jerzy Gajda 6.17  Delta M przeglądaj
21 Witold Bujak 3.17  Aspen 3 26 przeglądaj
22 Jerzy Gajda 1.86  Delta M przeglądaj
23 Michał Janowski 1.19  Sigma 8 27 przeglądaj
24 Witek Ladziński 5.38  Cayenne 3 S przeglądaj
25 Jerzy Gajda 1.53  Delta M przeglądaj
26 Artur Sznicer 2.33  Cayenne 3 L przeglądaj
27 Slawomir Guzek 2.51  Ra L przeglądaj
28 Artur Sznicer 2.40  Cayenne 3 L przeglądaj
29 Wacław Warda 5.29  Summit Xc M przeglądaj
30 Jerzy Gajda 2.62  Delta M przeglądaj
31 Bogusław Kruczek 3.05  Mentor M przeglądaj
32 Artur Sznicer 3.53  Cayenne 3 L przeglądaj
33 Slawomir Guzek 2.00  Ra L przeglądaj
34 Wacław Warda 4.22  Summit Xc M przeglądaj
35 Artur Sznicer 1.99  Cayenne 3 L przeglądaj
36 Witek Ladziński 3.97  Cayenne 3 S przeglądaj
37 Jerzy Gajda 2.45  Delta M przeglądaj
38 Jarosław Samulak 2.01  Cayenne 4 L przeglądaj
39 Jarosław Samulak 2.01  Cayenne 4 L przeglądaj
40 Michał Janowski 6.07  Sigma 8 27 przeglądaj
41 Bogusław Kruczek 3.03  Mentor M przeglądaj
42 Krzysiek Róg 6.54  Sigma 8 27 przeglądaj
43 Artur Sznicer 4.52  Cayenne 3 L przeglądaj
44 Krzysiek Róg 10.26  Sigma 8 27 przeglądaj
45 Witold Bujak 4.76  Aspen 3 26 przeglądaj
46 Michał Warda 10.07  Torck S przeglądaj
47 Piotr Leski 5.10  Sigma 7 28 przeglądaj
48 Witek Ladziński 5.84  Cayenne 3 S przeglądaj
49 Jerzy Gajda 4.45  Delta M przeglądaj
50 Wojciech Raś 6.62  Aspen 3 26 przeglądaj
51 Slawomir Guzek 1.42  Ra L przeglądaj
52 Artur Sznicer 2.66  Cayenne 3 L przeglądaj
53 Maciej Perz 5.36  U Cross M przeglądaj
54 Bogusław Kruczek 2.29  Mentor 2 M przeglądaj
55 Slawomir Guzek 1.43  Ra L przeglądaj
56 Wojciech Raś 3.31  Aspen 3 26 przeglądaj
57 Witek Ladziński 3.07  Cayenne 3 S przeglądaj
58 Krzysiek Róg 3.08  Sigma 7 28 przeglądaj
59 Michał Warda 3.30  Torck S przeglądaj
60 Bogusław Kruczek 2.07  Mentor M przeglądaj
61 Piotr Garbarz 2.12  Sigma 7 28 przeglądaj
62 Jarosław Samulak 1.66  Cayenne 4 L przeglądaj
63 Krzysiek Róg 4.05  Sigma 7 28 przeglądaj
64 Artur Sznicer 2.73  Cayenne 3 L przeglądaj
65 Artur Sznicer 1.64  Cayenne 3 L przeglądaj
66 Witold Bujak 6.83  Aspen 3 26 przeglądaj
67 Jerzy Gajda 6.00  Delta M przeglądaj
68 Krzysiek Róg 9.87  Sigma 8 27 przeglądaj
69 Witek Ladziński 9.45  Cayenne 3 S przeglądaj
70 Piotr Leski 5.34  Brak skrzydła przeglądaj
71 Slawomir Guzek 2.60  Ra L przeglądaj
72 Bogusław Kruczek 3.15  Mentor M przeglądaj
73 Michał Warda 2.43  Torck S przeglądaj
74 Witold Bujak 2.03  Aspen 3 26 przeglądaj
75 Michał Warda 3.15  Torck S przeglądaj
76 Krzysiek Róg 3.81  Sigma 7 28 przeglądaj
77 Wojciech Raś 2.25  Summit Xc 2 M przeglądaj
78 Witold Raś 2.02  Cayenne 2 M przeglądaj
79 Michał Janowski 2.71  Sigma 8 27 przeglądaj
80 Witek Ladziński 3.22  Cayenne 3 S przeglądaj
81 Slawomir Guzek 2.39  Ra L przeglądaj
82 Bogusław Kruczek 2.29  Mentor M przeglądaj
83 Michał Janowski 5.37  Sigma 8 27 przeglądaj
84 Krzysiek Róg 4.59  Sigma 7 28 przeglądaj
85 Piotr Garbarz 3.42  Sigma 7 28 przeglądaj
86 Wojciech Raś 2.55  Summit Xc 2 Sm przeglądaj
87 Witek Ladziński 6.20  Cayenne 3 S przeglądaj
88 Bogusław Kruczek 2.48  Mentor M przeglądaj
89 Jerzy Gajda 2.92  Delta M przeglądaj
90 Wojciech Raś 2.07  Summit Xc 2 M przeglądaj
91 Witek Ladziński 1.90  Cayenne 3 S przeglądaj
92 Krzysiek Róg 1.24  Sigma 7 28 przeglądaj
93 Mietek Grochmal 2.00  Ellus 2 Xl przeglądaj
94 Wojciech Raś 4.01  Summit Xc 2 M przeglądaj
95 Witek Ladziński 3.63  Cayenne 3 S przeglądaj
96 Krzysiek Róg 3.68  Sigma 7 28 przeglądaj
97 Bogusław Kruczek 2.34  Mentor M przeglądaj
98 Mietek Grochmal 1.02  Ellus 2 Xl przeglądaj
99 Bogusław Kruczek 1.50  Mentor M przeglądaj
100 Mietek Grochmal 1.07  Ellus 2 Xl przeglądaj
101 Witek Ladziński 8.88  Cayenne 3 S przeglądaj
102 Jerzy Gajda 4.84  Delta M przeglądaj
103 Krzysiek Róg 8.95  Sigma 7 28 przeglądaj
104 Krzysiek Róg 7.35  Sigma 8 27 przeglądaj
105 Michał Warda 4.30  Torck S przeglądaj
106 Jerzy Gajda 4.16  Delta M przeglądaj
107 Krzysiek Róg 3.38  Sigma 8 27 przeglądaj
108 Mietek Grochmal 1.57  Ellus 2 Xl przeglądaj
109 Artur Kuziora 2.46  Sigma 6 31 przeglądaj
110 Jarosław Samulak 2.41  Cayenne 4 L przeglądaj
111 Jarosław Samulak 9.79  Cayenne 4 L przeglądaj
112 Piotr Garbarz 28.92  Sigma 7 28 przeglądaj
113 Krzysiek Róg 15.73  Sigma 8 27 przeglądaj
114 Wacław Warda 31.62  Summit Xc M przeglądaj
115 Michał Janowski 3.14  Queen M przeglądaj
116 Krzysiek Róg 10.75  Sigma 8 27 przeglądaj
117 Jerzy Gajda 4.76  Delta M przeglądaj
118 Marcin Noga 4.11  Mentor M przeglądaj
119 Piotr Garbarz 4.34  Sigma 7 28 przeglądaj
120 Grzegorz Sączawa 3.63  Kantega 2 M przeglądaj
121 Krzysztof Szmuc 2.88  Sport 4 M przeglądaj
122 Krzysiek Róg 10.36  Sigma 8 27 przeglądaj
123 Wojciech Raś 4.09  Sigma 8 25 przeglądaj
124 Grzegorz Wawrzkiewicz 7.10  Mantra 3 L przeglądaj
125 Wacław Warda 5.93  Summit Xc M przeglądaj
126 Jerzy Gajda 6.92  Delta M przeglądaj
127 Jerzy Gajda 4.12  Delta M przeglądaj
128 Grzegorz Wawrzkiewicz 27.03  Mantra 3 L przeglądaj
129 Wacław Warda 24.39  Summit Xc M przeglądaj
130 Jerzy Gajda 14.44  Delta M przeglądaj
131 Krzysiek Róg 18.55  Sigma 8 27 przeglądaj
132 Slawomir Guzek 15.04  Ra L przeglądaj
133 Michał Warda 31.56  Torck S przeglądaj
134 Jerzy Gajda 22.43  Delta M przeglądaj
135 Artur Starzec 2.45  Kantega Xc M przeglądaj
136 Krzysztof Szmuc 2.67  Sport 4 M przeglądaj
137 Marcin Kozdras 6.12  U Fly M przeglądaj
138 Jerzy Gajda 5.01  Delta M przeglądaj
139 Marcin Noga 4.00  Mentor M przeglądaj
140 Jerzy Gajda 3.45  Delta M przeglądaj
141 Jarosław Samulak 0.99  Cayenne 4 L przeglądaj
142 Witek Ladziński 3.20  Cayenne 3 S przeglądaj
143 Michał Janowski 3.42  Queen M przeglądaj
144 Michał Janowski 5.37  Queen M przeglądaj
145 Krzysiek Róg 3.81  Sigma 8 27 przeglądaj
146 Wacław Warda 4.66  Cayenne 4 M przeglądaj
147 Wacław Warda 8.23  Cayenne 4 M przeglądaj
148 Krzysztof Szmuc 1.41  Sport 4 M przeglądaj
149 Jerzy Gajda 11.17  Delta M przeglądaj
150 Mateusz Bątorek 4.47  Rise M przeglądaj
151 Krzysiek Róg 12.21  Sigma 8 27 przeglądaj
152 Witek Ladziński 7.17  Cayenne 3 S przeglądaj
153 Wacław Warda 12.01  Cayenne 4 M przeglądaj
154 Wojciech Raś 10.25  Guru - przeglądaj
155 Mateusz Bątorek 3.68  Rise M przeglądaj
156 Tomek Mysliwiec 1.66  Mistral 4 24 przeglądaj
157 Michał Romanow 2.03  Eden 3 26 przeglądaj
158 Witek Ladziński 8.57  Cayenne 3 S przeglądaj
159 Krzysiek Róg 11.39  Sigma 8 27 przeglądaj
160 Grzegorz Sączawa 3.38  Kantega 2 M przeglądaj
161 Grzegorz Sączawa 1.28  Mentor 2 M przeglądaj
162 Krzysiek Róg 3.21  Sigma 8 27 przeglądaj
163 Krzysztof Szmuc 1.40  Sport 4 M przeglądaj
164 Krzysztof Szmuc 0.94  Sport 4 M przeglądaj
165 Krzysiek Róg 4.66  Sigma 8 27 przeglądaj
166 Krzysztof Szmuc 2.93  Sport 4 M przeglądaj
167 Grzegorz Sączawa 4.13  Mentor 2 M przeglądaj
168 Grzegorz Sączawa 3.25  Mentor 2 M przeglądaj
169 Krzysztof Szmuc 3.08  Sport 4 M przeglądaj
170 Krzysiek Róg 4.41  Sigma 7 28 przeglądaj
171 Grzegorz Sączawa 4.03  Mentor 2 M przeglądaj
172 Grzegorz Sączawa 2.45  Mentor 2 M przeglądaj
173 Krzysiek Róg 5.35  Sigma 7 28 przeglądaj
174 Grzegorz Sączawa 1.53  Mentor 2 M przeglądaj
175 Grzegorz Sączawa 1.87  Mentor 2 M przeglądaj
176 Michał Janowski 2.56  Sigma 9 25 przeglądaj
177 Krzysiek Róg 6.29  Sigma 8 27 przeglądaj
178 Krzysiek Róg 6.02  Sigma 7 28 przeglądaj
179 Michał Warda 2.32  Torck S przeglądaj
180 Michał Janowski 3.35  Sigma 9 25 przeglądaj
181 Michał Janowski 7.93  Sigma 9 25 przeglądaj
182 Krzysiek Róg 6.05  Sigma 8 27 przeglądaj
183 Wacław Warda 8.26  Cayenne 4 M przeglądaj
184 Michał Warda 5.06  Torck S przeglądaj
185 Jerzy Gajda 6.40  Delta M przeglądaj
186 Witold Gilarski 3.98  Colt 28.5 przeglądaj
187 Mirek Chomik 4.74  Delta L przeglądaj
188 Grzegorz Wawrzkiewicz 7.04  Mantra 3 L przeglądaj
189 Michał Warda 4.03  Torck S przeglądaj
190 Krzysiek Róg 6.51  Omega 8 25 przeglądaj
191 Wacław Warda 7.02  Cayenne 4 M przeglądaj
192 Jakub Bączkowski 1.55  Mistral 3 22 przeglądaj
193 Krzysztof Szmuc 2.01  Sport 4 M przeglądaj
194 Krzysiek Róg 3.32  Sigma 8 27 przeglądaj
195 Wacław Warda 4.68  Cayenne 4 M przeglądaj
196 Jerzy Gajda 6.72  Delta M przeglądaj
197 Marcin Kozdras 4.29  U Fly M przeglądaj
198 Mietek Grochmal 5.22  Mentor 2 L przeglądaj
199 Marcin Kozdras 4.19  U Fly M przeglądaj
200 Michał Romanow 2.04  Eden 3 26 przeglądaj
201 Jerzy Gajda 3.88  Delta M przeglądaj
202 Krzysiek Róg 7.40  Sigma 8 27 przeglądaj
203 Witek Ladziński 5.12  Cayenne 3 S przeglądaj
204 Jerzy Gajda 8.12  Delta M przeglądaj
205 Łukasz Brach 2.32  Sigma 8 29 przeglądaj
206 Maciej Piwowar 1.85  Peak 3 27 przeglądaj
207 Marcin Kozdras 2.23  U Fly M przeglądaj
208 Jerzy Gajda 4.89  Delta M przeglądaj
209 Jakub Bączkowski 13.44  Mistral 3 22 przeglądaj
210 Jerzy Gajda 14.46  Delta M przeglądaj
211 Jerzy Gajda 7.41  Delta M przeglądaj
212 Grzegorz Sączawa 5.62  Mentor 2 M przeglądaj
213 Witek Ladziński 6.51  Cayenne 3 S przeglądaj
214 Krzysiek Róg 7.29  Sigma 8 27 przeglądaj
215 Grzegorz Sączawa 1.92  Mentor 2 M przeglądaj
216 Michał Janowski 6.36  Iota 26 przeglądaj
217 Wacław Warda 4.40  Cayenne 4 M przeglądaj
218 Krzysztof Szmuc 4.13  Mentor 2 M przeglądaj
219 Krzysztof Rogowski 4.75  Aspen 5 26 przeglądaj
220 Wacław Warda 3.66  Cayenne 4 M przeglądaj
221 Mietek Grochmal 2.71  Mentor 2 L przeglądaj
222 Krzysiek Róg 3.00  Sigma 8 27 przeglądaj
223 Grzegorz Sączawa 2.38  Mentor 2 M przeglądaj
224 Krzysiek Róg 7.58  Sigma 8 27 przeglądaj
225 Andrzej Krajewski 8.55  Mentor 2 M przeglądaj
226 Mietek Grochmal 2.17  Mentor 2 L przeglądaj
227 Michał Janowski 3.57  Iota 26 przeglądaj
228 Mietek Grochmal 3.64  Mentor 2 L przeglądaj
229 Krzysiek Róg 4.03  Peak 3 25 przeglądaj
230 Mietek Grochmal 3.44  Mentor 2 L przeglądaj
231 Michał Romanow 1.31  Eden 3 26 przeglądaj
232 Grzegorz Sączawa 2.60  Mentor 2 M przeglądaj
233 Michał Romanow 1.11  Eden 3 26 przeglądaj
234 Mietek Grochmal 3.56  Mentor 2 L przeglądaj
235 Michał Romanow 2.10  Eden 3 26 przeglądaj
236 Michał Romanow 1.60  Eden 3 26 przeglądaj
237 Michał Romanow 1.12  Eden 3 26 przeglądaj
238 Krzysiek Róg 8.57  Sigma 8 27 przeglądaj
239 Krzysiek Róg 6.97  Sigma 8 27 przeglądaj
240 Mietek Grochmal 2.40  Mentor 2 L przeglądaj
241 Mietek Grochmal 8.04  Mentor 2 L przeglądaj
242 Michał Romanow 1.43  Eden 3 26 przeglądaj
243 Michał Romanow 2.23  Eden 3 26 przeglądaj
244 Krzysiek Róg 4.30  Sigma 8 27 przeglądaj
245 Damian Stec 2.90  Sigma 7 28 przeglądaj
246 Wacław Warda 3.41  Cayenne 4 M przeglądaj
247 Krzysiek Róg 4.84  Sigma 8 27 przeglądaj
248 Grzegorz Sączawa 2.49  Mentor 2 M przeglądaj
249 Witek Ladziński 3.22  Vega S przeglądaj
250 Jerzy Gajda 3.89  Delta M przeglądaj
251 Michał Romanow 1.39  Eden 5 26 przeglądaj
252 Krzysiek Róg 35.84  Sigma 8 25 przeglądaj
253 Jerzy Gajda 9.90  Delta M przeglądaj
254 Jerzy Gajda 7.38  Delta M przeglądaj
255 Jerzy Gajda 9.02  Delta M przeglądaj
256 Witek Ladziński 6.29  Vega S przeglądaj
257 Krzysztof Szmuc 3.47  Mentor 2 M przeglądaj
258 Krzysiek Róg 5.88  Sigma 8 27 przeglądaj
259 Wacław Warda 5.80  Cayenne 4 M przeglądaj
260 Grzegorz Wawrzkiewicz 6.26  Mantra 3 L przeglądaj
261 Grzegorz Sączawa 5.10  Mentor 2 M przeglądaj
262 Michał Romanow 2.90  Eden 5 26 przeglądaj
263 Krzysiek Róg 12.98  Sigma 8 25 przeglądaj
264 Grzegorz Wawrzkiewicz 9.99  Mantra 3 L przeglądaj
265 Mietek Grochmal 7.94  Mentor 2 L przeglądaj
266 Grzegorz Wawrzkiewicz 3.46  Mantra 3 L przeglądaj
267 Michał Romanow 1.43  Eden 5 26 przeglądaj
268 Krzysiek Róg 11.17  Sigma 8 25 przeglądaj
269 Grzegorz Sączawa 7.26  Mentor 2 M przeglądaj
270 Michał Romanow 3.50  Eden 5 26 przeglądaj
271 Wacław Warda 3.85  Cayenne 4 M przeglądaj
272 Michał Janowski 3.06  Orca 41 przeglądaj
273 Damian Stec 1.47  Sigma 8 27 przeglądaj
274 Krzysztof Szmuc 4.02  Mentor 2 M przeglądaj
275 Mietek Grochmal 4.48  Mentor 2 L przeglądaj
276 Witek Ladziński 7.06  Vega S przeglądaj
277 Mietek Grochmal 6.53  Mentor 2 L przeglądaj
278 Mietek Grochmal 2.82  Mentor 2 L przeglądaj
279 Mietek Grochmal 5.25  Mentor 2 L przeglądaj
280 Michał Romanow 2.41  Eden 5 26 przeglądaj
281 Sławek Gorczyca 3.02  Aspen 3 24 przeglądaj
282 Mietek Grochmal 2.16  Mentor 2 L przeglądaj
283 Michał Romanow 2.35  Eden 5 26 przeglądaj
284 Mietek Grochmal 6.29  Mentor 2 L przeglądaj
285 Jerzy Gajda 4.09  UP Trango XC 2 M przeglądaj
286 Mietek Grochmal 3.58  Mentor 2 L przeglądaj
287 Michał Janowski 5.10  Iota 26 przeglądaj
288 Michał Romanow 1.86  Eden 5 26 przeglądaj
289 Wacław Warda 2.37  Cayenne 4 M przeglądaj
290 Wacław Warda 7.31  Cayenne 4 M przeglądaj
291 Michał Romanow 4.00  Eden 5 26 przeglądaj
292 Krzysiek Róg 12.73  Sigma 10 25 przeglądaj
293 Wacław Warda 6.69  Cayenne 4 M przeglądaj
294 Mietek Grochmal 8.35  TRITON 2 L przeglądaj
295 Witek Ladziński 10.06  Vega S przeglądaj
296 Witek Ladziński 18.90  Vega S przeglądaj
297 Jerzy Gajda 10.12  UP Trango XC 2 M przeglądaj
298 Witek Ladziński 9.81  Vega S przeglądaj
299 Jerzy Gajda 3.28  UP Trango XC 2 M przeglądaj
300 Witek Ladziński 2.89  Vega 5 S przeglądaj
301 Witek Ladziński 8.60  Vega 5 S przeglądaj
302 Michał Romanow 1.88  Eden 5 26 przeglądaj
303 Jakub Mendys 0.41  Optic 26 przeglądaj
304 Michał Janowski 3.50  Sigma 10 25 przeglądaj
305 Michał Janowski 3.06  Sigma 10 25 przeglądaj
306 Michał Janowski 4.97  Sigma 10 25 przeglądaj
307 Piotr Assmann 1.87  Rook 2 MS przeglądaj
308 Michał Janowski 13.24  Sigma 10 25 przeglądaj
309 Piotr Assmann 1.60  Rook 2 MS przeglądaj
310 Mietek Grochmal 3.95  Mentor 2 L przeglądaj
311 Jerzy Gajda 6.05  UP Trango XC 2 M przeglądaj
312 Piotr Assmann 3.65  Rook 2 MS przeglądaj
313 Witek Ladziński 5.63  Vega 5 S przeglądaj
314 Walaszek Krzysztof 4.50  Mentor 3 M przeglądaj
315 Norbert Wietecha 0.97  Tequila 4 M przeglądaj
316 Piotr Assmann 2.67  Rook 2 MS przeglądaj
317 Marcin Ząbek 2.24  BGD BASE M przeglądaj
318 Krzysztof Szmuc 2.99  Mentor 2 M przeglądaj
319 Jerzy Gajda 3.70  UP Trango XC 2 M przeglądaj
320 Michał Janowski 4.27  Sigma 10 25 przeglądaj
321 Jerzy Gajda 11.94  UP Trango XC 2 M przeglądaj
322 Piotr Garbarz 9.81  Sigma 8 27 przeglądaj
323 Jerzy Gajda 9.39  UP Trango XC 2 M przeglądaj
324 Piotr Assmann 11.79  Rook 2 MS przeglądaj
325 Monika Mysliwiec 4.84  Mentor 2 Xs przeglądaj
326 Marcin Ząbek 7.47  BGD BASE M przeglądaj
327 Norbert Wietecha 2.51  Tequila 4 M przeglądaj
328 Bogusław Kruczek 3.43  Elan 2 26 przeglądaj
329 Bogusław Kruczek 3.64  Elan 2 26 przeglądaj
330 Norbert Wietecha 0.64  Tequila 4 M przeglądaj
331 Norbert Wietecha 1.86  Tequila 4 M przeglądaj
332 Michał Romanow 1.58  Eden 5 26 przeglądaj
333 Michał Janowski 3.53  Epsilon 7 28 przeglądaj
334 Jakub Mendys 1.55  Optic 26 przeglądaj
335 Jakub Mendys 2.43  Optic 26 przeglądaj
336 Jakub Mendys 0.55  Optic 26 przeglądaj
337 Michał Janowski 1.59  Sigma 10 25 przeglądaj
338 Bogusław Kruczek 2.74  Elan 2 26 przeglądaj
339 Marcin Ząbek 3.21  BGD BASE M przeglądaj
340 Bogusław Kruczek 4.84  Elan 2 26 przeglądaj