Borsk

Jesteś tutaj

Date Picture Max points
Skrzydlo Link
1 Krzysztof Cieślinski 0.04  Golden 4 28 przeglądaj
2 Dominika Wojtkiewicz 0.04  Alpha 6 24 przeglądaj
3 Dominika Wojtkiewicz 0.12  Arcus 6 24 przeglądaj
4 Krzysztof Cieślinski 0.13  Hook 4 27 przeglądaj
5 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 1.18  Mentor S przeglądaj
6 Małgorzata Myk 1.19  Tequila 5 XS przeglądaj
7 Artur Pawlak 1.27  Epsilon 8 29 przeglądaj
8 Krzysztof Cieślinski 1.31  Golden 4 28 przeglądaj
9 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 1.45  Mentor S przeglądaj
10 Małgorzata Myk 1.47  Tequila 4 S przeglądaj
11 Zbyszek B 2.01  BGD BASE ML przeglądaj
12 Jerzy Kuleszo 2.02  Arcus 5 26 przeglądaj
13 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 2.02  Hook 2 27 przeglądaj
14 Michał Janowski 2.02  Mantra M7 ML przeglądaj
15 Marta Stachowska 2.09  Alpha 5 26 przeglądaj
16 Rafał Świętochowski 2.11  Epsilon 5 28 przeglądaj
17 Ryszard Froń 2.14  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
18 Przemysław Potocki 2.15  Vox 27 przeglądaj
19 Krzysztof Cieślinski 2.24  Golden 4 28 przeglądaj
20 Robert Wincencik 2.28  Golden 3 28 przeglądaj
21 Jerzy Kuleszo 2.29  Arcus 5 26 przeglądaj
22 Artur Pawlak 2.33  Epsilon 8 29 przeglądaj
23 Ryszard Froń 2.47  Iota 2 27 przeglądaj
24 Dominika Wojtkiewicz 2.47  Alpha 6 24 przeglądaj
25 Kamila Bomba 2.52  Alpha 6 26 przeglądaj
26 Ryszard Froń 2.54  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
27 Łukasz Chołyst 2.60  Plus 30 przeglądaj
28 Michał Janowski 2.61  Orca XX 41 przeglądaj
29 Krzysztof Cieślinski 2.67  Golden 4 28 przeglądaj
30 Darek Parczewski 2.71  Sigma 8 27 przeglądaj
31 Robert Kluczyński 2.76  Dudek Universal 28 przeglądaj
32 Artur Pawlak 2.77  Epsilon 8 29 przeglądaj
33 Tomasz Wesołowski 2.81  Artik 3 27 przeglądaj
34 Krzysztof Łakomicki 2.93  Cyber 4 M przeglądaj
35 Ryszard Froń 2.97  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
36 Ryszard Froń 2.98  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
37 Dawid Duniec 2.99  Rush 2 L przeglądaj
38 Ryszard Froń 3.01  Iota 2 27 przeglądaj
39 Dawid Duniec 3.04  Rush 2 L przeglądaj
40 PrzemekKamon 3.04  Poison 3 M przeglądaj
41 Agnieszka Ruszkowska 3.08  Icaro Wildcat Xs przeglądaj
42 Ryszard Froń 3.08  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
43 Robert Kluczyński 3.08  Dudek Universal 28 przeglądaj
44 Magdalena Gracek 3.08  Alpha 6 26 przeglądaj
45 Krzysztof Łakomicki 3.10  Cyber 4 M przeglądaj
46 Cygi Kondratowicz 3.12  Epsilon 9 26 przeglądaj
47 Krzysztof Łakomicki 3.15  Optic 2 28 przeglądaj
48 Dominika Wojtkiewicz 3.16  Alpha 6 24 przeglądaj
49 Rafał Świętochowski 3.16  Epsilon 5 28 przeglądaj
50 Artur Pawlak 3.17  Epsilon 8 29 przeglądaj
51 Ryszard Froń 3.17  Iota 2 27 przeglądaj
52 Rafał Świętochowski 3.19  Epsilon 5 28 przeglądaj
53 Tomasz Kozłowski 3.19  Optic 26 przeglądaj
54 Dominika Wojtkiewicz 3.20  Alpha 6 24 przeglądaj
55 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 3.20  Mentor S przeglądaj
56 Sławek Sobolewski 3.23  Chili 3 S przeglądaj
57 Krzysztof Cieślinski 3.24  Golden 4 28 przeglądaj
58 Małgorzata Myk 3.24  Tequila 4 S przeglądaj
59 Krzysztof Cieślinski 3.24  Golden 4 28 przeglądaj
60 Krzysztof Łakomicki 3.25  Cyber 4 M przeglądaj
61 Robert Kluczyński 3.25  Dudek Universal 28 przeglądaj
62 Magdalena Igielska 3.27  Epsilon 6 26 przeglądaj
63 Małgorzata Myk 3.29  Tequila 4 S przeglądaj
64 Ryszard Froń 3.29  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
65 Krzysztof Łakomicki 3.31  Cyber 4 M przeglądaj
66 Artur Pawlak 3.33  Epsilon 8 29 przeglądaj
67 Krzysztof Cieślinski 3.34  Golden 4 28 przeglądaj
68 Dominika Wojtkiewicz 3.34  Alpha 6 24 przeglądaj
69 Artur Pawlak 3.35  Epsilon 8 29 przeglądaj
70 Tomasz Kozłowski 3.37  Optic 26 przeglądaj
71 Mariusz Kozłowski 3.38  Mentor 4 XS przeglądaj
72 Krzysztof Łakomicki 3.38  Cyber 4 M przeglądaj
73 Małgorzata Myk 3.38  Tequila 5 XS przeglądaj
74 Tomasz Wesołowski 3.41  Artik 3 27 przeglądaj
75 Krzysztof Łomonkiewicz 3.41  BiGolden 4 42 przeglądaj
76 Ryszard Froń 3.41  Iota 2 27 przeglądaj
77 Monika Makowska 3.42  Comet Xs przeglądaj
78 Artur Fiedosiuk 3.43  Chili 2 M przeglądaj
79 Jerzy Kuleszo 3.43  Arcus 5 26 przeglądaj
80 Dominika Wojtkiewicz 3.44  Alpha 6 24 przeglądaj
81 Krzysztof Cieślinski 3.44  Golden 4 28 przeglądaj
82 Krzysztof Łakomicki 3.44  Cyber 4 M przeglądaj
83 Kamila Bomba 3.45  Alpha 6 26 przeglądaj
84 Tomasz Kozłowski 3.46  Optic 26 przeglądaj
85 Sławek Sobolewski 3.47  Chili 3 S przeglądaj
86 Krzysztof Łakomicki 3.47  Cyber 4 M przeglądaj
87 Krzysztof Łakomicki 3.47  Dudek Nemo XX 25 przeglądaj
88 Krzysztof Łakomicki 3.48  Cyber 4 M przeglądaj
89 Rafał Świętochowski 3.48  Epsilon 5 28 przeglądaj
90 Łukasz Kulis 3.49  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
91 Artur Pawlak 3.50  Epsilon 8 29 przeglądaj
92 Krzysztof Łakomicki 3.51  Cyber 4 M przeglądaj
93 Magdalena Brzezińska 3.53  Mistral 7 XS przeglądaj
94 Przemysław Potocki 3.53  Rook L przeglądaj
95 Mariusz Karaban 3.53  Kantega XC 2 M przeglądaj
96 Małgorzata Myk 3.53  Tequila 5 XS przeglądaj
97 Krzysztof Cieślinski 3.53  Golden 4 28 przeglądaj
98 Łukasz Kulis 3.53  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
99 Artur Pawlak 3.54  Epsilon 8 29 przeglądaj
100 Łukasz Kulis 3.54  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
101 Ryszard Froń 3.54  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
102 Dominika Wojtkiewicz 3.55  Alpha 6 24 przeglądaj
103 Łukasz Kulis 3.55  Rush 3 M przeglądaj
104 Małgorzata Myk 3.56  Tequila 4 S przeglądaj
105 Artur Pawlak 3.57  Epsilon 8 29 przeglądaj
106 Małgorzata Myk 3.57  Tequila 5 XS przeglądaj
107 Artur Pawlak 3.57  Epsilon 8 29 przeglądaj
108 Robert Kluczyński 3.59  Dudek Universal 28 przeglądaj
109 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 3.60  Mentor S przeglądaj
110 Małgorzata Myk 3.60  Tequila 4 S przeglądaj
111 Mariusz Dawidczyk 3.60  Vox 27 przeglądaj
112 Jerzy Kuleszo 3.60  Arcus 5 26 przeglądaj
113 Małgorzata Myk 3.61  Tequila 4 S przeglądaj
114 Małgorzata Myk 3.63  Tequila 4 S przeglądaj
115 Krzysztof Łakomicki 3.64  Cyber 4 M przeglądaj
116 Krzysztof Cieślinski 3.64  Golden 4 28 przeglądaj
117 Łukasz Kulis 3.64  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
118 Tomasz Wesołowski 3.64  Artik 3 27 przeglądaj
119 Jerzy Kuleszo 3.65  Arcus 5 26 przeglądaj
120 Artur Pawlak 3.65  Epsilon 8 29 przeglądaj
121 Krzysztof Łakomicki 3.65  Cyber 4 M przeglądaj
122 Dominika Wojtkiewicz 3.66  Alpha 5 23 przeglądaj
123 Adam Banaś 3.67  Golden 3 24 przeglądaj
124 Ryszard Froń 3.67  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
125 Łukasz Kulis 3.67  Rush 3 M przeglądaj
126 Ryszard Froń 3.69  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
127 Krzysztof Łakomicki 3.69  Cyber 4 M przeglądaj
128 Łukasz Kulis 3.69  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
129 Krzysztof Cieślinski 3.70  Golden 4 28 przeglądaj
130 Dominika Wojtkiewicz 3.70  Arial Xs przeglądaj
131 Urszula Rzepecka 3.70  Mistral 7 XS przeglądaj
132 Jerzy Kuleszo 3.70  Arcus 5 26 przeglądaj
133 Piotr Lemańczyk 3.71  Mistral 4 26 przeglądaj
134 Tomasz Szczepański 3.72  Sigma 8 29 przeglądaj
135 Mariusz Kozłowski 3.72  Mentor 4 XS przeglądaj
136 Krzysztof Łomonkiewicz 3.72  BiGolden 4 42 przeglądaj
137 Tomasz Szczepański 3.73  Sigma 8 29 przeglądaj
138 Ryszard Froń 3.73  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
139 Jerzy Kuleszo 3.73  Arcus 5 26 przeglądaj
140 Dawid Duniec 3.73  Rush 2 L przeglądaj
141 Mariusz Kozłowski 3.74  Mentor 4 XS przeglądaj
142 Krzysztof Łomonkiewicz 3.75  BiGolden 4 42 przeglądaj
143 Krzysztof Łakomicki 3.75  Cyber 4 M przeglądaj
144 Piter 3.76  Pluto 2 M przeglądaj
145 Dominika Wojtkiewicz 3.76  Arial Xs przeglądaj
146 Łukasz Kulis 3.76  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
147 Dominika Wojtkiewicz 3.76  Alpha 5 23 przeglądaj
148 Krzysztof Łakomicki 3.76  Cyber 4 M przeglądaj
149 Piter 3.77  Pluto 2 M przeglądaj
150 Krzysztof Łomonkiewicz 3.78  BiGolden 4 42 przeglądaj
151 Artur Pawlak 3.78  Epsilon 8 29 przeglądaj
152 Krzysztof Łakomicki 3.79  Cyber 4 M przeglądaj
153 Ryszard Froń 3.79  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
154 Artur Pawlak 3.79  Epsilon 8 29 przeglądaj
155 Dominika Wojtkiewicz 3.79  Alpha 6 24 przeglądaj
156 Krzysztof Łakomicki 3.80  Cyber 4 M przeglądaj
157 Robert Kluczyński 3.80  Dudek Universal 28 przeglądaj
158 Mariusz Dawidczyk 3.80  Vox 27 przeglądaj
159 Małgorzata Myk 3.80  Tequila 5 XS przeglądaj
160 Artur Pawlak 3.80  Epsilon 8 29 przeglądaj
161 Łukasz Kulis 3.81  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
162 Łukasz Kulis 3.81  Rush 3 M przeglądaj
163 Piotr Karolak 3.82  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
164 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 3.82  Hook 2 27 przeglądaj
165 Andrzej Olechowicz 3.82  Mentor 2 S przeglądaj
166 Dominika Wojtkiewicz 3.82  Alpha 6 24 przeglądaj
167 Krzysztof Łakomicki 3.83  Cyber 4 M przeglądaj
168 Dominika Wojtkiewicz 3.83  Alpha 5 23 przeglądaj
169 Robert Kluczyński 3.83  Dudek Universal 28 przeglądaj
170 Jerzy Kuleszo 3.83  Arcus 5 26 przeglądaj
171 Mariusz Karaban 3.84  Kantega XC 2 M przeglądaj
172 Łukasz Kulis 3.84  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
173 Łukasz Kulis 3.84  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
174 Krzysztof Łomonkiewicz 3.84  Buzz Z3 Xl przeglądaj
175 Krzysztof Łomonkiewicz 3.84  Buzz Z3 Xl przeglądaj
176 Łukasz Kulis 3.84  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
177 Krzysztof Cieślinski 3.85  Golden 4 28 przeglądaj
178 Dawid Duniec 3.85  Rush 2 L przeglądaj
179 Łukasz Chołyst 3.86  Plus 30 przeglądaj
180 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 3.87  Mentor S przeglądaj
181 Krzysztof Cieślinski 3.88  Golden 4 28 przeglądaj
182 Krzysztof Cieślinski 3.88  Golden 4 28 przeglądaj
183 Robert Kluczyński 3.88  Dudek Universal 28 przeglądaj
184 Rafał Świętochowski 3.88  Epsilon 5 28 przeglądaj
185 Rafał Świętochowski 3.89  Epsilon 5 28 przeglądaj
186 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 3.89  Hook 2 27 przeglądaj
187 Robert Osiński 3.90  Arcus 6 26 przeglądaj
188 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 3.91  Hook 2 27 przeglądaj
189 Dawid Duniec 3.92  Rush 2 L przeglądaj
190 Łukasz Kulis 3.92  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
191 Jerzy Kuleszo 3.92  Arcus 5 26 przeglądaj
192 Jerzy Kuleszo 3.93  Arcus 5 26 przeglądaj
193 Dominika Wojtkiewicz 3.93  Alpha 6 24 przeglądaj
194 Ryszard Froń 3.94  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
195 Kamila Bomba 3.94  Alpha 6 26 przeglądaj
196 Krzysztof Cieślinski 3.94  Golden 4 28 przeglądaj
197 Dominika Wojtkiewicz 3.94  Alpha 6 24 przeglądaj
198 Mariusz Karaban 3.95  Mentor 4 M przeglądaj
199 Mariusz Karaban 3.96  Kantega XC 2 M przeglądaj
200 Łukasz Kulis 3.96  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
201 Jerzy Kuleszo 3.96  Arcus 5 26 przeglądaj
202 Kamila Bomba 3.97  Alpha 6 26 przeglądaj
203 Dominika Wojtkiewicz 3.97  Alpha 6 24 przeglądaj
204 Dominika Wojtkiewicz 3.97  Alpha 6 24 przeglądaj
205 Krzysztof Drzycimski 3.98  Poison 3 Xl przeglądaj
206 Mariusz Karaban 3.99  Kantega XC 2 M przeglądaj
207 Łukasz Kulis 3.99  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
208 Mariusz Karaban 3.99  Kantega XC 2 M przeglądaj
209 Ryszard Froń 3.99  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
210 Mariusz Kozłowski 3.99  Mentor 4 XS przeglądaj
211 Mariusz Karaban 4.00  Vox 27 przeglądaj
212 Dominika Wojtkiewicz 4.00  Alpha 6 24 przeglądaj
213 Jerzy Kuleszo 4.00  Arcus 5 26 przeglądaj
214 Dominika Wojtkiewicz 4.00  Alpha 6 24 przeglądaj
215 Mariusz Karaban 4.00  Kantega XC 2 M przeglądaj
216 Krzysztof Cieślinski 4.00  Golden 4 28 przeglądaj
217 Ryszard Froń 4.00  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
218 Krzysztof Cieślinski 4.01  Golden 4 28 przeglądaj
219 Piter 4.01  Pluto 2 M przeglądaj
220 Łukasz Kulis 4.01  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
221 Krzysztof Cieślinski 4.02  Golden 4 28 przeglądaj
222 Krzysztof Cieślinski 4.02  Golden 4 28 przeglądaj
223 Ryszard Froń 4.02  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
224 Ryszard Froń 4.03  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
225 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.03  Mentor S przeglądaj
226 Łukasz Kulis 4.03  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
227 Kamila Bomba 4.04  Alpha 6 26 przeglądaj
228 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.04  Mentor S przeglądaj
229 Piter 4.04  Pluto 2 M przeglądaj
230 Mariusz Dawidczyk 4.04  Vox 27 przeglądaj
231 Krzysztof Cieślinski 4.04  Golden 4 28 przeglądaj
232 Ryszard Froń 4.05  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
233 Jerzy Kuleszo 4.05  Arcus 5 26 przeglądaj
234 Ryszard Froń 4.05  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
235 Krzysztof Cieślinski 4.06  Golden 4 28 przeglądaj
236 Mariusz Karaban 4.07  Kantega XC 2 M przeglądaj
237 Magdalena Brzezińska 4.07  Mistral 7 XS przeglądaj
238 Ryszard Froń 4.08  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
239 Krzysztof Łakomicki 4.08  Optic 2 28 przeglądaj
240 Małgorzata Myk 4.08  Tequila 4 S przeglądaj
241 Krzysztof Łakomicki 4.08  Dudek Nemo XX 31 przeglądaj
242 Krzysztof Łakomicki 4.08  Cyber 4 M przeglądaj
243 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.09  Hook 2 27 przeglądaj
244 Artur Pawlak 4.09  Epsilon 8 29 przeglądaj
245 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.10  Mentor S przeglądaj
246 Krzysztof Cieślinski 4.10  Golden 4 28 przeglądaj
247 Krzysztof Drzycimski 4.11  Poison 3 Xl przeglądaj
248 Jerzy Kuleszo 4.11  Arcus 5 26 przeglądaj
249 Mariusz Karaban 4.11  Kantega XC 2 M przeglądaj
250 Dominika Wojtkiewicz 4.11  Alpha 6 24 przeglądaj
251 Dominika Wojtkiewicz 4.12  Alpha 6 24 przeglądaj
252 Joanna Reinert 4.12  Epsilon 8 23 przeglądaj
253 Robert Wincencik 4.13  Aspen 4 26 przeglądaj
254 Dawid Duniec 4.13  Rush 2 L przeglądaj
255 Kamila Bomba 4.13  Alpha 6 26 przeglądaj
256 Dawid Duniec 4.13  Rush 2 L przeglądaj
257 Ryszard Froń 4.13  Iota 2 27 przeglądaj
258 Łukasz Kulis 4.13  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
259 Mariusz Dawidczyk 4.14  Vox 27 przeglądaj
260 Łukasz Kulis 4.14  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
261 Mariusz Karaban 4.14  Kantega XC 2 M przeglądaj
262 Krzysztof Łomonkiewicz 4.14  BiGolden 4 42 przeglądaj
263 Mariusz Karaban 4.14  Kantega XC 2 M przeglądaj
264 Łukasz Kulis 4.14  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
265 Krzysztof Łomonkiewicz 4.14  BiGolden 4 42 przeglądaj
266 Robert Grubba 4.15  Atlas M przeglądaj
267 Łukasz Kulis 4.15  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
268 Ryszard Froń 4.15  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
269 Krzysztof Łakomicki 4.15  Cyber 4 M przeglądaj
270 Krzysztof Cieślinski 4.15  Golden 4 28 przeglądaj
271 Łukasz Kulis 4.15  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
272 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.16  Hook 2 27 przeglądaj
273 Dominika Wojtkiewicz 4.16  Alpha 6 24 przeglądaj
274 Ryszard Froń 4.16  Iota 2 27 przeglądaj
275 Monika Makowska 4.17  Delta 2 XS przeglądaj
276 Robert Kluczyński 4.17  Dudek Universal 28 przeglądaj
277 Dominika Wojtkiewicz 4.17  Alpha 6 24 przeglądaj
278 Dominika Wojtkiewicz 4.18  Alpha 6 24 przeglądaj
279 Dominika Wojtkiewicz 4.18  Alpha 6 24 przeglądaj
280 Dominika Wojtkiewicz 4.18  Alpha 6 24 przeglądaj
281 Dominika Wojtkiewicz 4.18  Alpha 6 24 przeglądaj
282 Łukasz Kulis 4.19  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
283 Andrzej Chorab 4.19  Vega 2 L przeglądaj
284 Przemysław Potocki 4.19  Vox 27 przeglądaj
285 Dominika Wojtkiewicz 4.19  Alpha 6 24 przeglądaj
286 Jerzy Kuleszo 4.20  Arcus 5 26 przeglądaj
287 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.20  Mentor S przeglądaj
288 Dominika Wojtkiewicz 4.20  Arcus 6 24 przeglądaj
289 Łukasz Kulis 4.20  Rush 3 M przeglądaj
290 Piter 4.20  Pluto 2 M przeglądaj
291 Jakub Rybka 4.21  Delta 2 ML przeglądaj
292 Dominika Wojtkiewicz 4.21  Alpha 6 24 przeglądaj
293 Piter 4.21  Pluto 2 M przeglądaj
294 Ryszard Froń 4.21  Iota 2 27 przeglądaj
295 Małgorzata Myk 4.21  Tequila 4 S przeglądaj
296 Ryszard Froń 4.21  Iota 2 27 przeglądaj
297 Krzysztof Cieślinski 4.23  Golden 4 28 przeglądaj
298 Kamila Bomba 4.23  Alpha 6 26 przeglądaj
299 Krzysztof Łomonkiewicz 4.23  Bigolden 3 42 przeglądaj
300 Krzysztof Łomonkiewicz 4.23  Bigolden 3 42 przeglądaj
301 Dominika Wojtkiewicz 4.23  Alpha 6 24 przeglądaj
302 Artur Pawlak 4.23  Epsilon 8 29 przeglądaj
303 Łukasz Kulis 4.24  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
304 Andrzej Olechowicz 4.24  Mentor 2 S przeglądaj
305 Dominika Wojtkiewicz 4.24  Alpha 5 23 przeglądaj
306 Ryszard Froń 4.25  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
307 Dominika Wojtkiewicz 4.25  Arcus 6 24 przeglądaj
308 Łukasz Kulis 4.25  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
309 Ryszard Froń 4.25  Iota 2 27 przeglądaj
310 Mariusz Karaban 4.25  Kantega XC 2 M przeglądaj
311 Łukasz Kulis 4.26  Rush 3 M przeglądaj
312 Ryszard Froń 4.26  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
313 Adrian Pastwa 4.26  Discus L przeglądaj
314 Lucjan Piekutowski 4.26  Rookie M przeglądaj
315 Dominika Wojtkiewicz 4.27  Alpha 6 24 przeglądaj
316 Ryszard Froń 4.27  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
317 Jerzy Kuleszo 4.28  Arcus 5 26 przeglądaj
318 Ryszard Froń 4.28  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
319 Łukasz Kulis 4.28  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
320 Piter 4.29  Pluto 2 M przeglądaj
321 Małgorzata Myk 4.29  Tequila 5 XS przeglądaj
322 Rafał Świętochowski 4.30  Epsilon 5 28 przeglądaj
323 Krzysztof Łomonkiewicz 4.30  BiGolden 4 42 przeglądaj
324 Robert Grubba 4.30  Atlas M przeglądaj
325 Lucjan Piekutowski 4.31  Rookie M przeglądaj
326 Ryszard Froń 4.31  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
327 Krzysztof Łakomicki 4.31  Cyber 4 M przeglądaj
328 Łukasz Kulis 4.31  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
329 Lucjan Piekutowski 4.32  Rookie M przeglądaj
330 Mariusz Karaban 4.32  Kantega XC 2 M przeglądaj
331 Andrzej Chorab 4.32  Cayenne 4 XL przeglądaj
332 Sławek Sobolewski 4.33  Chili 3 S przeglądaj
333 Krzysztof Łakomicki 4.33  Cyber 4 M przeglądaj
334 Małgorzata Myk 4.33  Tequila 5 XS przeglądaj
335 Magdalena Gracek 4.34  Alpha 6 26 przeglądaj
336 Krzycha 4.34  Astral 7 28 przeglądaj
337 Dominika Wojtkiewicz 4.34  Arial Xs przeglądaj
338 Dominika Wojtkiewicz 4.34  Alpha 6 24 przeglądaj
339 Mariusz Karaban 4.34  Kantega XC 2 M przeglądaj
340 Dawid Duniec 4.35  Rush 2 L przeglądaj
341 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.35  Hook 2 27 przeglądaj
342 Łukasz Kulis 4.35  Rush 3 M przeglądaj
343 Lucjan Piekutowski 4.35  Rookie M przeglądaj
344 Monika Makowska 4.36  Delta 2 XS przeglądaj
345 Krzysztof Cieślinski 4.36  Golden 4 28 przeglądaj
346 Ryszard Froń 4.36  Iota 2 27 przeglądaj
347 Rafał Świętochowski 4.36  Epsilon 5 28 przeglądaj
348 Dominika Wojtkiewicz 4.37  Alpha 6 24 przeglądaj
349 Dominika Wojtkiewicz 4.37  Alpha 6 24 przeglądaj
350 Piter 4.37  Pluto 2 M przeglądaj
351 Magdalena Gracek 4.37  Alpha 6 26 przeglądaj
352 Krzysztof Łomonkiewicz 4.37  Buzz Z3 Xl przeglądaj
353 Sławek Sobolewski 4.38  Chili 3 S przeglądaj
354 Sławek Sobolewski 4.38  Chili 3 S przeglądaj
355 Dominika Wojtkiewicz 4.38  Alpha 6 24 przeglądaj
356 Dominika Wojtkiewicz 4.38  Alpha 5 23 przeglądaj
357 Ryszard Froń 4.38  Iota 2 27 przeglądaj
358 Dominika Wojtkiewicz 4.38  Alpha 5 23 przeglądaj
359 Piter 4.39  Pluto 2 M przeglądaj
360 Krzysztof Cieślinski 4.39  Golden 4 28 przeglądaj
361 Ryszard Froń 4.39  Iota 2 27 przeglądaj
362 Jerzy Kuleszo 4.39  Arcus 5 26 przeglądaj
363 Magdalena Gracek 4.39  Alpha 6 26 przeglądaj
364 Dominika Wojtkiewicz 4.39  Arcus 6 24 przeglądaj
365 Krzysztof Łakomicki 4.40  Optic 2 28 przeglądaj
366 Łukasz Kulis 4.40  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
367 Mariusz Karaban 4.40  Kantega XC 2 M przeglądaj
368 Dominika Wojtkiewicz 4.40  Alpha 6 24 przeglądaj
369 Rafał Świętochowski 4.41  Iota 26 przeglądaj
370 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.41  Zulu L przeglądaj
371 Krzysztof Cieślinski 4.41  Golden 4 28 przeglądaj
372 Krzysztof Łomonkiewicz 4.42  Buzz Z3 Xl przeglądaj
373 Ryszard Froń 4.42  Iota 2 27 przeglądaj
374 Sławek Sobolewski 4.42  Chili 3 S przeglądaj
375 Robert Wincencik 4.42  Aspen 4 26 przeglądaj
376 Dominika Wojtkiewicz 4.43  Alpha 6 24 przeglądaj
377 Krzysztof Łomonkiewicz 4.43  BiGolden 4 42 przeglądaj
378 Krzysztof Cieślinski 4.43  Golden 4 28 przeglądaj
379 Krzysztof Cieślinski 4.44  Golden 4 28 przeglądaj
380 Ryszard Froń 4.45  Iota 2 27 przeglądaj
381 Krzysztof Łomonkiewicz 4.45  BiGolden 4 42 przeglądaj
382 Łukasz Kulis 4.46  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
383 Mariusz Karaban 4.46  Kantega XC 2 M przeglądaj
384 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.46  Hook 2 27 przeglądaj
385 Krzysztof Łakomicki 4.46  Cyber 4 M przeglądaj
386 Małgorzata Myk 4.47  Tequila 5 XS przeglądaj
387 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.47  Hook 2 27 przeglądaj
388 Marcin Żywalewski 4.47  Tequila 5 M przeglądaj
389 Dawid Duniec 4.47  Rush 2 L przeglądaj
390 Łukasz Kulis 4.47  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
391 Dominika Wojtkiewicz 4.48  Alpha 5 23 przeglądaj
392 Łukasz Kulis 4.48  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
393 Krzysztof Cieślinski 4.48  Hook 4 27 przeglądaj
394 Krzysztof Łomonkiewicz 4.48  Iota 2 27 przeglądaj
395 Ryszard Froń 4.49  Iota 2 27 przeglądaj
396 Krzysztof Łakomicki 4.49  Optic 2 28 przeglądaj
397 Krzysztof Cieślinski 4.50  Golden 4 28 przeglądaj
398 Dominika Wojtkiewicz 4.50  Alpha 5 23 przeglądaj
399 Jerzy Kuleszo 4.50  Arcus 5 26 przeglądaj
400 Krzysztof Łakomicki 4.51  Cyber 4 M przeglądaj
401 Sławek Sobolewski 4.52  Chili 3 S przeglądaj
402 Łukasz Kulis 4.52  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
403 Krzysztof Łakomicki 4.53  Optic 2 28 przeglądaj
404 Robert Kluczyński 4.53  Dudek Universal 28 przeglądaj
405 Łukasz Kulis 4.54  Rush 3 M przeglądaj
406 Krzysztof Cieślinski 4.54  Golden 4 28 przeglądaj
407 Łukasz Chołyst 4.54  Plus 30 przeglądaj
408 Krzysztof Cieślinski 4.54  Golden 4 28 przeglądaj
409 Dominika Wojtkiewicz 4.55  Alpha 6 24 przeglądaj
410 Jerzy Kuleszo 4.55  Arcus 5 26 przeglądaj
411 Robert Grubba 4.55  Atlas M przeglądaj
412 Krzysztof Cieślinski 4.55  Golden 4 28 przeglądaj
413 Art Frankowski 4.56  Mentor 3 S przeglądaj
414 Marek Borkowski 4.56  Delta 2 L przeglądaj
415 Jerzy Kuleszo 4.56  Arcus 5 26 przeglądaj
416 Jerzy Kuleszo 4.56  Arcus 5 26 przeglądaj
417 Dominika Wojtkiewicz 4.56  Alpha 5 23 przeglądaj
418 Krzysztof Cieślinski 4.56  Golden 4 28 przeglądaj
419 Rafał Świętochowski 4.56  Epsilon 5 28 przeglądaj
420 Krzysztof Łomonkiewicz 4.57  BiGolden 4 42 przeglądaj
421 Marcin Żywalewski 4.58  Tequila 5 M przeglądaj
422 Dominika Wojtkiewicz 4.58  Alpha 6 24 przeglądaj
423 Rafał Świętochowski 4.58  Epsilon 5 28 przeglądaj
424 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.59  Hook 2 27 przeglądaj
425 Krzysztof Cieślinski 4.60  Golden 4 28 przeglądaj
426 Jakub Mendys 4.60  Swift S przeglądaj
427 Krzysztof Cieślinski 4.61  Golden 4 28 przeglądaj
428 Monika Makowska 4.61  Comet Xs przeglądaj
429 Dominika Wojtkiewicz 4.61  Alpha 6 24 przeglądaj
430 Łukasz Kulis 4.62  Rush 3 M przeglądaj
431 Krzysztof Cieślinski 4.62  Golden 4 28 przeglądaj
432 Dominika Wojtkiewicz 4.62  Alpha 5 23 przeglądaj
433 Robert Wincencik 4.63  Aspen 4 26 przeglądaj
434 Małgorzata Myk 4.63  Tequila 4 S przeglądaj
435 Ryszard Froń 4.64  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
436 Dominika Wojtkiewicz 4.64  Alpha 6 24 przeglądaj
437 Krzysztof Łakomicki 4.64  Dudek Nemo XX 31 przeglądaj
438 Mariusz Karaban 4.64  Kantega XC 2 M przeglądaj
439 Krzysztof Cieślinski 4.64  Golden 4 28 przeglądaj
440 Mariusz Karaban 4.65  Kantega XC 2 M przeglądaj
441 Marek Borkowski 4.65  Delta 2 L przeglądaj
442 Tomasz Szczepański 4.65  Sigma 8 29 przeglądaj
443 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.65  Zulu L przeglądaj
444 Sławek Sobolewski 4.65  Chili 3 S przeglądaj
445 Dawid Duniec 4.66  Rush 2 L przeglądaj
446 Mariusz Karaban 4.66  Kantega XC 2 M przeglądaj
447 Krzysztof Cieślinski 4.66  Brak skrzydła przeglądaj
448 Tomasz Bojanowski 4.67  Optic 24 przeglądaj
449 Dominika Wojtkiewicz 4.67  Alpha 6 24 przeglądaj
450 Dominika Wojtkiewicz 4.67  Arial Xs przeglądaj
451 Robert Kluczyński 4.69  Dudek Universal 28 przeglądaj
452 Łukasz Kulis 4.69  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
453 Jerzy Kuleszo 4.70  Arcus 5 26 przeglądaj
454 Ryszard Froń 4.71  Iota 2 27 przeglądaj
455 Robert Dobrowolski 4.72  Rook 2 L przeglądaj
456 Ryszard Froń 4.72  Iota 2 27 przeglądaj
457 Ryszard Froń 4.72  Iota 2 27 przeglądaj
458 Rafał Świętochowski 4.73  Epsilon 5 28 przeglądaj
459 Dominika Wojtkiewicz 4.73  Alpha 6 24 przeglądaj
460 Krzysztof Cieślinski 4.74  Hook 4 27 przeglądaj
461 Łukasz Kulis 4.74  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
462 Ryszard Froń 4.75  Iota 2 27 przeglądaj
463 Krzysztof Drzycimski 4.76  Poison 3 Xl przeglądaj
464 Krzysztof Łomonkiewicz 4.76  Iota 2 27 przeglądaj
465 Monika Makowska 4.77  Delta 2 XS przeglądaj
466 Ryszard Froń 4.77  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
467 Rafał Świętochowski 4.77  Epsilon 5 28 przeglądaj
468 Ryszard Froń 4.78  Iota 2 27 przeglądaj
469 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.79  Zulu L przeglądaj
470 Przemysław Potocki 4.79  Rook L przeglądaj
471 Dominika Wojtkiewicz 4.81  Alpha 6 24 przeglądaj
472 Łukasz Chołyst 4.82  Plus 30 przeglądaj
473 Krzysztof Łomonkiewicz 4.82  Iota 2 27 przeglądaj
474 Krzysztof Łomonkiewicz 4.82  BiGolden 4 42 przeglądaj
475 Rafał Świętochowski 4.82  Iota 26 przeglądaj
476 Wojciech Pomierski 4.82  Peak 2 26 przeglądaj
477 Krzysztof Cieślinski 4.82  Golden 4 28 przeglądaj
478 Robert Kluczyński 4.82  Dudek Universal 28 przeglądaj
479 Dominika Wojtkiewicz 4.83  Alpha 6 24 przeglądaj
480 Mariusz Karaban 4.83  Kantega XC 2 M przeglądaj
481 Jerzy Kuleszo 4.83  Arcus 5 26 przeglądaj
482 Mariusz Dawidczyk 4.84  Buzz Z3 L przeglądaj
483 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.84  Hook 2 27 przeglądaj
484 Tomasz Belke-Uziałko 4.84  Rook S przeglądaj
485 Mariusz Karaban 4.84  Kantega XC 2 M przeglądaj
486 Piotr Krezymon 4.85  CHILI 4 XS przeglądaj
487 Krzysztof Łomonkiewicz 4.88  Iota 2 27 przeglądaj
488 Krzysiek Litkowski 4.89  Buzz M przeglądaj
489 Dominika Wojtkiewicz 4.89  Alpha 5 23 przeglądaj
490 Piter 4.90  Pluto 2 M przeglądaj
491 Mariusz Karaban 4.90  Kantega XC 2 M przeglądaj
492 Krzysztof Cieślinski 4.90  Golden 4 28 przeglądaj
493 Dominika Wojtkiewicz 4.91  Alpha 6 24 przeglądaj
494 Jerzy Kuleszo 4.91  Arcus 5 26 przeglądaj
495 Jan Rentowski 4.93  Rise 2 L przeglądaj
496 Dawid Duniec 4.94  Brak skrzydła przeglądaj
497 Tomasz Mindzio 4.94  Apus 15 przeglądaj
498 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 4.94  Hook 2 27 przeglądaj
499 Dominika Wojtkiewicz 4.94  Alpha 5 23 przeglądaj
500 Łukasz Kulis 4.95  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
501 Ryszard Froń 4.95  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
502 Dominika Wojtkiewicz 4.95  Alpha 6 24 przeglądaj
503 Ryszard Froń 4.96  Iota 2 27 przeglądaj
504 Jerzy Kuleszo 4.96  Arcus 5 26 przeglądaj
505 Łukasz Kulis 4.96  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
506 Marcin Duszyński 4.96  Rush 3 S przeglądaj
507 Magdalena Brzezińska 4.96  CHILI 4 XS przeglądaj
508 Łukasz Kulis 4.96  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
509 Ryszard Froń 4.97  Iota 2 27 przeglądaj
510 Krzysztof Łomonkiewicz 4.97  BiGolden 4 42 przeglądaj
511 Krzycha 4.97  King L przeglądaj
512 Art Frankowski 4.98  Carrera M przeglądaj
513 Krzysztof Łomonkiewicz 4.99  Iota 2 27 przeglądaj
514 Małgorzata Myk 4.99  Tequila 5 XS przeglądaj
515 Ryszard Froń 4.99  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
516 Monika Makowska 5.00  Delta 2 XS przeglądaj
517 Magdalena Igielska 5.01  CHILI 4 XS przeglądaj
518 Dominika Wojtkiewicz 5.01  Alpha 6 24 przeglądaj
519 Tomasz Wesołowski 5.01  Artik 3 27 przeglądaj
520 Robert Wincencik 5.02  Aspen 4 26 przeglądaj
521 Krzysztof Łakomicki 5.02  Optic 2 28 przeglądaj
522 Krzysztof Łomonkiewicz 5.04  BiGolden 4 42 przeglądaj
523 Dominika Wojtkiewicz 5.05  Alpha 6 24 przeglądaj
524 Sławek Sobolewski 5.05  Chili 3 S przeglądaj
525 Joanna Reinert 5.06  Epsilon 8 23 przeglądaj
526 Krzysztof Łomonkiewicz 5.07  BiGolden 4 42 przeglądaj
527 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 5.08  Hook 2 27 przeglądaj
528 Robert Kluczyński 5.09  Dudek Universal 28 przeglądaj
529 Ryszard Froń 5.09  Iota 2 27 przeglądaj
530 Ilona Knapik 5.10  Buzz z4 S przeglądaj
531 Rafał Świętochowski 5.11  Iota 26 przeglądaj
532 Rafał Świętochowski 5.12  Epsilon 5 28 przeglądaj
533 Małgorzata Myk 5.13  Tequila 5 XS przeglądaj
534 Mariusz Karaban 5.13  Mentor 4 M przeglądaj
535 Krzysztof Cieślinski 5.13  Golden 4 28 przeglądaj
536 Ryszard Froń 5.16  Iota 2 27 przeglądaj
537 Darek Kiszko 5.16  Tequila 4 M przeglądaj
538 Lucjan Piekutowski 5.17  Rookie M przeglądaj
539 Ryszard Froń 5.18  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
540 Przemysław Potocki 5.18  Rook L przeglądaj
541 Kamila Bomba 5.22  Alpha 6 26 przeglądaj
542 Tomasz Bojanowski 5.22  Optic 24 przeglądaj
543 Łukasz Kulis 5.22  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
544 Piter 5.22  Pluto 2 M przeglądaj
545 Ryszard Froń 5.22  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
546 Dominika Wojtkiewicz 5.23  Alpha 6 24 przeglądaj
547 Mariusz Karaban 5.23  Kantega XC 2 M przeglądaj
548 Mariusz Karaban 5.23  Kantega XC 2 M przeglądaj
549 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 5.23  Zulu L przeglądaj
550 Tomasz Bojanowski 5.23  Optic 24 przeglądaj
551 Krzycha 5.24  King L przeglądaj
552 Dominika Wojtkiewicz 5.25  Alpha 6 24 przeglądaj
553 Krzysztof Łakomicki 5.26  Cyber 4 M przeglądaj
554 Robert Kluczyński 5.26  Dudek Universal 28 przeglądaj
555 Ryszard Froń 5.26  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
556 Krzysztof Łomonkiewicz 5.27  BiGolden 4 42 przeglądaj
557 Robert Kluczyński 5.27  Dudek Universal 28 przeglądaj
558 Ryszard Froń 5.27  Iota 2 27 przeglądaj
559 Przemysław Potocki 5.28  Vox 27 przeglądaj
560 Mariusz Karaban 5.30  Kantega XC 2 M przeglądaj
561 Mariusz Karaban 5.30  Kantega XC 2 M przeglądaj
562 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 5.30  Hook 2 27 przeglądaj
563 Mariusz Karaban 5.31  Kantega XC 2 M przeglądaj
564 Joanna Reinert 5.33  Buzz z4 XS przeglądaj
565 Andrzej Danielewski 5.35  Omega 8 27 przeglądaj
566 Kamila Bomba 5.36  Alpha 6 26 przeglądaj
567 Jakub Rybka 5.38  Delta 2 ML przeglądaj
568 Marcin Żywalewski 5.41  Tequila 5 M przeglądaj
569 Rafał Świętochowski 5.41  Epsilon 5 28 przeglądaj
570 Mariusz Karaban 5.43  Kantega XC 2 M przeglądaj
571 Sławek Sobolewski 5.43  Chili 3 S przeglądaj
572 Krzysztof Cieślinski 5.46  Golden 4 28 przeglądaj
573 Krzysztof Cieślinski 5.46  Golden 4 28 przeglądaj
574 Krzysztof Cieślinski 5.49  Golden 4 28 przeglądaj
575 Wojciech Dreszler 5.51  Golden 3 28 przeglądaj
576 Mariusz Karaban 5.52  Mentor 4 M przeglądaj
577 Marek Borkowski 5.52  Delta 2 L przeglądaj
578 Tomasz Belke-Uziałko 5.53  Rook S przeglądaj
579 Agnieszka Ruszkowska 5.53  Icaro Wildcat Xs przeglądaj
580 Tomasz Bojanowski 5.54  Optic 24 przeglądaj
581 Krzysztof Łomonkiewicz 5.55  BiGolden 4 42 przeglądaj
582 Małgorzata Myk 5.55  Tequila 5 XS przeglądaj
583 Dominika Wojtkiewicz 5.55  Alpha 5 23 przeglądaj
584 Dominika Wojtkiewicz 5.58  Alpha 6 24 przeglądaj
585 Dominika Wojtkiewicz 5.58  Alpha 6 24 przeglądaj
586 Krzysztof Cieślinski 5.61  Golden 4 28 przeglądaj
587 Robert Kluczyński 5.62  Dudek Universal 28 przeglądaj
588 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 5.62  Hook 2 27 przeglądaj
589 Krzysiek Litkowski 5.65  Buzz M przeglądaj
590 Dominika Wojtkiewicz 5.65  Alpha 6 24 przeglądaj
591 Dominika Wojtkiewicz 5.65  Alpha 6 24 przeglądaj
592 Dominika Wojtkiewicz 5.65  Alpha 6 24 przeglądaj
593 Rafał Świętochowski 5.66  Epsilon 5 28 przeglądaj
594 Małgorzata Myk 5.68  Tequila 5 XS przeglądaj
595 Adam Kowal 5.71  Nyos RS M przeglądaj
596 Robert Grubba 5.71  Atlas M przeglądaj
597 Przemysław Potocki 5.72  Rook L przeglądaj
598 Piotr Lemańczyk 5.74  Mistral 4 26 przeglądaj
599 Szych Tomasz 5.75  Delta 2 XL przeglądaj
600 Piotr Karolak 5.76  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
601 Ryszard Froń 5.78  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
602 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 5.81  Hook 2 27 przeglądaj
603 Monika Makowska 5.81  Delta 2 XS przeglądaj
604 Dominika Wojtkiewicz 5.82  Alpha 6 24 przeglądaj
605 Krzysztof Cieślinski 5.82  Golden 4 28 przeglądaj
606 Sławek Sobolewski 5.82  Chili 3 S przeglądaj
607 Krzysztof Cieślinski 5.83  Golden 4 28 przeglądaj
608 Mariusz Karaban 5.84  Mentor 4 M przeglądaj
609 Przemysław Potocki 5.84  Rook L przeglądaj
610 Mariusz Karaban 5.85  Mentor 4 M przeglądaj
611 Krzysztof Cieślinski 5.86  Golden 4 28 przeglądaj
612 Robert Kluczyński 5.88  Dudek Universal 28 przeglądaj
613 Rafał Świętochowski 5.88  Epsilon 5 28 przeglądaj
614 Monika Makowska 5.90  Delta 2 XS przeglądaj
615 Kamila Bomba 5.91  Alpha 6 26 przeglądaj
616 Łukasz Kulis 5.92  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
617 Krzysztof Cieślinski 5.92  Golden 4 28 przeglądaj
618 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 5.96  Hook 2 27 przeglądaj
619 Krzysztof Cieślinski 5.99  Golden 4 28 przeglądaj
620 Wojciech Pomierski 6.00  Peak 2 26 przeglądaj
621 Artur Pawlak 6.01  Epsilon 8 29 przeglądaj
622 Dominika Wojtkiewicz 6.04  Alpha 6 24 przeglądaj
623 Przemysław Potocki 6.04  Rook L przeglądaj
624 Artur Pawlak 6.05  Epsilon 8 29 przeglądaj
625 Przemysław Potocki 6.07  Rook L przeglądaj
626 Marek Borkowski 6.08  Delta 2 L przeglądaj
627 Dominika Wojtkiewicz 6.08  Alpha 6 24 przeglądaj
628 Dominika Wojtkiewicz 6.09  Alpha 6 24 przeglądaj
629 Tomasz Bojanowski 6.09  Optic 24 przeglądaj
630 Mariusz Karaban 6.10  Kantega XC 2 M przeglądaj
631 Michał Janowski 6.11  Orca XX 41 przeglądaj
632 Mariusz Karaban 6.11  Kantega XC 2 M przeglądaj
633 Ryszard Froń 6.12  Iota 2 27 przeglądaj
634 Sławek Sobolewski 6.13  Chili 3 S przeglądaj
635 Jakub Kwiatkowski 6.14  Cayenne 4 XL przeglądaj
636 PrzemekKamon 6.16  BiGolden 4 42 przeglądaj
637 Grzegorz Sprawka 6.16  Artik 3 27 przeglądaj
638 pansabina 6.16  Sigma 9 25 przeglądaj
639 Tomasz Szczepański 6.16  Sigma 8 29 przeglądaj
640 Ryszard Froń 6.17  Iota 2 27 przeglądaj
641 Artur Pawlak 6.19  Epsilon 8 29 przeglądaj
642 Monika Makowska 6.20  Delta 2 XS przeglądaj
643 Magdalena Brzezińska 6.24  CHILI 4 XS przeglądaj
644 Krzysztof Łomonkiewicz 6.24  BiGolden 4 42 przeglądaj
645 Kamila Bomba 6.24  Alpha 6 26 przeglądaj
646 Przemysław Potocki 6.25  Rook L przeglądaj
647 Andrzej Chorab 6.26  Cayenne 4 XL przeglądaj
648 Mariusz Karaban 6.26  Kantega XC 2 M przeglądaj
649 Mariusz Dawidczyk 6.27  Buzz Z3 L przeglądaj
650 Krzysztof Łomonkiewicz 6.28  Buzz Z3 Xl przeglądaj
651 Tomasz Wesołowski 6.28  Artik 3 27 przeglądaj
652 Rafał Świętochowski 6.28  Iota 26 przeglądaj
653 radosław orłowski 6.29  Mantra 4 Ms przeglądaj
654 Tomasz Szczepański 6.31  Sigma 8 29 przeglądaj
655 Małgorzata Myk 6.31  Tequila 4 S przeglądaj
656 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 6.31  Zulu L przeglądaj
657 Małgorzata Myk 6.33  Tequila 4 S przeglądaj
658 Dominika Wojtkiewicz 6.34  Alpha 6 24 przeglądaj
659 Krzysztof Obloza 6.35  Epsilon 8 29 przeglądaj
660 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 6.36  Hook 2 27 przeglądaj
661 Sławek Sobolewski 6.36  Chili 3 S przeglądaj
662 Adam Zaleski 6.40  Epsilon 4 28 przeglądaj
663 Sławek Sobolewski 6.48  Chili 3 S przeglądaj
664 Rafał Świętochowski 6.49  Epsilon 5 28 przeglądaj
665 Robert Dobrowolski 6.50  Rook 2 L przeglądaj
666 Tomasz Szczepański 6.50  Sigma 8 29 przeglądaj
667 Ania Dąbrowska 6.56  Alpha 6 22 przeglądaj
668 Andrzej Chorab 6.58  Cayenne 4 XL przeglądaj
669 PrzemekKamon 6.59  Bigolden 2 42 przeglądaj
670 GrzegoSz 6.60  CHILI 4 S przeglądaj
671 Krzysztof Łomonkiewicz 6.62  Buzz Z3 Xl przeglądaj
672 Łukasz Chołyst 6.63  Plus 30 przeglądaj
673 Łukasz Chołyst 6.64  Plus 30 przeglądaj
674 Mariusz Karaban 6.65  Mentor 4 M przeglądaj
675 Małgorzata Myk 6.65  Tequila 4 S przeglądaj
676 Piotr Lemańczyk 6.67  Mistral 4 26 przeglądaj
677 Jerzy Kuleszo 6.69  Arcus 5 26 przeglądaj
678 Jakub Kwiatkowski 6.70  Cayenne 4 XL przeglądaj
679 Wojtek Bykowski 6.70  Mantra 6 ML przeglądaj
680 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 6.70  Hook 2 27 przeglądaj
681 Wojciech Dreszler 6.73  Golden 3 28 przeglądaj
682 Marek Borkowski 6.73  Delta 2 L przeglądaj
683 Krzysztof Łomonkiewicz 6.74  Iota 2 27 przeglądaj
684 Krzycha 6.74  Lotus XL przeglądaj
685 Wojciech Dreszler 6.75  Golden 3 28 przeglądaj
686 Monika Makowska 6.76  Delta 2 XS przeglądaj
687 Tomasz Bojanowski 6.78  Optic 24 przeglądaj
688 Ryszard Froń 6.78  Iota 2 27 przeglądaj
689 Dawid Duniec 6.78  Rush 2 L przeglądaj
690 Robert Wincencik 6.78  Aspen 4 26 przeglądaj
691 Kacper Kowalski 6.82  Queen 2 ML przeglądaj
692 Dawid Duniec 6.83  Rush 2 L przeglądaj
693 Robert Dobrowolski 6.86  Rook 2 L przeglądaj
694 Krzysiek Litkowski 6.86  Chili 2 S przeglądaj
695 Tomasz Szczepański 6.87  Sigma 8 29 przeglądaj
696 radosław orłowski 6.88  Mistral 5 24 przeglądaj
697 Dominika Wojtkiewicz 6.95  Alpha 6 24 przeglądaj
698 Krzysztof Cieślinski 6.95  Golden 4 28 przeglądaj
699 Dominika Wojtkiewicz 6.97  Alpha 6 24 przeglądaj
700 Dominika Wojtkiewicz 7.00  Alpha 6 24 przeglądaj
701 Adam Zaleski 7.02  Hook 3 27 przeglądaj
702 Ryszard Froń 7.02  Iota 2 27 przeglądaj
703 Monika Makowska 7.03  Comet Xs przeglądaj
704 Monika Makowska 7.05  Delta 3 S przeglądaj
705 Mariusz Karaban 7.09  Mentor 4 M przeglądaj
706 Dominika Wojtkiewicz 7.12  Alpha 5 23 przeglądaj
707 Tomasz Wesołowski 7.13  Artik 3 27 przeglądaj
708 Robert Kluczyński 7.14  Dudek Universal 28 przeglądaj
709 Jarosław Karsznia 7.14  Nemo 2 L przeglądaj
710 Krzysztof Cieślinski 7.15  Golden 4 28 przeglądaj
711 Mariusz Karaban 7.15  Mentor 4 M przeglądaj
712 Dominika Wojtkiewicz 7.16  Alpha 6 24 przeglądaj
713 Paweł Stolarczuk 7.17  Chili 2 M przeglądaj
714 Magdalena Brzezińska 7.18  Mistral 7 XS przeglądaj
715 Marcin Żywalewski 7.19  Tequila 5 M przeglądaj
716 Konrad Konaszewski 7.22  Golden 3 28 przeglądaj
717 Mariusz Karaban 7.24  Kantega XC 2 M przeglądaj
718 Krzysztof Łomonkiewicz 7.24  Iota 2 27 przeglądaj
719 Adam Ramczyk 7.27  Iota 26 przeglądaj
720 Tomasz Bojanowski 7.32  Optic 24 przeglądaj
721 Krzysztof Łomonkiewicz 7.32  BiGolden 4 42 przeglądaj
722 Dominika Wojtkiewicz 7.32  Alpha 6 24 przeglądaj
723 Krzysztof Drzycimski 7.33  Poison 3 Xl przeglądaj
724 Krzysztof Cieślinski 7.33  Golden 4 28 przeglądaj
725 Dominika Wojtkiewicz 7.34  Alpha 6 24 przeglądaj
726 Dominika Wojtkiewicz 7.34  Alpha 6 24 przeglądaj
727 Daria Nowicka 7.35  Delta S przeglądaj
728 Tomasz Wesołowski 7.40  Artik 4 25 przeglądaj
729 Tomasz Szczepański 7.41  Sigma 8 29 przeglądaj
730 Tomasz Wesołowski 7.43  Artik 3 27 przeglądaj
731 Krzysztof Cieślinski 7.43  Golden 4 28 przeglądaj
732 Sławek Sobolewski 7.45  Chili 3 S przeglądaj
733 Tomasz Belke-Uziałko 7.45  Rook S przeglądaj
734 Tomasz Wesołowski 7.47  Artik 4 25 przeglądaj
735 Ilona Knapik 7.47  Buzz z4 S przeglądaj
736 radosław orłowski 7.48  Astral 7 24 przeglądaj
737 Ryszard Froń 7.53  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
738 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 7.56  Hook 2 27 przeglądaj
739 Krzysiek Litkowski 7.58  Buzz M przeglądaj
740 Krzysztof Cieślinski 7.59  Golden 4 28 przeglądaj
741 Magdalena Gracek 7.59  Alpha 6 26 przeglądaj
742 Mariusz Karaban 7.60  Kantega XC 2 M przeglądaj
743 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 7.60  Hook 2 27 przeglądaj
744 Dominika Wojtkiewicz 7.60  Alpha 6 24 przeglądaj
745 Robert Kluczyński 7.62  Dudek Universal 28 przeglądaj
746 Tomasz Belke-Uziałko 7.63  Rook S przeglądaj
747 Adam Zaleski 7.67  Hook 3 27 przeglądaj
748 Łukasz Kulis 7.68  Rush 3 M przeglądaj
749 Marek Pietracha 7.68  Punk M przeglądaj
750 Dominika Wojtkiewicz 7.69  Alpha 6 24 przeglądaj
751 Wojciech Pomierski 7.78  Mantra 6 L przeglądaj
752 Dominika Wojtkiewicz 7.78  Alpha 6 24 przeglądaj
753 Tomasz Bojanowski 7.79  Optic 24 przeglądaj
754 Rafał Świętochowski 7.80  Epsilon 5 28 przeglądaj
755 radosław orłowski 7.83  Astral 7 24 przeglądaj
756 Magdalena Brzezińska 7.84  Mistral 7 XS przeglądaj
757 Tomasz Belke-Uziałko 7.88  Rook S przeglądaj
758 Sławek Sobolewski 7.94  Chili 3 S przeglądaj
759 Bartosz Rożeński 7.94  Falcon 2009 27 przeglądaj
760 Krzysztof Łomonkiewicz 8.00  BiGolden 4 42 przeglądaj
761 Łukasz Kulis 8.01  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
762 Mariusz Karaban 8.11  Kantega XC 2 M przeglądaj
763 Krzysztof Żelisko 8.14  Delta 2 MS przeglądaj
764 Krzysztof Cieślinski 8.17  Hook 4 27 przeglądaj
765 Dawid Duniec 8.20  Rush 2 L przeglądaj
766 Monika Makowska 8.21  Delta 3 S przeglądaj
767 Adam Kowal 8.21  Nyos RS M przeglądaj
768 Monika Makowska 8.23  Comet Xs przeglądaj
769 radosław orłowski 8.25  Astral 7 24 przeglądaj
770 Tomasz Bojanowski 8.26  Optic 24 przeglądaj
771 Adam Banaś 8.31  Golden 3 24 przeglądaj
772 Adam Banaś 8.33  Golden 3 24 przeglądaj
773 Krzysztof Łomonkiewicz 8.34  Brak skrzydła przeglądaj
774 PrzemekKamon 8.35  Poison 3 M przeglądaj
775 Piotr Karolak 8.38  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
776 Wojtek Bykowski 8.41  Mantra 6 ML przeglądaj
777 Robert Osiński 8.42  Arcus 6 26 przeglądaj
778 Krzysiek Litkowski 8.43  Buzz M przeglądaj
779 Jakub Kwiatkowski 8.43  Cayenne 4 XL przeglądaj
780 Łukasz Kulis 8.44  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
781 Piotr Krezymon 8.46  CHILI 4 XS przeglądaj
782 Tomasz Belke-Uziałko 8.47  Rook S przeglądaj
783 Tomasz Belke-Uziałko 8.47  Rook S przeglądaj
784 Andrzej Chorab 8.50  Vega 2 L przeglądaj
785 Tomasz Bojanowski 8.53  Optic 24 przeglądaj
786 Krzysiek Litkowski 8.55  Buzz M przeglądaj
787 Andrzej Chorab 8.59  Cayenne 4 XL przeglądaj
788 Ryszard Froń 8.59  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
789 PrzemekKamon 8.61  Epsilon 8 27 przeglądaj
790 Dawid Duniec 8.65  Rush 2 L przeglądaj
791 Ryszard Froń 8.65  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
792 Jakub Kwiatkowski 8.68  Cayenne 4 XL przeglądaj
793 Marcin Duszyński 8.69  Rush 3 S przeglądaj
794 Wojciech Dreszler 8.75  Golden 3 28 przeglądaj
795 Mariusz Karaban 8.77  Kantega XC 2 M przeglądaj
796 Mariusz Karaban 8.78  Kantega XC 2 M przeglądaj
797 Adam Banaś 8.80  Artik 3 25 przeglądaj
798 Krzysztof Łomonkiewicz 8.84  Buzz Z3 Xl przeglądaj
799 Mariusz Karaban 8.84  Mentor 4 M przeglądaj
800 Przemysław Potocki 8.88  Vox 27 przeglądaj
801 Sławek Sobolewski 8.88  Chili 3 S przeglądaj
802 Jakub Kwiatkowski 8.89  Cayenne 4 XL przeglądaj
803 Karol Murawiec 8.93  Plus 30 przeglądaj
804 Tomasz Bojanowski 8.94  Optic 24 przeglądaj
805 Dominika Wojtkiewicz 8.95  Alpha 6 24 przeglądaj
806 Monika Makowska 9.01  Delta 3 S przeglądaj
807 Adam Banaś 9.05  Golden 3 24 przeglądaj
808 Mariusz Karaban 9.06  Kantega XC 2 M przeglądaj
809 Robert Kluczyński 9.10  Obsession S przeglądaj
810 Kamila Bomba 9.10  Alpha 6 26 przeglądaj
811 Mariusz Karaban 9.11  Kantega XC 2 M przeglądaj
812 Dominika Wojtkiewicz 9.13  Alpha 6 24 przeglądaj
813 Robert Wincencik 9.17  Golden 3 28 przeglądaj
814 Mariusz Karaban 9.19  Mentor 4 M przeglądaj
815 Tomasz Wesołowski 9.21  Artik 3 27 przeglądaj
816 Małgorzata Myk 9.21  Tequila 5 XS przeglądaj
817 Mariusz Karaban 9.28  Mentor 4 M przeglądaj
818 Krzysiek Litkowski 9.29  Buzz M przeglądaj
819 Krzysztof Cieślinski 9.30  Golden 4 28 przeglądaj
820 Seba 9.34  Chili 3 M przeglądaj
821 Piter 9.34  Pluto 2 M przeglądaj
822 Wojciech Pomierski 9.35  Peak 2 26 przeglądaj
823 Tomasz Wesołowski 9.36  Artik 4 25 przeglądaj
824 Artur Pawlak 9.36  Epsilon 8 29 przeglądaj
825 Robert Kluczyński 9.38  Dudek Universal 28 przeglądaj
826 Daria Nowicka 9.43  Epsilon 5 23 przeglądaj
827 Krzysztof Łomonkiewicz 9.44  Iota 2 27 przeglądaj
828 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 9.45  Hook 2 27 przeglądaj
829 Daria Nowicka 9.47  Delta S przeglądaj
830 Magdalena Brzezińska 9.48  Mistral 7 XS przeglądaj
831 Krzysztof Cieślinski 9.57  Golden 4 28 przeglądaj
832 Krzycha 9.57  Astral 7 28 przeglądaj
833 Krzysiek Litkowski 9.63  Buzz M przeglądaj
834 Dawid Duniec 9.69  Rush 2 L przeglądaj
835 Przemysław Potocki 9.73  Rook L przeglądaj
836 Tomasz Belke-Uziałko 9.74  Rook S przeglądaj
837 Daria Nowicka 9.76  CHILI 4 XXS przeglądaj
838 Monika Makowska 9.78  Delta 3 S przeglądaj
839 Tomasz Bojanowski 9.81  Optic 24 przeglądaj
840 radosław orłowski 9.83  Delta 2 ML przeglądaj
841 Daria Nowicka 9.84  Epsilon 5 23 przeglądaj
842 Monika Makowska 9.85  Delta 2 XS przeglądaj
843 Mariusz Karaban 9.89  Mentor 4 M przeglądaj
844 Andrzej Chorab 9.89  Vega 2 L przeglądaj
845 Krzysztof Orłowski 9.94  Omega 8 29 przeglądaj
846 Tomasz Bojanowski 9.96  Optic 24 przeglądaj
847 Grzegorz Sprawka 9.98  Artik 3 27 przeglądaj
848 Daria Nowicka 10.01  Epsilon 5 23 przeglądaj
849 Dominika Wojtkiewicz 10.02  Arcus 6 24 przeglądaj
850 Andrzej Olechowicz 10.05  Mentor 2 S przeglądaj
851 Małgorzata Myk 10.05  Tequila 5 XS przeglądaj
852 Przemysław Potocki 10.08  Vox 27 przeglądaj
853 Wojciech Pomierski 10.11  Peak 2 26 przeglądaj
854 Łukasz Kulis 10.11  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
855 Tomasz Belke-Uziałko 10.14  Rook S przeglądaj
856 Ryszard Froń 10.15  Iota 2 27 przeglądaj
857 Robert Wincencik 10.16  Buzz Z6 ML przeglądaj
858 Tomasz Belke-Uziałko 10.22  Rook S przeglądaj
859 Małgorzata Myk 10.23  Tequila 5 XS przeglądaj
860 Tomasz Belke-Uziałko 10.24  Rook S przeglądaj
861 Centerus 10.25  Rush 5 L przeglądaj
862 Rafał Świętochowski 10.30  Epsilon 5 28 przeglądaj
863 Dawid Duniec 10.30  Rook M przeglądaj
864 Piotr Wiśniewski 10.32  Epsilon 6 28 przeglądaj
865 Wawrzyniec Rawicz-Zegrzda 10.33