Mieroszów

Jesteś tutaj

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 Mirek Olkowicz 5.49  Mentor 3 M przeglądaj
2 Mirek Olkowicz 4.42  Mentor 3 M przeglądaj
3 Zbyszek Deka 7.41  Delta 2 ML przeglądaj
4 Tomasz Zieliński 3.45  Hook 3 29 przeglądaj
5 Patrycja SA 3.75  Atlas 2 XS przeglądaj
6 Patrycja SA 4.35  Atlas 2 XS przeglądaj
7 Marcin Białobłocki 18.14  Carrera M przeglądaj
8 Darecki-Starry 10.22  Queen M przeglądaj
9 Rafał Harchala 4.93  Carrera L przeglądaj
10 Bogdan Leja 9.75  Carrera L przeglądaj
11 Tomasz Muszyński 4.06  Carrera L przeglądaj
12 Tomasz Muszyński 4.82  Carrera L przeglądaj
13 Andrzej Kołodziejski 3.57  Nova Ion 3 S przeglądaj
14 Marcin Gierak 2.09  Base Light M przeglądaj
15 Marcin Gierak 1.71  Base Light M przeglądaj
16 Marcin Białobłocki 8.25  Carrera M przeglądaj
17 Leszek Szymański 4.21  Mentor 2 Xs przeglądaj
18 Patrycja SA 2.41  Nova Ion 3 XS przeglądaj
19 Piotr Jasinski 14.32  Vega 5 L przeglądaj
20 Paweł Koenigsberg 0.83  Rush 3 S przeglądaj
21 Paweł Koenigsberg 2.57  Rush 3 S przeglądaj
22 Bartosz Pudłowski 13.76  Peak 23 przeglądaj
23 Staszek 11.51  CHILI 4 S przeglądaj
24 Paweł Koenigsberg 4.87  Rush 3 S przeglądaj
25 Pawlos 19.45  Rush 4 MS przeglądaj
26 Darecki-Starry 20.01  Carrera M przeglądaj
27 Darecki-Starry 2.86  Carrera M przeglądaj
28 Darecki-Starry 1.26  Carrera M przeglądaj
29 Kama Wójcik 0.47  Nemo 2 S przeglądaj
30 Kama Wójcik 0.52  Nemo 2 S przeglądaj
31 Kama Wójcik 0.48  Nemo 2 S przeglądaj
32 Marcin Białobłocki 24.29  Queen 2 MS przeglądaj
33 Leszek Szymański 9.55  Mentor 2 Xs przeglądaj
34 Leszek Szymański 1.49  Mentor 2 Xs przeglądaj
35 Zbigniew Wójcik 6.31  Knight MS przeglądaj
36 MR 9.93  Ikuma 27 przeglądaj
37 MR 2.48  Ikuma 27 przeglądaj
38 Kama Wójcik 1.56  Nemo 2 S przeglądaj
39 Paweł Wysocki (szybki) 22.92  Sigma 8 27 przeglądaj
40 Mateusz Kraszewski 18.69  Mentor 4 M przeglądaj
41 Ryszard Jakiel 20.81  Delta 2 ML przeglądaj
42 Daniel Rozmus 10.40  Hook 4 25 przeglądaj
43 Łukasz Serafin 15.16  Summit XC3 S przeglądaj
44 Marek Miłowski 21.06  Delta 3 ML przeglądaj
45 Jacek Miłowski 22.72  Cure ML przeglądaj
46 Andrzej Kołodziejski 3.45  Yon M przeglądaj
47 Andrzej Kołodziejski 0.73  Yon M przeglądaj
48 Maciej Wojtyś 0.33  Tequila 3 L przeglądaj
49 Bogdan Leja 16.55  Carrera L przeglądaj
50 Sławomir Zawojek 12.54  Mentor 4 L przeglądaj
51 Andrzej Kołodziejski 3.98  Yon M przeglądaj
52 Andrzej Kołodziejski 6.09  Yon M przeglądaj
53 Darecki-Starry 11.42  Queen 2 MS przeglądaj
54 Mateusz Kraszewski 10.84  Mentor 4 M przeglądaj
55 Mateusz Kraszewski 9.78  Mentor 4 M przeglądaj
56 Zbigniew Wójcik 2.95  Knight MS przeglądaj
57 Zbigniew Wójcik 5.01  Knight MS przeglądaj
58 Zbyszek Deka 20.54  Sigma 10 25 przeglądaj
59 Marcin Gierak 5.85  Base Light M przeglądaj
60 Piotr Jasinski 12.52  Vega 5 L przeglądaj
61 Marcin Gorayski 17.42  Venus SC L przeglądaj
62 Tomasz Muszyński 18.65  Carrera L przeglądaj
63 Mirek Olkowicz 19.17  Mentor 3 M przeglądaj
64 Maciej Pigulski 20.17  Sigma 10 23 przeglądaj
65 Maciej Pigulski 5.28  Sigma 10 23 przeglądaj
66 Marcin Białobłocki 23.50  Carrera M przeglądaj
67 Ryszard Jakiel 19.91  Delta 2 ML przeglądaj
68 Łukasz Barcewicz 2.32  Tequila 5 M przeglądaj
69 Zbigniew Wójcik 1.79  Knight MS przeglądaj
70 Zbigniew Wójcik 1.59  Knight MS przeglądaj
71 Wojtek Majewski 18.00  Summit XC4 M przeglądaj
72 Kama Wójcik 1.43  Nemo 2 S przeglądaj
73 Kama Wójcik 1.23  Nemo 2 S przeglądaj
74 Piotr Jasinski 8.96  Vega 5 L przeglądaj
75 Piotr Jasinski 4.03  Vega 5 L przeglądaj
76 Piotr Jasinski 21.58  Vega 5 L przeglądaj
77 Ryszard Jakiel 9.67  Delta 2 ML przeglądaj
78 Ryszard Jakiel 1.93  Delta 2 ML przeglądaj
79 Darecki-Starry 17.15  Queen M przeglądaj
80 Paweł Ruszkiewicz 11.78  CHILI 4 XXS przeglądaj
81 Patrycja SA 4.52  Nova Ion 3 XS przeglądaj
82 Tomasz Muszyński 12.54  Carrera L przeglądaj
83 Mirek Olkowicz 3.07  Mentor 3 M przeglądaj
84 Mirek Olkowicz 9.98  Mentor 3 M przeglądaj
85 Mirek Olkowicz 3.56  Mentor 3 M przeglądaj
86 Andrzej Kołodziejski 1.43  Arcus RS S przeglądaj
87 Andrzej Kołodziejski 1.84  Arcus RS S przeglądaj
88 Zbyszek Deka 24.39  Sigma 10 25 przeglądaj
89 Bogdan Leja 9.98  Carrera L przeglądaj
90 Bogdan Leja 5.04  Carrera L przeglądaj
91 MR 2.97  Ikuma 27 przeglądaj
92 Mateusz Kraszewski 22.40  Mentor 4 M przeglądaj
93 Mateusz Kraszewski 2.91  Mentor 4 M przeglądaj
94 Bogdan Leja 23.57  Carrera L przeglądaj
95 Rafał Harchala 2.30  Carrera L przeglądaj
96 Marcin Gierak 3.38  Base Light M przeglądaj
97 Marcin Gierak 1.08  Base Light M przeglądaj
98 Marcin Gierak 5.76  Base Light M przeglądaj
99 Marcin Gierak 1.63  Base Light M przeglądaj
100 Bogdan Leja 17.05  Carrera L przeglądaj
101 Paweł Ruszkiewicz 18.13  CHILI 4 XXS przeglądaj
102 Wojciech Gierak 8.73  Summit 3 Xs przeglądaj
103 Bogdan Leja 2.84  Carrera L przeglądaj
104 Marek Miłowski 8.84  Delta 3 ML przeglądaj
105 Ryszard Jakiel 1.92  Delta 2 ML przeglądaj
106 Marcin Białobłocki 8.48  Carrera M przeglądaj
107 Mirek Olkowicz 2.40  Mentor 3 M przeglądaj
108 Mirek Olkowicz 2.65  Mentor 3 M przeglądaj
109 Marcin Białobłocki 3.77  Carrera M przeglądaj
110 Marcin Białobłocki 3.58  Carrera M przeglądaj
111 Marcin Białobłocki 24.90  Carrera M przeglądaj
112 Sebastian Żmijewski 1.63  Delta 2 MS przeglądaj
113 Darecki-Starry 2.72  Queen 2 MS przeglądaj
114 Darecki-Starry 1.36  Queen 2 MS przeglądaj
115 Zbigniew Wójcik 1.90  Knight MS przeglądaj
116 Bogdan Kozłowski 2.02  Golden 3 30 przeglądaj
117 Bogdan Kozłowski 1.42  Golden 3 30 przeglądaj
118 Łukasz Serafin 3.58  Summit XC3 S przeglądaj
119 Jacek Miłowski 10.82  Cure ML przeglądaj
120 Bogdan Leja 3.62  Carrera L przeglądaj
121 Maciej Pigulski 5.49  Sigma 10 23 przeglądaj
122 Zbyszek Deka 7.59  Sigma 10 25 przeglądaj
123 Bogdan Leja 17.46  Carrera L przeglądaj
124 Zbigniew Wójcik 6.56  Knight MS przeglądaj
125 Zbigniew Wójcik 2.59  Knight MS przeglądaj
126 Paweł Wysocki (szybki) 24.91  Delta 2 ML przeglądaj
127 Tomasz Zieliński 3.98  Hook 3 29 przeglądaj
128 Paweł Ziółkowski 7.18  Mentor 4 S przeglądaj
129 Paweł Ziółkowski 1.04  Mentor 4 S przeglądaj
130 Bogdan Leja 2.95  Carrera L przeglądaj
131 Bogdan Leja 3.43  Carrera L przeglądaj
132 Staszek 9.52  CHILI 4 S przeglądaj
133 Staszek 5.48  CHILI 4 S przeglądaj
134 Krzysztof Martyna 11.15  King M przeglądaj
135 Bogdan Leja 6.17  Carrera L przeglądaj
136 Zbigniew Wójcik 1.38  Knight MS przeglądaj
137 Janusz Wojtyniak 20.69  Artik 4 29 przeglądaj
138 Paweł Wysocki (szybki) 18.48  Delta 2 ML przeglądaj
139 Paweł Wysocki (szybki) 26.73  Delta 2 ML przeglądaj
140 Paweł Ziółkowski 4.44  Mentor 4 S przeglądaj
141 Rafał Harchala 7.37  Artica S przeglądaj
142 Bogdan Leja 4.19  Carrera L przeglądaj
143 Bogdan Leja 15.25  Carrera L przeglądaj
144 Andrzej Binkowski 3.17  lotnia sztywna przeglądaj
145 Mariusz Grzywacz 6.46  Elan 28 przeglądaj
146 Mariusz Grzywacz 19.40  Elan 28 przeglądaj
147 Artur Joachimczyk 5.56  Atmus One M przeglądaj
148 Marcin Białobłocki 28.49  Carrera M przeglądaj
149 Zbigniew Wójcik 2.67  Knight MS przeglądaj
150 Zbigniew Wójcik 6.25  Knight MS przeglądaj
151 Zbigniew Wójcik 1.33  Knight MS przeglądaj
152 Adam Miszczak 1.95  Elan 24 przeglądaj
153 Adam Miszczak 0.39  Elan 24 przeglądaj
154 Adam Miszczak 6.16  Elan 24 przeglądaj
155 Mateusz Kraszewski 17.31  Mentor 4 M przeglądaj
156 Mateusz Kraszewski 3.57  Mentor 4 M przeglądaj
157 Mateusz Kraszewski 2.88  Mentor 4 M przeglądaj
158 Kama Wójcik 0.42  Nemo 2 S przeglądaj
159 Zbyszek Deka 30.90  Sigma 10 25 przeglądaj
160 Paweł Ziółkowski 8.19  Mentor 4 S przeglądaj
161 RapinskiJ 22.51  Mentor 5 M przeglądaj
162 Grzegorz Hali 15.53  Chili 3 M przeglądaj
163 Grzegorz Hali 15.82  Chili 3 M przeglądaj
164 Artur Joachimczyk 2.38  Atmus One M przeglądaj
165 Andrzej Kołodziejski 0.58  Grid M przeglądaj
166 Kuchta Jarosław 6.62  Evolution X 25 przeglądaj
167 Andrzej Kołodziejski 0.91  Grid M przeglądaj
168 Mirek Olkowicz 22.50  Mentor 3 M przeglądaj
169 Bogdan Kozłowski 5.83  Golden 3 30 przeglądaj
170 Piotr Jasinski 13.89  Vega 5 L przeglądaj
171 Piotr Jasinski 9.38  Vega 5 L przeglądaj
172 Marek Miłowski 28.53  Delta 3 ML przeglądaj
173 Bogdan Kozłowski 8.21  Golden 3 30 przeglądaj
174 Piotr Jasinski 9.46  Vega 5 L przeglądaj
175 Andrzej Binkowski 2.72  lotnia sztywna przeglądaj
176 Grzegorz Hali 22.07  Chili 3 M przeglądaj
177 Darecki-Starry 20.10  Queen 2 MS przeglądaj
178 Marcin Białobłocki 26.16  Carrera M przeglądaj
179 Mariusz Grzywacz 20.18  Elan 28 przeglądaj
180 Wojciech Fornalik 15.05  Tequila 4 M przeglądaj
181 Jacek Miłowski 25.12  Cure ML przeglądaj
182 Marek Miłowski 26.38  Delta 3 ML przeglądaj
183 Krzysztof Martyna 12.39  King M przeglądaj
184 Andrzej Kołodziejski 0.59  Grid M przeglądaj
185 Marcin Białobłocki 5.50  Carrera M przeglądaj
186 Adam Miszczak 3.55  Elan 24 przeglądaj
187 Bogdan Leja 22.45  Carrera L przeglądaj
188 Piotr Jasinski 19.67  Vega 5 L przeglądaj
189 Zbigniew Wójcik 2.12  Knight MS przeglądaj
190 Zbigniew Wójcik 1.20  Knight MS przeglądaj
191 Grześ Chicago 49.52  Coden 25.5 przeglądaj
192 Mateusz Kraszewski 22.53  Mentor 4 M przeglądaj
193 Mateusz Kraszewski 27.92  Mentor 4 M przeglądaj
194 Andrzej Kołodziejski 1.02  Grid M przeglądaj
195 Andrzej Kołodziejski 4.46  Grid M przeglądaj
196 Tomasz Muszyński 24.13  Carrera L przeglądaj
197 Grzegorz Pawłowski 17.22  Vega 5 M przeglądaj
198 Mirek Olkowicz 7.25  Mentor 3 M przeglądaj
199 Mirek Olkowicz 20.14  Mentor 3 M przeglądaj
200 Marek Miłowski 46.32  Delta 3 ML przeglądaj
201 Zbyszek Deka 49.23  Sigma 10 25 przeglądaj
202 Paweł Wysocki (szybki) 50.85  Delta 2 ML przeglądaj
203 Marcin Gierak 34.60  Base Light M przeglądaj
204 Wojciech Gierak 35.70  Summit 3 Xs przeglądaj
205 Marcin Gorayski 26.34  Venus SC L przeglądaj
206 Bogdan Kozłowski 0.56  Golden 3 30 przeglądaj
207 Bogdan Kozłowski 2.63  Golden 3 30 przeglądaj
208 Bogdan Kozłowski 0.00  Golden 3 30 przeglądaj
209 Marcin Białobłocki 30.68  Carrera M przeglądaj
210 Marek Miłowski 22.49  Delta 3 ML przeglądaj
211 Bogdan Leja 21.29  Carrera L przeglądaj
212 Wojtek Majewski 9.24  Summit XC4 M przeglądaj
213 Sylwester Serafin 17.62  Delta 2 ML przeglądaj
214 Grzegorz Pawłowski 22.71  Vega 5 M przeglądaj
215 Janusz Wojtyniak 56.20  Artik 4 29 przeglądaj
216 Zbigniew Wójcik 4.33  Knight MS przeglądaj
217 Zbigniew Wójcik 3.89  Knight MS przeglądaj
218 Staszek 26.72  CHILI 4 S przeglądaj
219 Marcin Gierak 10.92  Base Light M przeglądaj
220 KRZYSZTOF MAKOWSKI 30.69  Cayenne 5 XS przeglądaj
221 Marek Nowacki 10.92  Mentor 4 L przeglądaj
222 Paweł Wysocki (szybki) 44.95  Delta 2 ML przeglądaj
223 MR 4.90  Ikuma 27 przeglądaj
224 Piotr Jasinski 26.18  Vega 5 L przeglądaj
225 Tomasz Muszyński 34.52  Carrera L przeglądaj
226 Ryszard Jakiel 20.20  Mentor 5 S przeglądaj
227 Bogdan Kozłowski 5.50  Golden 3 30 przeglądaj
228 Marcin Białobłocki 62.06  Carrera M przeglądaj
229 Marek Miłowski 57.25  Delta 3 ML przeglądaj
230 Łukasz Serafin 27.59  Summit XC3 S przeglądaj
231 Otek 8.94  Rush 4 MS przeglądaj
232 Paweł Mergist 9.74  Mentor 5 M przeglądaj
233 Bogdan Leja 44.16  Carrera L przeglądaj
234 Piotr Jasinski 3.54  Vega 5 L przeglądaj
235 Bogdan Kozłowski 1.26  Golden 3 30 przeglądaj
236 Bogdan Kozłowski 4.78  Golden 3 30 przeglądaj
237 Bogdan Kozłowski 7.20  Golden 3 30 przeglądaj
238 Artur Joachimczyk 3.08  Atmus One M przeglądaj
239 Mateusz Kraszewski 6.35  Mentor 4 M przeglądaj
240 Mateusz Kraszewski 13.50  Mentor 4 M przeglądaj
241 Mateusz Kraszewski 4.75  Mentor 4 M przeglądaj
242 Łukasz Serafin 20.15  Summit XC3 S przeglądaj
243 Łukasz Serafin 2.93  Summit XC3 S przeglądaj
244 Mariusz Grzywacz 17.40  Elan 28 przeglądaj
245 Mariusz Grzywacz 6.60  Elan 28 przeglądaj
246 Darecki-Starry 37.08  Queen 2 MS przeglądaj
247 Darecki-Starry 11.45  Queen 2 MS przeglądaj
248 Aleš Lundiak 15.51  Sigma 9 25 przeglądaj
249 Tomasz Mielniczyn 9.73  Ikuma 29 przeglądaj
250 Adam Miszczak 10.06  Elan 24 przeglądaj
251 Paweł Wysocki (szybki) 40.97  Delta 2 ML przeglądaj
252 Zbyszek Deka 21.19  Sigma 10 25 przeglądaj
253 Paweł Ziółkowski 27.15  Mentor 3 M przeglądaj
254 Marek Miłowski 27.58  Delta 3 ML przeglądaj
255 Mirek Olkowicz 22.70  Mentor 3 M przeglądaj
256 Jacek Miłowski 32.25  Cure ML przeglądaj
257 Marcin Białobłocki 31.91  Carrera M przeglądaj
258 Grzegorz Hali 43.44  Chili 3 M przeglądaj
259 Andrzej Kołodziejski 6.04  Wasp S przeglądaj
260 Staszek 23.24  CHILI 4 S przeglądaj
261 Staszek 10.64  CHILI 4 S przeglądaj
262 Ryszard Jakiel 4.15  Mentor 5 S przeglądaj
263 Bogdan Leja 4.69  Carrera L przeglądaj
264 Bogdan Leja 19.69  Carrera L przeglądaj
265 Piotr Jasinski 7.80  Vega 5 L przeglądaj
266 Piotr Jasinski 6.39  Vega 5 L przeglądaj
267 Mateusz Kraszewski 26.26  Mentor 4 M przeglądaj
268 Zbigniew Wójcik 3.10  Knight MS przeglądaj
269 Zbigniew Wójcik 2.04  Knight MS przeglądaj
270 Zbigniew Wójcik 2.10  Knight MS przeglądaj
271 Zbyszek Deka 17.36  Sigma 10 25 przeglądaj
272 jack 9.51  Hook 3 27 przeglądaj
273 jack 16.91  Hook 3 27 przeglądaj
274 jack 4.98  Brak skrzydła przeglądaj
275 jack 23.04  Brak skrzydła przeglądaj
276 Marek Miłowski 27.14  Delta 3 ML przeglądaj
277 Grzegorz Hali 29.45  Chili 3 M przeglądaj
278 Marcin Białobłocki 34.77  Carrera M przeglądaj
279 Robert Piotrowski 1.04  Riot ML przeglądaj
280 Robert Piotrowski 3.16  Riot ML przeglądaj
281 Robert Piotrowski 0.23  Riot ML przeglądaj
282 Bogdan Leja 6.28  Carrera L przeglądaj
283 Bogdan Leja 16.13  Carrera L przeglądaj
284 Andrzej Binkowski 1.27  lotnia sztywna przeglądaj
285 Andrzej Binkowski 4.20  lotnia sztywna przeglądaj
286 Wojtek Majewski 15.92  Summit XC4 M przeglądaj
287 Paweł Koenigsberg 10.82  Rush 3 S przeglądaj
288 Mateusz Petrów 13.81  Ikuma 27 przeglądaj
289 Zbigniew Wójcik 6.60  Knight MS przeglądaj
290 Artur Joachimczyk 0.50  Atmus One M przeglądaj
291 Artur Joachimczyk 3.64  Atmus One M przeglądaj
292 Mateusz Kraszewski 22.01  Mentor 4 M przeglądaj
293 Mateusz Kraszewski 8.58  Mentor 4 M przeglądaj
294 Michał Cieślik 6.15  Synergy 5 L przeglądaj
295 Mariusz Grzywacz 11.19  Elan 28 przeglądaj
296 Mariusz Grzywacz 12.58  Elan 28 przeglądaj
297 Paweł Ziółkowski 9.72  Mentor 4 S przeglądaj
298 Darecki-Starry 29.99  Queen 2 MS przeglądaj
299 Tomasz Mielniczyn 9.04  Ikuma 29 przeglądaj
300 Piotr Jasinski 21.29  Vega 5 L przeglądaj
301 Zbyszek Deka 32.39  Sigma 10 25 przeglądaj
302 Marek Miłowski 28.39  Delta 3 ML przeglądaj
303 Grzegorz Hali 28.88  Chili 3 M przeglądaj
304 Grzegorz Pawłowski 16.68  Vega 5 M przeglądaj
305 Andrzej Kołodziejski 2.40  Wasp S przeglądaj
306 Mirek Olkowicz 28.75  Mentor 3 M przeglądaj
307 Bogdan Leja 10.86  Carrera L przeglądaj
308 Bogdan Leja 31.37  Carrera L przeglądaj
309 Mariusz Grzywacz 25.73  Elan 28 przeglądaj
310 Mariusz Grzywacz 3.10  Elan 28 przeglądaj
311 Andrzej Binkowski 2.38  lotnia sztywna przeglądaj
312 Janusz Wojtyniak 93.85  Artik 4 29 przeglądaj
313 Mateusz Petrów 11.63  Ikuma 27 przeglądaj
314 Robert Piotrowski 3.61  Riot ML przeglądaj
315 Mateusz Petrów 22.27  Ikuma 27 przeglądaj
316 Sławek Gut 20.79  Artik 4 29 przeglądaj
317 Tomasz Zieliński 21.73  Hook 3 29 przeglądaj
318 Zbigniew Wójcik 5.72  Knight MS przeglądaj
319 Zbigniew Wójcik 10.98  Knight MS przeglądaj
320 falconwro 16.00  Tequila 3 L przeglądaj
321 Kama Wójcik 0.42  Nemo 2 S przeglądaj
322 Piotr Jasinski 15.88  Vega 5 L przeglądaj
323 Piotr Jasinski 20.32  Vega 5 L przeglądaj
324 Adam Miszczak 18.83  Elan 24 przeglądaj
325 Marcin Gorayski 135.79  Venus SC L przeglądaj
326 Grzegorz Hali 107.78  Chili 3 M przeglądaj
327 Maciej Pigulski 108.49  Sigma 10 23 przeglądaj
328 Dawid Król 140.03  King M przeglądaj
329 Zbyszek Deka 109.78  Sigma 10 25 przeglądaj
330 Maciej Cieślik 76.79  Artik 4 27 przeglądaj
331 Darecki-Starry 64.09  Queen 2 MS przeglądaj
332 Lesław Wirbuł 2.55  Sigma 8 27 przeglądaj
333 Marek Miłowski 79.30  Delta 3 ML przeglądaj
334 Mateusz Styrczula 23.86  Orca XX 41 przeglądaj
335 Marcin Białobłocki 105.82  Carrera M przeglądaj
336 Maciek Zalewski 61.80  Rook 2 MS przeglądaj
337 Staszek 63.39  CHILI 4 S przeglądaj
338 Grzegorz Pawłowski 32.01  Vega 5 M przeglądaj
339 Mirek Olkowicz 40.10  Mentor 3 M przeglądaj
340 Tomasz Mielniczyn 20.64  Ikuma 29 przeglądaj
341 Wojciech Gierak 21.86  Summit 3 Xs przeglądaj
342 Paweł Wysocki (szybki) 28.59  Delta 2 ML przeglądaj
343 Andrzej Kołodziejski 7.93  Wasp S przeglądaj
344 Grzegorz Pawłowski 3.83  Vega 5 M przeglądaj
345 Grzegorz Pawłowski 3.97  Vega 5 M przeglądaj
346 Piotr Jasinski 3.30  Vega 5 L przeglądaj
347 Mateusz Petrów 3.58  Ikuma 27 przeglądaj
348 Bogdan Leja 6.68  Carrera L przeglądaj
349 Bogdan Leja 18.57  Carrera L przeglądaj
350 Łukasz Serafin 2.70  Summit XC3 S przeglądaj
351 Łukasz Serafin 6.18  Summit XC3 S przeglądaj
352 Pawlos 50.77  Rush 4 MS przeglądaj
353 Zbigniew Wójcik 1.61  Knight MS przeglądaj
354 Zbigniew Wójcik 2.55  Knight MS przeglądaj
355 Marek Miłowski 17.41  Delta 3 ML przeglądaj
356 Dawid Król 13.56  King M przeglądaj
357 KRZYSZTOF MAKOWSKI 92.10  Cayenne 5 XS przeglądaj
358 Marek Perkowski 23.38  Artik 5 26 przeglądaj
359 Tomasz Mielniczyn 5.97  Ikuma 29 przeglądaj
360 Maciej Cieślik 57.44  Artik 4 27 przeglądaj
361 Jacek Miłowski 106.47  Cure ML przeglądaj
362 Bogdan Leja 5.17  Carrera L przeglądaj
363 Bogdan Leja 2.63  Carrera L przeglądaj
364 Zbyszek Deka 4.41  Sigma 10 25 przeglądaj
365 Grzegorz Pawłowski 3.11  Vega 5 M przeglądaj
366 Bogdan Leja 14.63  Carrera L przeglądaj
367 Bogdan Leja 4.15  Carrera L przeglądaj
368 Piotr Jasinski 3.30  Vega 5 L przeglądaj
369 falconwro 0.56  Epsilon 7 28 przeglądaj
370 KRZYSZTOF MAKOWSKI 18.52  Cayenne 5 XS przeglądaj
371 Staszek 12.16  CHILI 4 S przeglądaj
372 Piotr Jasinski 2.09  Vega 5 L przeglądaj
373 Mariusz Grzywacz 3.75  Elan 28 przeglądaj
374 Marek Miłowski 15.03  Delta 3 ML przeglądaj
375 Marcin Białobłocki 8.92  Carrera M przeglądaj
376 Andrzej Binkowski 11.79  lotnia sztywna przeglądaj
377 Grzegorz Hali 64.18  Chili 3 M przeglądaj
378 Kaśka G. 6.28  Epic S przeglądaj
379 Kaśka G. 3.30  Epic S przeglądaj
380 Kaśka G. 3.45  Epic S przeglądaj
381 Marek Bader 4.70  Delta 3 L przeglądaj
382 Bogdan Leja 4.42  Carrera L przeglądaj
383 Marcus Biesioroff 11.87  Chili 3 L przeglądaj
384 Mariusz Grzywacz 2.68  Elan 28 przeglądaj
385 Mariusz Grzywacz 13.33  Elan 28 przeglądaj
386 Zbigniew Wójcik 1.37  Knight MS przeglądaj
387 Zbigniew Wójcik 9.56  Knight MS przeglądaj
388 Mateusz Kraszewski 18.89  Mentor 4 M przeglądaj
389 Mateusz Kraszewski 4.80  Mentor 4 M przeglądaj
390 Marcin Białobłocki 17.68  Carrera M przeglądaj
391 Mirek Olkowicz 22.87  Mentor 3 M przeglądaj
392 Bogdan Leja 5.60  Carrera L przeglądaj
393 Bogdan Leja 11.02  Carrera L przeglądaj
394 Grzegorz Hali 21.69  Chili 3 M przeglądaj
395 Marcin Białobłocki 25.37  Carrera M przeglądaj
396 Wojciech Gierak 20.23  Summit XC3 XS przeglądaj
397 Paweł Wysocki (szybki) 25.56  Delta 2 ML przeglądaj
398 Kuchta Jarosław 3.83  Evolution X 25 przeglądaj
399 Bogdan Leja 6.51  Carrera L przeglądaj
400 Adam Miszczak 3.12  Elan 24 przeglądaj
401 Piotr Jasinski 9.28  Vega 5 L przeglądaj
402 Darecki-Starry 5.28  Queen 2 MS przeglądaj
403 Janusz Wojtyniak 69.97  Artik 4 29 przeglądaj
404 Aleš Lundiak 37.71  Venus 4 S przeglądaj
405 Ryszard Jakiel 73.71  Mentor 5 S przeglądaj
406 Marek Perkowski 68.01  Artik 5 26 przeglądaj
407 Grzegorz Pawłowski 9.55  Vega 5 M przeglądaj
408 Zbyszek Deka 82.60  Sigma 10 25 przeglądaj
409 Paweł Wysocki (szybki) 75.23  Delta 2 ML przeglądaj
410 Bogdan Leja 19.09  Carrera L przeglądaj
411 Staszek 16.04  CHILI 4 S przeglądaj
412 Mateusz Kraszewski 7.41  Mentor 4 M przeglądaj
413 Mateusz Kraszewski 3.77  Mentor 4 M przeglądaj
414 Mateusz Kraszewski 10.20  Mentor 4 M przeglądaj
415 Mateusz Kraszewski 0.69  Mentor 4 M przeglądaj
416 Mateusz Kraszewski 8.22  Mentor 4 M przeglądaj
417 Iwo Banaś 14.53  Maestro S przeglądaj
418 Darecki-Starry 18.80  Queen 2 MS przeglądaj
419 Bogdan Leja 14.27  Carrera L przeglądaj
420 Bogdan Leja 2.48  Carrera L przeglądaj
421 Marcin Białobłocki 26.85  Carrera M przeglądaj
422 Marek Miłowski 21.43  Delta 3 ML przeglądaj
423 Wojciech Gierak 6.30  Summit XC3 S przeglądaj
424 Marcin Gierak 9.33  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
425 Piotr Jasinski 7.17  Vega 5 L przeglądaj
426 Bogdan Leja 21.37  Carrera L przeglądaj
427 KRZYSZTOF MAKOWSKI 25.33  Cayenne 5 XS przeglądaj
428 Grzegorz Pawłowski 9.70  Vega 5 M przeglądaj
429 Piotr Jasinski 7.89  Vega 5 L przeglądaj
430 Kaśka G. 3.03  Epic S przeglądaj
431 Zbigniew Wójcik 7.51  Knight MS przeglądaj
432 Sebastian Żmijewski 3.93  Delta 2 MS przeglądaj
433 Aleš Lundiak 8.81  Venus 3 M przeglądaj
434 Marek Miłowski 62.61  Delta 3 ML przeglądaj
435 Tomasz Mielniczyn 1.94  Ikuma 29 przeglądaj
436 Sebastian Żmijewski 2.86  Delta 2 MS przeglądaj
437 Jakub Socha 16.86  Mantra 6 MS przeglądaj
438 Maciek Zalewski 15.04  Rook 2 MS przeglądaj
439 Janusz Wojtyniak 13.46  Cure L przeglądaj
440 Marek Bader 96.49  Delta 3 L przeglądaj
441 Krzysiek Ciach 44.06  Mentor 4 M przeglądaj
442 Krzysiek Ciach 5.35  Mentor 4 M przeglądaj
443 Łukasz Serafin 8.54  Summit XC3 S przeglądaj
444 Staszek 16.31  CHILI 4 S przeglądaj
445 Tomasz Zieliński 20.10  Hook 3 29 przeglądaj
446 Bogdan Leja 3.68  Carrera L przeglądaj
447 Bogdan Leja 2.72  Carrera L przeglądaj
448 Bogdan Leja 23.68  Carrera L przeglądaj
449 Mirek Olkowicz 18.50  Mentor 3 M przeglądaj
450 Mirek Olkowicz 57.31  Mentor 3 M przeglądaj
451 Ryszard Jakiel 23.69  Mentor 5 S przeglądaj
452 Jacek Miłowski 97.31  Cure ML przeglądaj
453 Marek Miłowski 48.75  Delta 3 ML przeglądaj
454 Marek Miłowski 10.94  Delta 3 ML przeglądaj
455 Zbyszek Deka 76.70  Sigma 10 25 przeglądaj
456 Andrzej Kołodziejski 1.77  Mamboo S przeglądaj
457 Dawid Król 73.13  King M przeglądaj
458 Bogusław Gudaniec 0.19  Passion L przeglądaj
459 Bogusław Gudaniec 1.52  Passion L przeglądaj
460 Bogusław Gudaniec 0.06  Passion L przeglądaj
461 Bogusław Gudaniec 0.21  Passion L przeglądaj
462 Bogdan Leja 4.58  Carrera L przeglądaj
463 Marek Miłowski 41.31  Delta 3 ML przeglądaj
464 Darecki-Starry 20.04  Queen 2 MS przeglądaj
465 Jakub Socha 22.11  Mantra 6 MS przeglądaj
466 Marcin Białobłocki 25.96  Carrera M przeglądaj
467 Dariusz Mordarski 24.20  Cure L przeglądaj
468 Darecki-Starry 3.42  Queen 2 MS przeglądaj
469 Staszek 42.92  CHILI 4 S przeglądaj
470 Bogdan Leja 27.38  Carrera L przeglądaj
471 Zbyszek Deka 12.52  Sigma 10 25 przeglądaj
472 Krzysiek Ciach 24.17  Mentor 4 M przeglądaj
473 Marek Miłowski 51.34  Delta 3 ML przeglądaj
474 Dawid Król 61.62  King M przeglądaj
475 Piotr Jasinski 18.95  Vega 5 L przeglądaj
476 Marcin Białobłocki 77.06  Carrera M przeglądaj
477 Mirek Olkowicz 17.64  Mentor 3 M przeglądaj
478 Mirek Olkowicz 18.95  Mentor 3 M przeglądaj
479 Wojciech Gierak 12.82  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
480 RapinskiJ 15.16  Mentor 5 M przeglądaj
481 Krzysiek Ciach 15.02  Mentor 4 M przeglądaj
482 Robert Piasecki 2.39  Sigma 7 26 przeglądaj
483 Mateusz Styrczula 36.10  Artik 4 27 przeglądaj
484 Joanna Olejnik 2.19  Nemo 4 23 przeglądaj
485 Zbigniew Wójcik 1.99  Knight MS przeglądaj
486 Adam Płóciennik 3.59  Mentor 4 L przeglądaj
487 Dawid Król 25.85  King M przeglądaj
488 Tomasz Mielniczyn 10.20  Ikuma 29 przeglądaj
489 Tomasz Muszyński 14.42  Carrera L przeglądaj
490 Andrzej Binkowski 5.96  lotnia sztywna przeglądaj
491 Andrzej Binkowski 4.62  lotnia sztywna przeglądaj
492 Adam Miszczak 6.44  Elan 24 przeglądaj
493 Ryszard Jakiel 18.02  Delta 2 ML przeglądaj
494 KRZYSZTOF MAKOWSKI 20.55  Cayenne 5 XS przeglądaj
495 Zbyszek Jagodziński 23.54  Cayenne 4 M przeglądaj
496 Darecki-Starry 17.20  Queen 2 MS przeglądaj
497 Darecki-Starry 8.02  Queen 2 MS przeglądaj
498 Piotr Jasinski 4.31  Vega 5 L przeglądaj
499 Tomasz Zieliński 4.06  Hook 3 29 przeglądaj
500 Mirek Olkowicz 6.94  Mentor 3 M przeglądaj
501 Mirek Olkowicz 14.26  Mentor 3 M przeglądaj
502 Piotr Jasinski 12.64  Vega 5 L przeglądaj
503 Michał Cieślik 5.84  Synergy 5 L przeglądaj
504 Grzegorz Hali 17.26  Chili 3 M przeglądaj
505 MR 5.69  Ikuma 27 przeglądaj
506 Anna Piskozub 11.62  Delta 3 XS przeglądaj
507 Daniel Rozmus 12.94  Hook 4 25 przeglądaj
508 Paweł Wysocki (szybki) 24.96  Delta 2 ML przeglądaj
509 Bogdan Leja 12.30  Carrera L przeglądaj
510 Marcin Białobłocki 9.21  Carrera M przeglądaj
511 Marek Miłowski 24.73  Delta 3 ML przeglądaj
512 RapinskiJ 19.78  Mentor 5 M przeglądaj
513 Zbyszek Deka 27.02  Sigma 10 25 przeglądaj
514 Jacek Miłowski 25.30  Cure ML przeglądaj
515 Ryszard Jakiel 12.05  Delta 2 ML przeglądaj
516 Aleš Lundiak 17.81  Venus 4 S przeglądaj
517 Zbyszek Deka 17.46  Sigma 10 25 przeglądaj
518 Jakub Socha 20.95  Mantra 6 MS przeglądaj
519 Piotr Jasinski 2.34  Vega 5 L przeglądaj
520 Tomasz Mielniczyn 3.40  Buzz z4 XL przeglądaj
521 Marcin Białobłocki 9.20  Carrera M przeglądaj
522 Marcin Gierak 4.50  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
523 Piotr Jasinski 4.87  Vega 5 L przeglądaj
524 Piotr Jasinski 4.71  Vega 5 L przeglądaj
525 Marian Szampera 3.22  Oasis Xl przeglądaj
526 Grzegorz Pawłowski 3.68  Vega 5 M przeglądaj
527 Zbyszek Deka 10.23  Delta 2 ML przeglądaj
528 Darecki-Starry 1.83  Queen M przeglądaj
529 Mateusz Kraszewski 3.14  Mentor 4 M przeglądaj
530 Mateusz Kraszewski 1.98  Mentor 4 M przeglądaj
531 Mateusz Kraszewski 5.18  Mentor 4 M przeglądaj
532 Mateusz Kraszewski 1.91  Mentor 4 M przeglądaj
533 Mateusz Kraszewski 10.91  Mentor 4 M przeglądaj
534 Mateusz Kraszewski 2.83  Mentor 4 M przeglądaj
535 Mateusz Kraszewski 1.90  Mentor 4 M przeglądaj
536 Mateusz Kraszewski 0.90  Mentor 4 M przeglądaj
537 Mateusz Kraszewski 6.76  Mentor 4 M przeglądaj
538 Mateusz Kraszewski 1.21  Mentor 4 M przeglądaj
539 Iwo Banaś 0.68  Spiruline 16 przeglądaj
540 Iwo Banaś 0.87  Iota 2 23 przeglądaj
541 Iwo Banaś 9.99  Iota 2 23 przeglądaj
542 Iwo Banaś 2.82  Iota 2 23 przeglądaj
543 Iwo Banaś 2.68  Iota 2 23 przeglądaj
544 Iwo Banaś 4.07  Iota 2 23 przeglądaj
545 Iwo Banaś 7.72  Iota 2 23 przeglądaj
546 Zbigniew Wójcik 1.07  Knight MS przeglądaj
547 Krzysiek Ciach 12.91  Mentor 4 M przeglądaj
548 Krzysiek Ciach 6.37  Mentor 4 M przeglądaj
549 Zbigniew Wójcik 1.04  Knight MS przeglądaj
550 Bogdan Kozłowski 1.66  Golden 3 30 przeglądaj
551 Bogdan Kozłowski 2.26  Golden 3 30 przeglądaj
552 Bogdan Kozłowski 0.50  Golden 3 30 przeglądaj
553 Maciek Zalewski 17.94  Rook 2 MS przeglądaj
554 Mirek Olkowicz 16.61  Mentor 3 M przeglądaj
555 Tomasz Zieliński 4.00  Hook 3 29 przeglądaj
556 Marcin Białobłocki 21.78  Carrera M przeglądaj
557 Grzegorz Pawłowski 7.09  Vega 5 M przeglądaj
558 Grzegorz Pawłowski 4.71  Vega 5 M przeglądaj
559 Grzegorz Pawłowski 7.22  Vega 5 M przeglądaj
560 Sylwester Serafin 8.89  Delta 2 ML przeglądaj
561 Andrzej Binkowski 5.99  lotnia sztywna przeglądaj
562 Marcin Gierak 4.83  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
563 Marek Miłowski 21.25  Delta 3 ML przeglądaj
564 Marek Miłowski 17.28  Delta 3 ML przeglądaj
565 Mirek Olkowicz 5.52  Mentor 3 M przeglądaj
566 Bogdan Kozłowski 2.96  Golden 3 30 przeglądaj
567 Bogdan Kozłowski 4.09  Golden 3 30 przeglądaj
568 Bogdan Kozłowski 1.31  Golden 3 30 przeglądaj
569 Mirek Olkowicz 12.50  Mentor 3 M przeglądaj
570 Mariusz Grzywacz 12.21  Elan 28 przeglądaj
571 Bogdan Leja 9.93  Carrera L przeglądaj
572 Bogdan Leja 11.31  Carrera L przeglądaj
573 Marcin Białobłocki 21.25  Carrera M przeglądaj
574 Marcin Białobłocki 23.74  Carrera M przeglądaj
575 MR 6.52  Ikuma 27 przeglądaj
576 Paweł Wysocki (szybki) 13.74  Delta 2 ML przeglądaj
577 Tomasz Muszyński 10.19  Aspen 5 28 przeglądaj
578 Tomasz Muszyński 4.13  Aspen 5 28 przeglądaj
579 Andrzej Binkowski 6.84  lotnia sztywna przeglądaj
580 Darecki-Starry 1.35  Queen M przeglądaj
581 Darecki-Starry 16.20  Queen M przeglądaj
582 Jakub Socha 9.53  Mantra 6 MS przeglądaj
583 Marek Miłowski 24.73  Delta 3 ML przeglądaj
584 Zbigniew Wójcik 12.33  Knight MS przeglądaj
585 Krzysiek Ciach 19.54  Mentor 4 M przeglądaj
586 Sylwester Serafin 18.36  Delta 2 ML przeglądaj
587 Bogdan Leja 22.21  Carrera L przeglądaj
588 Mirek Olkowicz 20.94  Mentor 3 M przeglądaj
589 Jakub Socha 24.95  Mantra 6 MS przeglądaj
590 Maciek Zalewski 17.32  Rook 2 MS przeglądaj
591 Maciek Zalewski 21.12  Rook 2 MS przeglądaj
592 Marcin Białobłocki 23.77  Carrera M przeglądaj
593 Tomasz Zieliński 11.31  Hook 3 29 przeglądaj
594 Jacek Miłowski 24.21  Cure ML przeglądaj
595 Marcin Białobłocki 25.41  Carrera M przeglądaj
596 Paweł Wysocki (szybki) 24.93  Delta 2 ML przeglądaj
597 Andrzej Binkowski 2.25  lotnia sztywna przeglądaj
598 Andrzej Binkowski 3.55  lotnia sztywna przeglądaj
599 Marcin Białobłocki 9.36  Carrera M przeglądaj
600 Zbigniew Wójcik 3.13  Knight MS przeglądaj
601 Mateusz Kraszewski 10.68  BGD BASE ML przeglądaj
602 Mateusz Kraszewski 4.30  BGD BASE ML przeglądaj
603 Mateusz Kraszewski 4.12  BGD BASE ML przeglądaj
604 Mateusz Kraszewski 8.37  BGD BASE ML przeglądaj
605 Konrad Wybult 1.22  Epsilon 7 28 przeglądaj
606 Konrad Wybult 1.35  Epsilon 7 28 przeglądaj
607 Andrzej Binkowski 2.92  lotnia sztywna przeglądaj
608 Andrzej Binkowski 2.21  lotnia sztywna przeglądaj
609 Bogdan Leja 17.92  Carrera L przeglądaj
610 Bogdan Leja 6.10  Carrera L przeglądaj
611 Mariusz Cybiak 18.61  Mentor 4 M przeglądaj
612 Piotr Jasinski 8.76  Vega 5 L przeglądaj
613 Mirek Olkowicz 24.69  Mentor 3 M przeglądaj
614 Daniel Rozmus 13.93  Hook 4 25 przeglądaj
615 Marcin Białobłocki 27.72  Carrera M przeglądaj
616 Zbyszek Deka 12.81  Sigma 10 25 przeglądaj
617 Piotr Jasinski 5.78  Vega 5 L przeglądaj
618 Adam Miszczak 5.00  Elan 24 przeglądaj
619 Paweł Koenigsberg 4.46  Rush 3 S przeglądaj
620 Michał Szmyt 3.69  Sigma 8 27 przeglądaj
621 Michał Szmyt 3.07  Sigma 8 27 przeglądaj
622 Mariusz Cybiak 10.46  Mentor 4 M przeglądaj
623 Darecki-Starry 5.39  Queen M przeglądaj
624 Darecki-Starry 4.90  Queen M przeglądaj
625 Darecki-Starry 5.61  Queen M przeglądaj
626 Maciek Zalewski 14.19  Rook 2 MS przeglądaj
627 Daniel Rozmus 8.36  Hook 4 25 przeglądaj
628 Paweł Wysocki (szybki) 4.65  Sigma 8 27 przeglądaj
629 Sylwester Serafin 5.60  Delta 2 ML przeglądaj
630 Sylwester Serafin 1.70  Delta 2 ML przeglądaj
631 Tomasz Muszyński 3.74  Carrera L przeglądaj
632 Grzegorz Pawłowski 8.39  Vega 5 M przeglądaj
633 MR 4.46  Ikuma 27 przeglądaj
634 MR 5.76  Ikuma 27 przeglądaj
635 Bogdan Leja 4.05  Carrera L przeglądaj
636 Zbyszek Deka 5.85  Sigma 10 25 przeglądaj
637 Zbyszek Deka 16.34  Sigma 10 25 przeglądaj
638 Michał Kamiński 8.91  Nevada 2012 28 przeglądaj
639 Piotr Jasinski 8.31  Vega 5 L przeglądaj
640 Zbyszek Deka 17.58  Sigma 10 25 przeglądaj
641 Krzysztof Martyna 10.83  King M przeglądaj
642 Andrzej Binkowski 1.91  lotnia sztywna przeglądaj
643 Adam Miszczak 1.56  Elan 24 przeglądaj
644 Darecki-Starry 2.24  Queen M przeglądaj
645 Grzegorz Pawłowski 0.98  Vega M przeglądaj
646 Bogdan Kozłowski 6.36  Golden 3 30 przeglądaj
647 Adam Miszczak 3.20  Elan 24 przeglądaj
648 Krzysiek Ciach 22.36  Mentor 4 M przeglądaj
649 Krzysiek Ciach 21.66  Mentor 4 M przeglądaj
650 Sylwester Serafin 13.03  Delta 2 ML przeglądaj
651 Sylwester Serafin 22.53  Delta 2 ML przeglądaj
652 Paweł Wysocki (szybki) 23.34  Carrera M przeglądaj
653 Tomasz Muszyński 22.44  Aspen 5 28 przeglądaj
654 Tomasz Muszyński 4.39  Aspen 5 28 przeglądaj
655 Bogdan Kozłowski 6.39  Golden 3 30 przeglądaj
656 Bogdan Kozłowski 0.03  Golden 3 30 przeglądaj
657 Bogdan Kozłowski 7.02  Golden 3 30 przeglądaj
658 Zbyszek Deka 26.39  Sigma 10 25 przeglądaj
659 Marcin Białobłocki 27.87  King M przeglądaj
660 Marcin Białobłocki 24.77  Queen M przeglądaj
661 Marek Miłowski 26.87  Delta 3 ML przeglądaj
662 Marek Miłowski 24.87  Delta 3 ML przeglądaj
663 Maciej Pigulski 26.19  Sigma 10 23 przeglądaj
664 Marcin Gierak 2.94  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
665 Marcin Gierak 7.86  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
666 Paweł Koenigsberg 18.83  Rush 3 S przeglądaj
667 Wojtek Majewski 14.79  Atlas M przeglądaj
668 Kaśka G. 10.52  Epic S przeglądaj
669 Kaśka G. 7.91  Epic S przeglądaj
670 Mariusz Grzywacz 8.96  Alpha 5 26 przeglądaj
671 Mariusz Grzywacz 1.39  Alpha 5 26 przeglądaj
672 Mariusz Grzywacz 3.70  Alpha 5 26 przeglądaj
673 Bogdan Kozłowski 1.66  Golden 3 30 przeglądaj
674 Bogdan Kozłowski 8.29  Golden 3 30 przeglądaj
675 Bogdan Kozłowski 5.93  Golden 3 30 przeglądaj
676 Bogdan Kozłowski 0.97  Golden 3 30 przeglądaj
677 Bogdan Kozłowski 4.54  Golden 3 30 przeglądaj
678 Łukasz Serafin 5.34  Summit XC3 S przeglądaj
679 Sebastian Zowada 10.33  Delta 2 L przeglądaj
680 Sławek Gut 10.09  Artik L przeglądaj
681 Maciek Zalewski 22.88  Rook 2 MS przeglądaj
682 Maciek Zalewski 18.43  Rook 2 MS przeglądaj
683 Marek Miłowski 28.41  Delta 3 ML przeglądaj
684 Grzegorz Hali 20.96  Chili 3 M przeglądaj
685 Grzegorz Hali 16.84  Chili 3 M przeglądaj
686 Jacek Miłowski 22.79  Cure ML przeglądaj
687 Jacek Miłowski 27.05  Cure ML przeglądaj
688 Marek Miłowski 24.94  Delta 3 ML przeglądaj
689 Paweł Wysocki (szybki) 28.79  Sigma 8 27 przeglądaj
690 KRZYSZTOF MAKOWSKI 32.37  Cayenne 5 XS przeglądaj
691 Łukasz Serafin 25.38  Summit XC3 S przeglądaj
692 MR 8.36  Ikuma 27 przeglądaj
693 Mirek Olkowicz 31.71  Mentor 3 M przeglądaj
694 Marcin Białobłocki 32.96  Carrera M przeglądaj
695 Zbyszek Deka 14.17  Sigma 10 25 przeglądaj
696 KRZYSZTOF MAKOWSKI 20.06  Cayenne 5 XS przeglądaj
697 Piotr Jasinski 2.59  Vega 5 L przeglądaj
698 Marcin Białobłocki 5.66  Carrera M przeglądaj
699 Kaśka G. 5.25  Epic S przeglądaj
700 Marcin Gorayski 100.27  Venus M przeglądaj
701 KRZYSZTOF MAKOWSKI 0.41  Cayenne 5 XS przeglądaj
702 Marek Miłowski 22.07  Delta 3 ML przeglądaj
703 Zbyszek Deka 27.66  Sigma 10 25 przeglądaj
704 Zbyszek Deka 14.68  Sigma 10 25 przeglądaj
705 Marcin Białobłocki 57.68  Carrera M przeglądaj
706 Krzysiek Ciach 18.80  Mentor 4 M przeglądaj
707 Maciek Zalewski 17.99  Rook 2 MS przeglądaj
708 Marek Bader 24.27  Rush 4 L przeglądaj
709 Dariusz Mordarski 22.86  Cure L przeglądaj
710 Piotr Jasinski 12.49  Vega 5 L przeglądaj
711 Martin Bibko 12.33  Ellus 3 M przeglądaj
712 Mariusz Strzelczyk 12.13  CHILI 4 M przeglądaj
713 Bogdan Kozłowski 5.63  Golden 3 30 przeglądaj
714 Andrzej Kołodziejski 3.28  Wasp S przeglądaj
715 Andrzej Kołodziejski 8.12  Wasp S przeglądaj
716 Bogdan Kozłowski 9.37  Golden 3 30 przeglądaj
717 Sławomir Zawojek 2.59  Mentor 4 L przeglądaj
718 Krzysiek Ciach 18.09  Mentor 4 M przeglądaj
719 Bogdan Leja 4.36  Carrera XS przeglądaj
720 Bogdan Leja 4.79  Carrera L przeglądaj
721 Tomasz Muszyński 16.39  Aspen 5 28 przeglądaj
722 Mariusz Cybiak 23.03  Mentor 4 M przeglądaj
723 Zbyszek Deka 16.48  Sigma 10 25 przeglądaj
724 Marcin Gorayski 32.59  Venus M przeglądaj
725 Maciej Pigulski 24.79  Sigma 10 23 przeglądaj
726 Marcin Białobłocki 69.44  Carrera M przeglądaj
727 Marcin Gorayski 70.71  Venus L przeglądaj
728 Grzegorz Świdziński 12.52  Artik 3 29 przeglądaj
729 Aleš Lundiak 17.95  Venus 3 M przeglądaj
730 Paweł Mergist 16.96  Mentor 5 M przeglądaj
731 Michał Częścik 2.52  Alpha 6 31 przeglądaj
732 Krzychu Latawica 0.34  Atlas L przeglądaj
733 Krzychu Latawica 0.11  Atlas L przeglądaj
734 Seba 3.09  Chili 3 M przeglądaj
735 Seba 1.21  Chili 3 M przeglądaj
736 Seba 1.11  Chili 3 M przeglądaj
737 Jakub Rybka 3.76  Mentor 4 M przeglądaj
738 Kuchta Jarosław 3.90  Evolution X 25 przeglądaj
739 Kuchta Jarosław 1.33  Evolution X 25 przeglądaj
740 Paweł Ziółkowski 3.10  Buzz Z L przeglądaj
741 Paweł Ziółkowski 1.06  Buzz Z L przeglądaj
742 Marcin Białobłocki 119.91  Carrera M przeglądaj
743 Marek Miłowski 64.36  Delta 3 ML przeglądaj
744 Zbyszek Jagodziński 28.66  Cayenne 4 M przeglądaj
745 Otek 4.40  Rush 4 MS przeglądaj
746 Zbyszek B 3.50  BGD BASE ML przeglądaj
747 Bogdan Kozłowski 12.19  Golden 3 30 przeglądaj
748 Bogdan Kozłowski 0.66  Golden 3 30 przeglądaj
749 Tomasz Mielniczyn 2.39  Buzz z4 XL przeglądaj
750 Tomasz Mielniczyn 1.45  Buzz z4 XL przeglądaj
751 Łukasz Serafin 1.09  Summit XC3 S przeglądaj
752 Łukasz Serafin 5.39  Summit XC3 S przeglądaj
753 Łukasz Serafin 9.06  Summit XC3 S przeglądaj
754 Tomek Krupski 91.33  Cure ML przeglądaj
755 Marek Miłowski 49.51  Delta 3 ML przeglądaj
756 Marcin Gorayski 58.09  Venus M przeglądaj
757 Mirek Olkowicz 5.93  Mentor 3 M przeglądaj
758 Mirek Olkowicz 8.99  Mentor 3 M przeglądaj
759 Grzegorz Hali 30.68  Chili 3 M przeglądaj
760 Jacek Miłowski 36.02  Cure ML przeglądaj
761 Piotr Jasinski 12.65  Vega 5 L przeglądaj
762 Dariusz Mordarski 44.12  Cure L przeglądaj
763 Andrzej Kołodziejski 2.20  Wasp S przeglądaj
764 Kaśka G. 1.44  Epic S przeglądaj
765 Kaśka G. 10.07  Epic S przeglądaj
766 Kaśka G. 8.80  Epic S przeglądaj
767 Grzegorz Świdziński 7.15  Artik 3 29 przeglądaj
768 Marcin Białobłocki 109.64  Carrera M przeglądaj
769 Marek Miłowski 49.45  Delta 3 ML przeglądaj
770 Efendi Zielonepłuco 0.52  Synergy 4 L przeglądaj
771 Efendi Zielonepłuco 0.77  Synergy 4 L przeglądaj
772 Azulian 3.08  Epsilon 8 27 przeglądaj
773 Azulian 1.07  Epsilon 8 27 przeglądaj
774 Wojciech Biliński 6.64  Sigma 8 27 przeglądaj
775 Kaśka G. 15.40  Epic S przeglądaj
776 Tomek Krupski 19.57  Cure ML przeglądaj
777 Marcin Białobłocki 11.07  Queen M przeglądaj
778 Wojciech Chomicz 0.80  Hook 3 25 przeglądaj
779 Tomek Krupski 102.71  Cure ML przeglądaj
780 Dawid Król 118.24  King M przeglądaj
781 Mirek Olkowicz 0.90  Mentor 3 M przeglądaj
782 Michał Szmyt 5.78  Sigma 8 27 przeglądaj
783 Mariusz Grzywacz 1.44  Alpha 5 26 przeglądaj
784 Mariusz Grzywacz 3.26  Alpha 5 26 przeglądaj
785 Andrzej Binkowski 3.52  lotnia sztywna przeglądaj
786 Andrzej Binkowski 3.77  lotnia sztywna przeglądaj
787 Andrzej Binkowski 4.28  lotnia sztywna przeglądaj
788 Kaśka G. 2.52  Epic S przeglądaj
789 Aleš Lundiak 8.56  Venus 3 M przeglądaj
790 Tomasz Muszyński 1.56  Aspen 5 28 przeglądaj
791 Andrzej Binkowski 2.51  lotnia sztywna przeglądaj
792 KRZYSZTOF MAKOWSKI 16.49  Cayenne 5 XS przeglądaj
793 Gabriel Borys 2.05  Buzz Z3 L przeglądaj
794 Gabriel Borys 3.47  Buzz Z3 L przeglądaj
795 Marek Miłowski 15.47  Omega 8 27 przeglądaj
796 Marek Miłowski 13.85  Omega 8 27 przeglądaj
797 Marcin Białobłocki 28.38  Carrera M przeglądaj
798 Grzegorz Świdziński 6.18  Artik 3 29 przeglądaj
799 Grzegorz Świdziński 15.63  Artik 3 29 przeglądaj
800 Grześ Chicago 61.03  Coden 25.5 przeglądaj
801 Mariusz Cybiak 21.70  Mentor 4 M przeglądaj
802 Mariusz Cybiak 11.90  Mentor 4 M przeglądaj
803 KRZYSZTOF MAKOWSKI 25.62  Cayenne 5 XS przeglądaj
804 Aleš Lundiak 58.19  Venus 3 M przeglądaj
805 Adam Miszczak 2.92  Elan 24 przeglądaj
806 Adam Miszczak 3.30  Elan 24 przeglądaj
807 Darecki-Starry 43.15  Queen M przeglądaj
808 Darecki-Starry 5.48  Queen M przeglądaj
809 Piotr Jasinski 4.68  Vega 2 L przeglądaj
810 Tomasz Muszyński 6.36  Aspen 5 28 przeglądaj
811 Marek Miłowski 90.98  Omega 8 27 przeglądaj
812 Mirek Olkowicz 13.39  Mentor 3 M przeglądaj
813 Mirek Olkowicz 10.48  Mentor 3 M przeglądaj
814 Marcin Gorayski 60.41  Venus M przeglądaj
815 Zbyszek Deka 75.30  Sigma 10 25 przeglądaj
816 Paweł Wysocki (szybki) 17.19  Sigma 8 27 przeglądaj
817 Maciej Pigulski 54.05  Sigma 10 25 przeglądaj
818 Marcin Białobłocki 77.02  Carrera M przeglądaj
819 Mariusz Cybiak 7.39  Mentor 4 M przeglądaj
820 Mariusz Cybiak 14.80  Mentor 4 M przeglądaj
821 Krzysiek Ciach 9.18  Mentor 4 M przeglądaj
822 Darecki-Starry 9.80  Queen M przeglądaj
823 Darecki-Starry 2.29  Queen M przeglądaj
824 Pawlos 2.22  Rush 4 MS przeglądaj
825 Marek Miłowski 23.98  Omega 8 27 przeglądaj
826 Marek Miłowski 12.63  Omega 8 27 przeglądaj
827 Jakub Socha 32.04  Mantra 6 MS przeglądaj
828 Piotr Jasinski 4.90  Vega 2 L przeglądaj
829 Piotr Jasinski 4.98  Vega 2 L przeglądaj
830 Dariusz Mordarski 31.64  Cure L przeglądaj
831 Jakub Socha 10.90  Mantra 6 MS przeglądaj
832 Dariusz Mordarski 12.80  Cure L przeglądaj
833 Janusz Wojtyniak 21.68  Cure L przeglądaj
834 Paweł Maczel 6.03  Epsilon 6 28 przeglądaj
835 Leszek Szymański 11.62  Mentor 2 Xs przeglądaj
836 Leszek Szymański 3.92  Mentor 2 Xs przeglądaj
837 Marcin Białobłocki 20.46  Carrera M przeglądaj
838 Zbyszek Jagodziński 14.37  Cayenne 4 M przeglądaj
839 Mariusz Cybiak 21.86  Mentor 4 M przeglądaj
840 Mariusz Cybiak 3.16  Mentor 4 M przeglądaj
841 Mariusz Cybiak 1.57  Mentor 4 M przeglądaj
842 Mariusz Cybiak 11.63  Mentor 4 M przeglądaj
843 Zbyszek Jagodziński 28.90  Cayenne 4 M przeglądaj
844 Krzysiek Ciach 20.02  Mentor 4 M przeglądaj
845 Kris Woz 23.03  Rush 4 MS przeglądaj
846 Krzysiek Ciach 8.02  Mentor 4 M przeglądaj
847 Krzysiek Ciach 0.82  Mentor 4 M przeglądaj
848 KRZYSZTOF MAKOWSKI 52.18  Cayenne 5 XS przeglądaj
849 Darecki-Starry 6.32  Queen M przeglądaj
850 Aleš Lundiak 19.54  Venus 3 M przeglądaj
851 Zbyszek Deka 30.73  Sigma 10 25 przeglądaj
852 Dariusz Mordarski 19.57  Cure L przeglądaj
853 Mirek Olkowicz 26.47  Mentor 3 M przeglądaj
854 Tomasz Muszyński 29.56  Aspen 5 28 przeglądaj
855 Mirek Olkowicz 16.53  Mentor 3 M przeglądaj
856 Iwo Banaś 40.32  Iota 2 23 przeglądaj
857 Marcin Białobłocki 30.79  Carrera M przeglądaj
858 Marcin Gierak 6.60  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
859 Leszek Szymański 5.11  Mentor 2 Xs przeglądaj
860 Marcin Gierak 5.57  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
861 Wojciech Gierak 13.15  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
862 Maciej Pigulski 51.21  Sigma 10 25 przeglądaj
863 Maciej Pigulski 3.38  Sigma 10 25 przeglądaj
864 Kuchta Jarosław 3.65  Evolution X 25 przeglądaj
865 Mariusz Cybiak 21.73  Mentor 4 M przeglądaj
866 Grzegorz Hali 22.88  Chili 3 M przeglądaj
867 Adam Miszczak 15.01  Elan 24 przeglądaj
868 Grzegorz Pawłowski 1.36  Ellus 4 L przeglądaj
869 Kaśka G. 3.56  Epic S przeglądaj
870 Zbyszek Deka 5.48  Sigma 10 25 przeglądaj
871 Marek Bader 10.23  Rush 4 L przeglądaj
872 Darecki-Starry 34.20  Delta 2 ML przeglądaj
873 Tomasz Muszyński 21.29  Aspen 5 28 przeglądaj
874 Tomasz Muszyński 9.88  Aspen 5 28 przeglądaj
875 Tomasz Mielniczyn 3.15  Buzz z4 XL przeglądaj
876 Tomasz Mielniczyn 8.93  Buzz z4 XL przeglądaj
877