Mieroszów

You are here

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 Bogdan Leja 2.84  Carrera L view
2 Marek Miłowski 8.84  Delta 3 ML view
3 Ryszard Jakiel 1.92  Delta 2 ML view
4 Marcin Białobłocki 8.48  Carrera M view
5 Mirek Olkowicz 2.40  Mentor 3 M view
6 Mirek Olkowicz 2.65  Mentor 3 M view
7 Marcin Białobłocki 3.77  Carrera M view
8 Marcin Białobłocki 3.58  Carrera M view
9 Marcin Białobłocki 24.90  Carrera M view
10 Sebastian Żmijewski 1.63  Delta 2 MS view
11 Darecki-Starry 2.72  Queen 2 MS view
12 Darecki-Starry 1.36  Queen 2 MS view
13 Zbigniew Wójcik 1.90  Knight MS view
14 Bogdan Kozłowski 2.02  Golden 3 30 view
15 Bogdan Kozłowski 1.42  Golden 3 30 view
16 Łukasz Serafin 3.58  Summit XC3 S view
17 Jacek Miłowski 10.82  Cure ML view
18 Bogdan Leja 3.62  Carrera L view
19 Maciej Pigulski 5.49  Sigma 10 23 view
20 Zbyszek Deka 7.59  Sigma 10 25 view
21 Bogdan Leja 17.46  Carrera L view
22 Zbigniew Wójcik 6.56  Knight MS view
23 Zbigniew Wójcik 2.59  Knight MS view
24 Paweł Wysocki (szybki) 24.91  Delta 2 ML view
25 Tomasz Zieliński 3.98  Hook 3 29 view
26 Paweł Ziółkowski 7.18  Mentor 4 S view
27 Paweł Ziółkowski 1.04  Mentor 4 S view
28 Bogdan Leja 2.95  Carrera L view
29 Bogdan Leja 3.43  Carrera L view
30 Staszek 9.52  CHILI 4 S view
31 Staszek 5.48  CHILI 4 S view
32 Krzysztof Martyna 11.15  King M view
33 Bogdan Leja 6.17  Carrera L view
34 Zbigniew Wójcik 1.38  Knight MS view
35 Janusz Wojtyniak 20.69  Artik 4 29 view
36 Paweł Wysocki (szybki) 18.48  Delta 2 ML view
37 Paweł Wysocki (szybki) 26.73  Delta 2 ML view
38 Paweł Ziółkowski 4.44  Mentor 4 S view
39 Rafał Harchala 7.37  Artica S view
40 Bogdan Leja 4.19  Carrera L view
41 Bogdan Leja 15.25  Carrera L view
42 Andrzej Binkowski 3.17  lotnia sztywna view
43 Mariusz Grzywacz 6.46  Elan 28 view
44 Mariusz Grzywacz 19.40  Elan 28 view
45 Artur Joachimczyk 5.56  Atmus One M view
46 Marcin Białobłocki 28.49  Carrera M view
47 Zbigniew Wójcik 2.67  Knight MS view
48 Zbigniew Wójcik 6.25  Knight MS view
49 Zbigniew Wójcik 1.33  Knight MS view
50 Adam Miszczak 1.95  Elan 24 view
51 Adam Miszczak 0.39  Elan 24 view
52 Adam Miszczak 6.16  Elan 24 view
53 Mateusz Kraszewski 17.31  Mentor 4 M view
54 Mateusz Kraszewski 3.57  Mentor 4 M view
55 Mateusz Kraszewski 2.88  Mentor 4 M view
56 Kama Wójcik 0.42  Nemo 2 S view
57 Zbyszek Deka 30.90  Sigma 10 25 view
58 Paweł Ziółkowski 8.19  Mentor 4 S view
59 RapinskiJ 22.51  Mentor 5 M view
60 Grzegorz Hali 15.53  Chili 3 M view
61 Grzegorz Hali 15.82  Chili 3 M view
62 Artur Joachimczyk 2.38  Atmus One M view
63 Andrzej Kołodziejski 0.58  Grid M view
64 Kuchta Jarosław 6.62  Evolution X 25 view
65 Andrzej Kołodziejski 0.91  Grid M view
66 Mirek Olkowicz 22.50  Mentor 3 M view
67 Bogdan Kozłowski 5.83  Golden 3 30 view
68 Piotr Jasinski 13.89  Vega 5 L view
69 Piotr Jasinski 9.38  Vega 5 L view
70 Marek Miłowski 28.53  Delta 3 ML view
71 Bogdan Kozłowski 8.21  Golden 3 30 view
72 Piotr Jasinski 9.46  Vega 5 L view
73 Andrzej Binkowski 2.72  lotnia sztywna view
74 Grzegorz Hali 22.07  Chili 3 M view
75 Darecki-Starry 20.10  Queen 2 MS view
76 Marcin Białobłocki 26.16  Carrera M view
77 Mariusz Grzywacz 20.18  Elan 28 view
78 Wojciech Fornalik 15.05  Tequila 4 M view
79 Jacek Miłowski 25.12  Cure ML view
80 Marek Miłowski 26.38  Delta 3 ML view
81 Krzysztof Martyna 12.39  King M view
82 Andrzej Kołodziejski 0.59  Grid M view
83 Marcin Białobłocki 5.50  Carrera M view
84 Adam Miszczak 3.55  Elan 24 view
85 Bogdan Leja 22.45  Carrera L view
86 Piotr Jasinski 19.67  Vega 5 L view
87 Zbigniew Wójcik 2.12  Knight MS view
88 Zbigniew Wójcik 1.20  Knight MS view
89 Grześ Chicago 49.52  Coden 25.5 view
90 Mateusz Kraszewski 22.53  Mentor 4 M view
91 Mateusz Kraszewski 27.92  Mentor 4 M view
92 Andrzej Kołodziejski 1.02  Grid M view
93 Andrzej Kołodziejski 4.46  Grid M view
94 Tomasz Muszyński 24.13  Carrera L view
95 Grzegorz Pawłowski 17.22  Vega 5 M view
96 Mirek Olkowicz 7.25  Mentor 3 M view
97 Mirek Olkowicz 20.14  Mentor 3 M view
98 Marek Miłowski 46.32  Delta 3 ML view
99 Zbyszek Deka 49.23  Sigma 10 25 view
100 Paweł Wysocki (szybki) 50.85  Delta 2 ML view
101 Marcin Gierak 34.60  Base Light M view
102 Wojciech Gierak 35.70  Summit 3 Xs view
103 Marcin Gorayski 26.34  Venus SC L view
104 Bogdan Kozłowski 0.56  Golden 3 30 view
105 Bogdan Kozłowski 2.63  Golden 3 30 view
106 Bogdan Kozłowski 0.00  Golden 3 30 view
107 Marcin Białobłocki 30.68  Carrera M view
108 Marek Miłowski 22.49  Delta 3 ML view
109 Bogdan Leja 21.29  Carrera L view
110 Wojtek Majewski 9.24  Summit XC4 M view
111 Sylwester Serafin 17.62  Delta 2 ML view
112 Grzegorz Pawłowski 22.71  Vega 5 M view
113 Janusz Wojtyniak 56.20  Artik 4 29 view
114 Zbigniew Wójcik 4.33  Knight MS view
115 Zbigniew Wójcik 3.89  Knight MS view
116 Staszek 26.72  CHILI 4 S view
117 Marcin Gierak 10.92  Base Light M view
118 KRZYSZTOF MAKOWSKI 30.69  Cayenne 5 XS view
119 Marek Nowacki 10.92  Mentor 4 L view
120 Paweł Wysocki (szybki) 44.95  Delta 2 ML view
121 MR 4.90  Ikuma 27 view
122 Piotr Jasinski 26.18  Vega 5 L view
123 Tomasz Muszyński 34.52  Carrera L view
124 Ryszard Jakiel 20.20  Mentor 5 S view
125 Bogdan Kozłowski 5.50  Golden 3 30 view
126 Marcin Białobłocki 62.06  Carrera M view
127 Marek Miłowski 57.25  Delta 3 ML view
128 Łukasz Serafin 27.59  Summit XC3 S view
129 Otek 8.94  Rush 4 MS view
130 Paweł Mergist 9.74  Mentor 5 M view
131 Bogdan Leja 44.16  Carrera L view
132 Piotr Jasinski 3.54  Vega 5 L view
133 Bogdan Kozłowski 1.26  Golden 3 30 view
134 Bogdan Kozłowski 4.78  Golden 3 30 view
135 Bogdan Kozłowski 7.20  Golden 3 30 view
136 Artur Joachimczyk 3.08  Atmus One M view
137 Mateusz Kraszewski 6.35  Mentor 4 M view
138 Mateusz Kraszewski 13.50  Mentor 4 M view
139 Mateusz Kraszewski 4.75  Mentor 4 M view
140 Łukasz Serafin 20.15  Summit XC3 S view
141 Łukasz Serafin 2.93  Summit XC3 S view
142 Mariusz Grzywacz 17.40  Elan 28 view
143 Mariusz Grzywacz 6.60  Elan 28 view
144 Darecki-Starry 37.08  Queen 2 MS view
145 Darecki-Starry 11.45  Queen 2 MS view
146 Aleš Lundiak 15.51  Sigma 9 25 view
147 Tomasz Mielniczyn 9.73  Ikuma 29 view
148 Adam Miszczak 10.06  Elan 24 view
149 Paweł Wysocki (szybki) 40.97  Delta 2 ML view
150 Zbyszek Deka 21.19  Sigma 10 25 view
151 Paweł Ziółkowski 27.15  Mentor 3 M view
152 Marek Miłowski 27.58  Delta 3 ML view
153 Mirek Olkowicz 22.70  Mentor 3 M view
154 Jacek Miłowski 32.25  Cure ML view
155 Marcin Białobłocki 31.91  Carrera M view
156 Grzegorz Hali 43.44  Chili 3 M view
157 Andrzej Kołodziejski 6.04  Wasp S view
158 Staszek 23.24  CHILI 4 S view
159 Staszek 10.64  CHILI 4 S view
160 Ryszard Jakiel 4.15  Mentor 5 S view
161 Bogdan Leja 4.69  Carrera L view
162 Bogdan Leja 19.69  Carrera L view
163 Piotr Jasinski 7.80  Vega 5 L view
164 Piotr Jasinski 6.39  Vega 5 L view
165 Mateusz Kraszewski 26.26  Mentor 4 M view
166 Zbigniew Wójcik 3.10  Knight MS view
167 Zbigniew Wójcik 2.04  Knight MS view
168 Zbigniew Wójcik 2.10  Knight MS view
169 Zbyszek Deka 17.36  Sigma 10 25 view
170 jack 9.51  Hook 3 27 view
171 jack 16.91  Hook 3 27 view
172 jack 4.98  Brak skrzydła view
173 jack 23.04  Brak skrzydła view
174 Marek Miłowski 27.14  Delta 3 ML view
175 Grzegorz Hali 29.45  Chili 3 M view
176 Marcin Białobłocki 34.77  Carrera M view
177 Robert Piotrowski 1.04  Riot ML view
178 Robert Piotrowski 3.16  Riot ML view
179 Robert Piotrowski 0.23  Riot ML view
180 Bogdan Leja 6.28  Carrera L view
181 Bogdan Leja 16.13  Carrera L view
182 Andrzej Binkowski 1.27  lotnia sztywna view
183 Andrzej Binkowski 4.20  lotnia sztywna view
184 Wojtek Majewski 15.92  Summit XC4 M view
185 Paweł Koenigsberg 10.82  Rush 3 S view
186 Mateusz Petrów 13.81  Ikuma 27 view
187 Zbigniew Wójcik 6.60  Knight MS view
188 Artur Joachimczyk 0.50  Atmus One M view
189 Artur Joachimczyk 3.64  Atmus One M view
190 Mateusz Kraszewski 22.01  Mentor 4 M view
191 Mateusz Kraszewski 8.58  Mentor 4 M view
192 Michał Cieślik 6.15  Synergy 5 L view
193 Mariusz Grzywacz 11.19  Elan 28 view
194 Mariusz Grzywacz 12.58  Elan 28 view
195 Paweł Ziółkowski 9.72  Mentor 4 S view
196 Darecki-Starry 29.99  Queen 2 MS view
197 Tomasz Mielniczyn 9.04  Ikuma 29 view
198 Piotr Jasinski 21.29  Vega 5 L view
199 Zbyszek Deka 32.39  Sigma 10 25 view
200 Marek Miłowski 28.39  Delta 3 ML view
201 Grzegorz Hali 28.88  Chili 3 M view
202 Grzegorz Pawłowski 16.68  Vega 5 M view
203 Andrzej Kołodziejski 2.40  Wasp S view
204 Mirek Olkowicz 28.75  Mentor 3 M view
205 Bogdan Leja 10.86  Carrera L view
206 Bogdan Leja 31.37  Carrera L view
207 Mariusz Grzywacz 25.73  Elan 28 view
208 Mariusz Grzywacz 3.10  Elan 28 view
209 Andrzej Binkowski 2.38  lotnia sztywna view
210 Janusz Wojtyniak 93.85  Artik 4 29 view
211 Mateusz Petrów 11.63  Ikuma 27 view
212 Robert Piotrowski 3.61  Riot ML view
213 Mateusz Petrów 22.27  Ikuma 27 view
214 Sławek Gut 20.79  Artik 4 29 view
215 Tomasz Zieliński 21.73  Hook 3 29 view
216 Zbigniew Wójcik 5.72  Knight MS view
217 Zbigniew Wójcik 10.98  Knight MS view
218 falconwro 16.00  Tequila 3 L view
219 Kama Wójcik 0.42  Nemo 2 S view
220 Piotr Jasinski 15.88  Vega 5 L view
221 Piotr Jasinski 20.32  Vega 5 L view
222 Adam Miszczak 18.83  Elan 24 view
223 Marcin Gorayski 135.79  Venus SC L view
224 Grzegorz Hali 107.78  Chili 3 M view
225 Maciej Pigulski 108.49  Sigma 10 23 view
226 Dawid Król 140.03  King M view
227 Zbyszek Deka 109.78  Sigma 10 25 view
228 Maciej Cieślik 76.79  Artik 4 27 view
229 Darecki-Starry 64.09  Queen 2 MS view
230 Lesław Wirbuł 2.55  Sigma 8 27 view
231 Marek Miłowski 79.30  Delta 3 ML view
232 Mateusz Styrczula 23.86  Orca XX 41 view
233 Marcin Białobłocki 105.82  Carrera M view
234 Maciek Zalewski 61.80  Rook 2 MS view
235 Staszek 63.39  CHILI 4 S view
236 Grzegorz Pawłowski 32.01  Vega 5 M view
237 Mirek Olkowicz 40.10  Mentor 3 M view
238 Tomasz Mielniczyn 20.64  Ikuma 29 view
239 Wojciech Gierak 21.86  Summit 3 Xs view
240 Paweł Wysocki (szybki) 28.59  Delta 2 ML view
241 Andrzej Kołodziejski 7.93  Wasp S view
242 Grzegorz Pawłowski 3.83  Vega 5 M view
243 Grzegorz Pawłowski 3.97  Vega 5 M view
244 Piotr Jasinski 3.30  Vega 5 L view
245 Mateusz Petrów 3.58  Ikuma 27 view
246 Bogdan Leja 6.68  Carrera L view
247 Bogdan Leja 18.57  Carrera L view
248 Łukasz Serafin 2.70  Summit XC3 S view
249 Łukasz Serafin 6.18  Summit XC3 S view
250 Pawlos 50.77  Rush 4 MS view
251 Zbigniew Wójcik 1.61  Knight MS view
252 Zbigniew Wójcik 2.55  Knight MS view
253 Marek Miłowski 17.41  Delta 3 ML view
254 Dawid Król 13.56  King M view
255 KRZYSZTOF MAKOWSKI 92.10  Cayenne 5 XS view
256 Marek Perkowski 23.38  Artik 5 26 view
257 Tomasz Mielniczyn 5.97  Ikuma 29 view
258 Maciej Cieślik 57.44  Artik 4 27 view
259 Jacek Miłowski 106.47  Cure ML view
260 Bogdan Leja 5.17  Carrera L view
261 Bogdan Leja 2.63  Carrera L view
262 Zbyszek Deka 4.41  Sigma 10 25 view
263 Grzegorz Pawłowski 3.11  Vega 5 M view
264 Bogdan Leja 14.63  Carrera L view
265 Bogdan Leja 4.15  Carrera L view
266 Piotr Jasinski 3.30  Vega 5 L view
267 falconwro 0.56  Epsilon 7 28 view
268 KRZYSZTOF MAKOWSKI 18.52  Cayenne 5 XS view
269 Staszek 12.16  CHILI 4 S view
270 Piotr Jasinski 2.09  Vega 5 L view
271 Mariusz Grzywacz 3.75  Elan 28 view
272 Marek Miłowski 15.03  Delta 3 ML view
273 Marcin Białobłocki 8.92  Carrera M view
274 Andrzej Binkowski 11.79  lotnia sztywna view
275 Grzegorz Hali 64.18  Chili 3 M view
276 Kaśka G. 6.28  Epic S view
277 Kaśka G. 3.30  Epic S view
278 Kaśka G. 3.45  Epic S view
279 Marek Bader 4.70  Delta 3 L view
280 Bogdan Leja 4.42  Carrera L view
281 Marcus Biesioroff 11.87  Chili 3 L view
282 Mariusz Grzywacz 2.68  Elan 28 view
283 Mariusz Grzywacz 13.33  Elan 28 view
284 Zbigniew Wójcik 1.37  Knight MS view
285 Zbigniew Wójcik 9.56  Knight MS view
286 Mateusz Kraszewski 18.89  Mentor 4 M view
287 Mateusz Kraszewski 4.80  Mentor 4 M view
288 Marcin Białobłocki 17.68  Carrera M view
289 Mirek Olkowicz 22.87  Mentor 3 M view
290 Bogdan Leja 5.60  Carrera L view
291 Bogdan Leja 11.02  Carrera L view
292 Grzegorz Hali 21.69  Chili 3 M view
293 Marcin Białobłocki 25.37  Carrera M view
294 Wojciech Gierak 20.23  Summit XC3 XS view
295 Paweł Wysocki (szybki) 25.56  Delta 2 ML view
296 Kuchta Jarosław 3.83  Evolution X 25 view
297 Bogdan Leja 6.51  Carrera L view
298 Adam Miszczak 3.12  Elan 24 view
299 Piotr Jasinski 9.28  Vega 5 L view
300 Darecki-Starry 5.28  Queen 2 MS view
301 Janusz Wojtyniak 69.97  Artik 4 29 view
302 Aleš Lundiak 37.71  Venus 4 S view
303 Ryszard Jakiel 73.71  Mentor 5 S view
304 Marek Perkowski 68.01  Artik 5 26 view
305 Grzegorz Pawłowski 9.55  Vega 5 M view
306 Zbyszek Deka 82.60  Sigma 10 25 view
307 Paweł Wysocki (szybki) 75.23  Delta 2 ML view
308 Bogdan Leja 19.09  Carrera L view
309 Staszek 16.04  CHILI 4 S view
310 Mateusz Kraszewski 7.41  Mentor 4 M view
311 Mateusz Kraszewski 3.77  Mentor 4 M view
312 Mateusz Kraszewski 10.20  Mentor 4 M view
313 Mateusz Kraszewski 0.69  Mentor 4 M view
314 Mateusz Kraszewski 8.22  Mentor 4 M view
315 Iwo Banaś 14.53  Maestro S view
316 Darecki-Starry 18.80  Queen 2 MS view
317 Bogdan Leja 14.27  Carrera L view
318 Bogdan Leja 2.48  Carrera L view
319 Marcin Białobłocki 26.85  Carrera M view
320 Marek Miłowski 21.43  Delta 3 ML view
321 Wojciech Gierak 6.30  Summit XC3 S view
322 Marcin Gierak 9.33  Dudek Nemo XX 28 view
323 Piotr Jasinski 7.17  Vega 5 L view
324 Bogdan Leja 21.37  Carrera L view
325 KRZYSZTOF MAKOWSKI 25.33  Cayenne 5 XS view
326 Grzegorz Pawłowski 9.70  Vega 5 M view
327 Piotr Jasinski 7.89  Vega 5 L view
328 Kaśka G. 3.03  Epic S view
329 Zbigniew Wójcik 7.51  Knight MS view
330 Sebastian Żmijewski 3.93  Delta 2 MS view
331 Aleš Lundiak 8.81  Venus 3 M view
332 Marek Miłowski 62.61  Delta 3 ML view
333 Tomasz Mielniczyn 1.94  Ikuma 29 view
334 Sebastian Żmijewski 2.86  Delta 2 MS view
335 Jakub Socha 16.86  Mantra 6 MS view
336 Maciek Zalewski 15.04  Rook 2 MS view
337 Janusz Wojtyniak 13.46  Cure L view
338 Marek Bader 96.49  Delta 3 L view
339 Krzysiek Ciach 44.06  Mentor 4 M view
340 Krzysiek Ciach 5.35  Mentor 4 M view
341 Łukasz Serafin 8.54  Summit XC3 S view
342 Staszek 16.31  CHILI 4 S view
343 Tomasz Zieliński 20.10  Hook 3 29 view
344 Bogdan Leja 3.68  Carrera L view
345 Bogdan Leja 2.72  Carrera L view
346 Bogdan Leja 23.68  Carrera L view
347 Mirek Olkowicz 18.50  Mentor 3 M view
348 Mirek Olkowicz 57.31  Mentor 3 M view
349 Ryszard Jakiel 23.69  Mentor 5 S view
350 Jacek Miłowski 97.31  Cure ML view
351 Marek Miłowski 48.75  Delta 3 ML view
352 Marek Miłowski 10.94  Delta 3 ML view
353 Zbyszek Deka 76.70  Sigma 10 25 view
354 Andrzej Kołodziejski 1.77  Mamboo S view
355 Dawid Król 73.13  King M view
356 Bogusław Gudaniec 0.19  Passion L view
357 Bogusław Gudaniec 1.52  Passion L view
358 Bogusław Gudaniec 0.06  Passion L view
359 Bogusław Gudaniec 0.21  Passion L view
360 Bogdan Leja 4.58  Carrera L view
361 Marek Miłowski 41.31  Delta 3 ML view
362 Darecki-Starry 20.04  Queen 2 MS view
363 Jakub Socha 22.11  Mantra 6 MS view
364 Marcin Białobłocki 25.96  Carrera M view
365 Dariusz Mordarski 24.20  Cure L view
366 Darecki-Starry 3.42  Queen 2 MS view
367 Staszek 42.92  CHILI 4 S view
368 Bogdan Leja 27.38  Carrera L view
369 Zbyszek Deka 12.52  Sigma 10 25 view
370 Krzysiek Ciach 24.17  Mentor 4 M view
371 Marek Miłowski 51.34  Delta 3 ML view
372 Dawid Król 61.62  King M view
373 Piotr Jasinski 18.95  Vega 5 L view
374 Marcin Białobłocki 77.06  Carrera M view
375 Mirek Olkowicz 17.64  Mentor 3 M view
376 Mirek Olkowicz 18.95  Mentor 3 M view
377 Wojciech Gierak 12.82  Dudek Nemo XX 28 view
378 RapinskiJ 15.16  Mentor 5 M view
379 Krzysiek Ciach 15.02  Mentor 4 M view
380 Robert Piasecki 2.39  Sigma 7 26 view
381 Mateusz Styrczula 36.10  Artik 4 27 view
382 Joanna Olejnik 2.19  Nemo 4 23 view
383 Zbigniew Wójcik 1.99  Knight MS view
384 Adam Płóciennik 3.59  Mentor 4 L view
385 Dawid Król 25.85  King M view
386 Tomasz Mielniczyn 10.20  Ikuma 29 view
387 Tomasz Muszyński 14.42  Carrera L view
388 Andrzej Binkowski 5.96  lotnia sztywna view
389 Andrzej Binkowski 4.62  lotnia sztywna view
390 Adam Miszczak 6.44  Elan 24 view
391 Ryszard Jakiel 18.02  Delta 2 ML view
392 KRZYSZTOF MAKOWSKI 20.55  Cayenne 5 XS view
393 Zbyszek Jagodziński 23.54  Cayenne 4 M view
394 Darecki-Starry 17.20  Queen 2 MS view
395 Darecki-Starry 8.02  Queen 2 MS view
396 Piotr Jasinski 4.31  Vega 5 L view
397 Tomasz Zieliński 4.06  Hook 3 29 view
398 Mirek Olkowicz 6.94  Mentor 3 M view
399 Mirek Olkowicz 14.26  Mentor 3 M view
400 Piotr Jasinski 12.64  Vega 5 L view
401 Michał Cieślik 5.84  Synergy 5 L view
402 Grzegorz Hali 17.26  Chili 3 M view
403 MR 5.69  Ikuma 27 view
404 Anna Piskozub 11.62  Delta 3 XS view
405 Daniel Rozmus 12.94  Hook 4 25 view
406 Paweł Wysocki (szybki) 24.96  Delta 2 ML view
407 Bogdan Leja 12.30  Carrera L view
408 Marcin Białobłocki 9.21  Carrera M view
409 Marek Miłowski 24.73  Delta 3 ML view
410 RapinskiJ 19.78  Mentor 5 M view
411 Zbyszek Deka 27.02  Sigma 10 25 view
412 Jacek Miłowski 25.30  Cure ML view
413 Ryszard Jakiel 12.05  Delta 2 ML view
414 Aleš Lundiak 17.81  Venus 4 S view
415 Zbyszek Deka 17.46  Sigma 10 25 view
416 Jakub Socha 20.95  Mantra 6 MS view
417 Piotr Jasinski 2.34  Vega 5 L view
418 Tomasz Mielniczyn 3.40  Buzz z4 XL view
419 Marcin Białobłocki 9.20  Carrera M view
420 Marcin Gierak 4.50  Dudek Nemo XX 28 view
421 Piotr Jasinski 4.87  Vega 5 L view
422 Piotr Jasinski 4.71  Vega 5 L view
423 Marian Szampera 3.22  Oasis Xl view
424 Grzegorz Pawłowski 3.68  Vega 5 M view
425 Zbyszek Deka 10.23  Delta 2 ML view
426 Darecki-Starry 1.83  Queen M view
427 Mateusz Kraszewski 3.14  Mentor 4 M view
428 Mateusz Kraszewski 1.98  Mentor 4 M view
429 Mateusz Kraszewski 5.18  Mentor 4 M view
430 Mateusz Kraszewski 1.91  Mentor 4 M view
431 Mateusz Kraszewski 10.91  Mentor 4 M view
432 Mateusz Kraszewski 2.83  Mentor 4 M view
433 Mateusz Kraszewski 1.90  Mentor 4 M view
434 Mateusz Kraszewski 0.90  Mentor 4 M view
435 Mateusz Kraszewski 6.76  Mentor 4 M view
436 Mateusz Kraszewski 1.21  Mentor 4 M view
437 Iwo Banaś 0.68  Spiruline 16 view
438 Iwo Banaś 0.87  Iota 2 23 view
439 Iwo Banaś 9.99  Iota 2 23 view
440 Iwo Banaś 2.82  Iota 2 23 view
441 Iwo Banaś 2.68  Iota 2 23 view
442 Iwo Banaś 4.07  Iota 2 23 view
443 Iwo Banaś 7.72  Iota 2 23 view
444 Zbigniew Wójcik 1.07  Knight MS view
445 Krzysiek Ciach 12.91  Mentor 4 M view
446 Krzysiek Ciach 6.37  Mentor 4 M view
447 Zbigniew Wójcik 1.04  Knight MS view
448 Bogdan Kozłowski 1.66  Golden 3 30 view
449 Bogdan Kozłowski 2.26  Golden 3 30 view
450 Bogdan Kozłowski 0.50  Golden 3 30 view
451 Maciek Zalewski 17.94  Rook 2 MS view
452 Mirek Olkowicz 16.61  Mentor 3 M view
453 Tomasz Zieliński 4.00  Hook 3 29 view
454 Marcin Białobłocki 21.78  Carrera M view
455 Grzegorz Pawłowski 7.09  Vega 5 M view
456 Grzegorz Pawłowski 4.71  Vega 5 M view
457 Grzegorz Pawłowski 7.22  Vega 5 M view
458 Sylwester Serafin 8.89  Delta 2 ML view
459 Andrzej Binkowski 5.99  lotnia sztywna view
460 Marcin Gierak 4.83  Dudek Nemo XX 28 view
461 Marek Miłowski 21.25  Delta 3 ML view
462 Marek Miłowski 17.28  Delta 3 ML view
463 Mirek Olkowicz 5.52  Mentor 3 M view
464 Bogdan Kozłowski 2.96  Golden 3 30 view
465 Bogdan Kozłowski 4.09  Golden 3 30 view
466 Bogdan Kozłowski 1.31  Golden 3 30 view
467 Mirek Olkowicz 12.50  Mentor 3 M view
468 Mariusz Grzywacz 12.21  Elan 28 view
469 Bogdan Leja 9.93  Carrera L view
470 Bogdan Leja 11.31  Carrera L view
471 Marcin Białobłocki 21.25  Carrera M view
472 Marcin Białobłocki 23.74  Carrera M view
473 MR 6.52  Ikuma 27 view
474 Paweł Wysocki (szybki) 13.74  Delta 2 ML view
475 Tomasz Muszyński 10.19  Aspen 5 28 view
476 Tomasz Muszyński 4.13  Aspen 5 28 view
477 Andrzej Binkowski 6.84  lotnia sztywna view
478 Darecki-Starry 1.35  Queen M view
479 Darecki-Starry 16.20  Queen M view
480 Jakub Socha 9.53  Mantra 6 MS view
481 Marek Miłowski 24.73  Delta 3 ML view
482 Zbigniew Wójcik 12.33  Knight MS view
483 Krzysiek Ciach 19.54  Mentor 4 M view
484 Sylwester Serafin 18.36  Delta 2 ML view
485 Bogdan Leja 22.21  Carrera L view
486 Mirek Olkowicz 20.94  Mentor 3 M view
487 Jakub Socha 24.95  Mantra 6 MS view
488 Maciek Zalewski 17.32  Rook 2 MS view
489 Maciek Zalewski 21.12  Rook 2 MS view
490 Marcin Białobłocki 23.77  Carrera M view
491 Tomasz Zieliński 11.31  Hook 3 29 view
492 Jacek Miłowski 24.21  Cure ML view
493 Marcin Białobłocki 25.41  Carrera M view
494 Paweł Wysocki (szybki) 24.93  Delta 2 ML view
495 Andrzej Binkowski 2.25  lotnia sztywna view
496 Andrzej Binkowski 3.55  lotnia sztywna view
497 Marcin Białobłocki 9.36  Carrera M view
498 Zbigniew Wójcik 3.13  Knight MS view
499 Mateusz Kraszewski 10.68  BGD BASE ML view
500 Mateusz Kraszewski 4.30  BGD BASE ML view
501 Mateusz Kraszewski 4.12  BGD BASE ML view
502 Mateusz Kraszewski 8.37  BGD BASE ML view
503 Konrad Wybult 1.22  Epsilon 7 28 view
504 Konrad Wybult 1.35  Epsilon 7 28 view
505 Andrzej Binkowski 2.92  lotnia sztywna view
506 Andrzej Binkowski 2.21  lotnia sztywna view
507 Bogdan Leja 17.92  Carrera L view
508 Bogdan Leja 6.10  Carrera L view
509 Mariusz Cybiak 18.61  Mentor 4 M view
510 Piotr Jasinski 8.76  Vega 5 L view
511 Mirek Olkowicz 24.69  Mentor 3 M view
512 Daniel Rozmus 13.93  Hook 4 25 view
513 Marcin Białobłocki 27.72  Carrera M view
514 Zbyszek Deka 12.81  Sigma 10 25 view
515 Piotr Jasinski 5.78  Vega 5 L view
516 Adam Miszczak 5.00  Elan 24 view
517 Paweł Koenigsberg 4.46  Rush 3 S view
518 Michał Szmyt 3.69  Sigma 8 27 view
519 Michał Szmyt 3.07  Sigma 8 27 view
520 Mariusz Cybiak 10.46  Mentor 4 M view
521 Darecki-Starry 5.39  Queen M view
522 Darecki-Starry 4.90  Queen M view
523 Darecki-Starry 5.61  Queen M view
524 Maciek Zalewski 14.19  Rook 2 MS view
525 Daniel Rozmus 8.36  Hook 4 25 view
526 Paweł Wysocki (szybki) 4.65  Sigma 8 27 view
527 Sylwester Serafin 5.60  Delta 2 ML view
528 Sylwester Serafin 1.70  Delta 2 ML view
529 Tomasz Muszyński 3.74  Carrera L view
530 Grzegorz Pawłowski 8.39  Vega 5 M view
531 MR 4.46  Ikuma 27 view
532 MR 5.76  Ikuma 27 view
533 Bogdan Leja 4.05  Carrera L view
534 Zbyszek Deka 5.85  Sigma 10 25 view
535 Zbyszek Deka 16.34  Sigma 10 25 view
536 Michał Kamiński 8.91  Nevada 2012 28 view
537 Piotr Jasinski 8.31  Vega 5 L view
538 Zbyszek Deka 17.58  Sigma 10 25 view
539 Krzysztof Martyna 10.83  King M view
540 Andrzej Binkowski 1.91  lotnia sztywna view
541 Adam Miszczak 1.56  Elan 24 view
542 Darecki-Starry 2.24  Queen M view
543 Grzegorz Pawłowski 0.98  Vega M view
544 Bogdan Kozłowski 6.36  Golden 3 30 view
545 Adam Miszczak 3.20  Elan 24 view
546 Krzysiek Ciach 22.36  Mentor 4 M view
547 Krzysiek Ciach 21.66  Mentor 4 M view
548 Sylwester Serafin 13.03  Delta 2 ML view
549 Sylwester Serafin 22.53  Delta 2 ML view
550 Paweł Wysocki (szybki) 23.34  Carrera M view
551 Tomasz Muszyński 22.44  Aspen 5 28 view
552 Tomasz Muszyński 4.39  Aspen 5 28 view
553 Bogdan Kozłowski 6.39  Golden 3 30 view
554 Bogdan Kozłowski 0.03  Golden 3 30 view
555 Bogdan Kozłowski 7.02  Golden 3 30 view
556 Zbyszek Deka 26.39  Sigma 10 25 view
557 Marcin Białobłocki 27.87  King M view
558 Marcin Białobłocki 24.77  Queen M view
559 Marek Miłowski 26.87  Delta 3 ML view
560 Marek Miłowski 24.87  Delta 3 ML view
561 Maciej Pigulski 26.19  Sigma 10 23 view
562 Marcin Gierak 2.94  Dudek Nemo XX 28 view
563 Marcin Gierak 7.86  Dudek Nemo XX 28 view
564 Paweł Koenigsberg 18.83  Rush 3 S view
565 Wojtek Majewski 14.79  Atlas M view
566 Kaśka G. 10.52  Epic S view
567 Kaśka G. 7.91  Epic S view
568 Mariusz Grzywacz 8.96  Alpha 5 26 view
569 Mariusz Grzywacz 1.39  Alpha 5 26 view
570 Mariusz Grzywacz 3.70  Alpha 5 26 view
571 Bogdan Kozłowski 1.66  Golden 3 30 view
572 Bogdan Kozłowski 8.29  Golden 3 30 view
573 Bogdan Kozłowski 5.93  Golden 3 30 view
574 Bogdan Kozłowski 0.97  Golden 3 30 view
575 Bogdan Kozłowski 4.54  Golden 3 30 view
576 Łukasz Serafin 5.34  Summit XC3 S view
577 Sebastian Zowada 10.33  Delta 2 L view
578 Sławek Gut 10.09  Artik L view
579 Maciek Zalewski 22.88  Rook 2 MS view
580 Maciek Zalewski 18.43  Rook 2 MS view
581 Marek Miłowski 28.41  Delta 3 ML view
582 Grzegorz Hali 20.96  Chili 3 M view
583 Grzegorz Hali 16.84  Chili 3 M view
584 Jacek Miłowski 22.79  Cure ML view
585 Jacek Miłowski 27.05  Cure ML view
586 Marek Miłowski 24.94  Delta 3 ML view
587 Paweł Wysocki (szybki) 28.79  Sigma 8 27 view
588 KRZYSZTOF MAKOWSKI 32.37  Cayenne 5 XS view
589 Łukasz Serafin 25.38  Summit XC3 S view
590 MR 8.36  Ikuma 27 view
591 Mirek Olkowicz 31.71  Mentor 3 M view
592 Marcin Białobłocki 32.96  Carrera M view
593 Zbyszek Deka 14.17  Sigma 10 25 view
594 KRZYSZTOF MAKOWSKI 20.06  Cayenne 5 XS view
595 Piotr Jasinski 2.59  Vega 5 L view
596 Marcin Białobłocki 5.66  Carrera M view
597 Kaśka G. 5.25  Epic S view
598 Marcin Gorayski 100.27  Venus M view
599 KRZYSZTOF MAKOWSKI 0.41  Cayenne 5 XS view
600 Marek Miłowski 22.07  Delta 3 ML view
601 Zbyszek Deka 27.66  Sigma 10 25 view
602 Zbyszek Deka 14.68  Sigma 10 25 view
603 Marcin Białobłocki 57.68  Carrera M view
604 Krzysiek Ciach 18.80  Mentor 4 M view
605 Maciek Zalewski 17.99  Rook 2 MS view
606 Marek Bader 24.27  Rush 4 L view
607 Dariusz Mordarski 22.86  Cure L view
608 Piotr Jasinski 12.49  Vega 5 L view
609 Martin Bibko 12.33  Ellus 3 M view
610 Mariusz Strzelczyk 12.13  CHILI 4 M view
611 Bogdan Kozłowski 5.63  Golden 3 30 view
612 Andrzej Kołodziejski 3.28  Wasp S view
613 Andrzej Kołodziejski 8.12  Wasp S view
614 Bogdan Kozłowski 9.37  Golden 3 30 view
615 Sławomir Zawojek 2.59  Mentor 4 L view
616 Krzysiek Ciach 18.09  Mentor 4 M view
617 Bogdan Leja 4.36  Carrera XS view
618 Bogdan Leja 4.79  Carrera L view
619 Tomasz Muszyński 16.39  Aspen 5 28 view
620 Mariusz Cybiak 23.03  Mentor 4 M view
621 Zbyszek Deka 16.48  Sigma 10 25 view
622 Marcin Gorayski 32.59  Venus M view
623 Maciej Pigulski 24.79  Sigma 10 23 view
624 Marcin Białobłocki 69.44  Carrera M view
625 Marcin Gorayski 70.71  Venus L view
626 Grzegorz Świdziński 12.52  Artik 3 29 view
627 Aleš Lundiak 17.95  Venus 3 M view
628 Paweł Mergist 16.96  Mentor 5 M view
629 Michał Częścik 2.52  Alpha 6 31 view
630 Krzychu Latawica 0.34  Atlas L view
631 Krzychu Latawica 0.11  Atlas L view
632 Seba 3.09  Chili 3 M view
633 Seba 1.21  Chili 3 M view
634 Seba 1.11  Chili 3 M view
635 Jakub Rybka 3.76  Mentor 4 M view
636 Kuchta Jarosław 3.90  Evolution X 25 view
637 Kuchta Jarosław 1.33  Evolution X 25 view
638 Paweł Ziółkowski 3.10  Buzz Z L view
639 Paweł Ziółkowski 1.06  Buzz Z L view
640 Marcin Białobłocki 119.91  Carrera M view
641 Marek Miłowski 64.36  Delta 3 ML view
642 Zbyszek Jagodziński 28.66  Cayenne 4 M view
643 Otek 4.40  Rush 4 MS view
644 Zbyszek B 3.50  BGD BASE ML view
645 Bogdan Kozłowski 12.19  Golden 3 30 view
646 Bogdan Kozłowski 0.66  Golden 3 30 view
647 Tomasz Mielniczyn 2.39  Buzz z4 XL view
648 Tomasz Mielniczyn 1.45  Buzz z4 XL view
649 Łukasz Serafin 1.09  Summit XC3 S view
650 Łukasz Serafin 5.39  Summit XC3 S view
651 Łukasz Serafin 9.06  Summit XC3 S view
652 Tomek Krupski 91.33  Cure ML view
653 Marek Miłowski 49.51  Delta 3 ML view
654 Marcin Gorayski 58.09  Venus M view
655 Mirek Olkowicz 5.93  Mentor 3 M view
656 Mirek Olkowicz 8.99  Mentor 3 M view
657 Grzegorz Hali 30.68  Chili 3 M view
658 Jacek Miłowski 36.02  Cure ML view
659 Piotr Jasinski 12.65  Vega 5 L view
660 Dariusz Mordarski 44.12  Cure L view
661 Andrzej Kołodziejski 2.20  Wasp S view
662 Kaśka G. 1.44  Epic S view
663 Kaśka G. 10.07  Epic S view
664 Kaśka G. 8.80  Epic S view
665 Grzegorz Świdziński 7.15  Artik 3 29 view
666 Marcin Białobłocki 109.64  Carrera M view
667 Marek Miłowski 49.45  Delta 3 ML view
668 Efendi Zielonepłuco 0.52  Synergy 4 L view
669 Efendi Zielonepłuco 0.77  Synergy 4 L view
670 Azulian 3.08  Epsilon 8 27 view
671 Azulian 1.07  Epsilon 8 27 view
672 Wojciech Biliński 6.64  Sigma 8 27 view
673 Kaśka G. 15.40  Epic S view
674 Tomek Krupski 19.57  Cure ML view
675 Marcin Białobłocki 11.07  Queen M view
676 Wojciech Chomicz 0.80  Hook 3 25 view
677 Tomek Krupski 102.71  Cure ML view
678 Dawid Król 118.24  King M view
679 Mirek Olkowicz 0.90  Mentor 3 M view
680 Michał Szmyt 5.78  Sigma 8 27 view
681 Mariusz Grzywacz 1.44  Alpha 5 26 view
682 Mariusz Grzywacz 3.26  Alpha 5 26 view
683 Andrzej Binkowski 3.52  lotnia sztywna view
684 Andrzej Binkowski 3.77  lotnia sztywna view
685 Andrzej Binkowski 4.28  lotnia sztywna view
686 Kaśka G. 2.52  Epic S view
687 Aleš Lundiak 8.56  Venus 3 M view
688 Tomasz Muszyński 1.56  Aspen 5 28 view
689 Andrzej Binkowski 2.51  lotnia sztywna view
690 KRZYSZTOF MAKOWSKI 16.49  Cayenne 5 XS view
691 Gabriel Borys 2.05  Buzz Z3 L view
692 Gabriel Borys 3.47  Buzz Z3 L view
693 Marek Miłowski 15.47  Omega 8 27 view
694 Marek Miłowski 13.85  Omega 8 27 view
695 Marcin Białobłocki 28.38  Carrera M view
696 Grzegorz Świdziński 6.18  Artik 3 29 view
697 Grzegorz Świdziński 15.63  Artik 3 29 view
698 Grześ Chicago 61.03  Coden 25.5 view
699 Mariusz Cybiak 21.70  Mentor 4 M view
700 Mariusz Cybiak 11.90  Mentor 4 M view
701 KRZYSZTOF MAKOWSKI 25.62  Cayenne 5 XS view
702 Aleš Lundiak 58.19  Venus 3 M view
703 Adam Miszczak 2.92  Elan 24 view
704 Adam Miszczak 3.30  Elan 24 view
705 Darecki-Starry 43.15  Queen M view
706 Darecki-Starry 5.48  Queen M view
707 Piotr Jasinski 4.68  Vega 2 L view
708 Tomasz Muszyński 6.36  Aspen 5 28 view
709 Marek Miłowski 90.98  Omega 8 27 view
710 Mirek Olkowicz 13.39  Mentor 3 M view
711 Mirek Olkowicz 10.48  Mentor 3 M view
712 Marcin Gorayski 60.41  Venus M view
713 Zbyszek Deka 75.30  Sigma 10 25 view
714 Paweł Wysocki (szybki) 17.19  Sigma 8 27 view
715 Maciej Pigulski 54.05  Sigma 10 25 view
716 Marcin Białobłocki 77.02  Carrera M view
717 Mariusz Cybiak 7.39  Mentor 4 M view
718 Mariusz Cybiak 14.80  Mentor 4 M view
719 Krzysiek Ciach 9.18  Mentor 4 M view
720 Darecki-Starry 9.80  Queen M view
721 Darecki-Starry 2.29  Queen M view
722 Pawlos 2.22  Rush 4 MS view
723 Marek Miłowski 23.98  Omega 8 27 view
724 Marek Miłowski 12.63  Omega 8 27 view
725 Jakub Socha 32.04  Mantra 6 MS view
726 Piotr Jasinski 4.90  Vega 2 L view
727 Piotr Jasinski 4.98  Vega 2 L view
728 Dariusz Mordarski 31.64  Cure L view
729 Jakub Socha 10.90  Mantra 6 MS view
730 Dariusz Mordarski 12.80  Cure L view
731 Janusz Wojtyniak 21.68  Cure L view
732 Paweł Maczel 6.03  Epsilon 6 28 view
733 Leszek Szymański 11.62  Mentor 2 Xs view
734 Leszek Szymański 3.92  Mentor 2 Xs view
735 Marcin Białobłocki 20.46  Carrera M view
736 Zbyszek Jagodziński 14.37  Cayenne 4 M view
737 Mariusz Cybiak 21.86  Mentor 4 M view
738 Mariusz Cybiak 3.16  Mentor 4 M view
739 Mariusz Cybiak 1.57  Mentor 4 M view
740 Mariusz Cybiak 11.63  Mentor 4 M view
741 Zbyszek Jagodziński 28.90  Cayenne 4 M view
742 Krzysiek Ciach 20.02  Mentor 4 M view
743 Kris Woz 23.03  Rush 4 MS view
744 Krzysiek Ciach 8.02  Mentor 4 M view
745 Krzysiek Ciach 0.82  Mentor 4 M view
746 KRZYSZTOF MAKOWSKI 52.18  Cayenne 5 XS view
747 Darecki-Starry 6.32  Queen M view
748 Aleš Lundiak 19.54  Venus 3 M view
749 Zbyszek Deka 30.73  Sigma 10 25 view
750 Dariusz Mordarski 19.57  Cure L view
751 Mirek Olkowicz 26.47  Mentor 3 M view
752 Tomasz Muszyński 29.56  Aspen 5 28 view
753 Mirek Olkowicz 16.53  Mentor 3 M view
754 Iwo Banaś 40.32  Iota 2 23 view
755 Marcin Białobłocki 30.79  Carrera M view
756 Marcin Gierak 6.60  Dudek Nemo XX 28 view
757 Leszek Szymański 5.11  Mentor 2 Xs view
758 Marcin Gierak 5.57  Dudek Nemo XX 28 view
759 Wojciech Gierak 13.15  Dudek Nemo XX 28 view
760 Maciej Pigulski 51.21  Sigma 10 25 view
761 Maciej Pigulski 3.38  Sigma 10 25 view
762 Kuchta Jarosław 3.65  Evolution X 25 view
763 Mariusz Cybiak 21.73  Mentor 4 M view
764 Grzegorz Hali 22.88  Chili 3 M view
765 Adam Miszczak 15.01  Elan 24 view
766 Grzegorz Pawłowski 1.36  Ellus 4 L view
767 Kaśka G. 3.56  Epic S view
768 Zbyszek Deka 5.48  Sigma 10 25 view
769 Marek Bader 10.23  Rush 4 L view
770 Darecki-Starry 34.20  Delta 2 ML view
771 Tomasz Muszyński 21.29  Aspen 5 28 view
772 Tomasz Muszyński 9.88  Aspen 5 28 view
773 Tomasz Mielniczyn 3.15  Buzz z4 XL view
774 Tomasz Mielniczyn 8.93  Buzz z4 XL view
775 Mariusz Cybiak 11.31  Mentor 4 M view
776 Mariusz Cybiak 20.46  Mentor 4 M view
777 Paweł Ziółkowski 0.62  Buzz Z L view
778 Paweł Ziółkowski 5.34  Buzz Z L view
779 Zbyszek Deka 20.73  Sigma 10 25 view
780 Mateusz Petrów 9.89  Ikuma 27 view
781 Łukasz Serafin 13.60  Summit XC3 S view
782 Mateusz Petrów 5.31  Ikuma 27 view
783 Łukasz Serafin 7.17  Summit XC3 S view
784 Marek Miłowski 24.60  Omega 8 27 view
785 Marek Miłowski 29.20  Omega 8 27 view
786 KRZYSZTOF MAKOWSKI 24.10  Cayenne 5 XS view
787 Mirek Olkowicz 22.57  Mentor 3 M view
788 Mirek Olkowicz 23.18  Mentor 3 M view
789 Krzysiek Ciach 7.40  Mentor 4 M view
790 Krzysiek Ciach 17.30  Mentor 4 M view
791 Krzysztof Wróblewski 21.93  Nevada 2012 28 view
792 Marcin Białobłocki 26.14  Carrera M view
793 Marcin Białobłocki 25.50  Carrera M view
794 Tomek Krupski 8.22  Cure ML view
795 Tomek Krupski 3.02  Cure ML view
796 Daveybee 8.71  Sigma 9 25 view
797 Maciej Pigulski 23.36  Sigma 10 25 view
798 Michał Cieślik 4.64  Synergy 5 L view
799 Kuchta Jarosław 19.41  Evolution X 25 view
800 Krzysztof Martyna 19.20  King M view
801 Aleš Lundiak 2.60  Venus 3 M view
802 Aleš Lundiak 11.89  Venus 3 M view
803 MR 2.55  Ikuma 27 view
804 MR 4.44  Brak skrzydła view
805 Tomek Krupski 1.29  Cure ML view
806 Tomek Krupski 5.84  Cure ML view
807 Tomek Krupski 12.09  Cure ML view
808 Tomek Krupski 11.24  Cure ML view
809 Krzysztof Wróblewski 11.08  Nevada 2012 28 view
810 tomasz skrabek 9.28  Ultima 6 Xl view
811 Jacek Starak 6.10  Artik 3 27 view
812 Jacek Starak 6.32  Artik 3 27 view
813 Marcin Gierak 1.39  Dudek Nemo XX 28 view
814 Daveybee 2.51  Sigma 9 25 view
815 Tomasz Mielniczyn 2.40  Buzz z4 XL view
816 Tomasz Mielniczyn 2.56  Buzz z4 XL view
817 Hubert Białas 10.48  BGD BASE ML view
818 Paweł Ziółkowski 2.18  Buzz Z L view
819 Paweł Ziółkowski 3.08  Buzz Z L view
820 Marcin Białobłocki 8.34  Carrera M view
821 Mateusz Petrów 13.33  Ikuma 27 view
822 Paweł Wysocki (szybki) 22.24  Sigma 8 27 view
823 Mariusz Cybiak 9.04  Mentor 4 M view
824 Maciej Pigulski 18.85  Sigma 10 25 view
825 Mariusz Cybiak 8.90  Mentor 4 M view
826 Maciej Pigulski 14.33  Sigma 10 25 view
827 Tomasz Zieliński 1.95  Hook 3 29 view
828 Tomasz Zieliński 2.05  Hook 3 29 view
829 Tomasz Zieliński 1.27  Hook 3 29 view
830 Kaśka G. 5.91  Epic S view
831 Marek Miłowski 15.62  Omega 8 27 view
832 Marek Miłowski 25.17  Omega 8 27 view
833 Krzysiek Ciach 0.95  Mentor 4 M view
834 KRZYSZTOF MAKOWSKI 24.16  Cayenne 5 XS view
835 Krzysiek Ciach 5.11  Mentor 4 M view
836 Krzysiek Ciach 12.52  Mentor 4 M view
837 Zbyszek Deka 26.64  Sigma 10 25 view
838 Maciek Zalewski 10.56  Chili 2 S view
839 Pawlos 14.74  Rush 4 MS view
840 Piotr Malaca 5.69  Mentor 3 L view
841 Marcin Białobłocki 12.48  Carrera M view
842 Marcin Białobłocki 20.66  Carrera M view
843 Grzegorz Pawłowski 2.49  Ellus 4 L view
844 tomasz skrabek 9.81  Ultima 6 Xl view
845 Kuchta Jarosław 5.69  Evolution X 25 view
846 Tomasz Muszyński 17.25  Aspen 5 28 view
847 Tomek Krupski 16.02  Cure ML view
848 Maciek Zalewski 9.34  Chili 2 S view
849 Maciek Zalewski 8.64  Chili 2 S view
850 Darecki-Starry 18.92  Delta 2 ML view
851 Kaśka G. 3.82  Epic S view
852 Mirek Olkowicz 10.80  Mentor 3 M view
853 Paweł Ruszkiewicz 16.45  CHILI 4 XXS view
854 Mirek Olkowicz 19.79  Mentor 3 M view
855 Paweł Ziółkowski 9.25  Buzz Z L view
856 Tomasz Muszyński 1.88  Aspen 5 28 view
857 Zbyszek Deka 13.16  Sigma 10 25 view
858 Tomasz Mielniczyn 2.65  Buzz z4 XL view
859 Grzegorz Pawłowski 2.02  Ellus 4 L view
860 Paweł Wysocki (szybki) 15.87  Sigma 8 27 view
861 Paweł Ziółkowski 3.51  Buzz Z L view
862 Mirek Olkowicz 2.87  Mentor 3 M view
863 Mirek Olkowicz 4.73  Mentor 3 M view
864 Mirek Olkowicz 3.69  Mentor 3 M view
865 Paweł Ruszkiewicz 6.46  CHILI 4 XXS view
866 Darecki-Starry 6.69  Delta 2 ML view
867 Marek Miłowski 10.77  Omega 8 27 view
868 Marek Miłowski 11.54  Omega 8 27 view
869 Maciej Pigulski 8.11  CHILI 4 XS view
870 Aleš Lundiak 3.71  Venus 3 M view
871 Łukasz Serafin 5.75  Summit XC3 S view
872 Marcin Białobłocki 7.10  Carrera M view
873 Marcin Białobłocki