Czoło

Jesteś tutaj

Date
Picture Max points Skrzydlo Link
1 Krzysztof Caputa 119.71  Cayenne 4 M przeglądaj
2 Henryk Zjawin 61.73  Boomerang 7 M przeglądaj
3 Andrzej Danielewski 15.35  Omega 8 27 przeglądaj
4 Piotr Góźdź 54.31  Colt 26 przeglądaj
5 Bartosz Pudłowski 15.49  Peak 23 przeglądaj
6 Bartosz Pudłowski 26.73  Peak 23 przeglądaj
7 Marcin Gorayski 32.27  Tracer Tr2 Xl przeglądaj
8 Marcin Gorayski 57.17  Tracer Tr2 Xl przeglądaj
9 Andrzej Żywiczyński 24.68  Enzo M przeglądaj
10 Zbyszek Jagodziński 8.23  Cayenne 4 M przeglądaj
11 Tomasz Muszyński 4.83  Golden 2 30 przeglądaj
12 Marcin Białobłocki 7.12  Sigma 8 27 przeglądaj
13 Jacek Miłowski 8.41  Omega 7 28 przeglądaj
14 Sylwester Sumarowski 6.73  Vega L przeglądaj
15 Krzysztof Martyna 12.40  Chili 3 M przeglądaj
16 Marek Miłowski 7.49  Sigma 7 28 przeglądaj
17 Krzysztof Orłowski 25.26  Omega 8 29 przeglądaj
18 Mateusz Siatka 13.92  Astral 4 24 przeglądaj
19 Marcin Gorayski 32.11  Tracer Tr2 Xl przeglądaj
20 Artur Barczynski 12.96  Delta 2 ML przeglądaj
21 Dominika Kasieczko 15.51  Delta 2 MS przeglądaj
22 Henryk Zjawin 53.78  Boomerang 7 M przeglądaj
23 Jakub Rożek 11.42  Chili 2 M przeglądaj
24 Robert Rajzer 84.62  Omega 7 26 przeglądaj
25 Robert Rajzer 76.34  Omega 7 26 przeglądaj
26 Krzysztof Gaik 11.59  Kantega M przeglądaj
27 Michał Cieślik 11.53  Synergy 5 L przeglądaj
28 Filip Porzucek 20.73  Rush 4 ML przeglądaj
29 Krzysztof Orłowski 28.84  Peak 3 27 przeglądaj
30 Tomasz Mielniczyn 5.67  Swift L przeglądaj
31 Paweł Ziółkowski 1.42  Octane Flx 22 przeglądaj
32 tomasz skrabek 83.62  Artik 3 29 przeglądaj
33 Krzysztof Martyna 14.55  Lotus L przeglądaj
34 Pawlos 9.09  Rush 4 MS przeglądaj
35 Dariusz Mordarski 4.46  BGD BASE L przeglądaj
36 Zbyszek Deka 8.75  Delta 2 ML przeglądaj
37 Marcin Gorayski 78.30  Venus M przeglądaj
38 tomasz skrabek 52.85  Ultima 6 Xl przeglądaj
39 Grześ Chicago 56.87  Coden 25.5 przeglądaj
40 Michał Cieślik 9.75  Synergy 5 L przeglądaj
41 Krzysztof Gaik 31.77  Chili 3 M przeglądaj
42 Gall Anonim 56.80  Peak 2 26 przeglądaj
43 Darecki-Starry 4.15  Lotus L przeglądaj
44 Krzysztof Orłowski 38.45  Cure L przeglądaj
45 Tomasz Muszyński 5.34  Aspen 5 28 przeglądaj
46 Michał Cieślik 7.39  Synergy 5 L przeglądaj
47 Zbyszek Deka 49.91  Delta 2 ML przeglądaj
48 Marcin Gorayski 114.96  Venus M przeglądaj
49 Marcin Wilczak 26.88  Cayenne 4 M przeglądaj
50 Marcin Wilczak 26.88  Cayenne 4 M przeglądaj
51 Grzegorz Olejnik 109.60  Sigma 10 25 przeglądaj
52 Krzysztof Orłowski 33.79  Cure L przeglądaj
53 Marcin Wilczak 26.26  Cayenne 4 M przeglądaj
54 Marcin Wilczak 26.26  Cayenne 4 M przeglądaj
55 Marcin Gorayski 168.24  Venus M przeglądaj
56 Dariusz Mordarski 10.58  BGD BASE L przeglądaj
57 Kaśka G. 5.88  Brak skrzydła przeglądaj
58 Marcin Kalamat 166.78  Icepeak 7 Pro 24 przeglądaj
59 Dariusz Mordarski 5.57  BGD BASE L przeglądaj
60 Dariusz Mordarski 41.37  Cure L przeglądaj
61 Jakub Socha 11.43  Mantra 6 MS przeglądaj
62 Krzysztof Martyna 10.85  King M przeglądaj
63 Arkadiusz Marucha 7.48  Alpina 2 MS przeglądaj
64 Grzegorz Olejnik 53.53  Iota 2 25 przeglądaj
65 Dominik Urbaniak 64.96  Iota 23 przeglądaj
66 Zbyszek Deka 76.61  Sigma 10 25 przeglądaj
67 Krzysztof Orłowski 69.86  Trango X-Race L przeglądaj