Wapno

Jesteś tutaj

Date Picture Max points
Skrzydlo Link
1 Marcin Noga 0.08  Mentor M przeglądaj
2 zbrozlo 0.31  Vita 2 L przeglądaj
3 Jarosław Samulak 0.32  Cayenne 4 L przeglądaj
4 Radek Kuchta 0.46  Rush 2 M przeglądaj
5 Marcin Kozdras 0.59  U Fly M przeglądaj
6 Jakub Mendys 0.60  Optic 26 przeglądaj
7 Radek Kuchta 0.60  Rush 2 M przeglądaj
8 Piotr Świderski 0.78  Rook 2 MS przeglądaj
9 Krzysztof Tarnopolski 0.88  Mentor 2 M przeglądaj
10 Michał Romanow 1.01  Eden 3 26 przeglądaj
11 Jakub Mendys 1.03  Optic 26 przeglądaj
12 Michał Romanow 1.37  Eden 3 26 przeglądaj
13 Jakub Mendys 1.38  Optic 26 przeglądaj
14 Bogusław Kruczek 1.38  Mentor M przeglądaj
15 Jakub Mendys 1.39  Optic 26 przeglądaj
16 Michał Romanow 1.46  Eden 3 26 przeglądaj
17 Simon Tarnicki 1.50  Poison 3 S przeglądaj
18 Andrzej Domaradzki 1.51  Kantega S przeglądaj
19 Norbert Wietecha 1.63  Tequila 4 M przeglądaj
20 Jakub Mendys 1.65  Swift 5 MS przeglądaj
21 Grzegorz Sączawa 1.67  Mentor 2 M przeglądaj
22 Bogusław Kruczek 1.78  Mentor M przeglądaj
23 Jakub Mendys 1.80  Nemo M przeglądaj
24 Mietek Grochmal 1.80  Mentor 2 L przeglądaj
25 Jakub Mendys 1.82  Optic 26 przeglądaj
26 Jakub Mendys 1.93  Optic 26 przeglądaj
27 Jakub Mendys 1.94  Nemo M przeglądaj
28 Jakub Mendys 1.95  Optic 26 przeglądaj
29 Jakub Bączkowski 1.97  Summit Xc 2 S przeglądaj
30 Piotrek 2.02  Rook 2 MS przeglądaj
31 Michał Romanow 2.07  Eden 3 26 przeglądaj
32 Bogusław Kruczek 2.12  Mentor M przeglądaj
33 Mietek Grochmal 2.13  Ellus 2 Xl przeglądaj
34 Jarosław Samulak 2.19  Cayenne 4 L przeglądaj
35 Michał Romanow 2.21  Eden 5 26 przeglądaj
36 Piotr Świderski 2.22  Eden 3 26 przeglądaj
37 Radek Kuchta 2.23  Rush 2 M przeglądaj
38 Andrzej Domaradzki 2.25  Kantega S przeglądaj
39 Andrzej Domaradzki 2.27  Kantega S przeglądaj
40 Jakub Mendys 2.29  Optic 26 przeglądaj
41 Jakub Mendys 2.29  Optic 26 przeglądaj
42 Piotr Świderski 2.33  Rook 2 MS przeglądaj
43 Jakub Bączkowski 2.44  Mistral 3 22 przeglądaj
44 Mietek Grochmal 2.44  Ellus 2 Xl przeglądaj
45 Maciej Piwowar 2.47  Swift 2 L przeglądaj
46 Bogusław Kruczek 2.60  Mentor M przeglądaj
47 Jerzy Gajda 2.75  Delta M przeglądaj
48 Mietek Grochmal 2.80  Ellus 2 Xl przeglądaj
49 Mietek Grochmal 2.81  Mentor 2 L przeglądaj
50 Krzysztof Szmuc 3.03  Mentor 2 M przeglądaj
51 Andrzej Domaradzki 3.08  Kantega S przeglądaj
52 Krzysztof Szmuc 3.12  Mentor 2 M przeglądaj
53 Michał Romanow 3.15  Eden 3 26 przeglądaj
54 Piotr Czopor 3.19  Chili 3 XS przeglądaj
55 Andrzej Domaradzki 3.28  Kantega S przeglądaj
56 Michał Romanow 3.30  Eden 3 26 przeglądaj
57 Mietek Grochmal 3.30  Mentor 2 L przeglądaj
58 Rafal Cypcar 3.41  Iota 28 przeglądaj
59 Mietek Grochmal 3.43  Ellus 2 Xl przeglądaj
60 Jakub Mendys 3.43  Swift S przeglądaj
61 Monika Mysliwiec 3.46  Mentor 2 Xs przeglądaj
62 Andrzej Domaradzki 3.51  Kantega S przeglądaj
63 Jacek Zając 3.51  Mistral 5 24 przeglądaj
64 Jakub Mendys 3.58  Optic 26 przeglądaj
65 Grzegorz Sączawa 3.59  Mentor 2 M przeglądaj
66 Jacek Zając 3.60  Mistral 5 24 przeglądaj
67 Jakub Mendys 3.66  Optic 26 przeglądaj
68 Simon Tarnicki 3.69  Poison 3 S przeglądaj
69 Roman Romanowski 3.71  Poison 3 S przeglądaj
70 Jakub Bączkowski 3.75  Mistral 3 22 przeglądaj
71 Mietek Grochmal 3.84  Ellus 2 Xl przeglądaj
72 Piotr Świderski 3.85  Rook 2 MS przeglądaj
73 Michał Romanow 3.85  Eden 5 26 przeglądaj
74 Michał Romanow 3.86  Eden 3 26 przeglądaj
75 Marcin Noga 3.86  Mentor M przeglądaj
76 Waldemar Laskowski 3.89  Plus 28 przeglądaj
77 Michał Romanow 3.89  Eden 3 26 przeglądaj
78 Andrzej Domaradzki 4.02  Kantega S przeglądaj
79 Jakub Mendys 4.06  Swift S przeglądaj
80 Bogusław Kruczek 4.17  Brak skrzydła przeglądaj
81 Michał Romanow 4.19  Eden 5 26 przeglądaj
82 Michał Romanow 4.21  Eden 3 26 przeglądaj
83 Jakub Mendys 4.23  Swift S przeglądaj
84 Grzegorz Wawrzkiewicz 4.25  Mantra 6 L przeglądaj
85 Jerzy Gajda 4.36  Delta M przeglądaj
86 Marcin Kozdras 4.37  U Fly M przeglądaj
87 Andrzej Domaradzki 4.42  Kantega S przeglądaj
88 Krzysztof Szmuc 4.46  Sport 4 M przeglądaj
89 Marcin Jędrzejek 4.48  Summit Xc Sm przeglądaj
90 Andrzej Domaradzki 4.57  Kantega S przeglądaj
91 Dariusz Culak 4.57  Rise L przeglądaj
92 Michał Romanow 4.59  Eden 3 26 przeglądaj
93 Dariusz Culak 4.62  Rise L przeglądaj
94 Grzegorz Sączawa 4.64  Mentor 2 M przeglądaj
95 Jerzy Gajda 4.65  Delta M przeglądaj
96 Jerzy Gajda 4.79  Delta M przeglądaj
97 Wacław Warda 4.84  Cayenne 4 M przeglądaj
98 Wacław Warda 4.85  Cayenne 4 M przeglądaj
99 Grzegorz Sączawa 4.87  Mentor 2 M przeglądaj
100 Piotr Świderski 4.89  Rook 2 MS przeglądaj
101 Michał Romanow 4.93  Eden 3 26 przeglądaj
102 Jakub Bączkowski 4.96  Mistral 3 22 przeglądaj
103 Piotr Garbarz 5.00  Sigma 8 27 przeglądaj
104 Jakub Mendys 5.00  Optic 26 przeglądaj
105 Michał Romanow 5.01  Eden 5 26 przeglądaj
106 Marcin Ząbek 5.04  BGD BASE M przeglądaj
107 Wacław Warda 5.16  Cayenne 4 M przeglądaj
108 Mietek Grochmal 5.18  Ellus 2 Xl przeglądaj
109 Jarosław Samulak 5.24  Cayenne 4 L przeglądaj
110 Jerzy Gajda 5.25  UP Trango XC 2 M przeglądaj
111 Michał Romanow 5.30  Eden 5 26 przeglądaj
112 Jakub Bączkowski 5.36  Mistral 3 22 przeglądaj
113 Mietek Grochmal 5.38  Mentor 2 L przeglądaj
114 Jarosław Samulak 5.38  Cayenne 4 L przeglądaj
115 Krzysztof Szmuc 5.40  Mentor 2 M przeglądaj
116 Waldemar Laskowski 5.44  Plus 28 przeglądaj
117 Bogusław Kruczek 5.59  Elan 2 26 przeglądaj
118 Piotr Świderski 5.60  Rook 2 MS przeglądaj
119 Krzysztof Rogowski 5.61  Aspen 5 26 przeglądaj
120 Simon Tarnicki 5.62  Poison 3 S przeglądaj
121 Jakub Mendys 5.66  Optic 26 przeglądaj
122 Krzysiek Róg 5.68  Sigma 8 27 przeglądaj
123 Witek Ladziński 5.86  Cayenne 3 S przeglądaj
124 Jerzy Gajda 5.89  Delta M przeglądaj
125 Piotr Czopor 5.92  Chili 3 XS przeglądaj
126 Jerzy Gajda 5.92  Delta M przeglądaj
127 Mietek Grochmal 5.94  Mentor 2 L przeglądaj
128 Jakub Bączkowski 6.00  Mistral 3 22 przeglądaj
129 Małgola 6.06  Tequila 4 XS przeglądaj
130 Andrzej Domaradzki 6.08  Kantega S przeglądaj
131 Ryszard Pszenny 6.09  Discovery 4 29 przeglądaj
132 Artur Starzec 6.11  Kantega Xc M przeglądaj
133 Andrzej Domaradzki 6.15  Kantega S przeglądaj
134 Mietek Grochmal 6.20  Mentor 2 L przeglądaj
135 Artur Kuziora 6.24  Sigma 6 31 przeglądaj
136 Krzysiek Róg 6.31  Sigma 8 27 przeglądaj
137 Maciej Piwowar 6.34  Swift 2 L przeglądaj
138 Jarosław Samulak 6.38  Cayenne 4 L przeglądaj
139 Ryszard Pszenny 6.45  Discovery 4 29 przeglądaj
140 Piotr Świderski 6.54  Eden 3 26 przeglądaj
141 Łukasz Brach 6.56  Sigma 8 29 przeglądaj
142 Mietek Grochmal 6.56  Ellus 2 Xl przeglądaj
143 Jerzy Gajda 6.58  Delta M przeglądaj
144 Michał Janowski 6.60  Iota 26 przeglądaj
145 Mietek Grochmal 6.73  Ellus 2 Xl przeglądaj
146 Witek Ladziński 6.74  Cayenne 3 S przeglądaj
147 Jerzy Gajda 6.75  UP Trango XC 2 M przeglądaj
148 Dariusz Culak 6.77  Rise L przeglądaj
149 Grzegorz Sączawa 6.81  Kantega 2 M przeglądaj
150 Michał Janowski 6.83  Arcus 6 24 przeglądaj
151 Jerzy Gajda 6.91  Delta M przeglądaj
152 Jerzy Gajda 6.94  Delta M przeglądaj
153 Piotr Garbarz 6.99  Sigma 7 28 przeglądaj
154 Mietek Grochmal 7.01  Ellus 2 Xl przeglądaj
155 Jerzy Gajda 7.07  Delta M przeglądaj
156 Krzysztof Szmuc 7.14  Mentor 2 M przeglądaj
157 Witek Ladziński 7.14  Cayenne 3 S przeglądaj
158 Mietek Grochmal 7.17  Mentor 2 L przeglądaj
159 Witek Ladziński 7.20  Cayenne 3 S przeglądaj
160 Wacław Warda 7.21  Cayenne 4 M przeglądaj
161 Jakub Mendys 7.35  Optic 26 przeglądaj
162 Grzegorz Wawrzkiewicz 7.35  Mantra 3 L przeglądaj
163 Paweł Lis 7.39  Factor 2 L przeglądaj
164 Jerzy Gajda 7.48  Delta M przeglądaj
165 Jerzy Gajda 7.48  UP Trango XC 2 M przeglądaj
166 Piotr Garbarz 7.51  Sigma 7 28 przeglądaj
167 Michał Janowski 7.59  Poison M przeglądaj
168 Jakub Bączkowski 7.70  Mistral 3 22 przeglądaj
169 Ryszard Pszenny 7.81  Discovery 4 29 przeglądaj
170 Jakub Mendys 7.83  Optic 26 przeglądaj
171 Jerzy Gajda 7.85  UP Trango XC 2 M przeglądaj
172 Mietek Grochmal 7.86  Mentor 2 L przeglądaj
173 Mietek Grochmal 8.01  Ellus 2 Xl przeglądaj
174 Jerzy Gajda 8.02  Delta M przeglądaj
175 Ryszard Pszenny 8.05  Rush 3 M przeglądaj
176 Krzysztof Siemczyk 8.12  Mystic 3 M przeglądaj
177 Monika Mysliwiec 8.13  Mentor 2 Xs przeglądaj
178 Michał Janowski 8.17  Arcus 6 24 przeglądaj
179 Witek Ladziński 8.20  Cayenne 3 S przeglądaj
180 Krzysiek Róg 8.23  Sigma 8 27 przeglądaj
181 Krzysiek Róg 8.32  Sigma 8 27 przeglądaj
182 Krzysztof Tarnopolski 8.38  Base Light M przeglądaj
183 Jakub Bączkowski 8.41  Mistral 3 22 przeglądaj
184 Michał Janowski 8.45  Sigma 8 27 przeglądaj
185 Michał Warda 8.60  Torck S przeglądaj
186 Mietek Grochmal 8.63  Mentor 2 L przeglądaj
187 Marcin Kozdras 8.69  U Fly M przeglądaj
188 Krzysiek Róg 8.69  Sigma 8 27 przeglądaj
189 Marcin Kozdras 8.69  U Fly M przeglądaj
190 Mietek Grochmal 8.71  Mentor 2 L przeglądaj
191 Jerzy Gajda 8.79  UP Trango XC 2 M przeglądaj
192 Dariusz Culak 8.87  Rise L przeglądaj
193 Marcin Waloszek 8.89  Mentor 2 S przeglądaj
194 Paweł Lis 8.89  Factor 2 L przeglądaj
195 Krzysiek Róg 8.91  Sigma 8 27 przeglądaj
196 Michał Warda 8.99  Torck S przeglądaj
197 Ryszard Pszenny 9.02  Chili M przeglądaj
198 Ryszard Pszenny 9.06  Discovery 4 29 przeglądaj
199 Bogusław Kruczek 9.14  Elan 2 26 przeglądaj
200 Jerzy Gajda 9.22  Delta M przeglądaj
201 Krzysztof Szmuc 9.24  Mentor 2 M przeglądaj
202 Jerzy Gajda 9.30  Delta M przeglądaj
203 Wacław Warda 9.35  Cayenne 4 M przeglądaj
204 Piotr Garbarz 9.39  Sigma 8 27 przeglądaj
205 Jakub Bączkowski 9.40  Mistral 3 22 przeglądaj
206 Michał Janowski 9.43  Sigma 10 25 przeglądaj
207 Jerzy Gajda 9.55  UP Trango XC 2 M przeglądaj
208 Krzysztof Szmuc 9.57  Mentor 2 M przeglądaj
209 Jerzy Gajda 9.67  Delta M przeglądaj
210 Jerzy Gajda 9.69  Delta M przeglądaj
211 Bogusław Kruczek 9.71  Elan 2 26 przeglądaj
212 Witek Ladziński 9.72  Cayenne 3 S przeglądaj
213 Jerzy Gajda 9.74  UP Trango XC 2 M przeglądaj
214 Mietek Grochmal 9.75  TRITON 2 L przeglądaj
215 Andrzej Bochenek 9.75  Rush 4 ML przeglądaj
216 Jerzy Gajda 9.87  Delta M przeglądaj
217 Wacław Warda 10.10  Cayenne 4 M przeglądaj
218 Piotr Świderski 10.11  Eden 3 26 przeglądaj
219 Wojciech Raś 10.11  Sigma 8 25 przeglądaj
220 Dariusz Culak 10.15  Rise L przeglądaj
221 Dariusz Culak 10.16  Vita S przeglądaj
222 Jerzy Gajda 10.17  Delta M przeglądaj
223 Krzysiek Róg 10.17  Sigma 8 27 przeglądaj
224 Grzegorz Sączawa 10.19  Mentor 2 M przeglądaj
225 Krzysztof Rogowski 10.19  Aspen 5 26 przeglądaj
226 Mietek Grochmal 10.20  Mentor 2 L przeglądaj
227 Krzysztof Szmuc 10.30  Mentor 2 M przeglądaj
228 Łukasz Brach 10.32  Sigma 8 29 przeglądaj
229 Dariusz Culak 10.32  Vita L przeglądaj
230 Jakub Mendys 10.39  Swift S przeglądaj
231 Andrzej Krajewski 10.41  Mentor 2 M przeglądaj
232 Krzysztof Siemczyk 10.47  Mystic 3 M przeglądaj
233 Mietek Grochmal 10.56  TRITON 2 L przeglądaj
234 Dariusz Culak 10.63  Rise L przeglądaj
235 Grzegorz Wawrzkiewicz 10.80  Mantra 6 L przeglądaj
236 Dariusz Culak 10.92  Rise L przeglądaj
237 Piotr Garbarz 10.97  Sigma 8 27 przeglądaj
238 Jarosław Samulak 11.03  Cayenne 4 L przeglądaj
239 Marcin Ząbek 11.03  BGD BASE M przeglądaj
240 Krzysiek Róg 11.13  Sigma 8 27 przeglądaj
241 Piotrek 11.19  Ellus 4 M przeglądaj
242 Ryszard Pszenny 11.23  Discovery 4 29 przeglądaj
243 Krzysiek Róg 11.26  Sigma 8 27 przeglądaj
244 Krzysztof Rogowski 11.50  Avax Xc 3 26 przeglądaj
245 Dariusz Culak 11.53  Rise L przeglądaj
246 Jerzy Gajda 11.55  Delta M przeglądaj
247 Mietek Grochmal 11.60  Mentor 2 L przeglądaj
248 Jerzy Gajda 11.60  Delta M przeglądaj
249 Krzysztof Rogowski 11.62  Aspen 5 26 przeglądaj
250 Michał Janowski 11.68  Iota 26 przeglądaj
251 Waldemar Laskowski 11.69  Plus 28 przeglądaj
252 Mietek Grochmal 11.78  TRITON 2 L przeglądaj
253 Andrzej Krajewski 11.82  Mentor 2 M przeglądaj
254 Witek Ladziński 12.07  Vega S przeglądaj
255 Wojciech Raś 12.07  Sigma 8 25 przeglądaj
256 Michał Janowski 12.17  Sigma 8 27 przeglądaj
257 Krzysztof Szmuc 12.17  Mentor 2 M przeglądaj
258 Dariusz Culak 12.32  Rise L przeglądaj
259 Marcin Kozdras 12.34  U Fly M przeglądaj
260 Grzegorz Sączawa 12.38  Mentor 2 M przeglądaj
261 Krzysiek Róg 12.46  Sigma 8 27 przeglądaj
262 Michał Warda 12.51  Torck S przeglądaj
263 Mietek Grochmal 12.70  Mentor 2 L przeglądaj
264 Michał Janowski 12.71  Sigma 10 25 przeglądaj
265 Mietek Grochmal 12.75  TRITON 2 L przeglądaj
266 Jerzy Gajda 12.83  Delta M przeglądaj
267 Jerzy Gajda 12.84  Delta M przeglądaj
268 Witek Ladziński 12.86  Cayenne 3 S przeglądaj
269 Waldemar Laskowski 12.90  Hook 4 25 przeglądaj
270 Wacław Warda 13.04  Cayenne 4 M przeglądaj
271 Witek Ladziński 13.13  Cayenne 3 S przeglądaj
272 Mietek Grochmal 13.23  Mentor 2 L przeglądaj
273 Michał Janowski 13.57  Sigma 9 25 przeglądaj
274 Ryszard Pszenny 13.79  Rush 3 M przeglądaj
275 Jerzy Gajda 13.92  Summit XC4 S/M przeglądaj
276 Piotr Garbarz 13.93  Sigma 8 27 przeglądaj
277 Witek Ladziński 14.18  Cayenne 3 S przeglądaj
278 Jerzy Gajda 14.21  Delta M przeglądaj
279 Jerzy Gajda 14.38  Delta M przeglądaj
280 Mietek Grochmal 14.40  Mentor 2 L przeglądaj
281 Jerzy Gajda 14.65  Delta M przeglądaj
282 Krzysztof Rogowski 14.73  Aspen 5 26 przeglądaj
283 Mietek Grochmal 14.74  TRITON 2 L przeglądaj
284 Michał Janowski 14.77  Poison M przeglądaj
285 Wojciech Raś 14.85  Summit Xc 2 M przeglądaj
286 Michał Janowski 15.14  Iota 26 przeglądaj
287 Jerzy Gajda 15.15  Delta M przeglądaj
288 Jerzy Gajda 15.19  UP Trango XC 2 M przeglądaj
289 Jerzy Gajda 15.21  Delta M przeglądaj
290 Mietek Grochmal 15.24  TRITON 2 L przeglądaj
291 Piotr Świderski 15.26  Rook 2 MS przeglądaj
292 Mietek Grochmal 15.53  Mentor 2 L przeglądaj
293 Bogusław Kruczek 15.81  Elan 2 26 przeglądaj
294 Wacław Warda 15.97  Summit Xc M przeglądaj
295 Dariusz Culak 17.09  Rise L przeglądaj
296 Jerzy Gajda 17.21  Delta M przeglądaj
297 Witek Ladziński 17.24  Cayenne 3 S przeglądaj
298 Marcin Ząbek 17.25  BGD BASE M przeglądaj
299 Witek Ladziński 17.28  Cayenne 3 S przeglądaj
300 Jerzy Gajda 17.41  Delta M przeglądaj
301 Krzysiek Róg 17.54  Sigma 8 27 przeglądaj
302 Łukasz Brach 17.54  Sigma 8 29 przeglądaj
303 Wacław Warda 18.03  Cayenne 4 M przeglądaj
304 Tomek Mysliwiec 18.04  Mantra 6 ML przeglądaj
305 Piotr Garbarz 18.21  Sigma 8 27 przeglądaj
306 Mietek Grochmal 18.32  TRITON 2 L przeglądaj
307 Jerzy Gajda 18.51  UP Trango XC 2 M przeglądaj
308 Piotr Garbarz 18.55  Sigma 7 28 przeglądaj
309 Krzysiek Róg 18.59  Sigma 8 27 przeglądaj
310 Miro 18.76  Mentor 2 S przeglądaj
311 Krzysiek Róg 19.43  Sigma 8 27 przeglądaj
312 Łukasz Brach 20.38  Sigma 8 29 przeglądaj
313 Krzysiek Róg 20.39  Sigma 8 27 przeglądaj
314 Grzegorz Wawrzkiewicz 20.74  Mantra 3 L przeglądaj
315 Michał Janowski 20.98  Iota 26 przeglądaj
316 Waldemar Laskowski 20.98  Hook 4 25 przeglądaj
317 Krzysiek Róg 21.32  Sigma 8 27 przeglądaj
318 Michał Janowski 21.70  Queen M przeglądaj
319 Krzysztof Siemczyk 23.04  Mystic 3 M przeglądaj
320 Krzysiek Róg 23.41  Sigma 10 25 przeglądaj
321 Grzegorz Sączawa 23.42  Mentor 2 M przeglądaj
322 Witek Ladziński 24.29  Cayenne 3 S przeglądaj
323 Waldemar Laskowski 24.56  Hook 4 25 przeglądaj
324 Witek Ladziński 25.41  Cayenne 3 S przeglądaj
325 Jakub Bączkowski 25.63  Summit Xc 2 S przeglądaj
326 Michał Janowski 25.86  Mantra M7 ML przeglądaj
327 Jerzy Gajda 27.23  Delta M przeglądaj
328 Witek Ladziński 27.76  Cayenne 3 S przeglądaj
329 Witek Ladziński 29.84  Vega S przeglądaj
330 Witek Ladziński 30.92  Cayenne 3 S przeglądaj
331 Witek Ladziński 32.30  Cayenne 3 S przeglądaj
332 Jerzy Gajda 32.93  Delta M przeglądaj
333 Krzysztof Rogowski 34.31  Avax Xc 3 26 przeglądaj
334 Łukasz Brach 35.39  Sigma 8 29 przeglądaj
335 Krzysiek Róg 39.53  Sigma 10 25 przeglądaj
336 Grzegorz Wawrzkiewicz 40.71  Brak skrzydła przeglądaj
337 Krzysztof Rogowski 47.86  Aspen 5 26 przeglądaj
338 Tomek Mysliwiec 48.16  Pure M przeglądaj
339 Krystian Wajs 49.66  Enzo S przeglądaj
340 Witek Ladziński 49.83  Vega 5 S przeglądaj
341 Witek Ladziński 51.24  Cayenne 3 S przeglądaj
342 Jerzy Gajda 51.77  UP Trango XC 2 M przeglądaj
343 Piotr Garbarz 52.02  Sigma 8 27 przeglądaj
344 Łukasz Brach 54.62  Sigma 8 29 przeglądaj
345 Grzegorz Sączawa 55.74  Mentor 2 M przeglądaj
346 Wacław Warda 58.16  Cayenne 4 M przeglądaj
347 Krystian Wajs 70.71  Omega 7 24 przeglądaj
348 Tomek Mysliwiec 74.15  Mantra 6 ML przeglądaj
349 Witek Ladziński 74.92  Cayenne 3 S przeglądaj
350 Jerzy Gajda 75.70  Delta M przeglądaj
351 Łukasz Brach 96.07  Sigma 8 29 przeglądaj
352 Witek Ladziński 96.46  Vega 5 S przeglądaj
353 kemoT 116.23  Cayenne 3 S przeglądaj
354 Witek Ladziński 125.67  Vega 5 S przeglądaj