Wapno

Jesteś tutaj

Date Picture Max points
Skrzydlo Link
1 Marcin Noga 0.08  Mentor M przeglądaj
2 zbrozlo 0.31  Vita 2 L przeglądaj
3 Jarosław Samulak 0.32  Cayenne 4 L przeglądaj
4 Radek Kuchta 0.46  Rush 2 M przeglądaj
5 Marcin Kozdras 0.59  U Fly M przeglądaj
6 Jakub Mendys 0.60  Optic 26 przeglądaj
7 Radek Kuchta 0.60  Rush 2 M przeglądaj
8 Piotr Świderski 0.78  Rook 2 MS przeglądaj
9 Michał Romanow 1.01  Eden 3 26 przeglądaj
10 Jakub Mendys 1.03  Optic 26 przeglądaj
11 Michał Romanow 1.37  Eden 3 26 przeglądaj
12 Jakub Mendys 1.38  Optic 26 przeglądaj
13 Bogusław Kruczek 1.38  Mentor M przeglądaj
14 Jakub Mendys 1.39  Optic 26 przeglądaj
15 Michał Romanow 1.46  Eden 3 26 przeglądaj
16 Simon Tarnicki 1.50  Poison 3 S przeglądaj
17 Andrzej Domaradzki 1.51  Kantega S przeglądaj
18 Norbert Wietecha 1.63  Tequila 4 M przeglądaj
19 Grzegorz Sączawa 1.67  Mentor 2 M przeglądaj
20 Bogusław Kruczek 1.78  Mentor M przeglądaj
21 Mietek Grochmal 1.80  Mentor 2 L przeglądaj
22 Jakub Mendys 1.80  Nemo M przeglądaj
23 Jakub Mendys 1.82  Optic 26 przeglądaj
24 Jakub Mendys 1.93  Optic 26 przeglądaj
25 Jakub Mendys 1.94  Nemo M przeglądaj
26 Jakub Mendys 1.95  Optic 26 przeglądaj
27 Piotr Assmann 2.02  Rook 2 MS przeglądaj
28 Michał Romanow 2.07  Eden 3 26 przeglądaj
29 Bogusław Kruczek 2.12  Mentor M przeglądaj
30 Mietek Grochmal 2.13  Ellus 2 Xl przeglądaj
31 Jarosław Samulak 2.19  Cayenne 4 L przeglądaj
32 Michał Romanow 2.21  Eden 5 26 przeglądaj
33 Piotr Świderski 2.22  Eden 3 26 przeglądaj
34 Radek Kuchta 2.23  Rush 2 M przeglądaj
35 Andrzej Domaradzki 2.25  Kantega S przeglądaj
36 Andrzej Domaradzki 2.27  Kantega S przeglądaj
37 Jakub Mendys 2.29  Optic 26 przeglądaj
38 Jakub Mendys 2.29  Optic 26 przeglądaj
39 Piotr Świderski 2.33  Rook 2 MS przeglądaj
40 Jakub Bączkowski 2.44  Mistral 3 22 przeglądaj
41 Mietek Grochmal 2.44  Ellus 2 Xl przeglądaj
42 Maciej Piwowar 2.47  Swift 2 L przeglądaj
43 Bogusław Kruczek 2.60  Mentor M przeglądaj
44 Jerzy Gajda 2.75  Delta M przeglądaj
45 Mietek Grochmal 2.80  Ellus 2 Xl przeglądaj
46 Mietek Grochmal 2.81  Mentor 2 L przeglądaj
47 Krzysztof Szmuc 3.03  Mentor 2 M przeglądaj
48 Andrzej Domaradzki 3.08  Kantega S przeglądaj
49 Krzysztof Szmuc 3.12  Mentor 2 M przeglądaj
50 Michał Romanow 3.15  Eden 3 26 przeglądaj
51 Piotr Czopor 3.19  Chili 3 XS przeglądaj
52 Andrzej Domaradzki 3.28  Kantega S przeglądaj
53 Mietek Grochmal 3.30  Mentor 2 L przeglądaj
54 Michał Romanow 3.30  Eden 3 26 przeglądaj
55 Rafal Cypcar 3.41  Iota 28 przeglądaj
56 Jakub Mendys 3.43  Swift S przeglądaj
57 Mietek Grochmal 3.43  Ellus 2 Xl przeglądaj
58 Monika Mysliwiec 3.46  Mentor 2 Xs przeglądaj
59 Jacek Zając 3.51  Mistral 5 24 przeglądaj
60 Andrzej Domaradzki 3.51  Kantega S przeglądaj
61 Jakub Mendys 3.58  Optic 26 przeglądaj
62 Grzegorz Sączawa 3.59  Mentor 2 M przeglądaj
63 Jacek Zając 3.60  Mistral 5 24 przeglądaj
64 Jakub Mendys 3.66  Optic 26 przeglądaj
65 Simon Tarnicki 3.69  Poison 3 S przeglądaj
66 Roman Romanowski 3.71  Poison 3 S przeglądaj
67 Jakub Bączkowski 3.75  Mistral 3 22 przeglądaj
68 Mietek Grochmal 3.84  Ellus 2 Xl przeglądaj
69 Piotr Świderski 3.85  Rook 2 MS przeglądaj
70 Michał Romanow 3.85  Eden 5 26 przeglądaj
71 Marcin Noga 3.86  Mentor M przeglądaj
72 Michał Romanow 3.86  Eden 3 26 przeglądaj
73 Waldemar Laskowski 3.89  Plus 28 przeglądaj
74 Michał Romanow 3.89  Eden 3 26 przeglądaj
75 Andrzej Domaradzki 4.02  Kantega S przeglądaj
76 Jakub Mendys 4.06  Swift S przeglądaj
77 Bogusław Kruczek 4.17  Brak skrzydła przeglądaj
78 Michał Romanow 4.19  Eden 5 26 przeglądaj
79 Michał Romanow 4.21  Eden 3 26 przeglądaj
80 Grzegorz Wawrzkiewicz 4.25  Mantra 6 L przeglądaj
81 Jerzy Gajda 4.36  Delta M przeglądaj
82 Marcin Kozdras 4.37  U Fly M przeglądaj
83 Andrzej Domaradzki 4.42  Kantega S przeglądaj
84 Krzysztof Szmuc 4.46  Sport 4 M przeglądaj
85 Marcin Jędrzejek 4.48  Summit Xc Sm przeglądaj
86 Dariusz Culak 4.57  Rise L przeglądaj
87 Andrzej Domaradzki 4.57  Kantega S przeglądaj
88 Michał Romanow 4.59  Eden 3 26 przeglądaj
89 Dariusz Culak 4.62  Rise L przeglądaj
90 Grzegorz Sączawa 4.64  Mentor 2 M przeglądaj
91 Jerzy Gajda 4.65  Delta M przeglądaj
92 Jerzy Gajda 4.79  Delta M przeglądaj
93 Wacław Warda 4.84  Cayenne 4 M przeglądaj
94 Wacław Warda 4.85  Cayenne 4 M przeglądaj
95 Grzegorz Sączawa 4.87  Mentor 2 M przeglądaj
96 Piotr Świderski 4.89  Rook 2 MS przeglądaj
97 Michał Romanow 4.93  Eden 3 26 przeglądaj
98 Jakub Bączkowski 4.96  Mistral 3 22 przeglądaj
99 Jakub Mendys 5.00  Optic 26 przeglądaj
100 Piotr Garbarz 5.00  Sigma 8 27 przeglądaj
101 Michał Romanow 5.01  Eden 5 26 przeglądaj
102 Marcin Ząbek 5.04  BGD BASE M przeglądaj
103 Wacław Warda 5.16  Cayenne 4 M przeglądaj
104 Mietek Grochmal 5.18  Ellus 2 Xl przeglądaj
105 Jarosław Samulak 5.24  Cayenne 4 L przeglądaj
106 Jerzy Gajda 5.25  UP Trango XC 2 M przeglądaj
107 Michał Romanow 5.30  Eden 5 26 przeglądaj
108 Jakub Bączkowski 5.36  Mistral 3 22 przeglądaj
109 Mietek Grochmal 5.38  Mentor 2 L przeglądaj
110 Jarosław Samulak 5.38  Cayenne 4 L przeglądaj
111 Krzysztof Szmuc 5.40  Mentor 2 M przeglądaj
112 Waldemar Laskowski 5.44  Plus 28 przeglądaj
113 Piotr Świderski 5.60  Rook 2 MS przeglądaj
114 Krzysztof Rogowski 5.61  Aspen 5 26 przeglądaj
115 Simon Tarnicki 5.62  Poison 3 S przeglądaj
116 Jakub Mendys 5.66  Optic 26 przeglądaj
117 Krzysiek Róg 5.68  Sigma 8 27 przeglądaj
118 Witek Ladziński 5.86  Cayenne 3 S przeglądaj
119 Jerzy Gajda 5.89  Delta M przeglądaj
120 Jerzy Gajda 5.92  Delta M przeglądaj
121 Piotr Czopor 5.92  Chili 3 XS przeglądaj
122 Mietek Grochmal 5.94  Mentor 2 L przeglądaj
123 Jakub Bączkowski 6.00  Mistral 3 22 przeglądaj
124 Małgola 6.06  Tequila 4 XS przeglądaj
125 Andrzej Domaradzki 6.08  Kantega S przeglądaj
126 Ryszard Pszenny 6.09  Discovery 4 29 przeglądaj
127 Artur Starzec 6.11  Kantega Xc M przeglądaj
128 Andrzej Domaradzki 6.15  Kantega S przeglądaj
129 Mietek Grochmal 6.20  Mentor 2 L przeglądaj
130 Artur Kuziora 6.24  Sigma 6 31 przeglądaj
131 Krzysiek Róg 6.31  Sigma 8 27 przeglądaj
132 Maciej Piwowar 6.34  Swift 2 L przeglądaj
133 Jarosław Samulak 6.38  Cayenne 4 L przeglądaj
134 Ryszard Pszenny 6.45  Discovery 4 29 przeglądaj
135 Piotr Świderski 6.54  Eden 3 26 przeglądaj
136 Łukasz Brach 6.56  Sigma 8 29 przeglądaj
137 Mietek Grochmal 6.56  Ellus 2 Xl przeglądaj
138 Jerzy Gajda 6.58  Delta M przeglądaj
139 Michał Janowski 6.60  Iota 26 przeglądaj
140 Mietek Grochmal 6.73  Ellus 2 Xl przeglądaj
141 Witek Ladziński 6.74  Cayenne 3 S przeglądaj
142 Jerzy Gajda 6.75  UP Trango XC 2 M przeglądaj
143 Dariusz Culak 6.77  Rise L przeglądaj
144 Grzegorz Sączawa 6.81  Kantega 2 M przeglądaj
145 Michał Janowski 6.83  Arcus 6 24 przeglądaj
146 Jerzy Gajda 6.91  Delta M przeglądaj
147 Jerzy Gajda 6.94  Delta M przeglądaj
148 Piotr Garbarz 6.99  Sigma 7 28 przeglądaj
149 Mietek Grochmal 7.01  Ellus 2 Xl przeglądaj
150 Jerzy Gajda 7.07  Delta M przeglądaj
151 Witek Ladziński 7.14  Cayenne 3 S przeglądaj
152 Krzysztof Szmuc 7.14  Mentor 2 M przeglądaj
153 Mietek Grochmal 7.17  Mentor 2 L przeglądaj
154 Witek Ladziński 7.20  Cayenne 3 S przeglądaj
155 Wacław Warda 7.21  Cayenne 4 M przeglądaj
156 Grzegorz Wawrzkiewicz 7.35  Mantra 3 L przeglądaj
157 Jakub Mendys 7.35  Optic 26 przeglądaj
158 Paweł Lis 7.39  Factor 2 L przeglądaj
159 Jerzy Gajda 7.48  Delta M przeglądaj
160 Jerzy Gajda 7.48  UP Trango XC 2 M przeglądaj
161 Piotr Garbarz 7.51  Sigma 7 28 przeglądaj
162 Michał Janowski 7.59  Poison M przeglądaj
163 Jakub Bączkowski 7.70  Mistral 3 22 przeglądaj
164 Ryszard Pszenny 7.81  Discovery 4 29 przeglądaj
165 Jakub Mendys 7.83  Optic 26 przeglądaj
166 Jerzy Gajda 7.85  UP Trango XC 2 M przeglądaj
167 Mietek Grochmal 8.01  Ellus 2 Xl przeglądaj
168 Jerzy Gajda 8.02  Delta M przeglądaj
169 Ryszard Pszenny 8.05  Rush 3 M przeglądaj
170 Krzysztof Siemczyk 8.12  Mystic 3 M przeglądaj
171 Michał Janowski 8.17  Arcus 6 24 przeglądaj
172 Witek Ladziński 8.20  Cayenne 3 S przeglądaj
173 Krzysiek Róg 8.23  Sigma 8 27 przeglądaj
174 Krzysiek Róg 8.32  Sigma 8 27 przeglądaj
175 Jakub Bączkowski 8.41  Mistral 3 22 przeglądaj
176 Michał Janowski 8.45  Sigma 8 27 przeglądaj
177 Michał Warda 8.60  Torck S przeglądaj
178 Mietek Grochmal 8.63  Mentor 2 L przeglądaj
179 Marcin Kozdras 8.69  U Fly M przeglądaj
180 Krzysiek Róg 8.69  Sigma 8 27 przeglądaj
181 Marcin Kozdras 8.69  U Fly M przeglądaj
182 Mietek Grochmal 8.71  Mentor 2 L przeglądaj
183 Jerzy Gajda 8.79  UP Trango XC 2 M przeglądaj
184 Dariusz Culak 8.87  Rise L przeglądaj
185 Marcin Waloszek 8.89  Mentor 2 S przeglądaj
186 Paweł Lis 8.89  Factor 2 L przeglądaj
187 Krzysiek Róg 8.91  Sigma 8 27 przeglądaj
188 Michał Warda 8.99  Torck S przeglądaj
189 Ryszard Pszenny 9.02  Chili M przeglądaj
190 Ryszard Pszenny 9.06  Discovery 4 29 przeglądaj
191 Bogusław Kruczek 9.14  Elan 2 26 przeglądaj
192 Jerzy Gajda 9.22  Delta M przeglądaj
193 Jerzy Gajda 9.30  Delta M przeglądaj
194 Wacław Warda 9.35  Cayenne 4 M przeglądaj
195 Piotr Garbarz 9.39  Sigma 8 27 przeglądaj
196 Jakub Bączkowski 9.40  Mistral 3 22 przeglądaj
197 Michał Janowski 9.43  Sigma 10 25 przeglądaj
198 Jerzy Gajda 9.55  UP Trango XC 2 M przeglądaj
199 Krzysztof Szmuc 9.57  Mentor 2 M przeglądaj
200 Jerzy Gajda 9.67  Delta M przeglądaj
201 Jerzy Gajda 9.69  Delta M przeglądaj
202 Bogusław Kruczek 9.71  Elan 2 26 przeglądaj
203 Witek Ladziński 9.72  Cayenne 3 S przeglądaj
204 Jerzy Gajda 9.74  UP Trango XC 2 M przeglądaj
205 Andrzej Bochenek 9.75  Rush 4 ML przeglądaj
206 Mietek Grochmal 9.75  TRITON 2 L przeglądaj
207 Jerzy Gajda 9.87  Delta M przeglądaj
208 Wacław Warda 10.10  Cayenne 4 M przeglądaj
209 Piotr Świderski 10.11  Eden 3 26 przeglądaj
210 Wojciech Raś 10.11  Sigma 8 25 przeglądaj
211 Dariusz Culak 10.15  Rise L przeglądaj
212 Dariusz Culak 10.16  Vita S przeglądaj
213 Krzysiek Róg 10.17  Sigma 8 27 przeglądaj
214 Jerzy Gajda 10.17  Delta M przeglądaj
215 Krzysztof Rogowski 10.19  Aspen 5 26 przeglądaj
216 Grzegorz Sączawa 10.19  Mentor 2 M przeglądaj
217 Mietek Grochmal 10.20  Mentor 2 L przeglądaj
218 Krzysztof Szmuc 10.30  Mentor 2 M przeglądaj
219 Dariusz Culak 10.32  Vita L przeglądaj
220 Łukasz Brach 10.32  Sigma 8 29 przeglądaj
221 Jakub Mendys 10.39  Swift S przeglądaj
222 Andrzej Krajewski 10.41  Mentor 2 M przeglądaj
223 Krzysztof Siemczyk 10.47  Mystic 3 M przeglądaj
224 Mietek Grochmal 10.56  TRITON 2 L przeglądaj
225 Dariusz Culak 10.63  Rise L przeglądaj
226 Dariusz Culak 10.92  Rise L przeglądaj
227 Piotr Garbarz 10.97  Sigma 8 27 przeglądaj
228 Jarosław Samulak 11.03  Cayenne 4 L przeglądaj
229 Krzysiek Róg 11.13  Sigma 8 27 przeglądaj
230 Piotr Assmann 11.19  Ellus 4 M przeglądaj
231 Ryszard Pszenny 11.23  Discovery 4 29 przeglądaj
232 Krzysiek Róg 11.26  Sigma 8 27 przeglądaj
233 Krzysztof Rogowski 11.50  Avax Xc 3 26 przeglądaj
234 Dariusz Culak 11.53  Rise L przeglądaj
235 Jerzy Gajda 11.55  Delta M przeglądaj
236 Mietek Grochmal 11.60  Mentor 2 L przeglądaj
237 Jerzy Gajda 11.60  Delta M przeglądaj
238 Krzysztof Rogowski 11.62  Aspen 5 26 przeglądaj
239 Michał Janowski 11.68  Iota 26 przeglądaj
240 Waldemar Laskowski 11.69  Plus 28 przeglądaj
241 Andrzej Krajewski 11.82  Mentor 2 M przeglądaj
242 Witek Ladziński 12.07  Vega S przeglądaj
243 Wojciech Raś 12.07  Sigma 8 25 przeglądaj
244 Krzysztof Szmuc 12.17  Mentor 2 M przeglądaj
245 Michał Janowski 12.17  Sigma 8 27 przeglądaj
246 Dariusz Culak 12.32  Rise L przeglądaj
247 Marcin Kozdras 12.34  U Fly M przeglądaj
248 Grzegorz Sączawa 12.38  Mentor 2 M przeglądaj
249 Krzysiek Róg 12.46  Sigma 8 27 przeglądaj
250 Michał Warda 12.51  Torck S przeglądaj
251 Mietek Grochmal 12.70  Mentor 2 L przeglądaj
252 Michał Janowski 12.71  Sigma 10 25 przeglądaj
253 Mietek Grochmal 12.75  TRITON 2 L przeglądaj
254 Jerzy Gajda 12.83  Delta M przeglądaj
255 Jerzy Gajda 12.84  Delta M przeglądaj
256 Witek Ladziński 12.86  Cayenne 3 S przeglądaj
257 Waldemar Laskowski 12.90  Hook 4 25 przeglądaj
258 Wacław Warda 13.04  Cayenne 4 M przeglądaj
259 Witek Ladziński 13.13  Cayenne 3 S przeglądaj
260 Mietek Grochmal 13.23  Mentor 2 L przeglądaj
261 Michał Janowski 13.57  Sigma 9 25 przeglądaj
262 Ryszard Pszenny 13.79  Rush 3 M przeglądaj
263 Piotr Garbarz 13.93  Sigma 8 27 przeglądaj
264 Witek Ladziński 14.18  Cayenne 3 S przeglądaj
265 Jerzy Gajda 14.21  Delta M przeglądaj
266 Jerzy Gajda 14.38  Delta M przeglądaj
267 Mietek Grochmal 14.40  Mentor 2 L przeglądaj
268 Jerzy Gajda 14.65  Delta M przeglądaj
269 Krzysztof Rogowski 14.73  Aspen 5 26 przeglądaj
270 Mietek Grochmal 14.74  TRITON 2 L przeglądaj
271 Michał Janowski 14.77  Poison M przeglądaj
272 Wojciech Raś 14.85  Summit Xc 2 M przeglądaj
273 Michał Janowski 15.14  Iota 26 przeglądaj
274 Jerzy Gajda 15.15  Delta M przeglądaj
275 Jerzy Gajda 15.19  UP Trango XC 2 M przeglądaj
276 Jerzy Gajda 15.21  Delta M przeglądaj
277 Piotr Świderski 15.26  Rook 2 MS przeglądaj
278 Mietek Grochmal 15.53  Mentor 2 L przeglądaj
279 Wacław Warda 15.97  Summit Xc M przeglądaj
280 Dariusz Culak 17.09  Rise L przeglądaj
281 Jerzy Gajda 17.21  Delta M przeglądaj
282 Witek Ladziński 17.24  Cayenne 3 S przeglądaj
283 Marcin Ząbek 17.25  BGD BASE M przeglądaj
284 Witek Ladziński 17.28  Cayenne 3 S przeglądaj
285 Jerzy Gajda 17.41  Delta M przeglądaj
286 Krzysiek Róg 17.54  Sigma 8 27 przeglądaj
287 Łukasz Brach 17.54  Sigma 8 29 przeglądaj
288 Tomek Mysliwiec 18.04  Mantra 6 ML przeglądaj
289 Piotr Garbarz 18.21  Sigma 8 27 przeglądaj
290 Mietek Grochmal 18.32  TRITON 2 L przeglądaj
291 Jerzy Gajda 18.51  UP Trango XC 2 M przeglądaj
292 Piotr Garbarz 18.55  Sigma 7 28 przeglądaj
293 Krzysiek Róg 18.59  Sigma 8 27 przeglądaj
294 Miro 18.76  Mentor 2 S przeglądaj
295 Krzysiek Róg 19.43  Sigma 8 27 przeglądaj
296 Łukasz Brach 20.38  Sigma 8 29 przeglądaj
297 Krzysiek Róg 20.39  Sigma 8 27 przeglądaj
298 Grzegorz Wawrzkiewicz 20.74  Mantra 3 L przeglądaj
299 Michał Janowski 20.98  Iota 26 przeglądaj
300 Waldemar Laskowski 20.98  Hook 4 25 przeglądaj
301 Krzysiek Róg 21.32  Sigma 8 27 przeglądaj
302 Michał Janowski 21.70  Queen M przeglądaj
303 Krzysztof Siemczyk 23.04  Mystic 3 M przeglądaj
304 Krzysiek Róg 23.41  Sigma 10 25 przeglądaj
305 Grzegorz Sączawa 23.42  Mentor 2 M przeglądaj
306 Witek Ladziński 24.29  Cayenne 3 S przeglądaj
307 Waldemar Laskowski 24.56  Hook 4 25 przeglądaj
308 Witek Ladziński 25.41  Cayenne 3 S przeglądaj
309 Jakub Bączkowski 25.63  Summit Xc 2 S przeglądaj
310 Jerzy Gajda 27.23  Delta M przeglądaj
311 Witek Ladziński 27.76  Cayenne 3 S przeglądaj
312 Witek Ladziński 29.84  Vega S przeglądaj
313 Witek Ladziński 30.92  Cayenne 3 S przeglądaj
314 Witek Ladziński 32.30  Cayenne 3 S przeglądaj
315 Jerzy Gajda 32.93  Delta M przeglądaj
316 Krzysztof Rogowski 34.31  Avax Xc 3 26 przeglądaj
317 Łukasz Brach 35.39  Sigma 8 29 przeglądaj
318 Krzysiek Róg 39.53  Sigma 10 25 przeglądaj
319 Grzegorz Wawrzkiewicz 40.71  Brak skrzydła przeglądaj
320 Krzysztof Rogowski 47.86  Aspen 5 26 przeglądaj
321 Tomek Mysliwiec 48.16  Pure M przeglądaj
322 Krystian Wajs 49.66  Enzo S przeglądaj
323 Witek Ladziński 49.83  Vega 5 S przeglądaj
324 Witek Ladziński 51.24  Cayenne 3 S przeglądaj
325 Jerzy Gajda 51.77  UP Trango XC 2 M przeglądaj
326 Piotr Garbarz 52.02  Sigma 8 27 przeglądaj
327 Łukasz Brach 54.62  Sigma 8 29 przeglądaj
328 Grzegorz Sączawa 55.74  Mentor 2 M przeglądaj
329 Wacław Warda 58.16  Cayenne 4 M przeglądaj
330 Krystian Wajs 70.71  Omega 7 24 przeglądaj
331 Tomek Mysliwiec 74.15  Mantra 6 ML przeglądaj
332 Witek Ladziński 74.92  Cayenne 3 S przeglądaj
333 Jerzy Gajda 75.70  Delta M przeglądaj
334 Łukasz Brach 96.07  Sigma 8 29 przeglądaj
335 Witek Ladziński 96.46  Vega 5 S przeglądaj
336 kemoT 116.23  Cayenne 3 S przeglądaj
337 Witek Ladziński 125.67  Vega 5 S przeglądaj