Wapno

Jesteś tutaj

Date
Picture Max points Skrzydlo Link
1 Krystian Wajs 70.71  Omega 7 24 przeglądaj
2 Ryszard Pszenny 9.02  Chili M przeglądaj
3 Krzysztof Rogowski 11.50  Avax Xc 3 26 przeglądaj
4 Michał Romanow 1.01  Eden 3 26 przeglądaj
5 Andrzej Domaradzki 4.42  Kantega S przeglądaj
6 Bogusław Kruczek 4.17  Brak skrzydła przeglądaj
7 Dariusz Culak 10.16  Vita S przeglądaj
8 Andrzej Domaradzki 4.57  Kantega S przeglądaj
9 Witek Ladziński 32.30  Cayenne 3 S przeglądaj
10 Wacław Warda 15.97  Summit Xc M przeglądaj
11 Michał Romanow 1.37  Eden 3 26 przeglądaj
12 Grzegorz Wawrzkiewicz 40.71  Brak skrzydła przeglądaj
13 Jarosław Samulak 0.32  Cayenne 4 L przeglądaj
14 Dariusz Culak 10.32  Vita L przeglądaj
15 Andrzej Domaradzki 6.15  Kantega S przeglądaj
16 Tomek Mysliwiec 48.16  Pure M przeglądaj
17 Krzysztof Rogowski 34.31  Avax Xc 3 26 przeglądaj
18 Jerzy Gajda 9.30  Delta M przeglądaj
19 Witek Ladziński 17.24  Cayenne 3 S przeglądaj
20 Andrzej Domaradzki 2.27  Kantega S przeglądaj
21 Witek Ladziński 12.86  Cayenne 3 S przeglądaj
22 Witek Ladziński 7.14  Cayenne 3 S przeglądaj
23 Michał Warda 8.60  Torck S przeglądaj
24 Michał Romanow 1.46  Eden 3 26 przeglądaj
25 Bogusław Kruczek 2.12  Mentor M przeglądaj
26 Bogusław Kruczek 2.60  Mentor M przeglądaj
27 Witek Ladziński 25.41  Cayenne 3 S przeglądaj
28 Michał Warda 12.51  Torck S przeglądaj
29 Bogusław Kruczek 1.38  Mentor M przeglądaj
30 Witek Ladziński 74.92  Cayenne 3 S przeglądaj
31 Jarosław Samulak 2.19  Cayenne 4 L przeglądaj
32 Bogusław Kruczek 1.78  Mentor M przeglądaj
33 Witek Ladziński 51.24  Cayenne 3 S przeglądaj
34 Jarosław Samulak 5.24  Cayenne 4 L przeglądaj
35 Witek Ladziński 27.76  Cayenne 3 S przeglądaj
36 Jarosław Samulak 6.38  Cayenne 4 L przeglądaj
37 Dariusz Culak 10.15  Rise L przeglądaj
38 Andrzej Domaradzki 6.08  Kantega S przeglądaj
39 Michał Warda 8.99  Torck S przeglądaj
40 Michał Romanow 2.07  Eden 3 26 przeglądaj
41 Jarosław Samulak 5.38  Cayenne 4 L przeglądaj
42 Jerzy Gajda 4.79  Delta M przeglądaj
43 Krzysiek Róg 8.23  Sigma 8 27 przeglądaj
44 Michał Janowski 8.45  Sigma 8 27 przeglądaj
45 Krzysiek Róg 8.91  Sigma 8 27 przeglądaj
46 Jerzy Gajda 6.91  Delta M przeglądaj
47 Michał Janowski 12.17  Sigma 8 27 przeglądaj
48 Mietek Grochmal 2.80  Ellus 2 Xl przeglądaj
49 Piotr Garbarz 18.55  Sigma 7 28 przeglądaj
50 Ryszard Pszenny 11.23  Discovery 4 29 przeglądaj
51 Wojciech Raś 14.85  Summit Xc 2 M przeglądaj
52 Krzysiek Róg 12.46  Sigma 8 27 przeglądaj
53 Mietek Grochmal 6.56  Ellus 2 Xl przeglądaj
54 Dariusz Culak 11.53  Rise L przeglądaj
55 Andrzej Domaradzki 3.08  Kantega S przeglądaj
56 Piotr Czopor 3.19  Chili 3 XS przeglądaj
57 Simon Tarnicki 3.69  Poison 3 S przeglądaj
58 Simon Tarnicki 1.50  Poison 3 S przeglądaj
59 Simon Tarnicki 5.62  Poison 3 S przeglądaj
60 Roman Romanowski 3.71  Poison 3 S przeglądaj
61 Mietek Grochmal 3.84  Ellus 2 Xl przeglądaj
62 Maciej Piwowar 2.47  Swift 2 L przeglądaj
63 Mietek Grochmal 3.43  Ellus 2 Xl przeglądaj
64 Jerzy Gajda 2.75  Delta M przeglądaj
65 Jerzy Gajda 9.87  Delta M przeglądaj
66 Andrzej Domaradzki 3.51  Kantega S przeglądaj
67 Mietek Grochmal 6.73  Ellus 2 Xl przeglądaj
68 Maciej Piwowar 6.34  Swift 2 L przeglądaj
69 Michał Janowski 6.83  Arcus 6 24 przeglądaj
70 Jerzy Gajda 7.48  Delta M przeglądaj
71 Michał Janowski 7.59  Poison M przeglądaj
72 Jerzy Gajda 4.36  Delta M przeglądaj
73 Michał Romanow 3.30  Eden 3 26 przeglądaj
74 Jerzy Gajda 9.22  Delta M przeglądaj
75 Artur Kuziora 6.24  Sigma 6 31 przeglądaj
76 Michał Romanow 3.86  Eden 3 26 przeglądaj
77 Mietek Grochmal 8.01  Ellus 2 Xl przeglądaj
78 Artur Starzec 6.11  Kantega Xc M przeglądaj
79 Mietek Grochmal 5.18  Ellus 2 Xl przeglądaj
80 Jerzy Gajda 11.60  Delta M przeglądaj
81 Michał Janowski 14.77  Poison M przeglądaj
82 Wojciech Raś 12.07  Sigma 8 25 przeglądaj
83 Krzysiek Róg 6.31  Sigma 8 27 przeglądaj
84 Wojciech Raś 10.11  Sigma 8 25 przeglądaj
85 Jerzy Gajda 9.69  Delta M przeglądaj
86 Michał Janowski 8.17  Arcus 6 24 przeglądaj
87 Mietek Grochmal 7.01  Ellus 2 Xl przeglądaj
88 Marcin Kozdras 4.37  U Fly M przeglądaj
89 Piotr Garbarz 6.99  Sigma 7 28 przeglądaj
90 Jarosław Samulak 11.03  Cayenne 4 L przeglądaj
91 Marcin Kozdras 8.69  U Fly M przeglądaj
92 Marcin Kozdras 0.59  U Fly M przeglądaj
93 Piotr Garbarz 7.51  Sigma 7 28 przeglądaj
94 Marcin Noga 3.86  Mentor M przeglądaj
95 Krzysiek Róg 17.54  Sigma 8 27 przeglądaj
96 Michał Janowski 21.70  Queen M przeglądaj
97 Krzysztof Szmuc 4.46  Sport 4 M przeglądaj
98 Jerzy Gajda 12.83  Delta M przeglądaj
99 Marcin Noga 0.08  Mentor M przeglądaj
100 Jacek Zając 3.51  Mistral 5 24 przeglądaj
101 Witek Ladziński 8.20  Cayenne 3 S przeglądaj
102 Mietek Grochmal 2.13  Ellus 2 Xl przeglądaj
103 Mietek Grochmal 2.44  Ellus 2 Xl przeglądaj
104 Krzysiek Róg 5.68  Sigma 8 27 przeglądaj
105 Grzegorz Sączawa 6.81  Kantega 2 M przeglądaj
106 Dariusz Culak 6.77  Rise L przeglądaj
107 Ryszard Pszenny 6.45  Discovery 4 29 przeglądaj
108 Witek Ladziński 7.20  Cayenne 3 S przeglądaj
109 Michał Romanow 4.93  Eden 3 26 przeglądaj
110 Jerzy Gajda 7.07  Delta M przeglądaj
111 Krzysiek Róg 8.32  Sigma 8 27 przeglądaj
112 Mietek Grochmal 10.20  Mentor 2 L przeglądaj
113 Witek Ladziński 30.92  Cayenne 3 S przeglądaj
114 Jerzy Gajda 27.23  Delta M przeglądaj
115 Grzegorz Sączawa 23.42  Mentor 2 M przeglądaj
116 Krzysiek Róg 18.59  Sigma 8 27 przeglądaj
117 Michał Janowski 13.57  Sigma 9 25 przeglądaj
118 Mietek Grochmal 1.80  Mentor 2 L przeglądaj
119 kemoT 116.23  Cayenne 3 S przeglądaj
120 Jerzy Gajda 9.67  Delta M przeglądaj
121 Andrzej Krajewski 11.82  Mentor 2 M przeglądaj
122 Michał Romanow 4.21  Eden 3 26 przeglądaj
123 Jerzy Gajda 15.15  Delta M przeglądaj
124 Łukasz Brach 6.56  Sigma 8 29 przeglądaj
125 Dariusz Culak 17.09  Rise L przeglądaj
126 Andrzej Domaradzki 1.51  Kantega S przeglądaj
127 Radek Kuchta 2.23  Rush 2 M przeglądaj
128 Jakub Bączkowski 2.44  Mistral 3 22 przeglądaj
129 Marcin Kozdras 8.69  U Fly M przeglądaj
130 Jakub Bączkowski 9.40  Mistral 3 22 przeglądaj
131 Ryszard Pszenny 9.06  Discovery 4 29 przeglądaj
132 Michał Romanow 3.15  Eden 3 26 przeglądaj
133 Radek Kuchta 0.60  Rush 2 M przeglądaj
134 Małgola 6.06  Tequila 4 XS przeglądaj
135 Jakub Bączkowski 6.00  Mistral 3 22 przeglądaj
136 Radek Kuchta 0.46  Rush 2 M przeglądaj
137 Jacek Zając 3.60  Mistral 5 24 przeglądaj
138 Andrzej Domaradzki 2.25  Kantega S przeglądaj
139 Dariusz Culak 4.62  Rise L przeglądaj
140 Mietek Grochmal 8.63  Mentor 2 L przeglądaj
141 Jerzy Gajda 14.65  Delta M przeglądaj
142 Jakub Bączkowski 4.96  Mistral 3 22 przeglądaj
143 Wacław Warda 13.04  Cayenne 4 M przeglądaj
144 Krzysztof Szmuc 3.12  Mentor 2 M przeglądaj
145 Grzegorz Sączawa 4.64  Mentor 2 M przeglądaj
146 Witek Ladziński 6.74  Cayenne 3 S przeglądaj
147 Jakub Bączkowski 3.75  Mistral 3 22 przeglądaj
148 Mietek Grochmal 3.30  Mentor 2 L przeglądaj
149 Grzegorz Sączawa 4.87  Mentor 2 M przeglądaj
150 Łukasz Brach 96.07  Sigma 8 29 przeglądaj
151 Jerzy Gajda 8.02  Delta M przeglądaj
152 Jerzy Gajda 32.93  Delta M przeglądaj
153 Mietek Grochmal 7.17  Mentor 2 L przeglądaj
154 Łukasz Brach 35.39  Sigma 8 29 przeglądaj
155 Jerzy Gajda 11.55  Delta M przeglądaj
156 Jerzy Gajda 6.58  Delta M przeglądaj
157 Mietek Grochmal 6.20  Mentor 2 L przeglądaj
158 Witek Ladziński 24.29  Cayenne 3 S przeglądaj
159 Rafal Cypcar 3.41  Iota 28 przeglądaj
160 Mietek Grochmal 2.81  Mentor 2 L przeglądaj
161 Grzegorz Sączawa 1.67  Mentor 2 M przeglądaj
162 Piotrek 11.19  Ellus 4 M przeglądaj
163 Jakub Bączkowski 8.41  Mistral 3 22 przeglądaj
164 Mietek Grochmal 8.71  Mentor 2 L przeglądaj
165 Jakub Mendys 1.80  Nemo M przeglądaj
166 Jerzy Gajda 4.65  Delta M przeglądaj
167 Witek Ladziński 5.86  Cayenne 3 S przeglądaj
168 Tomek Mysliwiec 74.15  Mantra 6 ML przeglądaj
169 Wacław Warda 5.16  Cayenne 4 M przeglądaj
170 Ryszard Pszenny 7.81  Discovery 4 29 przeglądaj
171 Jerzy Gajda 10.17  Delta M przeglądaj
172 Krzysztof Rogowski 5.61  Aspen 5 26 przeglądaj
173 Mietek Grochmal 12.70  Mentor 2 L przeglądaj
174 Krzysiek Róg 10.17  Sigma 8 27 przeglądaj
175 Jakub Bączkowski 5.36  Mistral 3 22 przeglądaj
176 Michał Romanow 3.89  Eden 3 26 przeglądaj
177 Krzysiek Róg 8.69  Sigma 8 27 przeglądaj
178 Krzysztof Rogowski 10.19  Aspen 5 26 przeglądaj
179 Michał Janowski 6.60  Iota 26 przeglądaj
180 Michał Janowski 15.14  Iota 26 przeglądaj
181 Jerzy Gajda 15.21  Delta M przeglądaj
182 Dariusz Culak 8.87  Rise L przeglądaj
183 Krzysztof Szmuc 12.17  Mentor 2 M przeglądaj
184 Łukasz Brach 10.32  Sigma 8 29 przeglądaj
185 Grzegorz Sączawa 12.38  Mentor 2 M przeglądaj
186 Krzysiek Róg 20.39  Sigma 8 27 przeglądaj
187 Michał Janowski 20.98  Iota 26 przeglądaj
188 Dariusz Culak 4.57  Rise L przeglądaj
189 Łukasz Brach 17.54  Sigma 8 29 przeglądaj
190 Waldemar Laskowski 3.89  Plus 28 przeglądaj
191 Piotr Czopor 5.92  Chili 3 XS przeglądaj
192 Dariusz Culak 10.63  Rise L przeglądaj
193 Ryszard Pszenny 6.09  Discovery 4 29 przeglądaj
194 Andrzej Domaradzki 3.28  Kantega S przeglądaj
195 Mietek Grochmal 13.23  Mentor 2 L przeglądaj
196 Waldemar Laskowski 5.44  Plus 28 przeglądaj
197 Piotr Świderski 2.22  Eden 3 26 przeglądaj
198 Andrzej Domaradzki 4.02  Kantega S przeglądaj
199 Dariusz Culak 12.32  Rise L przeglądaj
200 Piotr Świderski 6.54  Eden 3 26 przeglądaj
201 Krzysiek Róg 11.26  Sigma 8 27 przeglądaj
202 Krzysztof Szmuc 9.57  Mentor 2 M przeglądaj
203 Jerzy Gajda 14.21  Delta M przeglądaj
204 Witek Ladziński 13.13  Cayenne 3 S przeglądaj
205 Jerzy Gajda 17.21  Delta M przeglądaj
206 Witek Ladziński 14.18  Cayenne 3 S przeglądaj
207 Grzegorz Sączawa 10.19  Mentor 2 M przeglądaj
208 Mietek Grochmal 5.38  Mentor 2 L przeglądaj
209 Witek Ladziński 9.72  Cayenne 3 S przeglądaj
210 Jerzy Gajda 5.92  Delta M przeglądaj
211 Grzegorz Sączawa 3.59  Mentor 2 M przeglądaj
212 Witek Ladziński 17.28  Cayenne 3 S przeglądaj
213 Mietek Grochmal 15.53  Mentor 2 L przeglądaj
214 Miro 18.76  Mentor 2 S przeglądaj
215 Jerzy Gajda 14.38  Delta M przeglądaj
216 Krzysiek Róg 19.43  Sigma 8 27 przeglądaj
217 Jakub Bączkowski 7.70  Mistral 3 22 przeglądaj
218 Marcin Kozdras 12.34  U Fly M przeglądaj
219 Michał Romanow 4.59  Eden 3 26 przeglądaj
220 Łukasz Brach 20.38  Sigma 8 29 przeglądaj
221 Marcin Waloszek 8.89  Mentor 2 S przeglądaj
222 Witek Ladziński 125.67  Vega 5 S przeglądaj
223 Grzegorz Sączawa 55.74  Mentor 2 M przeglądaj
224 Jerzy Gajda 75.70  Delta M przeglądaj
225 Jerzy Gajda 17.41  Delta M przeglądaj
226 Jakub Bączkowski 25.63  Summit Xc 2 S przeglądaj
227 Krystian Wajs 49.66  Enzo S przeglądaj
228 Grzegorz Wawrzkiewicz 7.35  Mantra 3 L przeglądaj
229 Krzysztof Szmuc 5.40  Mentor 2 M przeglądaj
230 Krzysztof Siemczyk 23.04  Mystic 3 M przeglądaj
231 Grzegorz Wawrzkiewicz 20.74  Mantra 3 L przeglądaj
232 Marcin Jędrzejek 4.48  Summit Xc Sm przeglądaj
233 Dariusz Culak 10.92  Rise L przeglądaj
234 Krzysiek Róg 11.13  Sigma 8 27 przeglądaj
235 Michał Janowski 11.68  Iota 26 przeglądaj
236 Wacław Warda 9.35  Cayenne 4 M przeglądaj
237 Mietek Grochmal 14.40  Mentor 2 L przeglądaj
238 Piotr Świderski 10.11  Eden 3 26 przeglądaj
239 Mietek Grochmal 5.94  Mentor 2 L przeglądaj
240 Waldemar Laskowski 11.69  Plus 28 przeglądaj
241 Jakub Mendys 1.94  Nemo M przeglądaj
242 Krzysztof Szmuc 3.03  Mentor 2 M przeglądaj
243 Krzysiek Róg 21.32  Sigma 8 27 przeglądaj
244 Jerzy Gajda 12.84  Delta M przeglądaj
245 Witek Ladziński 12.07  Vega S przeglądaj
246 Mietek Grochmal 11.60  Mentor 2 L przeglądaj
247 Jerzy Gajda 6.94  Delta M przeglądaj
248 Andrzej Krajewski 10.41  Mentor 2 M przeglądaj
249 Michał Romanow 5.01  Eden 5 26 przeglądaj
250 Jerzy Gajda 5.89  Delta M przeglądaj
251 Michał Romanow 5.30  Eden 5 26 przeglądaj
252 Michał Romanow 2.21  Eden 5 26 przeglądaj
253 Michał Romanow 4.19  Eden 5 26 przeglądaj
254 Wacław Warda 7.21  Cayenne 4 M przeglądaj
255 Michał Romanow 3.85  Eden 5 26 przeglądaj
256 Jakub Mendys 0.60  Optic 26 przeglądaj
257 Jakub Mendys 1.93  Optic 26 przeglądaj
258 Piotr Garbarz 5.00  Sigma 8 27 przeglądaj
259 Jerzy Gajda 51.77  UP Trango XC 2 M przeglądaj
260 Witek Ladziński 49.83  Vega 5 S przeglądaj
261 Wacław Warda 4.85  Cayenne 4 M przeglądaj
262 Piotr Świderski 5.60  Rook 2 MS przeglądaj
263 zbrozlo 0.31  Vita 2 L przeglądaj
264 Witek Ladziński 96.46  Vega 5 S przeglądaj
265 Jakub Mendys 5.00  Optic 26 przeglądaj
266 Jakub Mendys 2.29  Optic 26 przeglądaj
267 Piotr Świderski 4.89  Rook 2 MS przeglądaj
268 Jakub Mendys 5.66  Optic 26 przeglądaj
269 Piotr Świderski 2.33  Rook 2 MS przeglądaj
270 Piotr Świderski 0.78  Rook 2 MS przeglądaj
271 Jakub Mendys 1.95  Optic 26 przeglądaj
272 Piotr Garbarz 52.02  Sigma 8 27 przeglądaj
273 Jerzy Gajda 6.75  UP Trango XC 2 M przeglądaj
274 Michał Janowski 12.71  Sigma 10 25 przeglądaj
275 Witek Ladziński 29.84  Vega S przeglądaj
276 Piotr Garbarz 18.21  Sigma 8 27 przeglądaj
277 Piotr Świderski 3.85  Rook 2 MS przeglądaj
278 Jerzy Gajda 9.55  UP Trango XC 2 M przeglądaj
279 Tomek Mysliwiec 18.04  Mantra 6 ML przeglądaj
280 Krzysiek Róg 23.41  Sigma 10 25 przeglądaj
281 Piotrek 2.02  Rook 2 MS przeglądaj
282 Waldemar Laskowski 20.98  Hook 4 25 przeglądaj
283 Jerzy Gajda 15.19  UP Trango XC 2 M przeglądaj
284 Piotr Garbarz 13.93  Sigma 8 27 przeglądaj
285 Wacław Warda 10.10  Cayenne 4 M przeglądaj
286 Krzysztof Siemczyk 8.12  Mystic 3 M przeglądaj
287 Waldemar Laskowski 24.56  Hook 4 25 przeglądaj
288 Piotr Garbarz 10.97  Sigma 8 27 przeglądaj
289 Łukasz Brach 54.62  Sigma 8 29 przeglądaj
290 Wacław Warda 58.16  Cayenne 4 M przeglądaj
291 Piotr Świderski 15.26  Rook 2 MS przeglądaj
292 Ryszard Pszenny 13.79  Rush 3 M przeglądaj
293 Krzysztof Rogowski 47.86  Aspen 5 26 przeglądaj
294 Krzysztof Siemczyk 10.47  Mystic 3 M przeglądaj
295 Waldemar Laskowski 12.90  Hook 4 25 przeglądaj
296 Krzysztof Tarnopolski 0.88  Mentor 2 M przeglądaj
297 Jerzy Gajda 7.48  UP Trango XC 2 M przeglądaj
298 Jakub Mendys 3.66  Optic 26 przeglądaj
299 Jakub Mendys 7.83  Optic 26 przeglądaj
300 Ryszard Pszenny 8.05  Rush 3 M przeglądaj
301 Mietek Grochmal 14.74  TRITON 2 L przeglądaj
302 Jerzy Gajda 5.25  UP Trango XC 2 M przeglądaj
303 Mietek Grochmal 9.75  TRITON 2 L przeglądaj
304 Michał Janowski 9.43  Sigma 10 25 przeglądaj
305 Monika Mysliwiec 3.46  Mentor 2 Xs przeglądaj
306 Jakub Mendys 3.58  Optic 26 przeglądaj
307 Jerzy Gajda 9.74  UP Trango XC 2 M przeglądaj
308 Jakub Mendys 1.03  Optic 26 przeglądaj
309 Jakub Mendys 1.38  Optic 26 przeglądaj
310 Jakub Mendys 2.29  Optic 26 przeglądaj
311 Jakub Mendys 1.82  Optic 26 przeglądaj
312 Jakub Mendys 7.35  Optic 26 przeglądaj
313 Krzysiek Róg 39.53  Sigma 10 25 przeglądaj
314 Krzysztof Szmuc 7.14  Mentor 2 M przeglądaj
315 Jerzy Gajda 7.85  UP Trango XC 2 M przeglądaj
316 Jerzy Gajda 8.79  UP Trango XC 2 M przeglądaj
317 Mietek Grochmal 12.75  TRITON 2 L przeglądaj
318 Jakub Mendys 1.39  Optic 26 przeglądaj
319 Jerzy Gajda 18.51  UP Trango XC 2 M przeglądaj
320 Mietek Grochmal 18.32  TRITON 2 L przeglądaj
321 Paweł Lis 7.39  Factor 2 L przeglądaj
322 Krzysztof Rogowski 14.73  Aspen 5 26 przeglądaj
323 Marcin Ząbek 5.04  BGD BASE M przeglądaj
324 Norbert Wietecha 1.63  Tequila 4 M przeglądaj
325 Bogusław Kruczek 9.71  Elan 2 26 przeglądaj
326 Jakub Bączkowski 1.97  Summit Xc 2 S przeglądaj
327 Andrzej Bochenek 9.75  Rush 4 ML przeglądaj
328 Mietek Grochmal 10.56  TRITON 2 L przeglądaj
329 Jakub Mendys 3.43  Swift S przeglądaj
330 Piotr Garbarz 9.39  Sigma 8 27 przeglądaj
331 Jakub Mendys 10.39  Swift S przeglądaj
332 Paweł Lis 8.89  Factor 2 L przeglądaj
333 Jakub Mendys 4.06  Swift S przeglądaj
334 Krzysztof Szmuc 10.30  Mentor 2 M przeglądaj
335 Krzysztof Rogowski 11.62  Aspen 5 26 przeglądaj
336 Wacław Warda 4.84  Cayenne 4 M przeglądaj
337 Grzegorz Wawrzkiewicz 4.25  Mantra 6 L przeglądaj
338 Bogusław Kruczek 9.14  Elan 2 26 przeglądaj
339 Marcin Ząbek 17.25  BGD BASE M przeglądaj
340 Jerzy Gajda 13.92  Summit XC4 S/M przeglądaj
341 Grzegorz Wawrzkiewicz 10.80  Mantra 6 L przeglądaj
342 Jakub Mendys 4.23  Swift S przeglądaj
343 Krzysztof Szmuc 9.24  Mentor 2 M przeglądaj
344 Bogusław Kruczek 5.59  Elan 2 26 przeglądaj
345 Mietek Grochmal 11.78  TRITON 2 L przeglądaj
346 Michał Janowski 25.86  Mantra M7 ML przeglądaj
347 Mietek Grochmal 15.24  TRITON 2 L przeglądaj
348 Bogusław Kruczek 15.81  Elan 2 26 przeglądaj
349 Wacław Warda 18.03  Cayenne 4 M przeglądaj
350 Monika Mysliwiec 8.13  Mentor 2 Xs przeglądaj
351 Mietek Grochmal 7.86  Mentor 2 L przeglądaj
352 Krzysztof Tarnopolski 8.38  Base Light M przeglądaj
353 Marcin Ząbek 11.03  BGD BASE M przeglądaj
354 Jakub Mendys 1.65  Swift 5 MS przeglądaj