Szkolenia

Jesteś tutaj

PARASTYLE

Sylwia Grzybowska
ul. Gen. S. Maczka 4
37-700
Przemyśl
podkarpackie
790 767 353
info@parastyle.pl

Szkolenia

Szkolenia paralotniowe składają się z kilku etapów po zakończeniu których kursant otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, które uprawnia go do podnoszenia swoich umiejętności i zdobywania wyższych kwalifikacji w paralotniarstwie.

Szkolenie paralotniowe mogą rozpocząć osoby pełnoletnie lub osoby które ukończyły 15 lat posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, ukończyły szkołę minimum podstawową (warunek ustawowy), a ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala na bezpieczne prowadzenie szkolenia.

Podczas szkolenia kursant jest objęty opieką instruktorską, a na czas szkolenia kandydat otrzymuje komplet sprzętu paralotniowego (paralotnia, uprząż, kask, radiostacja). W cenie szkolenia zawarte jest ubezpieczenie OC kursanta. Komplety paralotni  posiadają niezbędne atesty oraz aktualne przeglądy, a co roku skrzydła są wymieniane na nowe.

Kursy odbywają się w okolicach Przemyśla i Bieszczadach.


ETAP I  – szkolenie podstawowe

Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startu i lądowania oraz samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot – uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi, w tym kontrolę przedstartową. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania.  Loty na tym etapie szkolenia odbywają się na wysokości do 100 m nad terenem. Szkolenie praktyczne obejmuje minimum 20 lotów. Czas trwania szkolenia 4 dni (+1 rezerwowy).


ETAP II – Trening umiejętności pilotażowych

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości, opanować wszystkie elementy związane z wykonywaniem zakrętów, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot – uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów. Loty odbywają się na wysokości powyżej 200 m nad terenem. Szkolenie praktyczne obejmuje minimum 10 lotów. Czas trwania szkolenia 2 dni (+1 rezerwowy). Po ukończeniu tego etapu szkolenia jest wydawane skierowanie na egzamin państwowy przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotniowego. Świadectwo Kwalifikacji (ŚK) uprawnia do samodzielnego latania na paralotniach.

Szkolenia na dodatkowe uprawnienia:

CP - szkolenie do lotów z pasażerem ,
PPG -  szkolenie do wykonywania lotów na paralotniach z napędem,
H -  szkolenie do wykonywania lotów za wyciągarką paralotniową ,
KS -  szkolenie Kierownika Startów lotów holowanych,
W -  szkolenie operatorów wyciągarki paralotniowej.

UWAGA

Przed rozpoczęciem szkolenia kandydat powinien przygotować kserokopię następujących dokumentów:

    dowód tożsamości, w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
    Świadectwo ukończenia szkoły minimum podstawowej (warunek ustawowy)
    kserokopię  prawa jazdy dowolnej kategorii lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na przystąpienie do szkolenia potwierdzone własnoręcznym podpisem.

W przypadku braku odpowiednich warunków atmosferycznych do szkolenia praktycznego takich jak: wiatr powyżej 5m/s oraz opady deszczu przewidziane są dodatkowe dni rezerwowe.

Na szkolenie kandydat powinien zabrać: wysokie buty usztywniające  kostkę, luźną wygodną odzież  mogącą ulec zniszczeniu tj.: długie spodnie i bluzę z długim rękawem.

CENNIK SZKOLEŃ

Typ szkoleniaOpis szkoleniaCzas trwaniaCena
I ETAPszkolenie podstawowe4-5 dni950 zł
II ETAPszkolenie doskonalące zakończone egzaminem wewnętrznym i skierowaniem na egzamin do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni (PP)2-3 dni800 zł
II ETAP + Hszkolenie doskonalące z dodatkowymi uprawnieniami do lotów za wyciągarką, zakończone egzaminem wewnętrznym i skierowaniem na egzamin do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni (PP)2-3 dni950 zł
PPGszkolenie do lotów z napędem (napęd własny) czas szkolenia określany jest indywidualnie 1200 zł
CPszkolenie do lotów z pasażerem czas szkolenia określany jest indywidualnie 1200 zł
Hszkolenie do startu holowanego 350 zł
Wszkolenie operatorów wyciągarki paralotniowej 400 zł
KSszkolenie kierownika startu holowanego  400 zł
 Lot widokowy  swobodny od 80 zł do 300 zł
 Opieka instruktorska dla osób posiadających Świadectwo Kwalifikacji podczas wyjazdów termicznych cena ustalana jest indywidualnie  
 Wypożyczenie kompletu sprzętu na 1 lot dla osób posiadających Świadectwo Kwalifikacji pod nadzorem instruktora 30 zł
 Doszkolenia cena ustalana jest indywidualnie.  

Wszystkie ceny zawierają podatek 23% VAT.
Uwaga: Ceny nie obejmują kosztów noclegów, wyżywienia oraz transportu na miejsce szkolenia.