Dębina

Jesteś tutaj

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 Adam Butwin 6.81  Epic ML przeglądaj
2 Robert Wincencik 19.01  Aspen 4 26 przeglądaj
3 Joanna Reinert 23.98  Epsilon 8 23 przeglądaj
4 Piotr Lemańczyk 15.29  Punk M przeglądaj
5 Adam Butwin 8.51  Epic ML przeglądaj
6 Paweł Daczkowski 6.54  Epic M przeglądaj
7 Paweł Daczkowski 5.74  Epic M przeglądaj
8 Tomasz Kozłowski 4.28  Optic 26 przeglądaj
9 Kamila Bomba 6.50  Alpha 6 26 przeglądaj
10 Adam Butwin 10.21  Epic ML przeglądaj
11 Rafał Świętochowski 8.15  Iota 26 przeglądaj
12 Rafał Świętochowski 5.28  Iota 26 przeglądaj
13 Łukasz Kulis 14.35  Rush 3 M przeglądaj
14 Krzysztof Łakomicki 6.86  Nemo XX 31 przeglądaj
15 Małgorzata Myk 7.98  Tequila 5 XS przeglądaj
16 Adam Butwin 8.16  Epic ML przeglądaj
17 Paweł Myszak 7.89  Mentor 2 M przeglądaj
18 Rafał Świętochowski 4.72  Iota 26 przeglądaj
19 Rafał Świętochowski 16.68  Iota 26 przeglądaj
20 Rafał Świętochowski 12.99  Iota 26 przeglądaj
21 Rafał Świętochowski 8.78  Iota 26 przeglądaj
22 Paweł Myszak 15.59  Mentor 2 M przeglądaj
23 Adam Butwin 12.65  Epic ML przeglądaj
24 Joanna Reinert 11.99  Epsilon 8 23 przeglądaj
25 Rafał Świętochowski 6.56  Iota 26 przeglądaj
26 Rafał Świętochowski 24.18  Iota 26 przeglądaj
27 Rafał Świętochowski 1.95  Iota 26 przeglądaj
28 Mateusz Wasilewski 6.95  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
29 Mateusz Wasilewski 8.71  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
30 Rafał Świętochowski 10.43  Iota 26 przeglądaj
31 Rafał Świętochowski 5.39  Iota 26 przeglądaj
32 Rafał Świętochowski 8.43  Iota 26 przeglądaj
33 Rafał Świętochowski 25.35  Iota 26 przeglądaj
34 Rafał Świętochowski 7.00  Iota 26 przeglądaj
35 Adam Butwin 14.43  Epic ML przeglądaj
36 Rafał Świętochowski 16.35  Iota 26 przeglądaj
37 Milena Graf 0.29  Cruiser 4 S przeglądaj
38 Rafał Świętochowski 8.50  Iota 26 przeglądaj
39 Rafał Świętochowski 14.53  Iota 26 przeglądaj
40 Milena Graf 0.22  Cruiser 4 S przeglądaj
41 Milena Graf 0.16  Cruiser 4 S przeglądaj
42 Milena Graf 3.89  Cruiser 4 S przeglądaj
43 Joanna Reinert 20.66  Epsilon 8 23 przeglądaj
44 Rafał Świętochowski 4.78  Iota 26 przeglądaj
45 Rafał Świętochowski 1.77  Iota 26 przeglądaj
46 Rafał Świętochowski 5.02  Iota 26 przeglądaj
47 Łukasz Maszner 0.15  Rook M przeglądaj
48 Łukasz Maszner 0.17  Rook M przeglądaj
49 Łukasz Maszner 0.32  Rook M przeglądaj
50 Łukasz Maszner 2.21  Rook M przeglądaj
51 Łukasz Maszner 24.92  Rook M przeglądaj
52 Łukasz Maszner 3.79  Rook M przeglądaj
53 Rafał Świętochowski 4.31  Iota 26 przeglądaj
54 Rafał Świętochowski 9.78  Iota 26 przeglądaj
55 Arkadiusz Graf 2.93  Nemo 4 31 przeglądaj
56 Rafał Świętochowski 6.30  Iota 26 przeglądaj
57 Arkadiusz Graf 4.41  Nemo 4 28 przeglądaj
58 Waldemar Janiszewski 9.54  Cure L przeglądaj
59 Rafał Reinert 13.62  Cayenne 4 M przeglądaj
60 Rafał Reinert 12.69  Cayenne 4 M przeglądaj
61 Joanna Reinert 12.42  Epsilon 8 23 przeglądaj
62 Grzegorz Wozniak 7.83  BGD BASE L przeglądaj
63 Rafał Świętochowski 6.88  Iota 26 przeglądaj
64 Darek Kiszko 4.93  Tequila 4 M przeglądaj
65 Rafał Świętochowski 1.34  Iota 26 przeglądaj
66 Andrzej Niechciał 0.27  Brak skrzydła przeglądaj
67 Darek Kiszko 8.38  Tequila 4 M przeglądaj
68 Darek Kiszko 2.13  Tequila 4 M przeglądaj
69 Grzegorz Wozniak 9.73  BGD BASE L przeglądaj
70 Rafał Świętochowski 2.17  Iota 26 przeglądaj
71 Rafał Świętochowski 10.15  Iota 26 przeglądaj
72 Arkadiusz Graf 3.68  Nemo 4 31 przeglądaj
73 Grzegorz Wozniak 5.82  Brak skrzydła przeglądaj
74 Grzegorz Wozniak 11.54  Brak skrzydła przeglądaj
75 Rafał Świętochowski 9.45  Iota 26 przeglądaj
76 Leszek Grzenkowicz 9.94  Hook 3 27 przeglądaj
77 Rafał Reinert 11.75  Sigma 10 27 przeglądaj
78 Rafał Świętochowski 6.75  Iota 26 przeglądaj
79 Rafał Świętochowski 4.91  Iota 26 przeglądaj
80 Bogdan Jasiński 7.96  Omega 8 27 przeglądaj
81 Joanna Reinert 15.93  Epsilon 8 23 przeglądaj
82 Rafał Reinert 5.24  Sigma 10 27 przeglądaj
83 Rafał Reinert 9.77  Sigma 10 27 przeglądaj
84 Rafał Reinert 6.70  Sigma 10 27 przeglądaj
85 Rafał Świętochowski 5.43  Iota 26 przeglądaj
86 Rafał Świętochowski 6.25  Iota 26 przeglądaj
87 Adam Butwin 10.87  Epic ML przeglądaj
88 Milena Graf 4.06  Nemo 4 28 przeglądaj
89 Arkadiusz Graf 4.24  Nemo 4 31 przeglądaj
90 Rafał Reinert 8.84  Sigma 10 27 przeglądaj
91 Rafał Reinert 6.57  Sigma 10 27 przeglądaj
92 Rafał Reinert 15.52  Sigma 10 27 przeglądaj
93 Rafał Reinert 9.11  Sigma 10 27 przeglądaj
94 Adam Butwin 11.92  Epic ML przeglądaj
95 Andrzej Szuwarski 11.80  Vega 3 Xl przeglądaj
96 Andrzej Szuwarski 19.33  Vega 3 Xl przeglądaj
97 Adam Butwin 8.52  Epic ML przeglądaj
98 Paweł Daczkowski 3.48  Epic M przeglądaj
99 Paweł Daczkowski 4.42  Epic M przeglądaj
100 Adam Butwin 2.31  Epic ML przeglądaj
101 Rafał Reinert 33.69  Sigma 10 27 przeglądaj
102 Joanna Reinert 23.12  Epsilon 8 23 przeglądaj
103 Adam Butwin 13.61  Epic ML przeglądaj
104 Joanna Reinert 26.45  Buzz z4 XS przeglądaj
105 Rafał Reinert 22.16  Sigma 10 27 przeglądaj
106 Paweł Ziółkowski 13.12  Buzz Z L przeglądaj
107 Rafał Reinert 24.59  Sigma 10 27 przeglądaj
108 Konrad Konaszewski 14.11  Golden 3 28 przeglądaj
109 Rafał Świętochowski 4.14  Epsilon 5 28 przeglądaj
110 Rafał Świętochowski 1.81  Epsilon 5 28 przeglądaj
111 Rafał Świętochowski 3.18  Epsilon 5 28 przeglądaj
112 Rafał Świętochowski 0.43  Epsilon 5 28 przeglądaj
113 Rafał Świętochowski 9.26  Epsilon 5 28 przeglądaj
114 Rafał Świętochowski 6.01  Epsilon 5 28 przeglądaj
115 Sławek Sobolewski 13.63  Chili 3 S przeglądaj
116 Adam Butwin 12.10  Epic ML przeglądaj
117 Adam Butwin 7.50  Epic ML przeglądaj
118 Wojciech Dreszler 7.42  Infinity M przeglądaj
119 Rafał Reinert 15.93  Sigma 10 27 przeglądaj
120 Marcin Szczęsny 21.88  Buzz Z5 L przeglądaj
121 Rafał Świętochowski 6.05  Epsilon 5 28 przeglądaj
122 Rafał Świętochowski 4.71  Epsilon 5 28 przeglądaj
123 Rafał Świętochowski 8.94  Epsilon 5 28 przeglądaj
124 Jakub Rybka 22.84  Mentor 4 M przeglądaj
125 Konrad Konaszewski 4.41  Golden 3 28 przeglądaj
126 Konrad Konaszewski 4.11  Golden 2 28 przeglądaj
127 Joanna Reinert 19.07  Buzz z4 XS przeglądaj
128 Krzycha 21.69  Lotus XL przeglądaj
129 Rafał Świętochowski 4.77  Epsilon 5 28 przeglądaj
130 Rafał Świętochowski 4.17  Epsilon 5 28 przeglądaj
131 Rafał Świętochowski 7.31  Epsilon 5 28 przeglądaj
132 Rafał Świętochowski 6.58  Epsilon 5 28 przeglądaj
133 Adam Panek 10.43  Addict 2 L przeglądaj
134 Leszek Grzenkowicz 2.97  Hook 3 27 przeglądaj
135 Leszek Grzenkowicz 12.85  Hook 3 27 przeglądaj
136 Rafał Świętochowski 13.77  Epsilon 5 28 przeglądaj
137 Rafał Świętochowski 2.50  Epsilon 5 28 przeglądaj
138 Rafał Świętochowski 3.32  Epsilon 5 28 przeglądaj
139 Rafał Świętochowski 8.24  Epsilon 5 28 przeglądaj
140 Rafał Reinert 11.17  Sigma 10 27 przeglądaj
141 Rafał Reinert 7.92  Sigma 10 27 przeglądaj
142 Rafał Świętochowski 2.12  Epsilon 5 28 przeglądaj
143 Rafał Reinert 16.80  Sigma 10 27 przeglądaj
144 Ryszard Froń 8.82  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
145 Ryszard Froń 4.83  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
146 Ryszard Froń 10.12  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
147 Ryszard Froń 5.49  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
148 Ryszard Froń 7.78  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
149 Waldemar Janiszewski 10.71  Report'air 26 przeglądaj
150 Rafał Świętochowski 5.24  Epsilon 5 28 przeglądaj
151 Rafał Świętochowski 19.22  Epsilon 5 28 przeglądaj
152 Rafał Świętochowski 6.32  Epsilon 5 28 przeglądaj
153 Rafał Świętochowski 6.09  Epsilon 5 28 przeglądaj
154 Rafał Świętochowski 4.34  Epsilon 5 28 przeglądaj
155 Rafał Świętochowski 5.62  Epsilon 5 28 przeglądaj
156 Rafał Świętochowski 4.53  Epsilon 5 28 przeglądaj
157 Rafał Świętochowski 6.08  Epsilon 5 28 przeglądaj
158 Rafał Świętochowski 1.20  Epsilon 5 28 przeglądaj
159 Joanna Reinert 4.63  Buzz z4 XS przeglądaj
160 Rafał Reinert 17.14  Cayenne 4 M przeglądaj
161 Andrzej Januchta 18.11  Sigma 8 29 przeglądaj
162 Artur Fiedosiuk 1.66  Chili 2 M przeglądaj
163 Artur Fiedosiuk 4.93  Chili 2 M przeglądaj
164 Artur Fiedosiuk 13.62  Chili 2 M przeglądaj
165 Artur Fiedosiuk 12.63  Chili 2 M przeglądaj
166 Robert Wincencik 18.01  Aspen 4 26 przeglądaj
167 Joanna Reinert 13.00  Buzz z4 XS przeglądaj
168 Joanna Reinert 12.60  Buzz z4 XS przeglądaj
169 Joanna Reinert 7.07  Buzz z4 XS przeglądaj
170 Waldemar Janiszewski 4.54  Blue Two 39 przeglądaj
171 Waldemar Janiszewski 4.75  Blue Two 39 przeglądaj
172 Waldemar Janiszewski 9.80  Blue Two 39 przeglądaj
173 Waldemar Janiszewski 7.98  Blue Two 39 przeglądaj
174 Joanna Reinert 7.75  Buzz z4 XS przeglądaj
175 Joanna Reinert 5.44  Buzz z4 XS przeglądaj
176 Waldemar Janiszewski 4.16  Blue Two 42 przeglądaj
177 Waldemar Janiszewski 6.48  Blue Two 39 przeglądaj
178 Waldemar Janiszewski 10.33  Blue Two 39 przeglądaj
179 Waldemar Janiszewski 5.54  Blue Two 42 przeglądaj
180 Waldemar Janiszewski 7.72  Cure L przeglądaj
181 Kacper Dąbrowski 9.02  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
182 Joanna Reinert 11.03  Buzz z4 XS przeglądaj
183 Robert Kluczyński 0.59  Obsession S przeglądaj
184 Rafał Reinert 12.30  Cayenne 4 M przeglądaj
185 Rafał Reinert 4.88  Cayenne 4 M przeglądaj
186 Rafał Reinert 11.57  Cayenne 4 M przeglądaj
187 Rafał Reinert 19.71  Cayenne 4 M przeglądaj
188 Rafał Reinert 8.28  Cayenne 4 M przeglądaj
189 Rafał Reinert 11.68  Cayenne 4 M przeglądaj
190 Waldemar Janiszewski 11.78  Trango 2 M przeglądaj
191 Waldemar Janiszewski 13.83  Trango 2 M przeglądaj
192 Rafał Reinert 13.99  Cayenne 4 M przeglądaj
193 Rafał Reinert 14.25  Cayenne 4 M przeglądaj
194 Rafał Reinert 6.82  Cayenne 4 M przeglądaj
195 Rafał Reinert 13.76  Cayenne 4 M przeglądaj
196 Rafał Reinert 7.18  Cayenne 4 M przeglądaj
197 bartosz bomba 5.08  Cayenne 4 S przeglądaj
198 bartosz bomba 6.17  Cayenne 4 S przeglądaj
199 bartosz bomba 3.08  Cayenne 4 S przeglądaj
200 Rafał Reinert 15.75  Cayenne 4 M przeglądaj
201 Rafał Reinert 9.84  Cayenne 4 M przeglądaj
202 Natalia Jankowska 6.56  Alpha 5 23 przeglądaj
203 Joanna Reinert 9.05  Buzz z4 XS przeglądaj
204 Waldemar Janiszewski 19.36  Queen L przeglądaj
205 Robert Jacenko 10.85  Cayenne 4 L przeglądaj
206 Robert Jacenko 4.09  Cayenne 4 L przeglądaj
207 Sławek Sobolewski 1.15  Chili 3 S przeglądaj
208 Sławek Sobolewski 6.80  Chili 3 S przeglądaj
209 Sławek Sobolewski 17.32  Chili 3 S przeglądaj
210 Sławek Sobolewski 5.73  Chili 3 S przeglądaj
211 Sławek Sobolewski 11.03  Chili 3 S przeglądaj
212 Mariusz Karaban 12.29  Kantega XC 2 M przeglądaj
213 Mariusz Karaban 22.80  Kantega XC 2 M przeglądaj
214 Robert Kluczyński 1.11  Dudek Universal 28 przeglądaj
215 bartosz bomba 50.69  Cayenne 4 S przeglądaj
216 Waldemar Janiszewski 9.63  Blue Two 42 przeglądaj
217 Robert Kluczyński 19.34  Dudek Universal 28 przeglądaj
218 Robert Grubba 18.56  Kantega Xc M przeglądaj
219 Robert Grubba 34.02  Kantega Xc M przeglądaj
220 Andrzej Chorab 27.17  Vega 2 L przeglądaj
221 Zbyszek Deka 17.38  Delta 2 ML przeglądaj
222 Ralf 26.53  Delta 2 XL przeglądaj
223 Jakub Rybka 1.81  Arcus 6 28 przeglądaj
224 Jakub Rybka 9.10  Arcus 6 28 przeglądaj
225 Krzysztof Cieślinski 10.62  Golden 4 28 przeglądaj
226 Tomasz Wesołowski 40.79  Artik 3 27 przeglądaj
227 Krzycha 41.40  Lotus XL przeglądaj
228 bartosz bomba 46.89  Cayenne 4 S przeglądaj
229 Mariusz Karaban 11.00  Vox 27 przeglądaj
230 Jacek Miłowski 19.16  Omega 7 28 przeglądaj
231 Przemysław Potocki 8.26  Rook L przeglądaj
232 Przemysław Potocki 5.61  Rook L przeglądaj
233 Przemysław Potocki 5.73  Rook L przeglądaj
234 Mariusz Dawidczyk 10.20  Vox 27 przeglądaj
235 Robert Grubba 7.76  P43 M przeglądaj
236 Mariusz Dawidczyk 8.98  Vox 27 przeglądaj
237 Waldemar Janiszewski 19.47  Trango 2 M przeglądaj
238 Waldemar Janiszewski 9.36  Blue Two 42 przeglądaj
239 Mariusz Dawidczyk 4.85  Vox 27 przeglądaj
240 Mariusz Dawidczyk 4.89  Vox 27 przeglądaj
241 Mariusz Dawidczyk 0.92  Vox 27 przeglądaj
242 Waldemar Janiszewski 10.46  Blue Two 42 przeglądaj
243 Waldemar Janiszewski 10.66  Blue Two 42 przeglądaj
244 Waldemar Janiszewski 5.78  Blue Two 42 przeglądaj
245 Robert Grubba 12.06  P43 M przeglądaj
246 Robert Grubba 4.24  P43 M przeglądaj
247 Przemysław Potocki 12.85  Vox 27 przeglądaj
248 Przemysław Potocki 4.54  Vox 27 przeglądaj
249 Waldemar Janiszewski 9.60  Trango 2 M przeglądaj
250 Waldemar Janiszewski 15.22  Trango 2 M przeglądaj
251 Andrzej Chorab 31.77  Vega 2 L przeglądaj
252 Waldemar Janiszewski 11.90  Sigma 7 28 przeglądaj
253 Monika Makowska 3.36  Comet Xs przeglądaj
254 bartosz bomba 9.08  Brak skrzydła przeglądaj
255 radosław orłowski 10.46  Astral 7 24 przeglądaj
256 Andrzej Chorab 12.64  Vega 2 L przeglądaj
257 Krzycha 15.40  Astral 7 28 przeglądaj
258 Waldemar Janiszewski 13.32  Trango 2 M przeglądaj
259 PrzemekKamon 30.75  Poison 3 M przeglądaj
260 PrzemekKamon 4.79  Bigolden 42 przeglądaj
261 Krzysztof Orłowski 23.24  Omega 8 29 przeglądaj
262 Dariusz Ścibior 20.64  Sigma 7 28 przeglądaj
263 Daria Nowicka 10.43  Epsilon 5 23 przeglądaj
264 Piotr Żoła 7.35  Arcus 7 28 przeglądaj
265 Piotr Żoła 26.70  Arcus 7 28 przeglądaj
266 Waldemar Janiszewski 5.74  Sigma 8 27 przeglądaj
267 Waldemar Janiszewski 3.72  Sigma 7 28 przeglądaj
268 Waldemar Janiszewski 4.29  Sigma 7 28 przeglądaj
269 Waldemar Janiszewski 4.67  Sigma 7 28 przeglądaj
270 Waldemar Janiszewski 5.34  Sigma 7 28 przeglądaj
271 Waldemar Janiszewski 1.54  Sigma 7 28 przeglądaj
272 robert machel 12.63  Style 2 M przeglądaj
273 Adam Zaleski 8.38  Epsilon 4 28 przeglądaj
274 Waldemar Janiszewski 20.44  Trango 2 M przeglądaj
275 Krzycha 20.70  Golden 3 28 przeglądaj
276 Marcin Szczęsny 19.12  Sport 3 L przeglądaj
277 Monika Makowska 29.42  Comet Xs przeglądaj
278 Robert Szczur 8.88  Hook 2 27 przeglądaj
279 Robert Szczur 27.19  Hook 2 27 przeglądaj
280 Robert Wincencik 7.40  Golden 3 28 przeglądaj
281 Robert Wincencik 25.60  Golden 3 28 przeglądaj
282 Adam Banaś 14.23  Golden 3 24 przeglądaj
283 Monika Makowska 21.02  Comet Xs przeglądaj
284 Adam Banaś 18.01  Golden 3 24 przeglądaj
285 Waldemar Janiszewski 37.44  Sigma 7 28 przeglądaj
286 Waldemar Janiszewski 4.66  Sigma 7 28 przeglądaj