nyski

Jesteś tutaj

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 Krzysztof Bytomski 13.25  Revolution 26 przeglądaj
2 Krzysztof Bytomski 38.84  Revolution 26 przeglądaj
3 Krzysztof Bytomski 34.74  Revolution 26 przeglądaj
4 Krzysztof Bytomski 20.93  Revolution 26 przeglądaj
5 Krzysztof Bytomski 17.65  Revolution 26 przeglądaj
6 Krzysztof Bytomski 20.75  Revolution 26 przeglądaj
7 Krzysztof Bytomski 16.17  Revolution 26 przeglądaj
8 Krzysztof Bytomski 12.10  Revolution 26 przeglądaj