KRĘPA - EPSK - Aeroklub Słupski

Jesteś tutaj

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 Natalia Wróblewska 12.41  Epic XS przeglądaj
2 Natalia Wróblewska 6.07  Epic XS przeglądaj
3 Adam Butwin 2.56  Epic ML przeglądaj
4 Adam Butwin 2.28  Epic ML przeglądaj
5 Arkadiusz Graf 1.85  Nemo 4 31 przeglądaj
6 Milena Graf 1.50  Cruiser 4 S przeglądaj
7 Rafał Świętochowski 1.95  Iota 26 przeglądaj
8 Rafał Świętochowski 1.84  Iota 26 przeglądaj
9 Milena Graf 1.71  Nemo 4 28 przeglądaj
10 Arkadiusz Graf 2.07  Nemo 4 28 przeglądaj
11 Rafał Świętochowski 12.99  Iota 26 przeglądaj
12 Adam Butwin 2.17  Epic ML przeglądaj
13 Adam Butwin 2.10  Epic ML przeglądaj
14 Adam Butwin 2.21  Epic ML przeglądaj
15 Adam Butwin 2.21  Epic ML przeglądaj
16 Arkadiusz Graf 1.57  Nemo 4 31 przeglądaj
17 Arkadiusz Graf 1.53  Nemo 4 31 przeglądaj
18 Arkadiusz Graf 1.48  Nemo 4 31 przeglądaj
19 Paweł Daczkowski 1.41  Epic M przeglądaj
20 Paweł Daczkowski 1.49  Epic M przeglądaj
21 Paweł Daczkowski 1.45  Epic M przeglądaj
22 Paweł Daczkowski 1.38  Epic M przeglądaj
23 Adam Butwin 1.42  Epic ML przeglądaj
24 Adam Butwin 1.39  Epic ML przeglądaj
25 Piotr Szymański 33.73  Chili 3 S przeglądaj
26 Piotr Szymański 9.06  Chili 3 S przeglądaj
27 Piotr Szymański 5.99  Chili 3 S przeglądaj
28 Piotr Szymański 1.95  Chili 3 S przeglądaj
29 Piotr Szymański 1.93  Chili 3 S przeglądaj
30 Piotr Szymański 2.03  Chili 3 S przeglądaj
31 Piotr Szymański 2.31  Chili 3 S przeglądaj
32 Piotr Szymański 2.76  Chili 3 S przeglądaj
33 Piotr Szymański 1.55  Chili 3 S przeglądaj
34 Piotr Szymański 1.84  Chili 3 S przeglądaj
35 Piotr Szymański 12.09  Chili 3 S przeglądaj
36 Piotr Szymański 2.93  Chili 3 S przeglądaj
37 Piotr Szymański 5.16  Chili 3 S przeglądaj
38 Piotr Szymański 2.47  Chili 3 S przeglądaj
39 Rafał Świętochowski 1.26  Epsilon 5 28 przeglądaj
40 Rafał Świętochowski 0.86  Epsilon 5 28 przeglądaj
41 Natalia Jankowska 3.69  Alpha 5 23 przeglądaj
42 Natalia Jankowska 5.02  Alpha 5 23 przeglądaj
43 Rafał Świętochowski 1.85  Epsilon 5 28 przeglądaj
44 Rafał Świętochowski 2.18  Epsilon 5 28 przeglądaj
45 Rafał Świętochowski 2.05  Epsilon 5 28 przeglądaj
46 Waldemar Janiszewski 4.01  Blue Two 42 przeglądaj
47 Joanna Reinert 4.55  Epsilon 8 23 przeglądaj
48 Joanna Reinert 4.23  Epsilon 8 23 przeglądaj
49 Piotr Szymański 11.08  Chili 3 S przeglądaj
50 Piotr Szymański 4.57  Chili 3 S przeglądaj
51 Piotr Szymański 32.58  Chili 3 S przeglądaj
52 Piotr Szymański 1.94  Chili 3 S przeglądaj
53 Rafał Reinert 26.15  Sigma 10 27 przeglądaj
54 Konrad Konaszewski 7.68  Golden 3 28 przeglądaj
55 Rafał Reinert 10.46  Sigma 10 27 przeglądaj
56 Waldemar Janiszewski 32.82  Cure L przeglądaj
57 Waldemar Janiszewski 35.85  Cure L przeglądaj
58 Rafał Reinert 27.63  Sigma 10 27 przeglądaj
59 Joanna Reinert 2.64  Epsilon 8 23 przeglądaj
60 Joanna Reinert 14.24  Epsilon 8 23 przeglądaj
61 Karol Murawiec 1.65  Plus 30 przeglądaj
62 Waldemar Janiszewski 30.81  Buran L przeglądaj
63 Waldemar Janiszewski 4.03  Blue Two 42 przeglądaj
64 Waldemar Janiszewski 17.59  Cure L przeglądaj
65 Grzegorz Wozniak 9.35  Brak skrzydła przeglądaj
66 Joanna Reinert 2.74  Epsilon 8 23 przeglądaj
67 Joanna Reinert 6.21  Buzz z4 XS przeglądaj
68 Piotr Szymański 5.36  Chili 3 S przeglądaj
69 Piotr Szymański 30.38  Chili 3 S przeglądaj
70 Rafał Reinert 6.07  Sigma 9 29 przeglądaj
71 Rafał Reinert 29.21  Sigma 9 29 przeglądaj
72 Joanna Reinert 1.30  Buzz z4 XS przeglądaj
73 Joanna Reinert 1.87  Buzz z4 XS przeglądaj
74 Rafał Reinert 2.29  Cayenne 4 M przeglądaj
75 Rafał Reinert 2.07  Cayenne 4 M przeglądaj
76 Rafał Reinert 1.95  Cayenne 4 M przeglądaj
77 Rafał Reinert 2.12  Cayenne 4 M przeglądaj
78 Rafał Reinert 2.06  Cayenne 4 M przeglądaj
79 Rafał Reinert 2.02  Cayenne 4 M przeglądaj
80 Rafał Reinert 2.83  Cayenne 4 M przeglądaj
81 Natalia Jankowska 6.50  Alpha 5 23 przeglądaj
82 Mariusz Skórzewski 3.15  Arriba 2 XXS przeglądaj
83 Waldemar Janiszewski 4.80  Queen L przeglądaj
84 Joanna Reinert 4.22  Buzz z4 XS przeglądaj
85 Joanna Reinert 4.05  Buzz z4 XS przeglądaj
86 Joanna Reinert 3.70  Buzz z4 XS przeglądaj
87 Joanna Reinert 2.30  Buzz z4 XS przeglądaj
88 Joanna Reinert 2.65  Buzz z4 XS przeglądaj
89 Joanna Reinert 2.64  Buzz z4 XS przeglądaj
90 Joanna Reinert 2.25  Buzz z4 XS przeglądaj
91 Joanna Reinert 2.73  Buzz z4 XS przeglądaj
92 Joanna Reinert 2.38  Buzz z4 XS przeglądaj
93 Joanna Reinert 2.31  Buzz z4 XS przeglądaj
94 Joanna Reinert 2.21  Buzz z4 XS przeglądaj
95 Waldemar Janiszewski 5.82  Queen L przeglądaj
96 Konrad Konaszewski 20.25  Brak skrzydła przeglądaj
97 Rafał Reinert 4.05  Cayenne 4 M przeglądaj
98 Rafał Reinert 28.06  Cayenne 4 M przeglądaj
99 Waldemar Janiszewski 27.71  Queen L przeglądaj
100 Konrad Konaszewski 4.84  Golden 4 28 przeglądaj
101 Konrad Konaszewski 5.17  Golden 2 28 przeglądaj
102 Konrad Konaszewski 8.43  Golden 3 28 przeglądaj
103 Waldemar Janiszewski 19.74  Blue Two 39 przeglądaj
104 Rafał Reinert 51.99  Cayenne 4 M przeglądaj
105 Joanna Reinert 16.13  Buzz z4 XS przeglądaj
106 Joanna Reinert 7.64  Buzz z4 XS przeglądaj
107 Rafał Reinert 21.78  Cayenne 4 M przeglądaj
108 Rafał Reinert 78.51  Cayenne 4 M przeglądaj
109 Rafał Reinert 34.55  Cayenne 4 M przeglądaj
110 Waldemar Janiszewski 26.04  Queen L przeglądaj
111 Waldemar Janiszewski 2.38  Queen L przeglądaj
112 Rafał Reinert 59.40  Cayenne 4 M przeglądaj
113 Waldemar Janiszewski 31.13  Queen L przeglądaj
114 Waldemar Janiszewski 2.14  Trango 2 M przeglądaj
115 Waldemar Janiszewski 2.30  Trango 2 M przeglądaj
116 Krzysztof Cieślinski 3.07  Golden 4 28 przeglądaj
117 Krzysztof Cieślinski 2.55  Golden 4 28 przeglądaj
118 Krzysztof Cieślinski 2.69  Golden 4 28 przeglądaj
119 Krzysztof Cieślinski 1.36  Golden 4 28 przeglądaj
120 Mirosław Mendelewski 2.31  Golden 4 30 przeglądaj
121 Mirosław Mendelewski 3.74  Golden 4 30 przeglądaj
122 Mirosław Mendelewski 2.42  Golden 4 30 przeglądaj
123 Marta Stachowska 2.02  Alpha 5 26 przeglądaj
124 Marta Stachowska 1.24  Alpha 5 26 przeglądaj