Križe

Jesteś tutaj

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 Sopel 2.93  Arriba M przeglądaj
2 Sopel 2.56  Arriba M przeglądaj
3 Sopel 3.66  Arriba M przeglądaj
4 Sopel 4.35  Arriba M przeglądaj
5 Sopel 1.88  Arriba M przeglądaj
6 Mateusz Sochacki 16.29  Tequila 4 S przeglądaj
7 Mateusz Sochacki 11.02  Tequila 4 S przeglądaj
8 Mateusz Sochacki 27.75  Tequila 4 S przeglądaj
9 Mateusz Sochacki 15.30  Tequila 4 S przeglądaj
10 karol 4.31  Nyos RS L przeglądaj
11 Sylwester Dudek 2.32  Mentor 2 S przeglądaj
12 Sylwester Dudek 2.14  Alpha 4 25 przeglądaj
13 Sylwester Dudek 2.25  Mentor 2 S przeglądaj
14 Sylwester Dudek 2.11  Mentor 2 S przeglądaj
15 Sylwester Dudek 2.48  Mentor 2 S przeglądaj
16 Sylwester Dudek 2.56  Mentor 2 S przeglądaj
17 Sylwester Dudek 2.56  Mentor 2 S przeglądaj
18 Sylwester Dudek 2.59  Mentor 2 S przeglądaj
19 Sylwester Dudek 2.43  Mentor 2 S przeglądaj
20 Sylwester Dudek 2.27  Mentor 2 S przeglądaj
21 Sylwester Dudek 2.45  Mentor 2 S przeglądaj
22 Sylwester Dudek 2.55  Mentor 2 S przeglądaj
23 Sylwester Dudek 2.23  Mentor 2 S przeglądaj
24 Sylwester Dudek 2.38  Mentor 2 S przeglądaj
25 Sylwester Dudek 2.73  Mentor 2 S przeglądaj
26 Sylwester Dudek 2.59  Mentor 2 S przeglądaj
27 Sylwester Dudek 1.20  Mentor 2 S przeglądaj
28 Mateusz Chromiec 2.26  Tequila 4 M przeglądaj
29 Mateusz Chromiec 2.36  Tequila 4 M przeglądaj
30 Mateusz Chromiec 2.21  Tequila 4 M przeglądaj
31 Mateusz Chromiec 2.39  Tequila 4 M przeglądaj
32 Mateusz Chromiec 2.47  Tequila 4 M przeglądaj
33 Mateusz Chromiec 1.93  Tequila 4 M przeglądaj
34 Mateusz Chromiec 2.36  Tequila 4 M przeglądaj
35 Mateusz Chromiec 2.06  Tequila 4 M przeglądaj
36 Mateusz Chromiec 2.02  Tequila 4 M przeglądaj
37 Mateusz Chromiec 2.50  Tequila 4 M przeglądaj
38 Mateusz Sochacki 7.52  Tequila 4 S przeglądaj
39 Krzysztof Simla 2.67  Atlas L przeglądaj
40 Krzysztof Simla 2.89  Atlas L przeglądaj
41 Krzysztof Simla 20.62  Atlas L przeglądaj
42 Krzysztof Simla 2.33  Atlas L przeglądaj
43 Krzysztof Simla 2.88  Atlas L przeglądaj
44 Krzysztof Simla 6.06  Atlas L przeglądaj
45 Krzysztof Simla 2.89  Atlas L przeglądaj
46 Krzysztof Simla 2.91  Atlas L przeglądaj
47 Krzysztof Simla 2.98  Atlas L przeglądaj
48 Krzysztof Simla 2.09  Atlas L przeglądaj
49 Andrzej Poręba 2.45  Tequila 5 M przeglądaj
50 Andrzej Poręba 2.09  Tequila 5 M przeglądaj
51 Andrzej Poręba 2.54  Tequila 5 M przeglądaj
52 Andrzej Poręba 2.52  Tequila 5 M przeglądaj
53 Andrzej Poręba 3.45  Tequila 5 M przeglądaj
54 Andrzej Poręba 6.46  Tequila 5 M przeglądaj
55 Andrzej Poręba 2.42  Tequila 5 M przeglądaj
56 Andrzej Poręba 14.04  Tequila 5 M przeglądaj
57 Andrzej Poręba 1.86  Tequila 5 M przeglądaj
58 Andrzej Poręba 2.30  Tequila 5 M przeglądaj
59 Andrzej Poręba 2.72  Tequila 5 M przeglądaj
60 Andrzej Poręba 2.14  Tequila 5 M przeglądaj
61 Andrzej Poręba 0.01  Tequila 5 M przeglądaj
62 Andrzej Poręba 3.24  Tequila 5 M przeglądaj
63 Andrzej Poręba 2.69  Tequila 5 M przeglądaj
64 Andrzej Poręba 2.10  Tequila 5 M przeglądaj
65 Mateusz Sochacki 21.58  Tequila 4 S przeglądaj
66 Andrzej Zając 27.68  Cayenne S przeglądaj
67 Andrzej Zając 31.14  Cayenne S przeglądaj
68 Artur Wojcik 0.04  Garuda Xl przeglądaj
69 Mateusz Sochacki 7.42  Tequila 4 S przeglądaj
70 Mateusz Sochacki 11.28  Tequila 4 S przeglądaj
71 Mateusz Sochacki 8.96  Tequila 4 S przeglądaj
72 Andrzej Zając 40.81  Coden Pro 20 przeglądaj
73 Andrzej Zając 17.04  Coden Pro 20 przeglądaj
74 Kamil Sedziak 2.42  Wasp M przeglądaj
75 Kamil Sedziak 2.18  Wasp M przeglądaj
76 Kamil Sedziak 5.09  Wasp M przeglądaj
77 Kamil Sedziak 3.41  Wasp M przeglądaj
78 Kamil Sedziak 2.72  Wasp M przeglądaj
79 Kamil Sedziak 3.53  Wasp M przeglądaj
80 Kamil Sedziak 2.83  Wasp M przeglądaj
81 Kamil Sedziak 2.43  Wasp M przeglądaj
82 Kamil Sedziak 2.87  Wasp M przeglądaj
83 Kamil Sedziak 2.88  Wasp M przeglądaj
84 Kamil Sedziak 5.10  Wasp M przeglądaj
85 Kamil Sedziak 2.98  Wasp M przeglądaj
86 Kamil Sedziak 2.44  Wasp M przeglądaj
87 Kamil Sedziak 3.61  Wasp M przeglądaj
88 Kamil Sedziak 0.04  Wasp M przeglądaj
89 Kamil Sedziak 2.67  Wasp M przeglądaj
90 Kamil Sedziak 0.09  Wasp M przeglądaj
91 Kamil Sedziak 3.00  Wasp M przeglądaj
92 Zboro 2.79  Ion 2 S przeglądaj
93 Zboro 5.46  Ion 2 S przeglądaj
94 Zboro 7.25  Ion 2 S przeglądaj
95 Zboro 3.36  Ion 2 S przeglądaj
96 Zboro 3.04  Ion 2 S przeglądaj
97 Zboro 3.34  Ion 2 S przeglądaj
98 Zboro 2.79  Ion 2 S przeglądaj
99 Adam Rogowski 2.63  Infinity 3 M przeglądaj
100 Adam Rogowski 2.45  Infinity 3 M przeglądaj
101 Adam Rogowski 2.81  Infinity 3 M przeglądaj
102 Adam Rogowski 2.40  Infinity 3 M przeglądaj
103 Adam Rogowski 4.49  Infinity 3 M przeglądaj
104 Adam Rogowski 3.49  Infinity 3 M przeglądaj
105 Adam Rogowski 1.98  Infinity 3 M przeglądaj
106 Drow 2.58  Tequila 5 S przeglądaj
107 Drow 2.63  Tequila 5 S przeglądaj
108 Drow 2.44  Tequila 5 S przeglądaj
109 Pawel Szemla 2.03  Alpha 5 26 przeglądaj
110 Pawel Szemla 2.44  Alpha 5 26 przeglądaj
111 Pawel Szemla 2.28  Alpha 5 26 przeglądaj
112 Przemek Kowal 2.67  Tequila 4 M przeglądaj
113 Przemek Kowal 19.15  Tequila 4 M przeglądaj
114 Piotr Zawadzki 2.49  Brak skrzydła przeglądaj
115 Piotr Zawadzki 2.12  Brak skrzydła przeglądaj
116 Piotr Zawadzki 3.73  Dudek Nemo XX 25 przeglądaj
117 Piotr Zawadzki 2.00  Nemo XX 25 przeglądaj
118 Andrzej Zając 57.54  Coden Pro 20 przeglądaj
119 Andrzej Zając 67.52  Coden Pro 20 przeglądaj
120 Zboro 3.20  Ion 2 S przeglądaj
121 Zboro 2.39  Ion 2 S przeglądaj
122 Zboro 2.30  Ion 2 S przeglądaj
123 Zboro 2.61  Ion 2 S przeglądaj
124 Zboro 2.59  Ion 2 S przeglądaj
125 Zboro 2.47  Ion 2 S przeglądaj
126 Kasper Mrzyk 19.77  Cayenne 4 S przeglądaj
127 Michał Mildner 23.13  Cayenne 3 S przeglądaj
128 Vais 13.11  Tequila 4 L przeglądaj
129 Vais 3.20  Tequila 4 L przeglądaj
130 Vais 2.35  Tequila 4 L przeglądaj
131 Vais 2.22  Tequila 4 L przeglądaj
132 Vais 2.75  Tequila 4 L przeglądaj
133 Vais 3.16  Tequila 4 L przeglądaj
134 Vais 2.92  Tequila 4 L przeglądaj
135 Piter 2.19  Pluto 2 M przeglądaj
136 Piter 2.57  Pluto 2 M przeglądaj
137 Piter 2.72  Pluto 2 M przeglądaj
138 Piter 2.68  Pluto 2 M przeglądaj
139 Piter 3.62  Pluto 2 M przeglądaj
140 Piter 2.84  Pluto 2 M przeglądaj
141 Piter 5.07  Pluto 2 M przeglądaj
142 ztankoz 3.08  Tequila 2 S przeglądaj
143 Mateusz Partyka 2.32  Tequila 4 M przeglądaj
144 Mateusz Partyka 2.22  Tequila 4 M przeglądaj
145 Jarek ciejka 3.23  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
146 Jarek ciejka 2.10  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
147 Wojciech Przyszlak 3.55  Mistral 4 26 przeglądaj