Križe

Jesteś tutaj

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 Sylwester Dudek 2.32  Mentor 2 S przeglądaj
2 Sylwester Dudek 2.14  Alpha 4 25 przeglądaj
3 Sylwester Dudek 2.25  Mentor 2 S przeglądaj
4 Sylwester Dudek 2.11  Mentor 2 S przeglądaj
5 Sylwester Dudek 2.48  Mentor 2 S przeglądaj
6 Sylwester Dudek 2.56  Mentor 2 S przeglądaj
7 Sylwester Dudek 2.56  Mentor 2 S przeglądaj
8 Sylwester Dudek 2.59  Mentor 2 S przeglądaj
9 Sylwester Dudek 2.43  Mentor 2 S przeglądaj
10 Sylwester Dudek 2.27  Mentor 2 S przeglądaj
11 Sylwester Dudek 2.45  Mentor 2 S przeglądaj
12 Sylwester Dudek 2.55  Mentor 2 S przeglądaj
13 Sylwester Dudek 2.23  Mentor 2 S przeglądaj
14 Sylwester Dudek 2.38  Mentor 2 S przeglądaj
15 Sylwester Dudek 2.73  Mentor 2 S przeglądaj
16 Sylwester Dudek 2.59  Mentor 2 S przeglądaj
17 Sylwester Dudek 1.20  Mentor 2 S przeglądaj
18 Mateusz Chromiec 2.26  Tequila 4 M przeglądaj
19 Mateusz Chromiec 2.36  Tequila 4 M przeglądaj
20 Mateusz Chromiec 2.21  Tequila 4 M przeglądaj
21 Mateusz Chromiec 2.39  Tequila 4 M przeglądaj
22 Mateusz Chromiec 2.47  Tequila 4 M przeglądaj
23 Mateusz Chromiec 1.93  Tequila 4 M przeglądaj
24 Mateusz Chromiec 2.36  Tequila 4 M przeglądaj
25 Mateusz Chromiec 2.06  Tequila 4 M przeglądaj
26 Mateusz Chromiec 2.02  Tequila 4 M przeglądaj
27 Mateusz Chromiec 2.50  Tequila 4 M przeglądaj
28 Mateusz Sochacki 7.52  Tequila 4 S przeglądaj
29 Krzysztof Simla 2.67  Atlas L przeglądaj
30 Krzysztof Simla 2.89  Atlas L przeglądaj
31 Krzysztof Simla 20.62  Atlas L przeglądaj
32 Krzysztof Simla 2.33  Atlas L przeglądaj
33 Krzysztof Simla 2.88  Atlas L przeglądaj
34 Krzysztof Simla 6.06  Atlas L przeglądaj
35 Krzysztof Simla 2.89  Atlas L przeglądaj
36 Krzysztof Simla 2.91  Atlas L przeglądaj
37 Krzysztof Simla 2.98  Atlas L przeglądaj
38 Krzysztof Simla 2.09  Atlas L przeglądaj
39 Andrzej Poręba 2.45  Tequila 5 M przeglądaj
40 Andrzej Poręba 2.09  Tequila 5 M przeglądaj
41 Andrzej Poręba 2.54  Tequila 5 M przeglądaj
42 Andrzej Poręba 2.52  Tequila 5 M przeglądaj
43 Andrzej Poręba 3.45  Tequila 5 M przeglądaj
44 Andrzej Poręba 6.46  Tequila 5 M przeglądaj
45 Andrzej Poręba 2.42  Tequila 5 M przeglądaj
46 Andrzej Poręba 14.04  Tequila 5 M przeglądaj
47 Andrzej Poręba 1.86  Tequila 5 M przeglądaj
48 Andrzej Poręba 2.30  Tequila 5 M przeglądaj
49 Andrzej Poręba 2.72  Tequila 5 M przeglądaj
50 Andrzej Poręba 2.14  Tequila 5 M przeglądaj
51 Andrzej Poręba 0.01  Tequila 5 M przeglądaj
52 Andrzej Poręba 3.24  Tequila 5 M przeglądaj
53 Andrzej Poręba 2.69  Tequila 5 M przeglądaj
54 Andrzej Poręba 2.10  Tequila 5 M przeglądaj
55 Mateusz Sochacki 21.58  Tequila 4 S przeglądaj
56 Andrzej Zając 27.68  Cayenne S przeglądaj
57 Andrzej Zając 31.14  Cayenne S przeglądaj
58 Artur Wojcik 0.04  Garuda Xl przeglądaj
59 Mateusz Sochacki 7.42  Tequila 4 S przeglądaj
60 Mateusz Sochacki 11.28  Tequila 4 S przeglądaj
61 Mateusz Sochacki 8.96  Tequila 4 S przeglądaj
62 Andrzej Zając 40.81  Coden Pro 20 przeglądaj
63 Andrzej Zając 17.04  Coden Pro 20 przeglądaj
64 Kamil Sedziak 2.42  Wasp M przeglądaj
65 Kamil Sedziak 2.18  Wasp M przeglądaj
66 Kamil Sedziak 5.09  Wasp M przeglądaj
67 Kamil Sedziak 3.41  Wasp M przeglądaj
68 Kamil Sedziak 2.72  Wasp M przeglądaj
69 Kamil Sedziak 3.53  Wasp M przeglądaj
70 Kamil Sedziak 2.83  Wasp M przeglądaj
71 Kamil Sedziak 2.43  Wasp M przeglądaj
72 Kamil Sedziak 2.87  Wasp M przeglądaj
73 Kamil Sedziak 2.88  Wasp M przeglądaj
74 Kamil Sedziak 5.10  Wasp M przeglądaj
75 Kamil Sedziak 2.98  Wasp M przeglądaj
76 Kamil Sedziak 2.44  Wasp M przeglądaj
77 Kamil Sedziak 3.61  Wasp M przeglądaj
78 Kamil Sedziak 0.04  Wasp M przeglądaj
79 Kamil Sedziak 2.67  Wasp M przeglądaj
80 Kamil Sedziak 0.09  Wasp M przeglądaj
81 Kamil Sedziak 3.00  Wasp M przeglądaj
82 Zboro 2.79  Ion 2 S przeglądaj
83 Zboro 5.46  Ion 2 S przeglądaj
84 Zboro 7.25  Ion 2 S przeglądaj
85 Zboro 3.36  Ion 2 S przeglądaj
86 Zboro 3.04  Ion 2 S przeglądaj
87 Zboro 3.34  Ion 2 S przeglądaj
88 Zboro 2.79  Ion 2 S przeglądaj
89 Adam Rogowski 2.63  Infinity 3 M przeglądaj
90 Adam Rogowski 2.45  Infinity 3 M przeglądaj
91 Adam Rogowski 2.81  Infinity 3 M przeglądaj
92 Adam Rogowski 2.40  Infinity 3 M przeglądaj
93 Adam Rogowski 4.49  Infinity 3 M przeglądaj
94 Adam Rogowski 3.49  Infinity 3 M przeglądaj
95 Adam Rogowski 1.98  Infinity 3 M przeglądaj
96 Drow 2.58  Tequila 5 S przeglądaj
97 Drow 2.63  Tequila 5 S przeglądaj
98 Drow 2.44  Tequila 5 S przeglądaj
99 Pawel Szemla 2.03  Alpha 5 26 przeglądaj
100 Pawel Szemla 2.44  Alpha 5 26 przeglądaj
101 Pawel Szemla 2.28  Alpha 5 26 przeglądaj
102 Przemek Kowal 2.67  Tequila 4 M przeglądaj
103 Przemek Kowal 19.15  Tequila 4 M przeglądaj
104 Piotr Zawadzki 2.49  Brak skrzydła przeglądaj
105 Piotr Zawadzki 2.12  Brak skrzydła przeglądaj
106 Piotr Zawadzki 3.73  Dudek Nemo XX 25 przeglądaj
107 Piotr Zawadzki 2.00  Nemo XX 25 przeglądaj
108 Andrzej Zając 57.54  Coden Pro 20 przeglądaj
109 Andrzej Zając 67.52  Coden Pro 20 przeglądaj
110 Zboro 3.20  Ion 2 S przeglądaj
111 Zboro 2.39  Ion 2 S przeglądaj
112 Zboro 2.30  Ion 2 S przeglądaj
113 Zboro 2.61  Ion 2 S przeglądaj
114 Zboro 2.59  Ion 2 S przeglądaj
115 Zboro 2.47  Ion 2 S przeglądaj
116 Kasper Mrzyk 19.77  Cayenne 4 S przeglądaj
117 Michał Mildner 23.13  Cayenne 3 S przeglądaj
118 Vais 13.11  Tequila 4 L przeglądaj
119 Vais 3.20  Tequila 4 L przeglądaj
120 Vais 2.35  Tequila 4 L przeglądaj
121 Vais 2.22  Tequila 4 L przeglądaj
122 Vais 2.75  Tequila 4 L przeglądaj
123 Vais 3.16  Tequila 4 L przeglądaj
124 Vais 2.92  Tequila 4 L przeglądaj
125 Piter 2.19  Pluto 2 M przeglądaj
126 Piter 2.57  Pluto 2 M przeglądaj
127 Piter 2.72  Pluto 2 M przeglądaj
128 Piter 2.68  Pluto 2 M przeglądaj
129 Piter 3.62  Pluto 2 M przeglądaj
130 Piter 2.84  Pluto 2 M przeglądaj
131 Piter 5.07  Pluto 2 M przeglądaj
132 ztankoz 3.08  Tequila 2 S przeglądaj
133 Mateusz Partyka 2.32  Tequila 4 M przeglądaj
134 Mateusz Partyka 2.22  Tequila 4 M przeglądaj
135 Jarek ciejka 3.23  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
136 Jarek ciejka 2.10  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
137 Wojciech Przyszlak 3.55  Mistral 4 26 przeglądaj