białostocki

Jesteś tutaj

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 Andrzej Szumowski 0.98  Optic 26 przeglądaj
2 Andrzej Szumowski 1.02  Optic 26 przeglądaj
3 Andrzej Szumowski 1.01  Optic 26 przeglądaj
4 Andrzej Szumowski 1.29  Optic 26 przeglądaj
5 Andrzej Szumowski 1.09  Optic 26 przeglądaj
6 Andrzej Szumowski 1.01  Optic 26 przeglądaj
7 Andrzej Szumowski 0.98  Optic 26 przeglądaj
8 Andrzej Szumowski 0.92  Optic 26 przeglądaj
9 Andrzej Szumowski 0.81  Optic 26 przeglądaj
10 Andrzej Szumowski 2.89  Optic 26 przeglądaj
11 Andrzej Szumowski 4.33  Optic 26 przeglądaj
12 Andrzej Szumowski 3.34  Optic 26 przeglądaj
13 Rafał Samsonowicz 53.23  Mentor 4 S przeglądaj
14 Andrzej Szumowski 13.15  Optic 26 przeglądaj
15 Andrzej Szumowski 3.51  Optic 26 przeglądaj
16 Andrzej Szumowski 3.43  Optic 26 przeglądaj
17 Andrzej Szumowski 2.85  Optic 26 przeglądaj
18 Andrzej Szumowski 4.06  Optic 26 przeglądaj
19 Anna Demianiuk 4.13  Tequila 3 Xs przeglądaj
20 Anna Demianiuk 3.94  Tequila 3 Xs przeglądaj
21 Anna Demianiuk 4.86  Tequila 3 Xs przeglądaj
22 Urszula Chodorow 7.10  Ion 6 XXS przeglądaj
23 Urszula Chodorow 3.47  Ion 6 XXS przeglądaj
24 Urszula Chodorow 3.72  Ion 6 XXS przeglądaj
25 Anna Demianiuk 9.59  Tequila 3 Xs przeglądaj
26 Anna Demianiuk 3.54  Tequila 3 Xs przeglądaj
27 Ilona Knapik 2.67  Hook 4 23 przeglądaj
28 Urszula Chodorow 3.85  Ion 6 XXS przeglądaj
29 Urszula Chodorow 4.05  Ion 6 XXS przeglądaj
30 Igor Popik 8.65  Boomerang 11 L przeglądaj
31 Igor Popik 20.48  Meru M przeglądaj
32 Tomasz Mariański 20.67  Artik 5 24 przeglądaj
33 Andrzej Szumowski 10.43  Optic 26 przeglądaj
34 Andrzej Szumowski 3.12  Optic 26 przeglądaj
35 Andrzej Szumowski 4.15  Optic 26 przeglądaj
36 Andrzej Szumowski 12.46  Optic 26 przeglądaj
37 Andrzej Szumowski 1.71  Optic 26 przeglądaj
38 Andrzej Szumowski 2.79  Optic 26 przeglądaj
39 Andrzej Szumowski 3.69  Optic 26 przeglądaj
40 Andrzej Szumowski 3.99  Optic 26 przeglądaj
41 Andrzej Szumowski 3.80  Optic 26 przeglądaj
42 Andrzej Szumowski 3.62  Optic 26 przeglądaj
43 Andrzej Szumowski 29.35  Optic 26 przeglądaj
44 Andrzej Szumowski 1.84  Plus 28 przeglądaj
45 Andrzej Szumowski 1.65  Plus 28 przeglądaj
46 Andrzej Szumowski 3.54  Optic 26 przeglądaj
47 Rafał Samsonowicz 24.45  Mentor 4 S przeglądaj
48 Igor Popik 20.65  Orca XX 41 przeglądaj
49 WojtasFX 9.05  Q-Light L przeglądaj
50 Dariusz Dudzik 5.39  Optic 2 Light 26 przeglądaj
51 Dariusz Dudzik 8.03  Optic 2 Light 26 przeglądaj
52 Przemek Gromek 58.67  Nemo 4 28 przeglądaj
53 Urszula Rzepecka 12.36  Mentor 4 XS przeglądaj
54 Tomasz Mariański 23.45  Artik 5 24 przeglądaj
55 Dariusz Dudzik 9.33  Optic 2 Light 26 przeglądaj
56 kszyh 122.29  Meru M przeglądaj
57 Przemek Gromek 74.15  Nemo 4 28 przeglądaj
58 Stanisław Sokołowski 106.70  Optic 28 przeglądaj
59 Tomasz Mariański 70.50  Artik 5 24 przeglądaj
60 Bucz 24.12  Sprint Xs przeglądaj
61 Bucz 5.81  Sprint Xs przeglądaj
62 Przemek Gromek 5.96  Nemo 4 28 przeglądaj
63 Przemek Gromek 5.74  Nemo 4 28 przeglądaj
64 Andrzej Szumowski 5.92  Optic 26 przeglądaj
65 Maciej Wojtyś 3.88  Ion 5 M przeglądaj
66 Przemek Gromek 4.90  Nemo 4 28 przeglądaj
67 Przemek Gromek 3.98  Nemo 4 28 przeglądaj
68 Piotr Karolak 20.86  Carrera M przeglądaj
69 Andrzej Szumowski 7.04  Optic 26 przeglądaj
70 Andrzej Szumowski 3.09  Optic 26 przeglądaj
71 Andrzej Szumowski 10.09  Optic 26 przeglądaj
72 Andrzej Szumowski 3.57  Optic 26 przeglądaj
73 Andrzej Szumowski 3.94  Optic 26 przeglądaj
74 Andrzej Szumowski 3.32  Optic 26 przeglądaj
75 Andrzej Szumowski 3.33  Optic 26 przeglądaj
76 Andrzej Szumowski 3.06  Optic 26 przeglądaj
77 Andrzej Szumowski 3.27  Optic 26 przeglądaj
78 Andrzej Szumowski 2.84  Optic 26 przeglądaj
79 Andrzej Szumowski 3.47  Optic 26 przeglądaj
80 Andrzej Szumowski 2.69  Optic 26 przeglądaj
81 Andrzej Szumowski 4.10  Optic 26 przeglądaj
82 Andrzej Szumowski 1.42  Optic 26 przeglądaj
83 Andrzej Szumowski 2.03  Optic 26 przeglądaj
84 Andrzej Szumowski 2.03  Optic 26 przeglądaj
85 Andrzej Szumowski 2.21  Optic 26 przeglądaj
86 Andrzej Szumowski 2.25  Optic 26 przeglądaj
87 Andrzej Szumowski 3.77  Optic 26 przeglądaj
88 Andrzej Szumowski 3.79  Optic 26 przeglądaj
89 Andrzej Szumowski 5.59  Optic 26 przeglądaj
90 Andrzej Szumowski 1.78  Optic 26 przeglądaj
91 Andrzej Szumowski 1.35  Optic 26 przeglądaj
92 Andrzej Szumowski 1.20  Optic 26 przeglądaj
93 Andrzej Szumowski 1.10  Optic 26 przeglądaj
94 Andrzej Szumowski 0.84  Optic 26 przeglądaj
95 Andrzej Szumowski 3.70  Plus 28 przeglądaj
96 Andrzej Szumowski 3.76  Plus 28 przeglądaj
97 Andrzej Szumowski 3.57  Plus 28 przeglądaj
98 Andrzej Szumowski 0.91  Plus 28 przeglądaj
99 Andrzej Szumowski 2.68  Plus 28 przeglądaj
100 Andrzej Szumowski 1.95  Plus 28 przeglądaj
101 Andrzej Szumowski 1.81  Plus 28 przeglądaj
102 Igor Popik 30.92  Meru M przeglądaj
103 Stanisław Sokołowski 66.24  Optic 28 przeglądaj
104 Tomasz Mariański 39.80  Artik 5 24 przeglądaj
105 Rafał Samsonowicz 17.39  Mentor 4 S przeglądaj
106 Radosław Ambroziak 3.61  Nemo 4 31 przeglądaj
107 Radosław Ambroziak 2.78  Nemo 4 31 przeglądaj
108 Radosław Ambroziak 5.78  Nemo 4 31 przeglądaj
109 Radosław Ambroziak 3.10  Nemo 4 31 przeglądaj
110 Radosław Ambroziak 3.30  Nemo 4 31 przeglądaj
111 Radosław Ambroziak 2.69  Nemo 4 31 przeglądaj
112 Marcin Duszyński 7.64  LM6 MS przeglądaj
113 Stanisław Sokołowski 53.66  Optic 28 przeglądaj
114 Stanisław Sokołowski 14.23  Optic 28 przeglądaj
115 Dariusz Kłosek 1.03  Optic 26 przeglądaj
116 Dariusz Kłosek 1.81  Optic 26 przeglądaj
117 Dariusz Kłosek 3.81  Optic 26 przeglądaj
118 Dariusz Kłosek 4.46  Optic 26 przeglądaj
119 Dariusz Kłosek 0.61  Optic 26 przeglądaj
120 Dariusz Kłosek 1.41  Optic 26 przeglądaj
121 Dariusz Kłosek 2.62  Optic 26 przeglądaj
122 Dariusz Kłosek 3.36  Optic 26 przeglądaj
123 Dariusz Kłosek 3.57  Optic 26 przeglądaj
124 Dariusz Kłosek 4.56  Optic 26 przeglądaj
125 Dariusz Kłosek 3.95  Optic 26 przeglądaj
126 Dariusz Kłosek 3.57  Optic 26 przeglądaj
127 Dariusz Kłosek 1.80  Optic 26 przeglądaj
128 Dariusz Kłosek 3.15  Optic 26 przeglądaj
129 Dariusz Kłosek 3.14  Optic 26 przeglądaj
130 Dariusz Kłosek 11.34  Optic 26 przeglądaj
131 Dariusz Kłosek 2.44  Optic 26 przeglądaj
132 Dariusz Kłosek 4.09  Optic 26 przeglądaj
133 Dariusz Kłosek 0.60  Optic 26 przeglądaj
134 Dariusz Kłosek 6.44  Optic 26 przeglądaj
135 Dariusz Kłosek 3.68  Optic 26 przeglądaj
136 Dariusz Kłosek 8.11  Optic 26 przeglądaj
137 Dariusz Kłosek 8.76  Optic 26 przeglądaj
138 Dariusz Kłosek 4.57  Optic 26 przeglądaj
139 Dariusz Kłosek 4.21  Optic 26 przeglądaj
140 Dariusz Kłosek 13.25  Optic 26 przeglądaj
141 Dariusz Kłosek 10.74  Optic 26 przeglądaj
142 kszyh 69.04  Artik 5 24 przeglądaj
143 Stanisław Sokołowski 76.40  Kangri L przeglądaj
144 Igor Popik 21.65  Meru M przeglądaj
145 Piotr Karolak 11.59  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
146 Radosław Ambroziak 0.52  Nemo 4 31 przeglądaj
147 Radosław Ambroziak 4.12  Nemo 4 31 przeglądaj
148 Radosław Ambroziak 3.14  Nemo 4 31 przeglądaj
149 Tomasz Kudaszewicz 8.18  Colt 2 23 przeglądaj
150 Tomasz Kudaszewicz 12.93  Colt 2 23 przeglądaj
151 kszyh 49.37  Ascent 4 M przeglądaj
152 Przemek Gromek 26.20  Nemo 4 28 przeglądaj
153 Rafał Samsonowicz 11.11  Mentor 4 S przeglądaj
154 Przemek Gromek 31.84  Nemo 4 28 przeglądaj
155 Marek Królikowski 45.06  Delta 2 L przeglądaj
156 Igor Popik 82.78  Meru M przeglądaj
157 Rafał Samsonowicz 21.95  Mentor 4 S przeglądaj
158 kszyh 45.97  Meru M przeglądaj
159 Tomasz Kudaszewicz 4.88  Optic 2 Light 26 przeglądaj
160 Paweł Biedka 61.39  Colt 2 27 przeglądaj
161 Igor Popik 44.99  Meru M przeglądaj
162 Tomasz Kudaszewicz 5.87  Colt 2 23 przeglądaj
163 Tomasz Kudaszewicz 8.13  Colt 2 23 przeglądaj
164 Tomasz Kudaszewicz 5.46  Colt 2 23 przeglądaj
165 Stanisław Sokołowski 5.59  Optic 28 przeglądaj
166 Stanisław Sokołowski 4.01  Optic 28 przeglądaj
167 Paweł Biedka 59.42  Colt 2 27 przeglądaj
168 Paweł Biedka 11.84  Takoo 3 42 przeglądaj
169 Urszula Rzepecka 3.38  Mentor 4 XS przeglądaj
170 Artur Fiedosiuk 30.94  Chili 2 M przeglądaj
171 Janusz Fuzowski 133.11  King S przeglądaj
172 Pawel Bedynski 86.94  Cayenne 5 M przeglądaj
173 Grzegorz Fabijaniak 90.17  Aspen 5 26 przeglądaj
174 kszyh 89.21  Lotus L przeglądaj
175 Łukasz Zakrzewski 12.20  Optic 26 przeglądaj
176 Rafał Samsonowicz 30.83  Mentor 4 S przeglądaj
177 Stanisław Sokołowski 12.55  Optic 28 przeglądaj
178 Łukasz Prokop 100.33  Iota 2 25 przeglądaj
179 Andrzej Szumowski 9.95  Optic 28 przeglądaj
180 Anna Zezula 38.23  Mentor 3 XS przeglądaj
181 Stanisław Sagan 93.52  Mentor 2 M przeglądaj
182 Rafał Samsonowicz 21.96  Mentor 4 S przeglądaj
183 Marek Królikowski 19.58  Delta 2 L przeglądaj
184 Andrzej Szumowski 3.42  Plus 28 przeglądaj
185 Andrzej Szumowski 2.72  Plus 28 przeglądaj
186 Andrzej Szumowski 3.43  Plus 28 przeglądaj
187 Andrzej Szumowski 2.93  Plus 28 przeglądaj
188 Andrzej Szumowski 44.53  Plus 28 przeglądaj
189 Tomasz Kudaszewicz 57.47  Colt 2 23 przeglądaj
190 Stanisław Sokołowski 2.92  Optic 28 przeglądaj
191 Rafał Samsonowicz 10.20  Mentor 4 S przeglądaj
192 kszyh 46.71  Lotus L przeglądaj
193 kszyh 35.97  Lotus L przeglądaj
194 kszyh 28.40  Lotus L przeglądaj
195 Andrzej Szumowski 2.66  Plus 28 przeglądaj
196 Andrzej Szumowski 3.59  Plus 28 przeglądaj
197 radekf1981 7.92  Artik 4 29 przeglądaj
198 kszyh 79.74  Lotus L przeglądaj
199 Stanisław Sokołowski 58.06  Optic 28 przeglądaj
200 Łukasz Zakrzewski 9.96  Optic 26 przeglądaj
201 Tomasz Mariański 29.33  Optic 26 przeglądaj
202 kszyh 71.41  Lotus L przeglądaj
203 Anna Demianiuk 3.42  Tequila 3 Xs przeglądaj
204 Anna Demianiuk 3.21  Tequila 3 Xs przeglądaj
205 Stanisław Sokołowski 3.83  Optic 28 przeglądaj
206 Łukasz Zakrzewski 15.40  Optic 26 przeglądaj
207 Rafał Samsonowicz 36.82  Mentor 4 S przeglądaj
208 Piotr Waśkiel 27.89  Optic 28 przeglądaj
209 Łukasz Zakrzewski 5.96  Optic 26 przeglądaj
210 Łukasz Zakrzewski 8.13  Optic 26 przeglądaj
211 Piotrr 17.86  Mamboo M przeglądaj
212 Tomasz Mariański 52.67  Optic 26 przeglądaj
213 Jabi 3.86  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
214 Jabi 3.72  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
215 Jabi 3.44  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
216 Jabi 4.36  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
217 Jabi 4.12  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
218 Anna Demianiuk 3.39  Tequila 3 Xs przeglądaj
219 Piotr Waśkiel 30.35  Optic 28 przeglądaj
220 Anna Demianiuk 14.37  Tequila 3 Xs przeglądaj
221 Marek Stefanowicz 9.19  Optic 26 przeglądaj
222 Marek Stefanowicz 3.39  Optic 26 przeglądaj
223 Sowul Bogusław 2.49  Ellus 4 L przeglądaj
224 Artur Fiedosiuk 5.06  Chili 2 M przeglądaj
225 Piotrr 4.09  Mamboo M przeglądaj
226 Piotrr 4.07  Mamboo M przeglądaj
227 Piotr Waśkiel 14.62  Optic 28 przeglądaj
228 Piotrr 3.14  Mamboo M przeglądaj
229 Tomasz Mariański 32.67  Optic 26 przeglądaj
230 Łukasz Zakrzewski 9.24  Optic 26 przeglądaj
231 Łukasz Zakrzewski 9.98  Optic 26 przeglądaj
232 Artur Fiedosiuk 4.45  Chili 2 M przeglądaj
233 Tomasz Mariański 48.68  Optic 26 przeglądaj
234 Andrzej Chorab 3.68  Cayenne 4 XL przeglądaj
235 Tomasz Mariański 12.03  Optic 26 przeglądaj
236 Artur Fiedosiuk 4.48  Chili 2 M przeglądaj
237 Dariusz Kłosek 3.12  Epsilon 6 28 przeglądaj
238 Andrzej Szumowski 3.42  Plus 28 przeglądaj
239 Andrzej Szumowski 3.58  Plus 28 przeglądaj
240 Andrzej Szumowski 2.87  Plus 28 przeglądaj
241 Andrzej Szumowski 3.07  Elan 28 przeglądaj
242 Urszula Rzepecka 9.91  Mistral 7 XS przeglądaj
243 Urszula Rzepecka 2.88  Elan 28 przeglądaj
244 Urszula Rzepecka 3.47  Mistral 7 XS przeglądaj
245 Andrzej Szumowski 1.22  Plus 28 przeglądaj
246 Andrzej Szumowski 6.22  Plus 28 przeglądaj
247 kszyh 42.36  Lotus L przeglądaj
248 Urszula Rzepecka 34.34  Mistral 7 XS przeglądaj
249 Paweł Biedka 50.14  Optic 28 przeglądaj
250 Rafał Samsonowicz 29.48  Ion 2 S przeglądaj
251 Rafał Samsonowicz 4.09  Ion 2 S przeglądaj
252 Rafał Samsonowicz 5.24  Ion 2 S przeglądaj
253 Rafał Samsonowicz 7.23  Ion 2 S przeglądaj
254 Igor Popik 16.13  Summit XC3 M przeglądaj
255 Urszula Rzepecka 3.90  Mistral 7 XS przeglądaj
256 Paweł Biedka 54.48  Artik 4 29 przeglądaj
257 Paweł Biedka 14.88  Optic 28 przeglądaj
258 Paweł Biedka 29.59  Optic 28 przeglądaj
259 Tomasz Mariański 52.85  Optic 26 przeglądaj
260 Dariusz Kłosek 39.77  Epsilon 6 28 przeglądaj
261 kszyh 50.74  Lotus L przeglądaj
262 Urszula Rzepecka 5.40  Mistral 7 XS przeglądaj
263 Marek Stefanowicz 25.16  Optic 26 przeglądaj
264 Marek Stefanowicz 11.81  Optic 26 przeglądaj
265 Marek Stefanowicz 6.26  Optic 26 przeglądaj
266 Marek Stefanowicz 5.97  Optic 26 przeglądaj
267 Marek Stefanowicz 5.69  Optic 26 przeglądaj
268 Rafał Samsonowicz 7.38  Ion 2 S przeglądaj
269 Marek Królikowski 28.44  Delta 2 L przeglądaj
270 Tomasz Mariański 12.32  Optic 26 przeglądaj
271 Paweł Biedka 33.66  Artik 4 29 przeglądaj
272 Marek Królikowski 99.43  Delta 2 L przeglądaj
273 Marek Królikowski 102.30  Delta 2 L przeglądaj
274 Stanisław Sagan 95.03  Mentor 2 M przeglądaj
275 Urszula Rzepecka 8.10  Mistral 7 XS przeglądaj
276 Krzysztof Żelisko 240.55  Mantra 6 ML przeglądaj
277 kszyh 111.29  Lotus L przeglądaj
278 Paweł Biedka 104.51  Optic 28 przeglądaj
279 kszyh 48.08  Lotus L przeglądaj
280 Tomasz Mariański 79.85  Optic 26 przeglądaj
281 Piotr Waśkiel 26.55  Optic 28 przeglądaj
282 Tomasz Mariański 35.56  Optic 26 przeglądaj
283 Sowul Bogusław 4.51  Ellus 4 L przeglądaj
284 Paweł Biedka 50.01  Optic 28 przeglądaj
285 Piotr Waśkiel 2.74  Optic 28 przeglądaj
286 Rafał Samsonowicz 26.37  Ion 2 S przeglądaj
287 Piotr Waśkiel 2.28  Optic 28 przeglądaj
288 Paweł Biedka 54.52  Optic 28 przeglądaj
289 Igor Popik 62.05  Summit XC3 M przeglądaj
290 Igor Popik 75.16  Summit XC3 M przeglądaj
291 Tomasz Mariański 57.12  Optic 26 przeglądaj
292 Urszula Rzepecka 12.33  Mistral 7 XS przeglądaj
293 Rafał Samsonowicz 26.08  Ion 2 S przeglądaj
294 Krzysztof Żelisko 131.92  Mantra 6 ML przeglądaj
295 Stanisław Sagan 144.09  Mentor 2 M przeglądaj
296 Marek Stefanowicz 49.93  Optic 26 przeglądaj
297 Rafał Samsonowicz 93.63  Ion 2 S przeglądaj
298 Urszula Rzepecka 53.50  Mistral 7 XS przeglądaj
299 Paweł Myśliński 8.26  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
300 Marek Stefanowicz 7.75  Brak skrzydła przeglądaj
301 Piotr Waśkiel 2.19  Optic 28 przeglądaj
302 Rafał Samsonowicz 2.02  Ion 2 S przeglądaj
303 Paweł Biedka 32.92  Optic 28 przeglądaj
304 Tomasz Mariański 47.03  Optic 26 przeglądaj
305 Marek Stefanowicz 17.94  Brak skrzydła przeglądaj
306 Paweł Myśliński 41.74  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
307 Tomasz Mariański 53.11  Optic 26 przeglądaj
308 Paweł Myśliński 4.86  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
309 Paweł Myśliński 1.70  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
310 kszyh 42.50  Lotus L przeglądaj
311 radekf1981 6.33  Vega 2 L przeglądaj
312 radekf1981 20.98  Vega 2 L przeglądaj
313 radekf1981 1.25  Vega 2 L przeglądaj
314 Urszula Rzepecka 33.65  Mistral 7 XS przeglądaj
315 Igor Popik 118.85  Summit XC3 M przeglądaj
316 Marcin Duszyński 71.84  Rush 3 S przeglądaj
317 Urszula Rzepecka 11.50  Mistral 7 XS przeglądaj
318 Paweł Myśliński 1.48  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
319 Paweł Myśliński 1.37  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
320 Paweł Myśliński 23.10  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
321 Paweł Myśliński 1.38  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
322 Paweł Myśliński 2.01  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
323 Paweł Myśliński 1.81  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
324 Paweł Myśliński 5.85  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
325 Paweł Myśliński 16.17  Dudek Universal 25.5 przeglądaj
326 Rafał Samsonowicz 25.44  Ion 2 S przeglądaj
327 kszyh 11.75  Lotus L przeglądaj
328 Rafał Samsonowicz 3.60  Ion 2 S przeglądaj
329 Rafał Samsonowicz 10.67  Optic 28 przeglądaj
330 Rafał Samsonowicz 4.74  Ion 2 S przeglądaj
331 kszyh 30.83  Lotus L przeglądaj
332 radekf1981 9.96  Vega 2 L przeglądaj
333 radekf1981 10.85  Vega 2 L przeglądaj
334 kszyh 70.55  Lotus L przeglądaj
335 kszyh 42.73  Lotus L przeglądaj
336 kszyh 53.32  Lotus L przeglądaj
337 Rafał Samsonowicz 12.55  Ion 2 S przeglądaj
338 Rafał Samsonowicz 2.04  Ion 2 S przeglądaj
339 Rafał Samsonowicz 2.99  Ion 2 S przeglądaj
340 Rafał Samsonowicz 3.41  Ion 2 S przeglądaj
341 Urszula Rzepecka 29.62  Mistral 7 XS przeglądaj
342 Urszula Rzepecka 18.72  Mistral 7 XS przeglądaj
343 radekf1981 27.94  Vega 2 L przeglądaj
344 radekf1981 14.23  Vega 2 L przeglądaj
345 kszyh 38.12  Lotus L przeglądaj
346 radekf1981 4.71  Vega 2 L przeglądaj
347 Igor Popik 67.01  Summit XC3 M przeglądaj
348 kszyh 64.93  Lotus L przeglądaj
349 Urszula Rzepecka 26.83  Mistral 7 XS przeglądaj
350 kszyh 77.25  Lotus L przeglądaj