Żernica

Jesteś tutaj

Date Picture Max points Skrzydlo Link
1 jaroo 0.98  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
2 jaroo 0.87  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
3 jaroo 1.25  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
4 jaroo 0.85  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
5 jaroo 1.01  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
6 jaroo 0.80  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
7 jaroo 0.92  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
8 jaroo 0.79  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
9 jaroo 0.73  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
10 jaroo 1.01  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
11 jaroo 0.73  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
12 jaroo 0.96  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
13 jaroo 0.89  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
14 jaroo 0.91  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
15 jaroo 0.84  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
16 jaroo 0.83  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
17 jaroo 0.96  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
18 jaroo 1.10  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
19 jaroo 0.79  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
20 jaroo 1.14  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
21 jaroo 0.70  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
22 jaroo 1.14  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
23 jaroo 1.52  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
24 jaroo 1.05  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
25 jaroo 0.98  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
26 jaroo 0.84  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
27 jaroo 0.87  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
28 jaroo 1.09  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
29 jaroo 1.12  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
30 jaroo 0.85  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj
31 jaroo 0.92  Dudek Nemo XX 28 przeglądaj