Szukalowy Garb

Jesteś tutaj

Date Picture Max points
Skrzydlo Link
1 Michał Deryło 0.66  Vita M przeglądaj
2 Przemysław Baran 0.83  Mamboo S przeglądaj
3 Ryszard Pszenny 0.87  Discovery 4 29 przeglądaj
4 Piotr Bramberger 0.90  VOLT M przeglądaj
5 Marcin Robaszkiewicz 1.01  Synergy 4 M przeglądaj
6 Przemysław Baran 1.02  Mamboo S przeglądaj
7 Waldemar Wójcik 1.03  U Fly M przeglądaj
8 Bartek Kądziołka 1.06  Poison 3 S przeglądaj
9 Ryszard Pszenny 1.07  Discovery 4 29 przeglądaj
10 Simon Tarnicki 1.09  Poison 3 S przeglądaj
11 Simon Tarnicki 1.13  Poison 3 S przeglądaj
12 Roh Bojko 1.15  Omega 7 26 przeglądaj
13 Ryszard Pszenny 1.18  Discovery 4 29 przeglądaj
14 Orłowski Adrian 1.19  U Cross L przeglądaj
15 Waldemar Wójcik 1.21  U Fly M przeglądaj
16 Przemysław Baran 1.22  Mamboo S przeglądaj
17 Waldemar Wójcik 1.24  U Fly M przeglądaj
18 Simon Tarnicki 1.24  Poison 3 S przeglądaj
19 Piotr Bramberger 1.25  VOLT M przeglądaj
20 Piotr Czopor 1.26  Chili 3 XS przeglądaj
21 Simon Tarnicki 1.27  Zakospeed 12 przeglądaj
22 Piotr Czopor 1.28  Chili 3 XS przeglądaj
23 Simon Tarnicki 1.28  Poison 3 S przeglądaj
24 Przemysław Baran 1.31  Mamboo S przeglądaj
25 Piotr Czopor 1.35  Chili 3 XS przeglądaj
26 Waldemar Wójcik 1.38  Rook S przeglądaj
27 Dariusz Culak 1.38  Rise L przeglądaj
28 Marcin Robaszkiewicz 1.39  Synergy 4 M przeglądaj
29 kris rob 1.40  U Cross L przeglądaj
30 Dariusz Culak 1.42  Rise L przeglądaj
31 Waldemar Wójcik 1.43  U Fly M przeglądaj
32 Ryszard Pszenny 1.46  Discovery 4 29 przeglądaj
33 Roh Bojko 1.50  Omega 7 26 przeglądaj
34 Piotr Czopor 1.51  Chili 3 XS przeglądaj
35 Roh Bojko 1.54  Omega 7 26 przeglądaj
36 Waldemar Wójcik 1.54  Rise 2 S przeglądaj
37 Przemysław Baran 1.54  Mamboo S przeglądaj
38 Orłowski Adrian 1.56  U Cross L przeglądaj
39 Waldemar Wójcik 1.58  Rook S przeglądaj
40 Ryszard Pszenny 1.58  Discovery 4 29 przeglądaj
41 Marcin Robaszkiewicz 1.60  Synergy 4 M przeglądaj
42 Dariusz Culak 1.61  Rise L przeglądaj
43 Dariusz Culak 1.62  Rise L przeglądaj
44 Waldemar Wójcik 1.63  U Fly M przeglądaj
45 Piotr Czopor 1.63  Chili 3 XS przeglądaj
46 Marcin Robaszkiewicz 1.64  Synergy 4 M przeglądaj
47 Ryszard Pszenny 1.64  Discovery 4 29 przeglądaj
48 Waldemar Wójcik 1.67  U Fly M przeglądaj
49 Marcin Robaszkiewicz 1.68  Synergy 4 M przeglądaj
50 Waldemar Wójcik 1.70  Rise 2 S przeglądaj
51 Marcin Robaszkiewicz 1.76  Synergy 4 M przeglądaj
52 Dariusz Culak 1.77  Rise L przeglądaj
53 Marcin Robaszkiewicz 1.77  Synergy 4 M przeglądaj
54 Przemysław Baran 1.79  Mamboo S przeglądaj
55 Roh Bojko 1.84  Omega 7 26 przeglądaj
56 Roh Bojko 1.86  Omega 7 26 przeglądaj
57 Marcin Waloszek 1.86  Mentor 2 S przeglądaj
58 Przemysław Baran 1.91  Mamboo S przeglądaj
59 Simon Tarnicki 1.91  Poison 3 S przeglądaj
60 Dariusz Culak 1.91  Rise L przeglądaj
61 Marcin Robaszkiewicz 1.92  Synergy 4 M przeglądaj
62 Piotr Czopor 1.94  Chili 3 XS przeglądaj
63 Marcin Robaszkiewicz 1.95  Synergy 4 M przeglądaj
64 Piotr Czopor 1.95  Chili 3 XS przeglądaj
65 Dariusz Culak 1.96  Rise L przeglądaj
66 Dariusz Culak 1.97  Rise L przeglądaj
67 Marcin Robaszkiewicz 1.98  Synergy 4 M przeglądaj
68 Waldemar Wójcik 1.99  Rook S przeglądaj
69 Piotr Czopor 1.99  Chili 3 XS przeglądaj
70 Dariusz Culak 2.00  Rise L przeglądaj
71 Gutek 2.00  Delta 2 L przeglądaj
72 Ryszard Pszenny 2.00  Discovery 4 29 przeglądaj
73 Ryszard Pszenny 2.05  Discovery 4 29 przeglądaj
74 Ryszard Pszenny 2.05  Rush 3 M przeglądaj
75 Mateusz Bątorek 2.06  Rise M przeglądaj
76 Simon Tarnicki 2.08  Poison 3 S przeglądaj
77 Simon Tarnicki 2.09  Poison 3 S przeglądaj
78 Orłowski Adrian 2.11  U Cross L przeglądaj
79 Przemysław Baran 2.12  Mamboo S przeglądaj
80 Dariusz Culak 2.12  Rise L przeglądaj
81 Mateusz Kuzło 2.13  Brak skrzydła przeglądaj
82 Marcin Robaszkiewicz 2.16  VOLT SM przeglądaj
83 Waldemar Wójcik 2.17  Rook S przeglądaj
84 Dariusz Culak 2.19  Rise L przeglądaj
85 Dariusz Culak 2.20  Rise L przeglądaj
86 Dariusz Culak 2.21  Rise L przeglądaj
87 Marcin Robaszkiewicz 2.22  Synergy 4 M przeglądaj
88 Marcin Robaszkiewicz 2.22  VOLT SM przeglądaj
89 kris rob 2.23  U Cross L przeglądaj
90 Przemysław Baran 2.24  Mamboo S przeglądaj
91 Ryszard Pszenny 2.24  Discovery 4 29 przeglądaj
92 Simon Tarnicki 2.25  Poison 3 S przeglądaj
93 Marcin Robaszkiewicz 2.25  Synergy 4 M przeglądaj
94 Ryszard Pszenny 2.26  Rush 3 M przeglądaj
95 Dariusz Culak 2.26  Volt 2 M przeglądaj
96 Marcin Robaszkiewicz 2.28  Synergy 4 M przeglądaj
97 Piotr Czopor 2.28  Chili 3 XS przeglądaj
98 Waldemar Wójcik 2.29  Rise 2 S przeglądaj
99 Simon Tarnicki 2.30  Poison 3 S przeglądaj
100 Mateusz Bątorek 2.32  Rise M przeglądaj
101 Dariusz Culak 2.33  Rise L przeglądaj
102 Ryszard Pszenny 2.35  Rush 3 M przeglądaj
103 Mateusz Kuzło 2.40  Brak skrzydła przeglądaj
104 Simon Tarnicki 2.41  Poison 3 S przeglądaj
105 Mateusz Kuzło 2.41  Omega XAlps 2 23 przeglądaj
106 Dariusz Culak 2.41  Rise L przeglądaj
107 Waldemar Wójcik 2.44  Rook S przeglądaj
108 Mateusz Kuzło 2.45  Brak skrzydła przeglądaj
109 Dariusz Culak 2.45  Rise L przeglądaj
110 Dariusz Culak 2.47  Rise L przeglądaj
111 Gutek 2.47  Delta 2 L przeglądaj
112 Ryszard Pszenny 2.48  Discovery 4 29 przeglądaj
113 Dariusz Culak 2.51  Rise L przeglądaj
114 Ryszard Pszenny 2.52  Rush 3 M przeglądaj
115 Ryszard Pszenny 2.53  Discovery 4 29 przeglądaj
116 Piotr Bramberger 2.53  VOLT M przeglądaj
117 Simon Tarnicki 2.54  Poison 3 S przeglądaj
118 Marcin Robaszkiewicz 2.56  VOLT SM przeglądaj
119 Simon Tarnicki 2.60  Poison 3 S przeglądaj
120 Piotr Czopor 2.60  Chili 3 XS przeglądaj
121 Dariusz Culak 2.63  Rise L przeglądaj
122 Przemysław Baran 2.63  Mamboo S przeglądaj
123 Dariusz Culak 2.64  Volt 2 M przeglądaj
124 Dariusz Culak 2.68  Rise L przeglądaj
125 Piotr Bramberger 2.68  VOLT M przeglądaj
126 Piotr Bramberger 2.68  VOLT M przeglądaj
127 Dariusz Culak 2.69  Rise L przeglądaj
128 Roh Bojko 2.70  Omega 7 26 przeglądaj
129 Gutek 2.70  Delta 2 L przeglądaj
130 Ryszard Pszenny 2.74  Rush 3 M przeglądaj
131 Waldemar Wójcik 2.75  Rise 3 S przeglądaj
132 Piotr Czopor 2.75  Chili 3 XS przeglądaj
133 Simon Tarnicki 2.76  Poison 3 S przeglądaj
134 Ryszard Pszenny 2.78  Discovery 4 29 przeglądaj
135 Dariusz Culak 2.80  Volt 2 M przeglądaj
136 Dariusz Culak 2.83  Rise L przeglądaj
137 Marcin Robaszkiewicz 2.83  Synergy 4 M przeglądaj
138 Orłowski Adrian 2.90  U Cross L przeglądaj
139 Gutek 2.92  Delta 2 L przeglądaj
140 Orłowski Adrian 2.96  U Cross L przeglądaj
141 Waldemar Wójcik 3.01  U Fly M przeglądaj
142 Simon Tarnicki 3.09  Poison 3 S przeglądaj
143 Gutek 3.11  Delta 2 L przeglądaj
144 Waldemar Wójcik 3.13  Rise 3 S przeglądaj
145 Maciej Baran 3.14  Delta 2 ML przeglądaj
146 Maciej Baran 3.16  Delta 2 ML przeglądaj
147 Gutek 3.23  Delta 2 L przeglądaj
148 Simon Tarnicki 3.29  Poison 3 S przeglądaj
149 Simon Tarnicki 3.32  Poison 3 S przeglądaj
150 Simon Tarnicki 3.36  Poison 3 S przeglądaj
151 Dariusz Culak 3.38  Volt 2 M przeglądaj
152 Marcin Robaszkiewicz 3.39  Synergy 4 M przeglądaj
153 Ryszard Pszenny 3.40  Rush 3 M przeglądaj
154 Mateusz Kuzło 3.43  Brak skrzydła przeglądaj
155 Simon Tarnicki 3.53  Poison 3 S przeglądaj
156 Piotr Czopor 3.58  Chili 3 XS przeglądaj
157 Wasko 3.70  Omega XAlps 24 przeglądaj
158 Dariusz Culak 3.81  Volt 2 M przeglądaj
159 Mariusz Witlański 3.83  U sport 2 S przeglądaj
160 Gutek 3.92  Delta 2 L przeglądaj
161 Piotr Czopor 3.95  Chili 3 XS przeglądaj
162 Waldemar Wójcik 3.97  Rise 3 S przeglądaj
163 Maciej Baran 4.19  Delta 2 ML przeglądaj
164 Arkadiusz Sabat 4.92  Poison 3 M przeglądaj
165 Simon Tarnicki 4.93  Poison 3 S przeglądaj
166 Dariusz Culak 4.97  Rise L przeglądaj
167 Dariusz Culak 5.10  Rise L przeglądaj
168 Piotr Czopor 5.29  Chili 3 XS przeglądaj
169 Maciej Baran 5.34  Delta 2 ML przeglądaj
170 Mariusz Witlański 5.42  U sport 2 S przeglądaj
171 Arkadiusz Sabat 5.43  Poison 3 M przeglądaj
172 Orłowski Adrian 5.47  U Cross L przeglądaj
173 Mateusz Kuzło 5.64  Brak skrzydła przeglądaj
174 Waldemar Wójcik 5.85  Rook S przeglądaj
175 Dariusz Culak 6.29  Volt 2 M przeglądaj
176 Arkadiusz Sabat 6.74  Poison 3 M przeglądaj
177 Gutek 6.80  Delta 2 L przeglądaj
178 Dariusz Culak 7.07  Rise L przeglądaj
179 Roman Romanowski 7.12  VOLT M przeglądaj
180 Simon Tarnicki 7.68  Poison 3 S przeglądaj
181 Piotr Bramberger 8.27  VOLT M przeglądaj
182 Borys Chojnacki 8.50  U Cross M przeglądaj
183 Bartek Kądziołka 8.74  Poison 3 S przeglądaj
184 Krzysiek Róg 8.80  Sigma 8 27 przeglądaj
185 Bartek Kądziołka 9.41  Colt 2 25 przeglądaj
186 Bartek Kądziołka 10.35  Poison 3 S przeglądaj
187 Piotr Garbarz 11.14  Sigma 8 27 przeglądaj
188 Piotr Czopor 11.21  Chili 3 XS przeglądaj
189 Bartek Kądziołka 11.57  Poison 3 S przeglądaj
190 Bartek Kądziołka 14.91  Poison 3 S przeglądaj
191 Simon Tarnicki 15.63  Poison 3 S przeglądaj
192 Waldemar Wójcik 16.20  Rise 2 S przeglądaj
193 Orłowski Adrian 16.28  U Cross L przeglądaj
194 Gutek 16.80  Delta 2 L przeglądaj
195 Simon Tarnicki 17.05  Poison 3 S przeglądaj
196 Piotr Bramberger 17.36  VOLT M przeglądaj
197 Borys Chojnacki 17.65  U Cross M przeglądaj
198 Arkadiusz Sabat 17.90  Poison 3 M przeglądaj
199 Krzysztof Muzzy Wejdman 18.44  Ellus 5 XL przeglądaj
200 Bartek Kądziołka 18.87  Poison 3 S przeglądaj
201 Simon Tarnicki 19.12  Poison 3 S przeglądaj
202 Roman Romanowski 20.37  VOLT M przeglądaj
203 Arkadiusz Sabat 20.44  Poison 3 M przeglądaj
204 Gutek 22.75  Delta 2 L przeglądaj
205 Przemysław Baran 25.56  Summit XC3 S przeglądaj
206 Simon Tarnicki 25.90  Poison 3 S przeglądaj
207 Roman Romanowski 26.31  Kibo M przeglądaj
208 Borys Chojnacki 26.36  U Cross M przeglądaj
209 Bartek Kądziołka 30.95  Poison 3 S przeglądaj
210 Bartek Kądziołka 33.20  Poison 3 S przeglądaj
211 Maciej Baran 36.28  Delta 2 ML przeglądaj
212 Roman Romanowski 37.26  Kibo M przeglądaj
213 Krzysztof Klepek 39.01  Mentor 2 M przeglądaj
214 Mateusz Kuzło 40.53  Brak skrzydła przeglądaj
215 Kuba Sto 41.76  Queen M przeglądaj
216 Borys Chojnacki 44.12  U Cross M przeglądaj
217 Krzysztof Ziółkowski 49.05  Synergy 5 XL przeglądaj
218 Mariusz Witlański 49.92  U sport 2 S przeglądaj
219 Simon Tarnicki 51.67  Poison 3 S przeglądaj
220 Roman Romanowski 52.02  Kibo M przeglądaj
221 Roman Romanowski 52.21  Poison 3 S przeglądaj
222 Grzegorz Fiema 52.35  Synergy 5 M przeglądaj
223 Michał Gierlach 53.69  Enzo 2 M przeglądaj
224 Arkadiusz Sabat 53.99  Poison 3 M przeglądaj
225 Orłowski Adrian 54.18  U Cross L przeglądaj
226 Mariusz Witlański 66.91  U sport 2 S przeglądaj
227 Roman Romanowski 69.56  VOLT M przeglądaj