provile avatar

Łukasz Brach

2014
05h 43min
2015
76h 16min
2016
15h 29min
2017
25h 49min
2018
28h 04min
2019
92h 44min
2020
18h 03min
2021
138h 01min
2022
95h 06min
2023
113h 25min
2024
84h 03min
Total
692h 47min

Ostatnie loty:

Wierszy na stronie: