provile avatar

Karol Witkowski

2013
03h 47min
2016
01h 55min
2017
26h 28min
2018
25h 28min
2019
14h 23min
2020
03h 44min
2021
06h 25min
2022
22h 32min
Total
104h 44min

Ostatnie loty:

26.09.2022
3.27
Freienberg
12:5213:13
Maestro ML logoMaestro ML
21.09.2022
46.10
Bassano
07:2309:58
Maestro ML logoMaestro ML
20.09.2022
76.76
Bassano
08:0712:39
Maestro ML logoMaestro ML
18.09.2022
18.34
Bassano
07:3509:57
Maestro ML logoMaestro ML
2.09.2022
12.66
Srebrna Góra
07:4510:13
Maestro ML logoMaestro ML
1.09.2022
16.96
Srebrna Góra
08:1410:05
Maestro ML logoMaestro ML
29.04.2022
18.54
Kobala
08:4210:00
Maestro ML logoMaestro ML
28.04.2022
20.15
Lijak
10:0212:00
Maestro ML logoMaestro ML
27.04.2022
16.69
Lijak
09:5111:09
Maestro ML logoMaestro ML
20.04.2022
17.24
Bassano
11:4513:05
Maestro ML logoMaestro ML
19.04.2022
29.52
Bassano
07:5710:08
Maestro ML logoMaestro ML
18.04.2022
12.92
Bassano
06:4407:52
Maestro ML logoMaestro ML
17.04.2022
27.08
Bassano
07:4609:40
Maestro ML logoMaestro ML
12.07.2021
41.91
Lijak
08:5411:11
Maestro ML logoMaestro ML
9.07.2021
29.66
Lijak
09:1211:04
Maestro ML logoMaestro ML
7.07.2021
31.71
Kobala
12:2714:27
Maestro ML logoMaestro ML
31.03.2021
6.26
Starogród
08:0009:30
Maestro ML logoMaestro ML
24.09.2020
5.65
Mieroszów
07:5508:55
Mentor 2 M logoMentor 2 M
23.09.2020
13.07
Mieroszów
07:4709:37
Mentor 2 M logoMentor 2 M
17.09.2020
18.96
Trzęsacz
08:4110:29
Mentor 2 M logoMentor 2 M
14.09.2019
14.19
Wolowa Góra
09:5211:31
Mentor 2 M logoMentor 2 M
21.06.2019
65.65
Bassano
06:5410:28
Mentor 2 M logoMentor 2 M
19.06.2019
20.38
Bassano
07:5009:33
Mentor 2 M logoMentor 2 M
18.06.2019
26.00
Bassano
06:5708:37
Mentor 2 M logoMentor 2 M
7.04.2019
6.38
Platees
08:0508:38
Mentor 2 M logoMentor 2 M
7.04.2019
2.33
Platees
07:3907:54
Mentor 2 M logoMentor 2 M
4.04.2019
14.63
Ditiki Attiki
11:2812:44
Mentor 2 M logoMentor 2 M
3.04.2019
26.28
Platees
09:2511:30
Mentor 2 M logoMentor 2 M
7.01.2019
13.26
Lanzarote - Mala (Arrieta)
11:1413:03
Mentor 2 M logoMentor 2 M
5.01.2019
6.50
Playa Quemada
11:1011:58
Mentor 2 M logoMentor 2 M
30.08.2018
19.73
Lijak
10:1911:36
Mentor 2 M logoMentor 2 M
28.08.2018
43.92
Kobala
08:2411:27
Mentor 2 M logoMentor 2 M
27.08.2018
29.18
Kobala
09:5512:35
Mentor 2 M logoMentor 2 M
4.07.2018
55.30
Bassano
08:3212:29
Mentor 2 M logoMentor 2 M
20.05.2018
5.20
Srebrna Góra
07:3008:55
Mentor 2 M logoMentor 2 M
3.05.2018
7.30
Javorovy
11:2912:28
Mentor 2 M logoMentor 2 M
28.04.2018
13.15
Stranik
08:4010:27
Mentor 2 M logoMentor 2 M
9.02.2018
87.97
São Sebastião da Bela Vista
13:3618:04
Mentor 2 M logoMentor 2 M
8.02.2018
61.38
São Sebastião da Bela Vista
12:3217:45
Mentor 2 M logoMentor 2 M
3.02.2018
15.79
Rio
12:2613:22
Mentor 2 M logoMentor 2 M
3.02.2018
0.03
Rio
11:5512:00
Mentor 2 M logoMentor 2 M
2.02.2018
8.88
Rio
12:3713:32
Mentor 2 M logoMentor 2 M
6.01.2018
9.17
Starogród
09:0909:54
Mentor 2 M logoMentor 2 M
25.09.2017
53.66
Norma - Latina
08:2211:06
Mentor 2 M logoMentor 2 M
29.08.2017
80.21
Kobala
10:0113:59
Mentor 2 M logoMentor 2 M
27.08.2017
20.64
Col Rodella
07:2909:24
Mentor 2 M logoMentor 2 M
26.08.2017
0.03
München
03:5103:56
Mentor 2 M logoMentor 2 M
27.05.2017
70.16
Kössen
08:0912:05
Mentor 2 M logoMentor 2 M
26.05.2017
51.05
Kössen
08:0911:02
Mentor 2 M logoMentor 2 M
13.03.2017
37.41
Norma - Latina
11:1013:24
Mentor 2 M logoMentor 2 M
Wierszy na stronie: